Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:24

Phan Đình Trung Giáo án vậtBài 18: HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biết có loại điện tích: điện tích dương điện tích âm Biết điện tích loại nhau, khác loại hút Nắm sơ lược cấu tạo nguyên tử ( hạt nhân, e) Biết vật mang điện tích âm nhận e, mang điện tích dương nhường e 2.Kỹ năng: Tiến hành quan sát thí nghiệm Thái độ: Hợp tác nhóm, u thích môn II.Chuẩn bị: Bộ nhiễm điện, len, trục, đế, kẹp giấy, bút chì… III.Hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức (1phút) 2.Bài củ:(4phút) Câu Các vật nhiễm điện gây tượng gì? Câu Ta làm cho vật nhiễm điện cách nào? 3.Nội dung Tg Nội dung học Hoạt động thầy Hoạt động trò A.Hoạt động 1: Tạo tình Kiểm tra cũ 2.Tình Hai vật nhiễm điện đặt gần có 17 I/ Hai loại điện tích: tượng xảy ra? 1/ TN: (sgk) B.Hoạt động 2: Tìm hiểu lực tác dụng lên vật nhiễm điện loại Y/c hs đọc thí nghiệm tiến hành TN (sgk) Quan sát thí nghiệm Tiến hành TN tổng hợp thí nghiệm: Hiện tượng : mảnh nilơng cọ xát mảnh nilông đặt mảnh nilông đẩy làm mảnh nilông gần nhau, quan sát tượng xảy chuyển động xa Nhận xét ? chất liệu, dụng cụ quay nhôm cọ xát nhiễm điện ntn với nhau? Vật giống nhau, cọ xát 2/ Kết luận: Cho mảnh len lại gần mảnh nilông nhiễm điệnhai loại điện tích.Các tượng ? loại, đặt gần chúng đẩy vật mang điện tích Mảnh len, mảnh nilơng nhiễm điện loại đẩy nhau, vật ntn với ? Mảnh nilơng bị mảnh len mang điện tích khác loại -Vật có chất liệu giống nhau, cọ xát hút phía hút , nhiễm điện loại, đặt quay nhôm gần đẩy Mảnh nilơng, mảnh nhơm * Qui ước: -Vật có chất liệu khác nhau, cọ xát nhiễm điện khác - Thanh thuỷ tinh cọ xát nhiễm điện khác loại, đặt gần chất liệu khác vào lụa nhiễm điện hút dương Có loại điện tích Hs ghi -Thanh nhựa bị cọ xát vào Thông báo qui ước cho hs ghi vào vải khô nhiễm điện Khi vật mang điện tích dương, dương vật mang điện tích âm ? II/ Sơ lược cấu tạo C.Hoạt động 3: Sơ lược cấu tạo Quan sát hvẽ Phan Đình Trung 10’ 10’ nguyên tử: Các chất cấu tạo từ hạt nhỏ ( ngtử, phân tử) : - Hạt nhân mang điện tích dương - Xung quanh hạt nhân elec trơn mang điện tích âm, chuyển động vỏ ng tử.” - Khi e chuyển dịch : vật nhận e, vật nhường e + Vật nhận thêm e, thừa điện tích (-) nên tich điện tích (-) + Vật e thiếu điện tích (- thừa điện tích (+) mang điện tích(+) III.Vận dụng: C2: bình thường vậtđiện tích âm điện tích dương (+): hạt nhân, (-): electrơn C3: trước cọ xát vật khơng hút vụn giấy số đt (+) = đt (-) nên vật khơng tích điện ( khơng nhiễm điện) = trung hồ điện C4 : thước nhựa nhiễm điện tích (-) vải nhiễm điện tích(+) Giáo án vật lí ngun tử Vẽ mơ hình nguyên tử bảng thông báo cho hs cấu tạo ngun tử Từ mơ hình ngun tử y/c nhận xét tổng số đt (+) và(-) - (+) = (-) nên ngun tử trung hồ điện - Electrơn từ nguyên tử nguyên tử khác D HD4:Vận dụng : Y/c học sinh đọc trả lời C2 C4 Nhận xét , chỉnh xửa Qua ta cần nhớ gì? Tổng số điện tích (-) = tổng số điện tích (+) - TL: C2 - Nhận xét bổ xung - TL:C3 - Nhận xét bổ xung - TL: C4 - Nhận xét bổ xung 4.Củng cố: (4 phút)Gv cho hs làm tập 18.1 18.2 Đáp: 18.1 D 18.2 a) + b) - c) - d) + Dặn dò:(1phút) Về nhà học bài, làm tập 18.3 18.4 SBT trang 19, xem 19  ... tích (-) + Vật e thiếu điện tích (- thừa điện tích (+) mang điện tích( +) III.Vận dụng: C2: bình thường vật có điện tích âm điện tích dương (+): hạt nhân, (-): electrơn C3: trước cọ xát vật khơng... hút vụn giấy số đt (+) = đt (-) nên vật khơng tích điện ( khơng nhiễm điện) = trung hồ điện C4 : thước nhựa nhiễm điện tích (-) vải nhiễm điện tích( +) Giáo án vật lí nguyên tử Vẽ mơ hình ngun tử... mang điện tích dương - Xung quanh hạt nhân elec trôn mang điện tích âm, chuyển động vỏ ng tử.” - Khi e chuyển dịch : vật nhận e, vật nhường e + Vật nhận thêm e, thừa điện tích (-) nên tich điện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích, Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay