CHƯƠNG 6 bê TÔNG ASPHALT

33 7 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 06:54

University of Transport Technology Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải VẬT LIỆU XÂY DỰNG Kiểm tra cũ: Em nêu khái niệm thiết kế thành phần tông asphalt? Một số vấn đề cần ý thiết kế thành phần tông asphalt? Em kể tên phương pháp thiết kế thành phần tơng nhựa mà biết? Trả lời: Thiết kế thành phần BTN việc tính tốn thí nghiệm để tìm thành phần vật liệu khoáng (đá, cát, bột khoáng), hàm lượng nhựa đường tối ưu phụ gia phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đặc tính khai thác kết cấu mặt đường Khi thiết kế thành phần BTN cần ý số vấn đề: + Xác định rõ yêu cầu kỹ thuật lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng + Xác định nguồn vật liệu, khả cung cấp tiêu kỹ thuật, giá thành + Xác định tính chất kỹ thuật cơng trình, điều kiện thi cơng khai thác + Xác định thiết bị, trình độ kỹ sư công nhân Một số phương pháp thiết kế tông asphalt: - Phương pháp Hubboard – Field - Phương pháp Hveem - Phương pháp Marshall - Phương pháp SuperPave CHƯƠNG TÔNG ASPHALT 6.4.3 Thiết kế thành phần tông asphalt theo phương pháp Marshall (tiếp theo) giai đoạn thiết kế tông asphalt: Giai đoạn 1: Thiết kế sơ Giai đoạn 2: Thiết kế hồn chỉnh Giai đoạn 3: Phê duyệt cơng thức chế tạo BTN sau rải thử Giai đoạn 4: Kiểm sốt chất lượng hàng ngày 6.4.3.2 Trình tự thiết kế hỗn hợp tông asphalt theo phương pháp Marshall a Thí nghiệm tiêu lý cốt liệu nhựa đường - Chỉ tiêu lý đá dăm: + Cường độ nén đá gốc + Độ hao mòn Los Angeles + Hàm lượng hạt thoi dẹt + Hàm lượng chung bụi bùn sét + Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa + Độ dính bám đá với nhựa - Chỉ tiêu lý bột khống: + Độ ẩm + Chỉ số dẻo Thí nghiệm xác định độ hao mòn Los Angeles Thí nghiệm xác định độ nén dập xi lanh Hàm lượng hạt thoi dẹt 6.4.3.2 Trình tự thiết kế hỗn hợp tơng asphalt theo phương pháp Marshall a Thí nghiệm tiêu lý cốt liệu nhựa đường - Chỉ tiêu lý nhựa đường: + Độ kim lún + Độ kéo dài + Điểm hóa mềm + Khối lượng riêng + Hàm lượng paraphin “ Loại nhựa sử dụng thí nghiệm xác định độ dính bám đá với nhựa? Độ dính bám cần đạt tối thiểu cấp để phù hợp làm tông asphalt?” “ Loại nhựa sử dụng thí nghiệm xác định độ dính bám đá với nhựa? Độ dính bám cần đạt tối thiểu cấp để phù hợp làm tông asphalt?” 6.4.3.2 Trình tự thiết kế hỗn hợp tơng asphalt theo phương pháp Marshall b Phối trộn cốt liệu - Xác định thành phần hạt đá dăm, cát, bột khoáng + Lượng sót riêng biệt cỡ sàng (a i)   ai=x100% + Lượng sót tích lũy(Ai) cỡ sàng Ai= ai+…+a19 + Lượng lọt sàng với cỡ sàng i: Li = 100 - Ai (%) ... thiết kế bê tông asphalt: - Phương pháp Hubboard – Field - Phương pháp Hveem - Phương pháp Marshall - Phương pháp SuperPave CHƯƠNG BÊ TÔNG ASPHALT 6. 4.3 Thiết kế thành phần bê tông asphalt theo... Em nêu khái niệm thiết kế thành phần bê tông asphalt? Một số vấn đề cần ý thiết kế thành phần bê tông asphalt? Em kể tên phương pháp thiết kế thành phần bê tông nhựa mà biết? Trả lời: Thiết kế... làm bê tông asphalt? ” “ Loại nhựa sử dụng thí nghiệm xác định độ dính bám đá với nhựa? Độ dính bám cần đạt tối thiểu cấp để phù hợp làm bê tông asphalt? ” 6. 4.3.2 Trình tự thiết kế hỗn hợp bê tơng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 6 bê TÔNG ASPHALT , CHƯƠNG 6 bê TÔNG ASPHALT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay