Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:24

Trường THCS Thị- Lưu Giáo án Vật Nguyễn S Lõm ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ Bi 18 HAI LOI IN TCH I Mục tiêu *Biết có loại điện tích điện tích dương điện tích âm Hai diện tích dấu đẩy nhau, hai điện tích khác dấu hút *Nêu cấu tạo nguyên tử gồm:hạt nhân mang điện tích dương êlectrơn mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân, nguyên tử chung hòa điện * Biết vật mang điện âm nhận thêm êlẻctôn, vật mang điên dương bớt êlẻctrôn II Chuẩn bị: *Đối với lớp: Hình vẽ to mơ hình đơn giản ngun tử *Đối với nhóm h/s: mảnh ni lông màu trắng đục(cỡ 13x25cm), bút chì vỏ gỗ mới,1 kẹp nhựa,2 nhựa sẫm giống dài 20cm, mảnh len, mảnh dạ, thủy tinh, trục quay III Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiểm tra, tổ chức tình học tập *KT: 1.làm để tạo Hs lên bảng trả lời cũ vậtnhiễm điện để kiểm tra xem Làm tập lên bảng vật có nhiễm điện hay khơng? Vật nhiễm điện có tính chất khác với vật không nhiễm điện? Giải tập 7.4? *ĐVĐ: GV vấn đề sgk Hoạt động 2: Làm TN vậtloại tìm hiểu tác dụng chúng (10’) I Hai loại điện tích GV: Thí nghiệm1 -Yêu cầu h/s đọc phương án TN sgk, HS: nêu phương án thí nghiệm,làm t/n -Lưu ý h/s cách cọ xát theo phương án sgk, thảo luận nhóm -u cầu h/s làm thí nghiêm điền nêu nhận xét từ Nhận xét 1: Hại vật giống nhau, cọ thích hợp vào nhận xét xát mang điện tích loại đặt gần chúng đẩy Hoạt động 3: Làm TN phát vật nhiễm điện hai vật nhiẽm điện hút hai điện tích khác loại * Cho h/s cọ xát nhựa xẫm màu Thí nghiệm2 vào lụa sau đưa lại gần thủy HS: Làm thí nghiệm theo phương án giáo tinh quants nêu tượng xãy viên đưa → thước nhựa hát thủy ra( .chúng hút yếu ) tinh lực yếu *Yêu cầu h/s làm thí nghiệm theo HS: làm t/s theo phương án sgk, quan Trường THCS Thị- Lưu Giáo ỏn Vt Nguyn S Lõm ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ phng ỏn sgk , quan sát tượng sát tượng → nhận xết 2:Thanh nhựa sẫm xảy điền từ thích hợp vào nhận màu thủy tinh cọ xát chúng xét hút nhau, chúng mang điện tích khác lọai Hoạt động 4: Rút kết luận- vận dụng Thông báo quy ước loại điện tích HS: kết luận: Có hai loại điện tích Các vật mang điện tích loại đẩy nhau, khác loại hút sgk Quy ước: Điện tích thủy tinh cọ xát vào lụa điện tích dương(+), Điện *Yêu cầu h/s trả lời câu C 1.hướng dẫn tích nhựa sẫm màu cọ xát vào h/s thảo luận →đáp án vải khơ điện tích âm(-) HS: Mảnh vải nhiễm điện dương.vì hai vật nhiễm điện hút chúng phải nhiễm điện khác nhau.Do nhựa sẫm màu bị cọ xát mảnh vải khơ mang điện tích âm (theo quy ước) Nên mảnh vải mang điện tích dương Hoạt động 5: Tìm hiểu sơ lược cấu tạo nguyên tử *Đặtvấn đề sgk( mục II) II Sơ lược cấu tạo nguyên tử *Treo hình vẽ 18.4 bảng , thông HS, nghe thông báo đọc sgk, ghi chép báo nội dung cấu tạo nguyên tử sgk, giảng giải, minh họa Hoạt động 6: Củng cố, Vận dụng, hướng dẫn nhà III Vân dụng *Cho h/s làm tập C4, C2, C3, HS: làm việc cá nhân, thảo luận →đáp án: thảo luận lớp để thống hất đáp án C2: Trước cọ xát vậtđiện tích âm điện tích dương.Các điệntích dương hạt nhân ngun tử, êlectrôn tồn lớp vỏ nguyên tử C3: Trước bị cọ xát cácvật không hút mẫu giấy vụn chúng chưa bị nhiễm điện.các điện tích dương âm vật trung hòa lẫn C4: Thước nhựa nhiễm điện âm nhận *Yêu cầu h/s đọc ghi nhớ sgk thêm êlêctrơn mảnh vải nhiễm điện dương *Dặn h/s nhà học thuộc ghi nhớ, bớt êlectrôn Trường THCS Thị- Lưu Giáo án Vt Nguyn S Lõm ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ lm cỏc bi tập 18 sbt Trả lời tập 18 (sbt) 18.1: câu D 18.3 a: Tóc bị nhiễm điện dương, êlêctrơn dịch chuyển từ tóc sang lược nhựa(lược nhựa nhận thêm êlectrơn, tóc bớt ê lec trơn.) 18.4*:Hải sơn ,đều sai Để xem ta đưa vật lại gần mẫu giấy vụn Nếu vật hút hải ************************************************************ ... chúng mang điện tích khác lọai Hoạt động 4: Rút kết luận- vận dụng Thơng báo quy ước loại điện tích HS: kết luận: Có hai loại điện tích Các vật mang điện tích loại đẩy nhau, khác loại hút sgk... →đáp án: thảo luận lớp để thống hất đáp án C2: Trước cọ xát vật có điện tích âm điện tích dương.Các điệntích dương hạt nhân ngun tử, êlectrơn tồn lớp vỏ nguyên tử C3: Trước bị cọ xát cácvật khơng... Mảnh vải nhiễm điện dương.vì hai vật nhiễm điện hút chúng phải nhiễm điện khác nhau.Do nhựa sẫm màu bị cọ xát mảnh vải khơ mang điện tích âm (theo quy ước) Nên mảnh vải mang điện tích dương Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích, Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay