Giáo án Vật lý 6 bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:13

Bài 21 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ NHIỆT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu dụ vật nở nhiệt, bị ngăn cản gây lực lớn Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức nở nhiệt để giải thích số tượng ứng dụng thực tế Tư tưởng: Mô tả giải thích hình vẽ 21.2, 21.3 21.5 II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án Một băng kép giá để lắp băng kép, đèn cồn - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Hãy cho biết nở nhiệt chất lỏng? - Hiện tượng sau xảy đun nóng một lượng chất lỏng? a khối lượng chất lỏng tăng b Trọng lượng chất lỏng tăng c Thể tích chất lỏng tăng d Cả khối lượng, trọng lượng thể tích chất lỏng tăng Bài HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HĐ1: Tổ chức tình học tập SGK HĐ2: Quan sát lực xuất co dãn nhiệt GV: Yêu cầu HS đọc thông tin TN SGK GV: Tiến hành TN: - Giới thiệu dụng cụ TN - Mục đích TN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HS: Dự đoán trả lời NỘI DUNG I Lực xuất co dãn nhiệt Thí nghiệm: (SGK) HS: Đọc thơng tin TN SGK Trả lời câu hỏi HS: Dự đoán kết C1: Thanh thép nở (dài TN ra) C2: Khi dãn nở nhiệt, GV: Tiến hành làm thí nghiệm, HS quan sát GV: Yêu cầu HS trả lời câu C1, C2 GV: Nhận xét chung GV: Hướng dẫn HS đọc câu hỏi quan sát hình vẽ 21.1b để dự đoán tượng xảy Làm TN kiểm chứng GV: Nhận xét chung HĐ3: Rút kết luận GV: Hướng dẫn HS chọn cụm từ khung để điền vào chỗ trống C4 GV: Nhận xét chung GV: Yêu cầu HS trả lời câu C5, C6 GV: Nhận xét đánh giá HS: Quan sát TN bị ngăn cản thép gây lực lớn HS trả lời câu C1, C2 C3: Khi co lại nhiệt, C1: Thanh thép nở (dài bị ngăn cản ra) thép gây lực C2: Khi dãn nở nhiệt, lớn bị ngăn cản thép gây lực lớn C3: Khi co lại nhiệt, bị ngăn cản thép gây lực lớn Rút kết luận C4: (1)- nở (2)- lực (3)- nhiệt (4)- lực C4: (1)- nở (2)- lực (3)- nhiệt (4)- lực C5: Có để khe hở…  Kết luận: (làm cong đường ray) - Sự co dãn nhiệt bị C6: Khơng giống tạo ngăn cản gây đk cho cầu dài nóng lực lớn lên mà không bị ngăn cản HĐ4: Băng kép II Băng kép GV: Yêu cầu HS đọc thông Quan sát thí nghiệm: tin TN SGK HS đọc thông tin TN SGK SGK GV: Tiến hành TN: - Giới thiệu dụng cụ TN HS: Quan sát TN Trả lời câu hỏi: - Mục đích TN GV: Tiến hành làm thí C7: Khác nghiệm, HS quan sát C7: Khác C8: Cong phía GV: Yêu cầu HS trả lời câu C8: Cong phía thép C7, C8, C9.SGK thép C9: Có cong phía GV: Nhận xét chung C9: Có cong phía đồng đồng  Kết luận: HĐ5: Vận dụng - Băng kép bị đốt nóng GV: Yêu cầu HS thảo luận làm lạnh cong trả lời câu C10 (2’) lại - Yêu cầu HS trả lời HS thảo luận trả lời câu - Người ta ứng dụng tính GV: Nhận xét chung C10 (2’) chất băng kép - Yêu cầu HS đọc phần có vào việc đóng - ngắt tự thể em chưa biết C10: Khi đủ nóng, băng kép động mạch điện cong lên phía trên, đẩy tiếp điểm lên, làm ngắt mạch điện Thanh đống năm 4.Kết luận tồn bài: - Sự co dãn nhiệt gây điều gì? - Người ta ứng dụng băng kép vào đâu? - Tại rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dầy cốc dễ vỡ rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng? Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm tập 21.1 đến 20.4 SBT - Xem trước mới, tiết sau học tốt ... lại nhiệt, C1: Thanh thép nở (dài bị ngăn cản ra) thép gây lực C2: Khi dãn nở nhiệt, lớn bị ngăn cản thép gây lực lớn C3: Khi co lại nhiệt, bị ngăn cản thép gây lực lớn Rút kết luận C4: (1)- nở. .. luận C4: (1)- nở (2)- lực (3)- nhiệt (4)- lực C4: (1)- nở (2)- lực (3)- nhiệt (4)- lực C5: Có để khe hở…  Kết luận: (làm cong đường ray) - Sự co dãn nhiệt bị C6: Không giống tạo ngăn cản gây... trên, đẩy tiếp điểm lên, làm ngắt mạch điện Thanh đống năm 4.Kết luận tồn bài: - Sự co dãn nhiệt gây điều gì? - Người ta ứng dụng băng kép vào đâu? - Tại rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dầy cốc dễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt, Giáo án Vật lý 6 bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay