Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:24

GA:Vật lí Lê Thúy Hằng Trường THCS Châu Sơn HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I Mục tiêu: Kiến thức:- Nắm hai loại điện tích sơ lược cấu tạo nguyên tử Kĩ năng:- Nắm tác dụng loại điện tích Thái độ:- Có ý thức vận dụng kiến thức để giải thích số tượng đơn giản - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Thanh nhựa, thủy tinh, mảnh vải, mảnh nilông, kẹp Học sinh: - Thước nhựa, mảnh vải,mảnh len, mảnh nilông, kẹp, trục nhọn III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1 phút) Kiểm tra: (4 phút) Câu hỏi: lau gương vải khơ ta lau gương có nhiều bụi bám vào gương? Đáp án: lau gương bị nhiễm điện nên hút bụi nhỏ vào, ta lau gương nhiễm điện nên có nhiều bụi bám vào gương Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: HS: làm TN thảo luận với thí nghiệm Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần HS: làm TN thảo luận với thí nghiệm Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần HS: hoàn thành kết luận SGK GV: đưa kết luận chung cho phần GV: nêu quy ước hai điện tích TG NỘI DUNG 15’ I Hai loại điện tích * Thí nghiệm 1: Hình 18.1 * Nhận xét: … … đẩy … * Thí nghiệm 2: Hình 18.3 * Nhận xét: … hút … khác … * Kết luận: … hai …đẩy … hút … Quy ước: Điện tích thủy tinh cọ xát với lụa điện tích dương Điện tích nhựa cọ xát với vải khơ điện tích âm C1: m¶nh vai mang điện tích dơng mảnh vải hút nhùa mang ®iƯn GA:Vật lí Lê Thúy Hằng HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Trường THCS Châu Sơn TG tÝch d¬ng HS: nắm bắt thơng tin trả lời C1 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho phần Hoạt động 2: HS: quan sát nêu thông tin sơ lược cấu tạo nguyên tử GV: gọi HS khác nhận xét HS: nhận xét, bổ xung cho GV: tổng hợp ý kiến+ đưa kết luận chung cho phần này++ NỘI DUNG 5’ II Sơ lược v cu to nguyờn t SGK ờlectron Hạt nhân 10 III Vận dụng Hoạt động 3: HS: suy nghĩ trả lời C2 C2: trước cọ xát GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung vậtđiện tích âm dương đưa kết luận chung cho câu Điện tích âm êlectrơn C2 điện tích dương hạt nhân HS: suy nghĩ trả lời C3 C3: vật trước cọ xát không GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung hút vụn giấy nhỏ đưa kết luận chung cho câu trung hòa điện C3 C4: hình 18.5 HS: thảo luận với câu C4 - Thước nhựa nhận thêm êlectrơn Đại diện nhóm trình bày nhiễm điện âm Các nhóm tự nhận xét, bổ xung - Vải khô bớt êlectrôn nhiễm cho câu trả lời điện dương GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C4 IV Củng cố: (8 phút) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + em chưa biết - Hướng dẫn làm tập sách tập V Hướng dẫn học nhà: (2 phút) - Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho sau VI.Rút kinh nghiệm: ... gọi HS khác nhận xét, bổ xung vật có điện tích âm dương đưa kết luận chung cho câu Điện tích âm êlectrơn C2 điện tích dương hạt nhân HS: suy nghĩ trả lời C3 C3: vật trước cọ xát không GV: gọi... nhỏ đưa kết luận chung cho câu trung hòa điện C3 C4: hình 18.5 HS: thảo luận với câu C4 - Thước nhựa nhận thêm êlectrôn Đại diện nhóm trình bày nhiễm điện âm Các nhóm tự nhận xét, bổ xung - Vải... bổ xung - Vải khơ bớt êlectrôn nhiễm cho câu trả lời điện dương GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C4 IV Củng cố: (8 phút) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích, Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay