điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha bằng phương pháp DTC kết hợp MRAS

19 31 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 00:07

điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha bằng phương pháp dtc không sử dụng cảm biến tốc độ. sử dụng phương pháp MRAS để ươc lượng tốc độ động cơ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA KHÔNG SỬ DỤNG CẢM BIẾN Người hướng dẫn : Th.S HỒ ĐĂNG SANG Người thực : ĐỖ XUÂN TUẤN Chuyên ngành : HỆ THỐNG ĐIỆN Lớp : 13040101 NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỔNG QUAN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MOMEN DTC – SENSORLESS MÔ PHỎNG TRÊN MATLAB SIMULINK TỔNG QUAN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA  Máy điện không đồng loại máy điện xoay chiều, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ Rotor (n) chậm so với tốc độ quay từ trường Stator  Máy điện khơng đồng có hai dây quấn: dây quấn Stator (sơ cấp), dây quấn rotor (thứ cấp) PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB  Điều khiển vô hướng (điện áp, tần số, điện trở rotor, công suất trượt, số cực)  Điều khiển vector: + điều khiển định hướng theo trường (FOC) + điều khiển trực tiếp moment (DTC) MƠ HÌNH HĨA ĐỘNG CƠ KĐB  Vector khơng gian ur ur ur ur u s ( t ) = u sa ( t ) + u sb ( t ) + u sc ( t )  Trong đó: usa ( t ) = us cos ( ωs t )   usb ( t ) = us cos ( ωs t - 2π / 3)   usc ( t ) = us cos ( ωs t + 2π / 3) MƠ HÌNH HĨA ĐỘNG CƠ KĐB  Hệ trục cố định αβ ur ur ur ur u s ( t ) = u sa ( t ) + u sb ( t ) + u sc ( t )  2 j120o j 240o  us ( t ) = usa ( t ) + usb ( t ) e + usc ( t ) e  3 2 us ( t ) =  usa − 0.5usb − 0.5usc  +  Suy ra:  3  j  usb − usc  ÷  ÷  2  usα = ( usa − 0.5usb − 0.5u sc )     usβ =  u sb − u sc ÷  3 2   MƠ HÌNH HĨA ĐỘNG CƠ KĐB  Mơ hình hóa động KĐB3P Mơ hình tốn động KĐB3P hệ trục dψs + jωeψ s dt d ψr = Rr ir + + j (ωe − ωr )ψ r dt us = Rsis + ψ s = Ls is + Lmir ψ r = Lr ir + Lmis Lm Te = P Im { is ψ r } Lr MÔ HÌNH HĨA ĐỘNG CƠ KĐB Mơ hình động KĐB3P hệ trục αβ   MÔ PHỎNG TRÊN MATLAB SIMULINK Mơ hình MRAS cổ điển 1/ Sai số lớn cho từ thông rotor tốc độ thấp 2/ Phụ thuộc nhiều vào điện trở stator     MÔ PHỎNG TRÊN MATLAB SIMULINK MƠ PHỎNG TRÊN MATLAB SIMULINK Các thơng số đồng dùng mô theo bảng sau Động sử dụng Thơng số động Kí hiệu (đơn vị) Điện trở cuộn dây pha stator Rs (Ω) Điện trở cuộn dây pha stator Rr (Ω) Hỗ cảm stator rotor Lm (H) Điện kháng tản cuộn dây stator Lσs (H) Điện kháng tản rotor quy đổi stator Lσr (H) Số cặp cực động Np Mơ men qn tính J (kg.m2) 5.52 Ω 8.5 Ω 0.46 mH 0.036 mH 0.03 mH 0.001 kg.m2 KẾT QUẢ MƠ PHỎNG CƯỜNG ĐỘ DỊNG ĐIỆN  DTC dùng encoder hồi tiếp tốc độ  DTC - MRAS dùng ước lượng tốc độ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG MOMENT CỦA ĐỘNG CƠ  DTC dùng encoder hồi tiếp tốc độ  DTC - MRAS dùng ước lượng tốc độ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG TỐC ĐỘ ROTOR  DTC dùng encoder hồi tiếp tốc độ  DTC - MRAS dùng ước lượng tốc độ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG TỪ THÔNG ROTOR  DTC dùng encoder hồi tiếp tốc độ  DTC - MRAS dùng ước lượng tốc độ NHẬN XÉT  Trong phương pháp DTC cổ điển, sử dụng trực tiếp tín hiệu hồi tiếp từ encoder nên đáp ứng tốc độ tốt, dao động, sai số nhỏ  Đáp ứng momen tử thông bị nhiễu động lớn đóng cắt theo khâu trễ Tuy nhiên điểm lợi thời gian đáp ứng từ thơng nhanh chóng  Việc điều khiển từ thơng momen gần độc lập Xảy tượng đập mạch momen có dao động điều khiển tốc độ thấp NHẬN XÉT  Trong phương pháp DTC-MRAS tăng tốc độ đáp ứng moment Tốc độ bám theo tốc độ đặt có dao động phương pháp DTC CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE! Thank You ! ... TỔNG QUAN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA PHƯƠNG PHA P ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MOMEN DTC – SENSORLESS MÔ PHỎNG TRÊN MATLAB SIMULINK TỔNG QUAN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA  Máy điện không đồng loại... Stator  Máy điện khơng đồng có hai dây quấn: dây quấn Stator (sơ cấp), dây quấn rotor (thứ cấp) PHƯƠNG PHA P ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB PHƯƠNG PHA P ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB  Điều khiển vô hướng (điện... tượng đập mạch momen có dao động điều khiển tốc độ thấp NHẬN XÉT  Trong phương pháp DTC- MRAS tăng tốc độ đáp ứng moment Tốc độ bám theo tốc độ đặt có dao động phương pháp DTC CÁM ƠN MỌI NGƯỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha bằng phương pháp DTC kết hợp MRAS, điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha bằng phương pháp DTC kết hợp MRAS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay