Giáo án Vật lý 6 bài 2: Đo độ dài tiếp theo

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:14

ĐO ĐỘ DÀI (tiếp) A- MỤC TIÊU:  Kiến thức: - Kể tên số dụng cụ đo chiều dài - HS biết xác định giới hạn đo (GHĐ) độ chia nhỏ (ĐCNN) dụng cụ đo  Kỹ năng: - Củng cố cho Hs kiến thức: Biết độ dài số tình thơng thường theo qui tắc đo: - Ước lượng chiều dài cần đo - Chọn thước đo thích hợp - Xác định GHĐ ĐCNN thước đo - Đặt thước đo - Đặt mắt để nhìn đọc kết - Biết tính giá trị trung bình kết đo  Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực thông qua việc ghi kết đo B- CHUẨN BỊ CỦA GV-HS:  GV: giáo án, sgk - Vẽ to hình 2.1; 2.2; 2.3 ( SGK) - Các loại thước  HS: Vở ghi, sgk, kiến thức  Những điểm cần lưu ý: - Đo độ dài phép nhất, kỹ đo cần rèn luyện cho Hs từ đầu - Làm cho Hs thấy thực phép đo theo qui tắc đo làm cho việc tiến hành đo xác - Hs biết làm tròn kết đo theo vạch chia gần với vật - Kiến thức bổ xung: C- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I- Ổn định tổ chức: (1ph) II- Kiểm tra cũ: (6ph) ? Để đo độ dài ta thường dùng dụng cụ HS: Trả lời để đo? đơn vị đo đơn vị chính? ? đổi số đơn vị sau: HS: Lên đổi đơn vị 1km = m; 1m = dm 1dm = cm; 1cm = mm 1m = cm; 1m = mm III- Bài mới: GV cho HS1: Xác định GHĐ ĐCNN thước đo khác GV cho HS2: Em dùng thước mét đo chiều dài bảng đen - đọc kết HS1 HS2 lên bảng đo báo cáo kết trước lớp GV: nhận xét- đánh giá cho điểm ĐVĐ: Trên sở cách làm, kết Hs -> Gv: Để nắm cách đo độ dài  vào Hoạt động thầy trò Nội dung HĐ1: Tìm hiểu cách đo độ dài (20 I- Cách đo độ dài phút) HS: Hoạt động nhóm - Ước lượng độ dài chiều rộng sách vật 6? - Thực hành đo độ dài chiều rộng sách vật 6? C1: - Dựa vào phàn thực hành trả lời câu hỏi từ C1-> C5 C2: - Đại diện nhóm trả lời, có nhận xét bổ xung C3: C1- Em cho biết độ dài ước lượng Đặt thước đo dọc theo chiều dài vật cần đo, kết đo thực tế khác bao vạch số ngang với đầu vật nhiêu? GV: Nhận xét số đo ước lượng kết đo cảu nhóm -> đánh giá ước C4: lượng tốt, chưa tốt Đặt mắt nhìn theo hướng vng góc với - Đo chiều rộng sách vật 6? Em cạnh thước đầu vật chọn dụng cụ nào? Tại sao? C5: - Đặt thước đo nào? Nếu đầu cuối vật khơng ngang (trùng) với vạch chia đọc ghi kết - Đặt mắt nhìn để đọc kết đo theo vạch chia gần với đầu đo? vật GV: Kiểm tra cách đặt thước đo, cách đặt mắt nhìn đọc kết đo Hs, uốn nắn hướng dẫn để Hs trả lời - Nếu đầu cuối vật không ngang với vạch chia đọc kết đo C6: nào? (1)- Độ dài (5)- Ngang với Y/c: Hs Hoạt động cá nhân để trả lời C6 (2)- GHĐ (6)- Vng góc (3)- ĐCNN (7)- Gần - Qua cách làm đo chiều rộng (4)- Dọc theo sách vật phần trả lời câu hỏi từ C1 -> C5 Em rút kết luận cách đo độ dài? Y/c: Hs Hoàn chỉnh câu C6 - Gọi Hs phát biểu kết luận *) Kết luận cách đo độ dài: Gv: Chốt lại cách đo độ dài 1- Ước lượng độ dài cần đo 2- Chọn thước đo có GHĐ ĐCNN thích hợp 3- Đặt thước dọc theo độ dài cần đo cho đầu vật ngang với vạch thước 4- Đặt mắt nhìn theo hướng vng góc với cạnh thước đầu vật 5- Đọc ghi kết đo theo vạch chí gần với đầu vật HĐ2: Vận dụng (11 phút) II- Vận dụng Gv: Treo hình vẽ 2.1 C7: a) Sai Y/c: Hs Quan sát trả lời C7 b) Chưa thật - Nếu đặt thước hình b) làm c) Đúng để đọc kết đúng? Y/c: Hs Quan sát hình 2.2 2.3 để trả C8: Bình C- lời câu C8 C9 Gv: Nhấn mạnh: nắm vững kết luận - C9: đọc ghi kết đo theo vạch chia (1)- l = cm gần với đầu vật (2)- l ~ cm - Đầu bút chì gần vạch chia (3)- l ~7 cm nào? IV- Củng cố: (5ph) - Em cho biết nội dung cần nắm học? - Gọi Hs đọc phần ghi nhớ - Sơ lược phần Có thể em chưa biết - Hs- làm tập: 1.2.7; 1.2.8 (5-SBT) Bài 1.2.7: B: 50 dm (đúng); Bài 1.2.8: C: 24 cm (đúng)) V- Hướng dẫn học nhà: (2ph) - Học thuộc phần kết luận ghi nhớ - Làm tập: C10; 1.2.9 (5- SBT) - Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng thực tế D- RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… ... Hoạt động thầy trò Nội dung HĐ1: Tìm hiểu cách đo độ dài (20 I- Cách đo độ dài phút) HS: Hoạt động nhóm - Ước lượng độ dài chiều rộng sách vật lý 6? - Thực hành đo độ dài chiều rộng sách vật lý 6? ... Gv: Chốt lại cách đo độ dài 1- Ước lượng độ dài cần đo 2- Chọn thước đo có GHĐ ĐCNN thích hợp 3- Đặt thước dọc theo độ dài cần đo cho đầu vật ngang với vạch thước 4- Đặt mắt nhìn theo hướng vng... làm đo chiều rộng (4)- Dọc theo sách vật lý phần trả lời câu hỏi từ C1 -> C5 Em rút kết luận cách đo độ dài? Y/c: Hs Hoàn chỉnh câu C6 - Gọi Hs phát biểu kết luận *) Kết luận cách đo độ dài:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 2: Đo độ dài tiếp theo, Giáo án Vật lý 6 bài 2: Đo độ dài tiếp theo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay