Giáo án Vật lý 6 bài 1: Đo độ dài

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:11

ĐO ĐỘ DÀI A- MỤC TIÊU: • Kiến thức: - Kể tên số dụng cụ đo chiều dài - HS biết xác định giới hạn đo (GHĐ) độ chia nhỏ (ĐCNN) dụng cụ đo • Kỹ năng: - Biết ước lượng gần độ dài cần đo - Đo độ dài số tình thơng thường - Biết tính giá trị trung bình kết đo • Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc nhóm B- CHUẨN BỊ CỦA GV-HS: • GV: Giáo án, sgk Đồ dùng cho nhóm: - Một thước kẻ có ĐCNN đến mm - Một thước dây thước mét có ĐCNN đến 0,5 cm - Tập giấy kẻ sẵn bảng 1.1(SGK) • HS: Vở ghi, sgk Cho lớp: - Tranh vẽ to thước kẻ có GHĐ 20 cm, ĐCNN mm - Kẻ bảng 1.1 • Những điểm cần lưu ý: - Khái niệm chiều dài hiểu đường thẳng khơng có giới hạn học có tên Đo độ dài đo chiều dài - Qui tắc đo độ dài hình thành dựa vào kinh nghiệm đo độ dài có HS - Để đo độ dài khác người ta dùng thước đo khác - Kỹ ước lượng gần giá trị cần đo sở để lựa chọn dụng cụ thích hợp C – TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I- Ổn định tổ chức: (1ph) Sĩ số: vắng: II- Kiểm tra cũ: (không) III- Nội dung bài: Giới thiệu chương trình (5 phút) GV: Giới thiệu sơ lược mơn Vật 6, vai trò quan trọng đời sống kỹ thuật - Giới thiệu chương ĐVĐ: GV choHS quan sát tranh chị em đo cắt dây - Trả lời + Tại đo độ dài đoạn dây mà hai chi em lại có kết khác nhau? HS lớp dự đoán + gang tay chị em khác + Để khỏi tranh cãi chị em phải thống với điều gì? ->vào Hoạt động thầy trò HĐ1: Nghiên cứu đơn vị độ dài (17 ph) GV: cho HS ôn lại ước lượng độ dài - Đơn vị đo độ dài hệ thống đo lường hợp pháp nước ta gì? - Ngồi dùng đơn vị đo độ dài nhỏ mét lớn mét gì? Y/c: HS trả lời câu C1 cho HS khác nhận xét GV: Chốt lại - Em ước lượng độ dài gang tay, đánh dấu cạnh bàn Rồi dùng thước đo kiểm tra lại? - So sánh kết ước lượng với kết đo? GV: Gọi số Hs đọc số đo ước lượng kết kiểm tra thước – Gv ghi bảng Nhận xét- so sánh kết đo -> ước lượng tốt, chưa tốt GV: Phát thước dây cho nhóm Hs HS: nhóm ước lượng độ dài m cạnh bàn dùng thước dây kiểm tra lại - Đại diện nhóm đọc kết đo thước GV: Ghi bảng – nhận xét số đo ước lượng kết đo Nội dung I- Đơn vị độ dài 1- Ôn lại số đơn vị đo độ dài - Đơn vị đo độ dài hợp pháp mét: m - Đơn vị nhỏ mét là: dm; cm; mm - Đơn vị lớn mét là: Km; hm; dam C1: 1m = 10dm; 1m = 100cm 1cm = 10mm; 1Km = 1000m 2- Ước lượng độ dài a) Ước lượng độ dài gang tay Kết ước lượng Kết đo HS1 HS2 … b) Ước lượng độ dài mét Nhóm Kết kiểm tra - Tại lại có sai số? -> Sai số nhỏ nghĩa ước lượng xác GV: Giới thiệu đơn vị inh thước dây, đơn vị fit, đơn vị năm ánh sáng (nas) HĐ2: Tìm hiểu dụng cụ cách đo độ dài ( 17 ph) ĐVĐ: Tại trước đo độ dài, phải ước lượng độ dài cần đo? GV cho HS hoạt động nhóm: Quan sát hình 1.1 trả lời C4 - Có dụng cụ để đo độ dài? - Để đo đường kính viên bi, đường kính bóng ta dùng dụng cụ nào? HS: trả lời GV: Giới thiệu thước kẹp cách dùng - GHĐ thước gì? - ĐCNN thước gì? Gv: Treo tranh vẽ to thước dài 20cm, có ĐCNN: 2mm HS: Quan sát trả lời - Sau lần đo em đo độ dài lớn bao nhiêu? Tại sao? - Khi dùng thước ta đo độ chia xác bao nhiêu? GV: Chốt lại GHĐ ĐCNN thước HS Quan sát thước kẻ mình, trả lời C5 Hs: Đọc – trả lời C6 ( Hoạt động nhóm) - Đại diện nhóm trả lời inh = 2,54cm ft = 30,48cm năm ánh sáng = 9461 tỉ Km II- Đo độ dài – Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài C4: - Thợ mộc dùng thước cuộn - Hs dùng thước kẻ - Người bán vải dùng thước mét - Để đo đường kính viên bi, đường kính bóng ta dùng thước kẹp để đo - GHĐ thước độ dài lớn ghi thước - ĐCNN thước độ dài vạch chia liên tiếp thước C5: C6: a) Dùng thước GHĐ: 20cm; ĐCNN: 1mm thước có GHĐ: 30cm; ĐCNN: 1mm b) Dùng thước GHĐ: 30cm; ĐCNN: 1mm c) Dùng thước GHĐ: 1m; ĐCNN: 1cm C7: – Đo độ dài Y/c: Hs TRả lời C7 - Đo chiều dài bàn học bề dày SGK vật GV: Treo bảng 1.1 kẻ sẵn – giới thiệu - Kết đo : Lần 1: l1 = … bảng nêu việc cần làm Lần 2: l2 = … GV: cho HS Hoạt động nhóm: thực Lần 3: l3 = … hành đo chiều dài bàn học bề dày  Kết lần đo là: sách vật HS: Đọc mục b) thực hành theo bước Sau ghi kết vào phiếu GV: Điều khiển Hs làm thực hành -> nhận xét, đánh giá l = (l1 + l2 + l3)/3 = … VI- Củng cố: (3ph) - Qua học ta cần nắm nội dung gì? ( ghi nhớ) - Khi dùng thước đo cần biết điều gì? ( GHĐ ĐCNN) - Làm tập 1.2.1 (4 - SBT) ( Kết đúng: B) V- Hướng dẫn nhà: (2ph) - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm tập: 1.2.1-> 1.2.6 (4; – SBT) - Đọc trước “Đo độ dài” D- RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… ... hiểu dụng cụ cách đo độ dài ( 17 ph) ĐVĐ: Tại trước đo độ dài, phải ước lượng độ dài cần đo? GV cho HS hoạt động nhóm: Quan sát hình 1.1 trả lời C4 - Có dụng cụ để đo độ dài? - Để đo đường kính viên... trả lời C5 Hs: Đọc – trả lời C6 ( Hoạt động nhóm) - Đại diện nhóm trả lời inh = 2,54cm ft = 30,48cm năm ánh sáng = 9 461 tỉ Km II- Đo độ dài – Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài C4: - Thợ mộc dùng thước... dự đo n + gang tay chị em khác + Để khỏi tranh cãi chị em phải thống với điều gì? ->vào Hoạt động thầy trò H 1: Nghiên cứu đơn vị độ dài (17 ph) GV: cho HS ôn lại ước lượng độ dài - Đơn vị đo độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 1: Đo độ dài, Giáo án Vật lý 6 bài 1: Đo độ dài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay