Giáo án Vật lý 6 bài 1: Đo độ dài

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:11

GIÁO ÁN VẬT ĐO ĐỘ DÀI I Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết ước lượng độ dài chọn thước có GHĐ ĐCNN phù hợp để đo độ dài cho trước Kĩ năng: Học sinh biết cách đo độ dài vật xác Thái độ: Học tập nghiêm túc, đầy đủ dụng cụ II Chuẩn bị: - Giáo viên: + Cả lớp: tranh vẽ to thước có GHĐ 20cm ĐCNN 1mm, bảng ghi kết quả1.1 + Mỗi nhóm: thước dây, thước kẻ, thước cuộn - Học sinh: SGK ghi chép III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra: Bài mới: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng ĐVĐ - Quan sát - Cho học sinh quan sát tranh vẽ trả - Trả lời câu hỏi lời câu hỏi đầu 3ph - Nhận xét chốt lại “sở dĩ có sai lệch thước đo khơng giống nhau, cách đo khơng xác, cách đọc kết chưa đúng…Vậy để khỏi tranh cãi, hai chị em cần phải thống điều gì?”.Bài học hôm giúp trả lời câu hỏi + Gang tay chị em không CHƯƠNG giống I: + Độ dài gang tay CƠ lần đo HỌC không giống + Đếm số gang tay khơng xác - Lắng nghe - Ghi Tiết 1: ĐO ĐỘ DÀI Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài - Thơng báo: người ta đo độ - Lắng nghe dài thước - Yêu cầu học sinh quan sát Quan sát hình hình 1.1/sgk, đọc thực 1.1/sgk,đọc thực hiện C4 C4 - Gọi học sinh trả lời C4 - Nhận xét - Trả lời C4: - Khi sử dụng dụng cụ đo + thợ mộc dùng thước ta cần phải biết GHĐ dây ĐCNN + học sinh dùng thước - CH: GHĐ thước gì? kẻ - Nhận xét + người bán vải dùng - CH: ĐCNN thước gì? thước mét (thẳng) II.Đo đọ dài 1.Tìm hiểu dụng cụ đo - Nhận xét - Lắng nghe - Yêu cầu học sinh hoạt động - TL: GHĐ thước cá nhân đọc thực hịên câu độ dài lớn ghi 15ph hỏi C5,C6,C7 thước - Gọi học sinh trả lời C5, C6, - TL: ĐCNN thước C7 khoảng cách hai vạch chia liên tiếp - Nhận xét thước - Yêu cầu học sinh hoạt động - Ghi theo nhóm đọc sgk tiến hành thực hành theo trình - Hoạt động cá nhân, đọc tự yêu cầu sgk làm C5,C6,C7 - GHĐ thước độ dài lớn ghi thước ĐCNN thước độ hai vạch liên tiếp thước dài chia - CH: Em cho biết ta - Trả lời C5,C6,C7 phải dùng thước để đo - Ghi chiều dài bàn ? - Đọc sgk hoạt động - CH: Tại phải theo nhóm, tiến hành đo dùng thước đo ? - C5: GHĐ : ghi kết vào bảng 20cm - Nhận xét 1.1/sgk ĐCNN : - CH: Theo em đo - TL: dùng thước thẳng 1mm nhiều lần tính giá trị trung có GHĐ 1m ĐCNN bình để làm gì? 1cm - Nhận xét - TL: thước cho Đo độ dài kết đo xác - Gọi đại diện nhóm đọc kết đo - TL: Làm giảm sai số - Đại diện nhóm đọc kết đo Hoạt động2: Tìm hiểu cách đo độ dài - Yêu cầu học sinh dựa - Hoạt động cá nhân, thực I.Đo độ dài: vào kết bảng 1.1/sgk câu hỏi thực câu hỏi C1,C2,C3,C4,C5 C1,C2,C3,C4,C5 - Trả lời câu hỏi: - Gọi học sinh trả lời +C1: (khác) câu C1 → C5 0.5cm +C2: chọn thước kẻ để đo bề dày sgk - Gọi học sinh rút kết luận +C3: đặt thước dọc theo 15ph cách đo độ dài cách điềnchiều dài từ thích hợp vào C6 - Nhận xét - Cách đo độ dài: (sgk) +C4: đặt mắt vng góc cạnh thước +C5: đọc theo vạch chia gần - Rút kết luận cách đo độ dài - Ghi Hoạt động3: Vận dụng - Yêu cầu học sinh đọc thực câu hỏi C7, C8, - Gọi học sinh trả lời câu C7, C8, 10ph Củng cố (4 phút) - Đọc thực II Vận dụng câu hỏi C7, C8, C9 - C7: vị trí đặt thước - Trả lời là: +C - Ghi - C8: vị trí đặt mắt là: +C - Có loại thước đo nào? - Đơn vị đo độ dài hợp pháp nước ta gì? Hướng dẫn nhà (3 phút) - Học bài, làm tập C1-C3,C9 & 1- 2.1  1- 2.5 /sbt - Chuẩn bị tiết sau ... + Độ dài gang tay CƠ lần đo HỌC không giống + Đếm số gang tay khơng xác - Lắng nghe - Ghi Tiết 1: ĐO ĐỘ DÀI Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài - Thông báo: người ta đo độ - Lắng nghe dài. .. đo - TL: Làm giảm sai số - Đại diện nhóm đọc kết đo Hoạt động2: Tìm hiểu cách đo độ dài - Yêu cầu học sinh dựa - Hoạt động cá nhân, thực I .Đo độ dài: vào kết bảng 1.1/sgk câu hỏi thực câu hỏi C1,C2,C3,C4,C5... hoạt động - Ghi theo nhóm đọc sgk tiến hành thực hành theo trình - Hoạt động cá nhân, đọc tự yêu cầu sgk làm C5,C6,C7 - GHĐ thước độ dài lớn ghi thước ĐCNN thước độ hai vạch liên tiếp thước dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 1: Đo độ dài, Giáo án Vật lý 6 bài 1: Đo độ dài

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay