Chuyên đề THIẾT KẾ & XỬ LÝ THỰC NGHIỆM, đại học gtvt

72 7 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 06:56

Chuyên đề THIẾT KẾ & XỬ LÝ THỰC NGHIỆM GIỚI HẠN Thống kê ứng dụng p – value (chưa đề cập đến Bayesian Analysis) Các vấn đề thực tế phòng thí nghiệm hay gặp Phân tích xử lý số liệu trực tiếpĐánh giá kết Ví dụ áp dụng TS NGUYỄN QUANG PHÚC Bạn đâu giản đồ Conway ? TS NGUYỄN QUANG PHÚC NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ HAY GẶP VỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ SỐ LIỆU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG MẪU DỮ LIỆU VÀ KHOẢNG TIN CẬY PHÂN TÍCH HỒI QUY, TƯƠNG QUAN LOẠI BỎ SAI SỐ THÔ; XÁC ĐỊNH CỠ MẪU Design of Experiments T-TEST; PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI KIỂM SỐT Q TRÌNH THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM - DOE VÍ DỤ TS NGUYỄN QUANG PHÚC SÁCH THAM KHẢO PHẦN MỀM SỬ DỤNG MICROSOFT EXCEL 2016 MINITAB 17 TS NGUYỄN QUANG PHÚC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Inferential Statistics Distribution Plot POPULATION Normal, Mean=0, StDev=1 SAMPLE 1.96 0.4 0.3 Density Sampling Inference -1.96 0.2 0.1 0.025 0.0 -1.960 TS NGUYỄN QUANG PHÚC 0.025 X 1.960 Giả thuyết vơ hiệu H0 Giả thuyết H1 Thí nghiệm/thu thập  hệ số p Kiểm định thống kê: p ≤ α Thường α=0.05 (R=95%) PHẦN ĐẶC TRƯNG MẪU DỮ LIỆU VÀ KHOẢNG TIN CẬY TS NGUYỄN QUANG PHÚC TỔ CHỨC DỮ LIỆU PHÂN TÍCH A 14 16 19 14 17 16 TS NGUYỄN QUANG PHÚC Cách B 21 20 19 16 18 17 Cách C 16 18 17 19 21 22 Rn 14 16 19 14 17 16 21 20 19 16 18 17 16 18 17 19 21 22 F… A A A A A A B B B B B B C C C C C C ĐẶC TRƯNG MẪU DỮ LIỆU VÀ KHOẢNG TIN CẬY PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG MẪU KHOẢNG TIN CẬY TS NGUYỄN QUANG PHÚC 10 Tiến trình tối ưu hóa 1.Thí nghiệm khởi đầu TS NGUYỄN QUANG PHÚC Leo dốc tìm cực trị Thí nghiệm bề mặt tiêu 58 Leo dốc tìm cực trị TS NGUYỄN QUANG PHÚC 59 Leo dốc tìm cực trị TS NGUYỄN QUANG PHÚC 60 Thí nghiệm CCD & Box-Behnken Central Composite Designs (CCD) α=1 α=2^(k/4) Box-Behnken TS NGUYỄN QUANG PHÚC 61 PHẦN KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ Nonparametric Tests TS NGUYỄN QUANG PHÚC 62 Các trường hợp TS NGUYỄN QUANG PHÚC 63 Minitab TS NGUYỄN QUANG PHÚC 64 Kiểm định Mann-Whitney TS NGUYỄN QUANG PHÚC 65 Kiểm định Friedman TS NGUYỄN QUANG PHÚC 66 Friedman & ANOVA TS NGUYỄN QUANG PHÚC 67 PHẦN PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY Reliability analysis TS NGUYỄN QUANG PHÚC 68 Minitab TS NGUYỄN QUANG PHÚC 69 Reliability Analysis Reliability Analysis with RightCensored and Exact Failure Times Reliability Analysis with Arbitrarily Censored Failure Times Nonparametric Reliability Analysis Warranty Analysis Accelerated Life Testing 70 Questions 71
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề THIẾT KẾ & XỬ LÝ THỰC NGHIỆM, đại học gtvt, Chuyên đề THIẾT KẾ & XỬ LÝ THỰC NGHIỆM, đại học gtvt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay