lop dat 4

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 07:19

Trường ĐH Cơng Nghệ GTVT Bộ mơn Cơ Đất_VLXD TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA LỚP ĐẤT Các tiêu lý Phân tích thành phần hạt + Phần trăm hạt sỏi + Phần trăm hạt cát + Phần trăm hạt mịn (sét, bụi) Độ ẩm tự nhiên Kí hiệu Đơn vị Kết W γw % g/cm 1.10 25.80 73.10 13.66 2.21 Gs LL PL g/cm3 % % 2.72 32.40 17.20 φ c Độ kG/cm2 22.00 0.690 + Góc ma sát φcu Độ - + Lực dính Thí nghiệm nén ba trục (UU) + Góc ma sát ccu kG/cm2 - φ' c' qu Độ kG/cm2 - kG/cm2 1.100 Pc kG/cm2 - Khối lượng thể tích Khối lượng riêng Giới hạn chảy Giới hạn dẻo Thí nghiệm cắt trực tiếp + Góc ma sát + Lực dính Thí nghiệm nén ba trục (CU) + Lực dính có hiệu Thí nghiệm nén nở hơng Thí nghiệm nén cố kết + Áp lực tiến cố kết + Hệ số cố kết Cvx10-3 cm2/s - + Hệ số nén + Hệ số thấm kvx10-7 ax10-1 cm2/kG - kvx10-7 cm2/s + Chỉ số nén Cc Cc Lớp 4: Sét gầy, xám xam nâu, cứng -
- Xem thêm -

Xem thêm: lop dat 4 , lop dat 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay