Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:24

Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết có loại điện tích điện tích dương điện tích âm Hai điện tích dấu đẩy nhau, khác dấu hút Nêu cấu tạo nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương, êlectrơn mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hòa điện Biết vật mang điện tích âm thừa êlectrơn, vật mang điện tích dương thiếu êlectrơn 2.Kỹ năng: Làm thí nghiệm nhiễm điện vật cách cọ xát 3.Thái độ: Trung thực, hợp tác hoạt động nhóm B PHƯƠNG PHÁP: Thí nghiệm khảo sát nêu vấn đề C CHUẨN BỊ: Cả lớp: Tranh phóng to mơ hình đơn giản ngun tử Bảng phụ ghi sẵn nội dung Điền từ thích hợp chỗ trống để hoàn thành phần sơ lược cấu tạo ngun tử Mỗi nhóm: Hai mảnh ni lơng kích thước 70 x 12mm mảnh 70 x 250 mm, bút chì gỗ hay nhựa, + 1kẹp nhựa, 1mảnh len cở 150 x 150 mm, 1mảnh lụa cở 150 x 150 mm, 1thanh thủy tinh hữu kích thước (5x10x200)mm, 2đũa nhựa có lỗ hổng kích thước Φ 10 dài 20 mm, 1mũi nhọn đặt đế nhựa D TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số II Bài cũ: Có thể làm cho vật bị nhiễm điện cách nào? III Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ HOẠT ĐỘNG 1:(2ph) Tổ chức tình học tập GV: Đặt vấn đề: (SGK) HS theo dõi nắm nội dung vấn đề HOẠT ĐỘNG 2:(10ph) Làm thí nghiệm tạo hai vật nhiễm điện loại tìm hiểu lực tác dụng chúng Yêu cầu học sinh đọc thí nghiệm 1: I.Hai loại điện tích Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng Gọi 1, HS nêu cách tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: (SGK) GV: u cầu nhóm làm thí nghiệm + Trước cọ xát hai mảnh nêu tượng xảy với ni lông ni lông tượng HS: Đại diện nhóm lên nhận xét tượng xẫy + Sau cọ xát hai mảnh ni lông đẩy Hai mảnh ni lông cọ xát vào mảnh len nhiễm điện giống hay khác =>Hai vật giống nhau? Vsao? ni lông cọ xát vào vật hai mảnh ni lơng phải Với hai vật giống khác tượng có nhiễm điện giống không ? Hai nhựa cọ xát Yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm H18.2 vào mảnh vải khô -> đẩy Khi chưa cọ xát em đưa hai nhựa đến gần có tượng xảy ra? Nhận xét: Hai vật giống Khi cọ xát đầu thước nhựa đưa lại cọ xát gần có tượng xảy ra? mang điện tích loại Nếu hai vật nhiễm điện khác chúng đặc hút hay đẩy nhau, tiến chúng đẩy hành thí nghiệm để kiểm tra điều HS:Tiến hành th/ng đưa nhận xét HOẠT ĐỘNG 3:(10ph) Thí nghiệm Phát vật nhiễm điện hút mang điện tích khác loại Yêu cầu học sinh tiến hành thí Thí nghiệm 2: (SGK) nghiệm Nhận xét: Thanh nhựa sẩm màu Lưu ý:Hcọ sinh tiến hành theo thủy tinh cọ xát chúng bước hút chúng mang điện tích khác loại Vì em biết thủy tinh thước nhựa nhiễm điện khác loại? HOẠT ĐỘNG 4:(5ph) Hoàn thành kết luận hai loại điện tích lực tác dụng chúng Yêu cầu học sinh hồn thành kết luận Thơng báo quy ước điện tích Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C1 Kết luận: ( SGK) HOẠT ĐỘNG 5:(10ph) Tìm hiểu sơ lược cấu tạo nguyên tử -GV treo tranh vẽ mô II Sơ lược cấu tạo ngtử: Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng hình đơn giản nguyên tử hình 18.4 Yêu cầu học sinh đọc phần cấu tạo đơn giản nguyên tử Nguyên tử cấu tạo nào? Trường THCS Quảng Hưng Nguyên tử: dương) Hạt nhân (mang điện tích Các êlectrơn (mang điện tích âm) + Tổng điện tích âm có giá trị tuyệt đối điện tích dương ->ngun tử trung hòa điện + Êlectrơn dịch chuyển từ nguyên tử sang nguyên tử khác, từ vật sang vật khác HOẠT ĐỘNG 5:(5ph) Vận dụng Yêu cầu học sinh trả lời số câu III Vận dụng:(SGV) hỏi vận dụng IV CỦNG CỐ: - Có loại điện tích? - Khi vật đến gần với đẩy nhau, hút nhau? - Đọc nội dung ghi nhớ V DẶN DÒ: - Qua học em cần học thuộc phần ghi nhớ - Về nhà làm tập 18.1; 18.2; 18.3; 18.4 (SBT) - Chuẩn bị học ... (mang điện tích Các êlectrơn (mang điện tích âm) + Tổng điện tích âm có giá trị tuyệt đối điện tích dương ->ngun tử trung hòa điện + Êlectrơn dịch chuyển từ ngun tử sang nguyên tử khác, từ vật. .. cọ xát chúng bước hút chúng mang điện tích khác loại Vì em biết thủy tinh thước nhựa nhiễm điện khác loại? HOẠT ĐỘNG 4:(5ph) Hồn thành kết luận hai loại điện tích lực tác dụng chúng Yêu cầu học... + Sau cọ xát hai mảnh ni lông đẩy Hai mảnh ni lông cọ xát vào mảnh len nhiễm điện giống hay khác = >Hai vật giống nhau? Vsao? ni lơng cọ xát vào vật hai mảnh ni lông phải Với hai vật giống khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích, Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay