ĐÁP án nền MÓNG đh CHÍNH QUY đợt 1 kỳ i năm 2015 – 2016

20 9 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 06:54

ĐÁP ÁN NỀN MĨNG ĐH CHÍNH QUY ĐỢT KỲ I NĂM 2015 2016 ĐỀ 2: Câu 1: Công thức kiểm tốn sức kháng đỡ đất có dạng sau: V = ∑ γ iηiVi ≤ RR = ϕ Rn = ϕ ( qn A ') = qR A ' đó: V: Tổng hợp tải trọng theo phương đứng tổ hợp theo THCĐ; qR: sức kháng đơn vị tính tốn nền; qult : sức kháng đơn vị danh định nền; A’: diện tích móng hữu hiệu; ϕ : hệ số sức kháng lấy theo bảng tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272:2005 Sức kháng đỡ phụ thuộc vào diện tích móng hữu hiệu A’, tức phụ thuộc vào diện tích móng ban đầu vị trí tổng hợp tải trọng; phụ thuộc vào hệ số sức kháng (tức phụ thuộc vào loại đất phương pháp thí nghiệm), phụ thuộc vào chiều sâu chơn móng Câu 2: Ngun lý biện pháp bấc thấm làm tăng sức kháng cắt thông qua việc làm tăng tốc độ cố kết Đặc điểm phạm vi sử dụng: Xử lý đất yếu phương pháp bấc thấm phương pháp thoát nước thẳng đứng lên lớp đệm cát bấc thấm kết hợp với việc gia tải trước, làm tăng tốc độ cố kết đất yếu,  Phạm vi áp dụng - Xây dựng đường đất yếu có yêu cầu tăng nhanh tốc độ cố kết tăng nhanh cường độ đất yếu để bảo đảm ổn định đắp hạn chế độ lún trước làm kết cấu áo đường - Tôn đất yếu để làm mặt chứa vật liệu, để xây dựng kho chứa tầng, để xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp loại nhỏ có tải trọng phân bố diện rộng (sau lún đến ổn định) - Xây dựng cơng trình dân dụng đất yếu  Ưu nhược điểm - Ưu điểm: + Công nghệ thi công phổ biến, thiết bị thi công đơn giản; + Thời gian thi công nhanh giếng cát; + Vật liệu sản xuất nhà máy - + Phù hợp với vị trí có chiều dày lớp đất yếu nhỏ 20m Nhược điểm: + Tốc độ cố kết chậm, thời gian chờ lún cố kết lâu biện pháp giếng cát; + Chiều sâu xử lý nhỏ biện pháp giếng cát + Tốc độ thoát nước giảm theo thời gian + độ lún dư sau xử lý lớn biện pháp giếng cát + Khơng cải thiện tính chất lý đất yếu, độ ổn định khả chống trượt thấp + mức độ rủi ro cao, diễn biến phức tạp Sơ đồ: Câu 3: Sức kháng đỡ tính tốn cọc QR tính theo cơng thức: QR = với: ϕ Qn = ϕ q p Qp + ϕ qs Qs Qp = q p Ap Qs = qs As đó: Qp : Qs : qp : qs : As : Ap : sức kháng mũi cọc (N) sức kháng thân cọc (N) sức kháng đơn vị mũi cọc (MPa) sức kháng đơn vị thân cọc (MPa) diện tích bề mặt thân cọc (mm2) diện tích mũi cọc (mm2) = 350x350 = 122500 (mm2) ϕqp : hệ số sức kháng sức kháng mũi cọc=0,7 =0,7*0,8=0,56 ϕqs : hệ số sức kháng sức kháng thân cọc , đất sét theo phương pháp α: =0,7*0,8=0,56 đất cát theo phương pháp SPT: =0,45*0,8=0,36  Xác định sức kháng thân cọc: - Đối với đất dính: qs = α Su đây: Su : cường độ kháng cắt khơng nước trung bình (MPa) α : hệ số kết dính áp dụng cho Su (DIM) Nếu Su ≤ 0,025 Mpa  α =1,0 Nếu Su ≥ 0,075 Mpa  α = 0,5  S − 0, 025  Nếu 0,025
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án nền MÓNG đh CHÍNH QUY đợt 1 kỳ i năm 2015 – 2016 , ĐÁP án nền MÓNG đh CHÍNH QUY đợt 1 kỳ i năm 2015 – 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay