lop dat tk3 1

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 07:19

Trường ĐH Cơng Nghệ GTVT Bộ mơn Cơ Đất_VLXD TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA LỚP ĐẤT TK3-1 Các tiêu lý Phân tích thành phần hạt + Phần trăm hạt sỏi + Phần trăm hạt cát + Phần trăm hạt mịn (sét, bụi) Độ ẩm tự nhiên Kí hiệu Đơn vị Kết W γw % g/cm3 0.00 9.40 90.60 28.95 1.92 Gs LL PL g/cm3 % % 2.73 50.60 25.40 φ c Độ kG/cm2 16.00 0.470 + Góc ma sát φcu Độ - + Lực dính Thí nghiệm nén ba trục (UU) + Góc ma sát ccu kG/cm2 - φ' c' qu Độ kG/cm - kG/cm - Pc kG/cm - Khối lượng thể tích Khối lượng riêng Giới hạn chảy Giới hạn dẻo Thí nghiệm cắt trực tiếp + Góc ma sát + Lực dính Thí nghiệm nén ba trục (CU) + Lực dính có hiệu Thí nghiệm nén nở hơng Thí nghiệm nén cố kết + Áp lực tiến cố kết + Hệ số cố kết Cvx10-3 cm2/s - + Hệ số nén + Hệ số thấm kvx10-7 ax10-1 cm2/kG - -7 kvx10 cm2/s + Chỉ số nén Cc Cc Lớp L3-1: Sét béo, màu xám nâu, xám xanh, cứng vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: lop dat tk3 1 , lop dat tk3 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay