Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:23

VẬT HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Nêu được: Có hai loại điện tích, điện tích dương điện tích âm Hai loại điện tích loại đẩy nhau, khác loại hút - Nêu cấu tạo nguyên tử gồm: Hạt nhân mang điện tích dương êlectrơn mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hoà điện Giải thích vật mang điện tích âm, vật mang điện tích dương 2.Kỹ năng: Biết làm TN nhiễm điện cọ xát, giải thích số tượng thực tế 3.Thái độ: Nghiêm túc, trung thực việc hoạt động nhóm II Đồ dùng dạy học Giáo viên: tranh phóng to hình 18.4 Học sinh: Mỗi nhóm : mảnh ni lơng kích thước khoảng 70mm x 12mm bút chì gỗ đũa nhựa kẹp nhựa, mảnh len dạ, mảnh lụa, đũa thuỷ tinh hữu cơ, đũa nhựa có lỗ hổng giữa, mũi nhọn đặt đũa nhựa III Phương pháp -Đàm thoại, gợi mở, nêu giải vấn đề IV.Tổ chức dạy học *)Khởi động(3p) -Mục tiêu: Gây hứng thú học tập cho HS -Cách tiến hành: GV đvđ-Một vật bị nhiễm điện có khả hút vật khác.Nếu hai vật bị nhiễm điện chúng hút hay đẩy nhau? Ta nghiên cứu học hôm HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Hai loại điện tích(20p) -Mục tiêu: nêu được: Có hai loại điện tích, điện tích dương điện tích âm Hai loại điện tích loại đẩy nhau, khác loại hút -Đồ dùng dạy học: mảnh ni lơng bút chì gỗ đũa nhựa kẹp nhựa, mảnh len dạ, mảnh lụa, đũa thuỷ tinh hữu cơ, đũa nhựa có lỗ hổng giữa, mũi nhọn đặt đũa nhựa -Cách tiến hành I Hai loại điện tích - Yêu cầu h/s đọc TN1, nêu dụng cụ * TN1: Đọc thí nghiệm nêu dụng thí nghiệm cách tiến cụ, cách tiến hành TN1 - Yêu cầu h/s HĐ nhóm tiến hành thí -HĐ nhóm làm TN hoàn thành nxét nghiệm theo H18.1 , H18.2 hồn -Đại diện nhóm báo cáo thành nhận xét Khơng có tượng -u cầu nhóm báo cáo kết Sau cọ xát mảnh ni lông đẩy Hai nhựa cg cọ xát vào mảnh VẬT - G/v nhận xét xác nội dung -Yêu cầu HS đọc TN2, nêu dụng cụ thí nghiệm cách tiến - Yêu cầu h/s HĐ nhóm tiến hành thí nghiệm theo H18.3 hồn thành nhận xét -u cầu nhóm báo cáo kết vải khô đẩy - Nhận xét:…(cùng)…(đẩy) *)TN2: Đọc thí nghiệm nêu dụng cụ, cách tiến hành TN2 -HĐ nhóm làm TN hồn thành nxét -Đại diện nhóm báo cáo Thước nhựa thủy tinh hút - G/v nhận xét xác nội dung -Nhận xét: …hút…khác… -Yêu cầu HS hoàn thiện kết luận *) Kết luận: + Có loại điện tích Điện tích dương (+) & điện tích âm (-) + Các vật mang điện tích loại đẩy nhau, mang điện tíchloại hút -Y/c HS hoạt động cá nhân trả lời C1 -Hoạt động cá nhân trả lời C1 Gv kết luận lại kiến thức C1: Mảnh vải mang điện tích dương HĐ2: Sơ lược cấu tạo nguyên tử (10p) -Mục tiêu: Nêu sơ lược cấu tạo nguyên tử -Đồ dùng dạy học: Hình 18.4 phóng to -Cách tiến hành II.Sơ lược cấu tạo nguyên tử -GV treo hình 18.4 lên bảng - HS quan sát -Yêu cầu HS nghiên cứu sgk sơ lược -Nghiên cứu sgk cấu tạo nguyên tử -Yêu cầu HS lên bảng nêu sơ lược -Trả lời câu hỏi GV cấu tạo nguyên tử GV chốt lại kiến thức HĐ3: Vận dụng(10p) -Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để làm số tập -Cách tiến hành III.Vận dụng -Yêu cầu HS đọc C2 -Đọc C2, HĐ cá nhân trả lời -Yêu cầu HS hđ cá nhân trả lời C2:… điện tích dương tồn -GV nhận xét xác nội dung hạt nhân nguyên tử, điện tích âm tồn êlectrơn chuyển động xung quanh hạt nhân -Đọc C3, HĐ cá nhân trả lời VẬT -Yêu cầu HS đọc C3 -Yêu cầu HS hđ cá nhân trả lời -GV nhận xét xác nội dung -Yêu cầu HS đọc C4 -Yêu cầu HS hđ cá nhân trả lời -GV nhận xét xác nội dung C3:… Vì vật chưa bị nhiễm điện, điện tích (=) (-) trung hoà lẫn -Đọc C4 HĐ cá nhân trả lời C4: Thước nhựa nhiễm điện âm nhận thêm êlectôn - Mảnh vải nhiễm điện dương bớt êlectrôn Gv kết luận lại kiến thức toàn V Tổng kết hướng dẫn nhà (2') -Tổng kết: GV nêu lại nội dung kiến thức - Hdvn: Về nhà học Làm tập 18.1-18.8/sbt Đọc trước sau ... HS hoàn thiện kết luận *) Kết luận: + Có loại điện tích Điện tích dương (+) & điện tích âm (-) + Các vật mang điện tích loại đẩy nhau, mang điện tích ≠ loại hút -Y/c HS hoạt động cá nhân trả lời... nhân trả lời C2:… điện tích dương tồn -GV nhận xét xác nội dung hạt nhân ngun tử, điện tích âm tồn êlectrôn chuyển động xung quanh hạt nhân -Đọc C3, HĐ cá nhân trả lời VẬT LÝ -Yêu cầu HS đọc... xét xác nội dung C3:… Vì vật chưa bị nhiễm điện, điện tích (=) (-) trung hoà lẫn -Đọc C4 HĐ cá nhân trả lời C4: Thước nhựa nhiễm điện âm nhận thêm êlectôn - Mảnh vải nhiễm điện dương bớt êlectrơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích, Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay