Thiết kế bài giảng điện tử sử dụng trong dạy học phần quang hình lớp 11 (2018)

74 24 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT MAI THỊ THẮM THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH LỚP 11 Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy học mơn Vật lý KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nội, 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT MAI THỊ THẮM THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH LỚP 11 Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy học mơn Vật lý KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn khoa học: Th.S Ngô Trọng Tuệ Hà Nội, 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc thầy ThS Ngô Trọng Tuệ - người trực tiếp tạo điều kiện hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tận tình để tơi hồn thành khóa luận Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo khoa Vật Lý trường Đại học phạm Hà Nội 2, đặc biệt thầy cô giáo tổ Phương pháp dạy học Vật Lý bạn sinh viên nhóm khóa luận giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Xn Hòa, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực MAI THỊ THẮM LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan rằng: Khóa luận kết nghiên cứu, tìm hiểu riêng tơi Những liệu sử dụng trích dẫn, khóa luận trung thực Kết nghiên cứu khơng trùng với cơng trình nghiên cứu tác giả công bố trước Nếu sai tơi xin hồn tồn chụ trách nhiệm Xuân Hòa, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực MAI THỊ THẮM CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ HS Học sinh GV Giáo viên THPT Trung học Phổ thông MỤC ỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đ ch nghi n cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghi n cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc hóa luận NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC SỬ DỤNG E-LEARNING TRONG DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH 1.1.Lí luận sử dụng giảng điện tử dạy học 1.1.1 Khái niệm giảng điện tử 1.1.2 Ưu điểm, nhược điểm giảng điện tử 1.1.3 Các hình thức sử dụng giảng điện tử 1.1.4 Quy trình thiết kế giảng điện tử tổ chức dạy họcsử dụng giảng điện tử 1.2 Công cụ thiết kế giảng điện tử 1.3 Điều tra thực tế việc sử dụng giảng điện tử việc dạy học phần Quang hình18 1.3.1 Mục đ ch điều tra 18 1.3.2 Phương pháp điều tra 19 1.3.3 Những thuận lợi hó hăn 19 1.3.4 Kết điều tra 19 Kết luận chương 24 CHƯƠNG THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 25 2.1 Mục tiêu dạy học phần Quang hình 25 2.1.1 Kiến thức: 25 2.1.2 Kĩ 26 2.1.3 Thái độ 26 2.2 Kiến thức vật lý phần Quang hình 26 2.2.1 Khúc xạ ánh sáng 26 2.2.2 Phản xạ toàn phần 28 2.2.3 Lăng kính 29 2.3 Xây dựng giảng hỗ trợ dạy học phần Quang hình 31 2.3.1 Bài giảng điện tử dạy học Khúc xạ ánh sáng 31 2.3.2 Bài giảng điện tử dậy học Phản xạ toàn phần 35 2.3.3 Bài giảng điện tử dạy học lăng nh 38 2.4 Tiến trình tổ chức dạy học phần Quang hình 42 2.4.1 Tiến trình tổ chức dạy học Khúc xạ ánh sáng 42 2.4.2 Tiến trình tổ chức dạy học Phản xạ toàn phần 44 2.4.3 Tiến trình tổ chức dạy học Lăng kính 45 Kết luận chương 47 CHƯƠNG DỰ KIẾN THỰC NGHIỆM PHẠM 48 3.1 Mục đ ch, đối tượng phương pháp thực nghiệm phạm 48 3.1.1 Mục đích thực nghiệm phạm 48 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm phạm 48 3.1.3 Đối tượng thực nghiệm phạm 48 3.1.4 Phương pháp thực nghiệm phạm 48 3.2 Dự kiến triển khai thực nghiệm phạm 49 3.2.1 Thời gian triển khai thực nghiệm phạm 49 3.2.2 Các tiêu chí đánh giá kết thực nghiệm phạm 50 Kết luận chương 54 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Giao diện phần mềm iSpring Hình 1.2 Cửa sổ thu âm lời giảng Hình 1.3 Cửa sổ chỉnh sửa đoạn ghi âm 10 Hình 1.4 Cửa sổ tiến hành ghi hình 11 Hình 1.5 Cửa sổ Manage Narration 12 Hình 1.6 Cửa sổ chỉnh sửa ghi âm 13 Hình 1.7 Cửa sổ chèn video 14 Hình 1.8 Cửa sổ chèn web vào trang giảng 14 Hình 1.9 Cửa sổ tạo tập trắc nghiệm 15 Hình 1.10 Cửa sổ chọn dạng câu hỏi khảo sát 16 Hình 1.11 Cửa sổ đóng gói giảng 16 Hình 1.12 Cửa sổ mở video cần cắt 17 Hình 1.13 Cửa sổ chọn Video cần cắt 17 Hình 1.14 Cửa sổ cắt video 18 Hình 1.15 Cưa sổ lựa chọn định dạng 18 Hình 1.16 Cửa sổ lưu video 18 Hình 2.1 Hình ảnh cắt từ video thí nghiệm đầu 31 Hình 2.2 Hình ảnh đặt vấn đề đầu 31 Hình 2.3 Hình ảnh cắt từ video khúc xạ ánh sáng 31 Hình 2.4 Đường tia sáng qua mặt phân cách hai môi trường 32 Hình 2.5 Định luật khúc xạ ánh sáng 32 Hình 2.6 Chiết suất tỉ đối 32 Hình 2.7 Chiết xuất tuyệt đối 33 Hình 2.8 Mối liên hệ chiết xuất vận tốc 33 Hình 2.9 Tính thuận nghịch ánh sáng 33 Hình 2.10 Tổng kết học 34 Hình 2.11 Mơ khúc xạ ánh sáng 34 Hình 2.12 Bài tập vận dụng 34 Hình 2.13 Hình ảnh thí nghiệm đường tia sáng 35 Hình 2.14 Mơ hình thí nghiệm Phản xạ tồn phần 35 Hình 2.15 Hình ảnh thí nghiệm Phản xạ tồn phần 35 Hình 2.16 Biểu thức góc giới hạn phản xạ tồn phần 36 Hình 2.17 Định nghĩa Phản xạ tồn phần 36 Hình 2.18 Điều kiện xảy phản xạ toàn phần 36 Hình 2.19 Bảng so sánh hai loại phản xạ 37 Hình 2.20 Hình ảnh thực cáp quang 37 Hình 2.21 Tổng kết học 37 Hình 2.22 Bài tập vận dụng 38 Hình 2.23 Một số tượng dựa tr n định luật Phản xạ toàn phần 38 Hình 2.24 Cấu tạo lăng nh 38 Hình 2.25 Hình ảnh biểu diễn hình học đặc trưng lăng nh 39 Hình 2.26 Hình ảnh tán sắc ánh sáng 39 Hình 2.27 Hình ảnh định nghĩa tán sắc ánh sáng 39 Hình 2.28 Hình ảnh cắt từ mơ 40 Hình 2.29 Hình ảnh mô tả đường truyền tia sáng 40 Hình 2.30 Hình ảnh nhận xét tia ló góc lệch D 40 Hình 2.31 Hình ảnh cơng thức lăng nh 41 Hình 2.32 Ghi trường hợp đặc biệt 41 Hình 2.33 Hình ảnh máy quang phổ ứng dụng lăng nh 41 Hình 2.34 Tổng kết học 42 Hình 2.35 Bài tập vận dụng 42 MỞ ĐẦU ý chọn đề tài Hiện nay, nước ta thời kì cơng nghiệp hóa – đại hóa hội nhập quốc tế Trong nghiệp đổi toàn diện đất nước, đổi giáo dục trọng tâm phát triển Để đáp ứng nhu cầu xã hội, ngành Giáo dục có thay đổi mặt, đặc biệt phương pháp phương thức giảng dạy E-Learning hình thức tổ chức dạy học dựa tr n công nghệ thông tin truyền thông (CNTT&TT) Với E-Learning, việc học linh hoạt mở Người học học lúc nào, đâu, với ai, học vấn đề thân quan tâm, phù hợp với lực sở th ch, phù hợp với y u cầu công việc… mà cần có phương tiện máy t nh mạng Internet Phương thức học tập mang t nh tương tác cao, hỗ trợ bổ sung cho phương thức đào tạo truyền thống góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Việc nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục đào tạo nhân tố định tồn phát triển đất nước cá nhân ELearning phương thức dạy học phù hợp việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng y u cầu xã hội Mơ hình tạo yếu tố thay đổi sâu sắc giáo dục, yếu tố thời gian hông gian hông bị ràng buộc chặt chẽ, người học tham gia học tập mà hông cần đến trường Sự chuyển giao tri thức hơng chiếm vị tr hàng đầu giáo dục, người học phải học cách truy tìm thơng tin thân cần, đánh giá xử l thông tin để biến thành tri thức qua giao tiếp Thuật ngữ E-Learning trở n n quen thuộc tr n giới vài thập ỉ gần Cùng với phát triển tin học truyền thông, phương thức giáo dục ngày cải tiến nâng cao chất lượng, tiết iệm Mức độ Kiến thức Kiến thức Kiến thức Kiến thức xác trình trình bày trình bày trình bày cách tương đối rõ nhiều chỗ bày sai kiến thức vật lý rõ ràng, ràng, xác chưa rõ ràng, khoa học xác sót ngơn thiếu xác ngơn ngữ, có ngữ, có tính ngơn tính thuyết thuyết phục ngữ phục + Có tích hợp âm thanh, hình ảnh, video, mơ thí nghiệm M c độ Chỉ số Xu t sắc: Tốt: Bình Yếu: điểm điểm thường: điểm điểm Tích hợp Có đầy đủ Có âm Bị thiếu Khơng có âm âm thanh, âm thanh, thanh, hình số thanh, hình hình ảnh, hình ảnh, ảnh, video, ý sau: âm ảnh, video, thí video, mơ video, mơ mơ thanh, hình nghiệm mơ thí thí thí nghiệm ảnh, video, nghiệm cho nghiệm cung chưa mô học cấp đầy đủ đủ cung cấp thí nghiệm cho học cho học 3.2.2.2 Tính thẩm mỹ M c độ Chỉ số Xu t sắc: Tốt: Bình Yếu: điểm điểm thường: điểm điểm 51 Bố cục, Bài giảng Bài giảng Bài giảng Bài giảng màu sắc, cỡ trình trình trình trình bày chữ, kích bày đầy đủ bày chưa bày còn chưa thước, hình tiêu chí đầy đủ thiếu đẹp bố cục, ảnh, âm sau: tiêu chí sau: tiêu chí sau: màu sắc, kích slide slide slide thước hình sáng dễ đọc, sáng sáng ảnh, màu đẹp, bố dễ đọc, dễ đọc, chưa hợp cục, màu đẹp, bố cục, đẹp, bố cục, lý sắc, kích màu sắc, màu sắc, thước hình ch thước ch thước ảnh, màu hình ảnh, hình ảnh, hợp lý màu hợp màu hợp lý lý 2.2.2.3 Đảm bảo tính phạm M c độ Chỉ số Xu t sắc: Tốt: Bình Yếu: điểm điểm thường: điểm điểm Đảm bảo Bài giảng Bài giảng Bài giảng Bài giảng chuẩn kiến trình trình trình trình bày sai thức bày đầy đủ bày chưa bày số kiến giáo dục xác đầy đủ thiếu thức, phương mặt kiến tiêu chí sau: tiêu chí sau: thức truyền tải thức, kiến thức kiến thức không mang lại phương thức thiếu truyền tải hiệu cao giảng dạy số, thiếu cho người học 52 khoa học, giảng nhiều, hợp lí đơn điệu phương thức giải chưa thực hay 53 Kết ận chương Trong chương rõ mục ti u, đối tượng phương thức thực nghiệm phạm Chúng đưa dự kiến triển khai thực nghiệm phạm thời gian ti u ch đánh giá, đưa quy định mức độ cho điểm tiêu chí nhằm đánh giá chất lượng giảng cách xác Nếu GV xây dựng tiến trình dạy học dựa dự kiến thực nghiệm phạm góp phần nâng cao kết học tập em HS lớp 11 54 KẾT UẬN Như từ mục đ ch, nhiệm vụ đề tài Thiết kế giảng điện tử sử dụng dạy học phần Quang hình lớp 11đặt sau nghiên cứu lí luận thực tiễn chúng tơi có kết luận sau: Thiết kế giảng điện tử sử dụng dạy học phần Quang hình lớp 11 bước đắn việc thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực Sử dụng giảng điện tử giảng dạy khuyến khích HS tự chủ động chiếm lĩnh iến thức rèn luyện tinh thần tự giác học tập Trong khóa luận này, chúng tơi đưa khái niệm giảng điện tử , ưu nhược điểm, quy trình thiết kế giảng điện tử, phần mềm hỗ trợ thiết kế giảng điện tử, cách há đầy đủ đắn Từ đó, chúng tơi thiết kế giảng điện tử để dạy học chương Quang hình lớp 11, ban cụ thể Khúc xạ ánh sáng, Phản xạ toàn phần Lăng nh để khẳng định nhận định Bên cạnh chúng tơi đưa dự kiến thực nghiệm phạm nhằm hỗ trợ đánh giá giảng điện tử GV Nếu giảng điện tử tuân thủ theo dự kiến thực nghiệm phạm giảng điện tử dần trở thành phương thức dạy tích cực học đem lại hiệu cao Tr n nghiên cứu ban đầu mảng đề tài này, thời gian có hạn, kinh nghiệm trình độ thân hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp ph bình q thầy bạn đọc để khóa luận tơi hồn thiện 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1.Mai Văn Trinh, Trương Thị Phương Chi (2016), Thiết kế dạytự học lớp với hỗ trợ E-learning Tạp chí Khoa học Giáo dục số 124, tháng năm 2016 2.Nguyễn Thế Dũng (2015), Đoán nhận phong cách học tập nhằm nâng cao t nh tương tác môi trường học tập E-learning - Detecting learning styles to enhance the interaction of the learning enviroment in elearning Tạp chí Thiết bị Giáo dục số đặc biệt tháng 11 – 2015 3.Phạm Thị Phú (2015), Trương Thị Phương Chi (2015), Mơ hình dạy - tự học với hỗ trợ e-learning trường trung học phổ thông Tạp ch Khoa học Đại học phạm Hà Nội, Số 8/2015 VN 4.Nguyễn Văn Hiền (2015) Bồi dưỡng giáo vi n theo hình thức elearning Việt Nam Tạp ch Khoa học Đại học phạm Hà Nội, Số 6A/2015 VN 5.Trịnh Văn Biều (2012), Một số vấn đề đào tạo trực tuyến(Elearning)- An overview of online training (E- learning) Tạp ch hoa học ĐHSP TPHCM số 40 năm 2012 6.Phạm Đức Quang (2013), Đôi nét Chiến lược phát triển eLearning nửa đầu ỉ 21 Hàn Quốc APEC Tạp ch Khoa học Giáo dục, số 88, Tháng 01/2013 7.Phạm Xuân Quế (2007), Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hoạt động nhận thức vật l t ch cực, tự chủ sáng tạo, NXB Đại học phạm 8.Đỗ Mạnh Cường (2008), Giáo trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học, NXB Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 56 9.Tài liệu chương trình VVOB (Tổ chức Hợp tác Phát triển Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, vương quốc Bỉ-viết tắt VVOB) (2011), E-learning ứng dụng dạy học, Hà Nội 10 Sách giáo hoa Vật lý 11 Web 1.http://ledephe.violet.vn/entry/show/entry_id/4587013 2.http://thi-baigiang.moet.gov.vn/vi/the-le-cuoc-thi/ 3.http://cdsptw.edu.vn/hoat-dong/quy-trinh-5-buoc-thiet-ke-bai-giange-learning-687.html 4.https://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q= l%C3%BD+thuy%E1%BA%BFt+quang+h%C3%ACnh+h%E1%BB%8Dc 5.http://mailan-nguyenhong.blogspot.com/2011/05/mo-hinh-he-thonge-learning-uu-va-nhuoc.html 57 PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN (Phiếu vấn phục vụ nghiên cứu khoa học, khơng có mục đích đánh giá, mong thầy (cô) hợp tác giúp đỡ) Họ tên: Nam/Nữ:………………… Nơi công tác: Số năm cơng tác:……… Xin thầy vui lòng cho biết số nội dung hi thiết kế, sử dụng giảng điện tử cho HS mơn Vật lí Câu 1: Thầy sử dụng giảng điện tử dạy học môn Vật lí cho HS hay chưa? (Chọn ý) A Chưa B Đã sử dụng Câu 2: Thầy cô thiết kế giảng điện tử dạy học mơn Vật lí cho HS với chủ đề, học phần nào? (nếu câu hỏi chọn A bỏ qua câu hỏi này) ………………………………………………………………………………… …… Câu 3: Theo thầy cô, việc sử dụng giảng điện tử dạy học mơn Vật lí có phù hợp với bối cảnh trường dạy hay khơng? A Có B Không Ý iến hác: ………………………………………………………………………………… …… Câu 4: Theo thầy cô, việc thiết kế giảng điện tử sử dụng dạy học mơn Vật lí có hó hăn gì? (Chọn hay nhiều ý) A Là hoạt động n n GV chưa có inh nghiệm 58 B Chưa có tài liệu hướng dẫn GV C Kỹ công nghệ GV hạn chế D Nguồn học liệu để thiết ế giảng hạn chế Ý iến hác … ………………………………………………………………………………… …… Câu 5: Theo thầy cô, sử d ng giảng điện tử sử dụng dạy học mơn Vật lí có hó hăn GV? (Chọn hay nhiều ý) A GV chưa thành thạo sử dụng giảng điện tử dạy học B Mất nhiều thời gian chuẩn bị C GV chưa có ỹ tổ chức dạy học với giảng E-learning Ý iến hác … ………………………………………………………………………………… …… Câu 6: Khi sử dụng giảng điện tử dạy học môn Vật lí, thầy thấy có ưu điểm HS? (Chọn hay nhiều ý) A Giúp HS hiểu rõ iến thức Vật l B Giảm thời gian học HS C Giúp HS nhớ lâu iến thức D Phát huy t nh t ch cực HS E Phát huy lực tự học HS F Giúp HS vận dụng iến thức vật l vào sống G Giúp HS phát triển ỹ năng: Giao tiếp, trình bày, lắng nghe, giải vấn đề Ý iến hác: ………………………………………………………………………………… … 59 Câu 7: Theo thầy cô, HS sử dụng giảng điện tử để học mơn Vật lí có hó hăn gì? (Chọn hay nhiều ý) A HS chưa quen với sử dụng giảng điện tử B Kỹ công nghệ thông tin hạn chế C Khả tự học HS hạn chế D Khó tiếp nhận iến thức giảng điện tử Ý iến khác: ………………………………………………………………………………… … Câu 8: Theo thầy cô, để nâng cao hiệu sử dụng giảng điện tử dạy học vật lí cần phải làm gì? (Chọn hay nhiều ý) A Tổ chức cho HS tự học nhà giảng điện tử B Hướng dẫn HS sử dụng giảng điện tử C Nâng cao chất lượng giảng điện tử D GV thường xuy n sử dụng giảng điện tử để dạy học E Sử dụng gảng điện tử tr n lớp dạy iến thức Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………… … Câu 9: Thầy cô đánh giá cần thiết việc sử dụng giảng điện tử? (Chọn ý) Dạy học phần Từ trường Dạy học phần Quang Hình Dạy học phần Động học A Không cần thiết D Không cần thiết G Không cần thiết B Cần thiết E Cần thiết H Cần thiết C Rất cần thiết F Rất cần thiết I Rất cần thiết 60 Em xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ quý thầy cô! 61 PHIẾU ĐIỀU TRA HS (Phiếu vấn phục vụ nghiên cứu khoa học, khơng có mục đích đánh giá HS, mong em cộng tác trả lời trung thực) Họ tên: Nam/nữ: Lớp: Trường: Nhằm cung cấp thông tin thực trạng học tập giảng n tử mơn Vật lí Mong em vui lòng trả lời câu hỏi Câu 1: Các em biết đến giảng điện tử chưa? (Chọn ý) A Chưa biết B Đã biết C Biết chưa học Câu 2: Các em học chủ đề, nội dung giảng điện tử ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… ……… Câu 3: Theo em, cần thiết sử dụng giảng điện tử dạy học mơn Vật lí nào? (Chọn ý) A Không cần thiết B Cần thiết C Rất cần thiết Câu Mức độ sử dụng Internet giảng điện tử em để học nào? (Chọn ý) A Không sử dụng B Sử dụng t 62 C Sử dụng thường xuy n D Sử dụng thường xuy n Câu Dựa khả công nghệ thông tin em, em có mong muốn dùng giảng điện tử học tập? (Chọn ý) A Không mong muốn B Bình thường C Mong muốn D Rất mong muốn Câu Khả tự học môn Vật lí em nào? (Chọn ý) A Khơng có tự hồn thành nhiệm vụ B Tự hoàn thành t nhiệm vụ C Tự hoàn thành đa số nhiệm vụ D Tự hoàn thành tốt nhiệm vụ Lý do: Câu Trước, sau học, em có mong muốn GV tổ chức nào? (Chọn hay nhiều ý) A Hướng dẫn em tìm hiểu tượng vật l Internet/bài giảng điện tử trước hi học B Hướng dẫn em tự học iến thức qua giảng điện tử trước hi tới lớp C Tổ chức em vận dụng iến thức tr n lớp sau hi học iến thức nhà qua giảng điện tử D Tổ chức cho em vận dụng iến thức làm tập, giải th ch tượng vật l tr n Internet/bài giảng điện tử 63 Ý kiến khác: Câu Khi học giảng điện tử giúp cho em (Chọn hay nhiều ý): A Tự học tốt B Giúp em hiểu rõ iến thức Vật l C Hứng thú với học D Nhớ iến thức lâu Ý kiến khác: Câu Các em thấy có hó hăn trình lĩnh hội kiến thức học với giảng điện tử? (Chọn hay nhiều ý) A Chưa quen sử dụng giảng điện tử B Khả tự học hạn chế C Khơng thấy hó hăn D Kiến thức giảng hơng rõ ràng Ý iến hác: Câu 10 Em có mong muốn để học với giảng điện tử tốt hơn? (Chọn hay nhiều ý) A GV hướng dẫn cách học với giảng điện tử B Nội dung giảng trình bày sinh động C Cho em sử dụng giảng điện tử nhà học iến thức D Cho em sử dụng giảng điện tử nhà làm tập Ý iến hác: ………………………………………………………………………………… … Câu 11 Em đánh giá cần thiết việc sử dụng giảng điện tử để học phần Quang hình? (Chọn ý) A Không cần thiết 64 B Cần thiết C Rất cần thiết Chân thành cảm ơn em! 65 ... Công cụ thiết kế giảng điện tử 1.3 Điều tra thực tế việc sử dụng giảng điện tử việc dạy học phần Quang hình CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 2.1 Mục... VỀ VIỆC SỬ DỤNG E- EARNING TRONG DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH 1.1 ận sử d ng giảng điện tử t ong dạy học 1.1.1 Khái niệm giảng điện tử Bài giảng điện tử: hình thức tổ chức lên lớp mà tồn kế hoạch... 1.1.3 Các hình thức sử dụng giảng điện tử 1.1.4 Quy trình thiết kế giảng điện tử tổ chức dạy học có sử dụng giảng điện tử 1.2 Công cụ thiết kế giảng điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bài giảng điện tử sử dụng trong dạy học phần quang hình lớp 11 (2018), Thiết kế bài giảng điện tử sử dụng trong dạy học phần quang hình lớp 11 (2018)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay