Tài liệu triết học những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học việt nam

35 9 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 00:01

Lịch sử Triết học Việt Nam với tư cách là một bộ môn khoa học, nó chỉ mới được ra đời cách đây không lâu. Hiện nay, nó được trình bày rải rác trong các bộ sách về Lịch sử tư tưởng Việt Nam, chẳng hạn như của Nguyễn Đăng Thục (7 tập), của Viện Triết học (2 tập) và của Trần Văn Giàu (3 tập). Đó là chưa kể còn một số sách báo, chuyên khảo ít nhiều, trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến nó. Nhìn chung, lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam đã được xới lên; nhiều giai đoạn, nhiều vấn đề đã được nghiên cứu khá sâu. Nhưng đáng tiếc cho đến nay, vẫn chưa có cuốn sách nào về Triết học Việt Nam hay Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM Lịch sử Triết học Việt Nam với tư cách mơn khoa học, đời cách khơng lâu Hiện nay, trình bày rải rác sách Lịch sử tư tưởng Việt Nam, chẳng hạn Nguyễn Đăng Thục (7 tập), Viện Triết học (2 tập) Trần Văn Giàu (3 tập) Đó chưa kể số sách báo, chun khảo nhiều, trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến Nhìn chung, lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam xới lên; nhiều giai đoạn, nhiều vấn đề nghiên cứu sâu Nhưng đáng tiếc nay, chưa có sách Triết học Việt Nam hay Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam Thực ra, trước xuất triết học Mác - Lênin, Việt Nam có truyền thống Văn, Sử, Triết, Tôn giáo bất phân, vậy, triết học với tư cách mơn khoa học độc lập, mà có tư tưởng hay học thuyết triết học nằm sách văn, sử hay tơn giáo Nếu xét góc độ vấn đề triết học lập trường triết học mácxít thật Việt Nam khía cạnh mờ nhạt Nhưng từ việc, Việt Nam trước có người hiền, hiền triết, minh triết mà nói họ khơng có nhà triết học e dùng mắt mà nhìn nhận, đánh giá người xưa Việt Nam nằm hai văn minh với hệ thống triết học đồ sộ Ấn Độ Trung Hoa, phải hình nhi thượng (tức thể luận, vũ trụ quan), có hai triết học khổng lồ cung cấp, vấn đề vận dụng cách sáng tạo điều kiện cụ thể mình? Thực khơng hồn toàn hẳn Học thuyết triết học Trần Thái Tơng, tư tưởng Lý Khí Lê Q Đơn, tư tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi, … nói lên điều Bài này, bước đầu chúng tơi trình bày cách khái quát trình hình thành phát triển tư tưởng triết học Việt Nam đến năm 1958, trước có du nhập triết học phương Tây Trong khoảng thời gian đó, lịch sử Việt Nam phân làm bốn thời kỳ lớn: Thời kỳ tiền sử kéo dài từ kỷ Hồng Bàng đến hết nhà Triệu, tức đến năm 110 trước C.N Thời kỳ Bắc thuộc: từ 110 trước C.N đến năm 938 Thời kỳ phục hồi xây dựng quốc gia độc lập: từ 939 đến hết kỷ XIV Thời kỳ ổn định, thịnh vượng khủng hoảng chế độ phong kiến Việt Nam: 1400 – 1858 Sự phát triển kinh tế xã hội, văn hoá tinh thần hai thời kỳ đầu tạo sở cho hình thành phát triển tư tưởng triết học dân tộc—triết học Việt Nam, thời kỳ lịch sử I Cơ sở hình thành đặc điểm tư tưởng triết học Việt Nam a/ Cơ sở xã hội Với tư cách thượng tầng kiến trúc, triết học nhìn chung, bị qui định hạ tầng sở, tồn xã hội Vậy sở xã hội Việt Nam gì? Hiện nay, phân kỳ xã hội Việt Nam nhiều quan điểm khác Trong giáo trình Lịch sử Việt Nam cho thời Văn Lang vua Hùng (700-258 tr CN) An Dương Vương (257-208 tr CN) thời kỳ chuyển từ xã hội nguyên thủy lên xã hội phân chia giai cấp sơ kỳ kiểu phương thức sản xuất châu Á Theo Phan Huy Lê, từ thời Hùng Vương, An Dương Vương trở , nước ta bước vào xã hội phân hoá giai cấp sơ kỳ với kết cấu kinh tế xã hội đặc thù phương Đông, mà tạm gọi phương thức sản xuất châu Á Trên tảng phương thức sản xuất này, quan hệ sản xuất phong kiến nảy sinh dẫn đến việc xác lập chế độ phong kiến vào khoảng kỷ XV Như vậy, Việt Nam khơng có chế độ nơ lệ Hồng Phong cho kỷ XV, xã hội Việt Nam thuộc hình thái phương thức sản xuất châu Á Theo Trần Quốc Vượng, từ kỷ XIX trở trước, xã hội Việt Nam xã hội tiểu nông truyền thống nằm khung cảnh phương thức sản xuất châu Á Nếu khơng có chế độ phong kiến Chỉ qua ta thấy xã hội Việt Nam xã hội phát triển khơng bình thường Vào cuối giai đoạn văn minh sông Hồng, sở văn hố Đơng Sơn phát triển rực rỡ, nhà nước Văn Lang đời, nhà nước phôi thai, kết cấu cộng đồng nguyên thủy chưa hoàn toàn bị thủ tiêu Nếu phát triển bình thường, nghĩa quốc gia theo qui luật phân hố giai cấp, phân cơng lao động, phát triển chế độ tư hữu, Nhưng trình vừa bắt đầu nhà Tần, đến nhà Hán xâm lược, đặt ách nô dịch 1.000 năm Và cộng đồng mang đậm màu sắc nguyên thủy bị phá vỡ cách tự nhiên trình phát triển nhà nước Văn Lang, lại phải cố kết lại để tạo nên sức mạnh chống xâm lược đồng hoá Với chiến thắng Bạch Đằng chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc không lâu, nước ta lại rơi vào loạn 12 xứ quân Đinh Tiên Hoàng thống đất nước, chẳng chốc Lê Đại Hành lại phải đem quân chống Tống Từ qua Lý, Trần, Hồ khơng có triều đại khơng có kháng chiến chống xâm lược Tưởng chừng sau kháng chiến chống quân Minh, nước ta có hồ bình lâu dài Nhưng 90 năm sau xảy chiến tranh Nam Bắc triều, tiếp đến Trịnh Nguyễn phân tranh Tây Sơn lên chưa nhà Nguyễn thay Nhà Nguyễn thống gần nửa kỷ Pháp nổ súng xâm lược Đã chiến tranh khơng thể có phát triển bình thường Sức sản xuất, khoa học kỹ thuật chậm phát triển.Sự phát triển khơng bình thường xã hội Việt Nam thể cấu trúc kinh tế xã hội Nhìn đại thể, xã hội Việt Nam xã hội nông nghiệp với chế độ làng xã, chế độ đem lại cho đơn vị nhỏ bé sống cô lập, biệt lập Làng xã tổ chức theo lối gia đình tự cấp, tự túc, bị trói buộc xiềng xích nơ lệ qui tắc cổ truyền, từ làm hạn chế lý trí người khuôn khổ chật hẹp đơi trở thành cơng cụ ngoan ngỗn mê tín Những làng xã này, nhìn từ cao xuống, chúng giống ốc đảo độc lập, mảnh nhỏ run sau chặt chúng sống, tồn Và nhờ tính chất mà số thời kỳ, đặc biệt thời Bắc thuộc, nước làng, nhờ làng mà cuối nước Theo C Mác, công xã hay làng sở bền vững cho chế độ chun chế phương Đơng; xã hội truyền thống đó, mang tính chất thụ động, qn bình, thay đổi, kéo dài từ thời xa xưa năm đầu kỷ XIX C Mác dùng khái niệm”Bất động”, “Tĩnh” để xã hội phương Đơng có Việt Nam.Trong thư gửi Ph Ănghen ngày 2.6.1853, ơng viết:” Việc khơng có sở hữu tư nhân ruộng đất sở tất tượng phương Đông” Trong thư gửi lại ông ngày 6.6.1853, Ph.Ănghen nhấn mạnh:” Việc khơng có sở hữu tư nhân ruộng đất thực chìa khố để hiểu tồn phương Đơng” Chính từ đặc điểm mà C.Mác đưa khái niệm “Phương thức sản xuất châu Á” Vậy, hạt nhân phương thức sản xuất châu Á, suy cho khơng có sở hữu tư nhân ruộng đất ”Phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ, suất hải chi tân mạc phi vương thần” (Đất đai bầu trời khơng có chỗ vua, người đất đai không thần dân vua) (Kinh Thư) Với Phương thức sản xuất châu Á vậy, làm cho xã hội Việt Nam ln gặp kết cấu xen lẫn kết cấu cũ, hình thái kinh tế xen lẫn hình thái kinh tế cũ Ngay từ thời Trần sang thời Lê, xem bước ngoặt từ điền trang thái ấp với chế độ nô tỳ sang quan hệ địa chủ tá điền Về đại thể vậy, song địa chủ nhỏ có từ thời Lý Trần, chế độ nơ tỳ tồn lâu dài thời Lê Trần Đình Hượu cho phương thức sản xuất châu Á đưa đến cải lương không đưa đến cách mạng Với quyền lãnh hữu khơng có quyền sở hữu, nhiều nước phương Đơng dễ tiến lên XHCN TBCN b/ Đặc điểm tư tưởng triết học Việt Nam Từ khác sở xã hội, phương thức sản xuất, nên triết học Việt Nam có đặc điểm sau: Nếu triết học phương Tây thường gắn liền với thành tựu khoa học, đặc biệt khoa học tự nhiên, triết học Ấn Độ gắn liền với tôn giáo, triết học Trung Quốc gắn liền với trị, đạo đức, triết học Việt Nam gắn liền với công xây dựng bảo vệ đất nước Khi phản ánh thực đó, triết học Việt Nam hướng chủ yếu đến vấn đề nhân sinh, đạo lý làm người mà tư tưởng trung tâm yêu nước Nếu triết học phương Tây có khuynh hướng trội từ giới quan đến nhân sinh quan (từ thể luận đến nhận thức luận, lơ gíc học), triết học Việt Nam lại có khuynh hướng trội từ nhân sinh quan đến giới quan Việt Nam, vấn đề trung tâm, hàng đầu vấn đề người, đạo lý làm người (nhân sinh quan), sau nhà tư tưởng tìm cách lý giải , đặt sở cho vấn đề (thế giới quan) Điều bị qui định phương thức sản xuất châu Á Việt Nam Tư tưởng triết học Việt Nam thể hiện, phản ánh nhân sinh quan, giới quan cộng đồng dân tộc; phát triển từ ý niệm thô sơ, chất phác nhân sinh, vũ trụ lên trình độ lý luận, song khuynh hướng trội nêu nên thiếu tính hệ thống chặt chẽ thường cải biến nội dung khái niệm học thuyết du nhập từ bên ngồi nhằm mục đích xây dựng bảo vệ đất nước Cũng khuynh hướng trội nêu mà vấn đề triết học, tức vấn đề quan hệ vật chất ý thức, triết học Việt Nam mờ nhạt, đấu tranh chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm không trải khắp vấn đề, nhìn chung, khuynh hướng tâm tơn giáo trội khuynh hướng vật vô thần Nếu triết học phương Tây nghiêng vật, hướng ngoại , triết học Việt Nam lại ngả tâm, hướng nội Nếu triết học phương Tây nghiêng lấy ngồi để giải thích triết học Việt Nam lại ngả lấy để giải thích ngồi theo kiểu cụ Nguyễn Du, người buồn cảnh có vui đâu Nếu biện chứng triết học phương Tây nghiêng đấu tranh, biện chứng triết học Việt Nam lại ngả thống Nếu vận động, phát triển triết học phương Tây lên theo đường xoáy trơn ốc vận động, phát triển triết học Việt Nam lại theo đường vòng tròn, tuần hồn Tóm lại , xã hội Việt Nam ta thấy có hai điểm bật xuyên xuốt lịch sử, xây dựng bảo vệ tổ quốc Hai mặt hoạt động liên hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau, không tách rời Và điều với mà C.Mác gọi phương thức sản xuất châu Á phân tích quy định đặc điểm lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam II Vài nét kinh tế, xã hội giới quan người Việt thời tiền sử Thời đại đồ đá kéo dài từ triệu năm đến ngàn năm cách ngày đánh dấu bước chuyển từ hái lượm, săn bắn sang chăn nuôi trồng trọt Qua tư liệu khảo cổ ta thấy người Việt cổ bước đầu có ý niệm cân xứng, có tư phân loại (ở Văn hố Sơn Vi), có lòng tin giới bên kia, mà người chết tiếp tục lao động (cơng cụ lao động bên cạnh người chết văn hoá Sơn Vi) Cư dân Hồ bình biết chọn nơi cư trú, biết dùng lưu hoàng để vẽ lên người, biết đến nhịp điệu, dùng ký hiệu để ghi Theo GS Hà Văn Tấn, trình hình thành hoạt động đếm phạm trù số lượng, từ đời số đếm tách khỏi vật đếm (trừu tượng hoá khỏi vật cụ thể) Cuối thời đồ đá (3000 năm Tr CN) với nghề trồng lúa nướ c, người Việt có ý niệm đường tròn, chuyển động quay, có ý thức nhịp điệu, cân xứng, có quan niệm thời gian, vũ trụ (Trên đồ gốm Bắc Sơn có mặt trời hình tròn, có hình chữ S, nửa số 8) Họ tơn thờ sức mạnh tự nhiên mưa, gió, đặc biệt mặt trời trở thành thần linh họ Cách khoảng 4000 năm (Tức vào 2000 năm Tr CN) người Việt bước vào giai đoạn đồng thau (hợp kim đồng thiếc) - thời kỳ tiền Đông Sơn Đến thời kỳ Đông Sơn, kỹ thuật đồng thau phát triển cao với đời trống đồng Nếu văn hố tiền Đơng Sơn có niên đại từ 2000 Tr CN đến 700 Tr CN lưu vực sơng Hồng văn hố Đơng Sơn từ 700 Tr CN đến 100 với việc hình thành quốc gia Văn Lang vua Hùng Thời kỳ Đông Sơn thời kỳ hình thành lõi dân tộc Thời kỳ người Việt có quan sát giới bên tinh tế, từ tái tạo, biểu chân thực, khéo léo (Qua tượng bò, gà, v.v làm đất nung) Nhìn đồ trang sức cân xứng, tinh xảo, nhẵn, đẹp khiến phải ngạc nhiên Người Đông Sơn biết làm chủ nhịp điệu, tuân theo tính đối xứng chặt chẽ biết đến nhiều dạng đối xứng khác Điều thể tư trừu tượng cao họ Qua trống đồng ta thấy có suy nghĩ, nhận xét, tính tốn hình học (đã biết chia hình tròn làm sáu phần nhau, biết liên hệ bán kính đường tròn) Như bước đầu họ có nhận thức hình học tư xác Trên số đồ gốm (kể gốm Phùng Nguyên) trang trí hoa văn biểu mơ hình vũ trụ gồm ba giới: Trời, Người đất, có biến chuyển mùa màng, đời sống thực vật liên tục, không cùng, thể qua đường xoắn nối liền nhau, lặp lặp lại xuất phong cách tượng trưng với ký hiệu quy ước - bước phát triển tư trừu tượng Qua huyền thoại ta thấy giới thứ tư, giới nước Và "Tứ phủ" hình thành Qua trống đồng ta thấy người Đơng Sơn có tri thức cao luyện kim, chế tạo đồ đồng, đồ sắt Khi tái giới thực họ không ý đến chi tiết đối tượng miêu tả, mà ý đến đặc điểm bản, thể chúng đường nét ước lệ, cách điệu sinh động Nhà khảo cổ học Pháp Madeleine Colani cho ngơi nhiều cánh mặt trống đồng hình mặt trời, người, chim, hươu mặt trống xoay quanh mặt trời theo chiều ngược kim đồng hồ, trùng với chiều đất xoay quanh mặt trời Vành trống đồng Ngọc Lũ chứa 336 vòng tròn nhỏ ứng với chu kỳ năm mặt trăng quay quanh mặt trời Qua trống đồng cư dân Đơng Sơn có lịch pháp riêng cần thiết cho nông nghiệp hàng hải Theo Bùi Huy Hồng, thời Hùng Vương đêm có giờ, ngày có Mỗi lại chia làm 10 khoảng Những thuyền tang trống nghi lễ đưa tiễn hồn người chết, lễ hội cầu mùa - lễ nghi chủ yếu cư dân nơng nghi Rất nghi lễ nông nghiệp khác hát đối, tục đua thuyền, tục thả diều có từ thời Thời kỳ Đơng Sơn, theo GS Hà Văn Tấn hình thành tư lưỡng hợp (lưỡng phân) khô ướt, lửa nước, Nhật Nguyệt, chim rắn, thấp cao, v.v Theo Porée-Maspéro, văn hoá, phong tục, thần thoại, trống đồng, biểu tính lưỡng hợp, giao tranh, giao hoà yếu tố đối lập Quan niệm giới bật truyện bánh chưng bánh dầy Người Việt cổ cho trời tròn đất vng Tròn sáng tạo, vng vạn vật Bởi vậy, bình dân có câu: "Mẹ tròn vng", hay "Trăm năm tính vng tròn" Nhìn chung, tư tưởng triết học Việt Nam thời tiền, sơ sử đơn giản, mộc mạc, chất phác III Sự phát triển tư tưởng triết học Việt Nam đấu tranh thời Bắc thuộc Thời Bắc thuộc kéo dài từ thời phụ thuộc vào nhà Hán (110 Tr CN) (có người cho Triệu Đà chiếm nước Âu Lạc An Dương Vương, năm 207 Tr CN) tới năm 939 Ngô Quyền giành độc lập Nhưng trước Ngô Quyền có Dương Đình Nghệ, cha Khúc Hạo dậy lúc nhà Đường (906), Nam Bắc phân tranh Bởi vậy, nói thời kỳ Bắc thuộc phải kể ba thời điểm tương đối quan trọng: Thời Hán (293 năm), thời Ngũ đại (314 năm) thời Tuỳ Đường (304 năm) Điểm bật giai đoạn dân tộc ta bị vong quốc, trở nên phụ thuộc, nô lệ, đất nước ta trở thành châu quận phương Bắc; nhân dân ta sống khổ cực, hờn căm tủi nhục Mâu thuẫn bật đấu tranh nhân dân ta với quân xâm lược, khuynh hướng Hán hoá chống Hán hoá Tuỳ thời kỳ, tuỳ lực bên mà mâu thuẫn lúc căng, lúc dịu Phân tích thời kỳ Bắc thuộc, số học giả cho rằng, ta xa Trung Quốc, đường xá hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt nên quyền đại diện phương Bắc nhiều hữu danh vô thực Về mặt tư tưởng, giai đoạn Bắc thuộc giai đoạn tam giáo (Nho, Phật, Lão) truyền vào nước ta, Phật giáo trội Nếu Nho, Lão vào nước ta theo vó ngựa quân xâm lược Phật vào nước ta chủ yếu đường biển trực tiếp từ Ấn Độ Trung tâm Phật giáo Luy Lâu, mà có nhà nghiên cứu cho có sớm trung tâm Bành Thành Lạc Dương Trung Quốc Cuốn "Lý luận" - sách Phật giáo Trung Quốc, theo nhiều học giả, Mâu Tử viết Bắc Việt Nam Những khuynh hướng Phật giáo Việt Nam sau này: Thiền, Phật giáo dân gian, v.v có mầm mống giai đoạn (II-III) Năm 580 Việt Nam xuất dòng thiền Tì Ni Đa Lưu Chi (Vinitaruci) năm 820 lại xuất dòng thiền Vơ Ngơn Thơng Trong "Lý luận", đả phá quan điểm đại Hán, Mâu Tử cho đất Hán chưa trung tâm trời đất (Hán địa địa tất vi thiên trung dã) căn, hết ngày qua ngày khác, tháng qua tháng khác, biến tâm hành giả thành hư vô - thể người Để trở với thể, Thượng Sĩ dùng phương pháp vong nhị kiến, buông bỏ tất (phá chấp) từ có sống ung dung tự (phóng cuồng) Trở thể Trần Nhân Tông phải đến lòng, tâm, diệt vơ minh (giữ tính sáng) Nhìn chung, triết học Phật giáo (X- XIV), đặc biệt thời Lý Trần triết học tâm theo nghĩa V Tư tưởng triết học Việt Nam kỷ XV đến 1858 Thời Lê sơ Sau đánh tan quân Minh, Lê Lợi lên vua, tầng lớp địa chủ quan liêu đời, chế độ quân điền ức thương thi hành Kinh tế xã hội chủ yếu nông nghiệp - nông thôn - làng xã Khác với thời Trần, công thần thời Lê sơ trao chức, không phong tước, chia đất; Nho sĩ chiếm số lượng lớn đội ngũ quan liêu; từ tạo máy quan liêu hành Do yêu cầu muốn độc tôn Nho giáo nên Phật giáo ngày xuống, dồn vùng nông thôn làng xã Thời Lê sơ, Nho giáo chi phối hầu hết lĩnh vực, trước hết hệ thống giáo dục từ địa phương đến triều đình Lê Thánh Tơng cho lập bia Tiến sĩ Quốc Tử Giám Thời Lê sơ, Nho giáo hệ tư tưởng chủ đạo Làng nước lấy "hiếu" làm trục hoành, "trung" làm trục tung để giàng buộc, liên kết, tự điều chỉnh, làm chất keo dính chặt thành viên xã hội Tư tưởng Nho giáo thời Lê sơ ảnh hưởng khía cạnh đạo đức, ứng xử, văn học, khía cạnh triết học, triết lý hạn chế Thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn đưa vấn đề người, dân tộc trội lên hàng đầu Để minh hoạ điều này, ta sâu vào nhà tư tưởng tiêu biểu Nguyễn Trãi (Qua tác phẩm ông, chẳng hạn Quân trung từ mệnh tập, Đại cáo bình Ngơ, ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập, Dư địa chí, v.v.) Quan niệm quốc gia, dân tộc Nguyễn Trãi tiến lên bước quan trọng ông xác định "Quốc" lãnh thổ, văn hố, phong hố,và lịch sử Về lãnh thổ, ơng cho từ xưa Giao Chỉ lãnh thổ Trung Quốc, cương giới Trung Quốc Ông rõ: "Nước An Nam xưa bị Trung Quốc xâm chiếm từ Tần, Hán trở Phương chi trời phân cách Nam Bắc có núi cao sơng lớn, bờ cõi rành rành" Về văn hiến, theo ông, An Nam ngồi Ngũ Lĩnh mà có tiếng nước thi thư, bậc trí mưu tài giỏi đời có Về văn phong, tập quán hồn tồn khác Trung Quốc từ hàm mái tóc, cách thức ăn mặc cưới xin, ma chay, giỗ tết, đình đám, hội hè, cách làm ăn sinh sống Ơng nói: "Người nước khơng bắt chước ngơn ngữ y phục nước Ngô, Chiêm, Lào, Xiêm, Chân Lạp để làm loạn phong tục nước"(Dư địa chí) Lịch sử dân tộc ta oai hùng qua nhiều triều đại với hoàng đế riêng nhiều anh hùng hào kiệt Nước ta quốc gia độc lập Ai xâm phạm tới, trước sau chuốc lấy thất bại "Xét Thật Bờ nước cõi Đại sông Việt ta nước văn hiến núi riêng Phong Trải tục Triệu, Bắc Đinh, Lý, Nam Trần nối đời khác dựng nước Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên đàng làm đế phương Tuy mạnh yếu có lúc khác Mà hào kiệt khơng thiếu" Đây quan niệm rõ ràng tương đối hoàn chỉnh quốc gia dân tộc, chủ quyền ngang hàng với phương Bắc Nguyễn Trãi lúc Đây tuyên ngôn độc lập hào hùng dân tộc ta kỷ XV Vấn đề người tư tưởng Nguyễn Trãi tập trung khái niệm nhân nghĩa đạo làm người Nhân nghĩa ơng đường lối, sách cứu nước dựng nước, kháng chiến chống giặc xây dựng hồ bình "Kẻ nhân giả lấy yếu chế mạnh, kẻ nghĩa giả lấy địch nhiều", "Lấy đại nghĩa thắng tàn, lấy trí nhân làm thay đổi cường bạo", cao nữa, nhân nghĩa sở đường lối, chuẩn mực ứng xử, giải việc, phương pháp luận cho suy nghĩ, hành động "Đạo làm tướng lấy nhân nghĩa làm gốc, trí dũng làm của"; "Phàm mưu việc lớn phải lấy nhân nghĩa làm gốc, nên công to phải lấy nhân nghĩa làm đầu" (Lại thư trả lời Phương Chính) Nhân nghĩa thể việc tha cho hàng binh để tuyệt mối chiến tranh sau này, để tiếng thơm muôn thuở.Tư tưởng nhân nghĩa thể việc lên án chiến tranh, u hồ bình: "Đồ binh khí thứ bạo, đánh việc nguy hiểm, thánh nhân bất đắc dĩ dùng đến" Tư tưởng nhân nghĩa ông thể tư tưởng lấy dân làm gốc: "Chở thuyền lật thuyền dân","Dân nước", "Theo ý mà ức lòng người, tất đến trăm năm ốn giận" Từ "Dân tâm" (lòng dân) trở thành sở cho chủ nghĩa nhân đạo ông Như vậy, tư tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi đạt đến tư tưởng nhân đạo cao Chủ nghĩa nhân đạo dựa số tư tưởng có tính chất vật ơng, chẳng hạn "Đói rét thiết thân khơng đối đến lễ nghĩa" (Tấu cầu phong), "Một buổi khơng có ăn, cha hết tình nghĩa" (Lại thư cho Vương Thơng), khiến cho mang tính thực, tích cực, tồn diện Chính vậy, ơng chủ trương dẹp xong qn giặc, chia nửa số quân làm ruộng Đạo làm người ông phải vươn tới mẫu người quân tử, hào kiệt, đại trượng phu, phải có ba đức tính: nhân, trí, dũng Đạo làm người ơng phát triển từ đạo làm người Nho, lại khác Nho chỗ trung trung với triều đại, ông vua, mà trung với nước, nhân khơng phải lòng thương người chung chung mà hướng vào người nghèo khổ, yêu dân, cứu dân Như vậy, ông phát triển đạo làm người Nho giáo điều kiện giữ nước dựng nước lúc Ơng tìm thấy mối quan hệ nhân vật tượng, đặc biệt phân tích nguyên nhân chúng "Phúc hay hoạ có manh mối từ lâu, khơng phải gây nên ngày" Ơng nói: "Xem việc làm nào, xét duyên lại thế, vui vẻ đâu mà có Thế nhân tình thực dối nào, mảy may che dấu được" (Lại thư cho Vương Thơng, Sơn Thọ) Ơng nhìn thấy giải tốt mối liên hệ chằng chịt nhỏ lớn, việc gần việc xa, lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài, ơng nói: "Khơng thấy việc nhỏ mà hại việc lớn, khơng lấy nhìn gần mà lãng nhìn xa" (Lam Sơn thực lục) Sự vật, tượng, người biến đổi (mệnh không thường), việc đời phức tạp (trời khó khăn) nên phải nghĩ chỗ khó mà mưu việc dễ Cơng khó thành mà dễ hỏng nên phải cẩn thận lúc đầu mà tỉnh sau "Phải coi chừng mối hoạ loạn có yên ổn mà nên Phải đón ngăn ý kiêu sa có sung sướng mà đến" Nếu cần phải "nghĩ giữ nước từ chưa nguy", "Phải cẩn thận lúc trước để tính lúc sau, phải làm nên việc lớn từ việc nhỏ" Giữa chủ quan (lòng người, ý người, ý dân, sức người, sức dân) khách quan (lẽ trời, vận trời, sức trời, lòng trời - xu lịch sử khách quan, xu thời đại) có mối liên hệ biện chứng "Trên hợp lòng trời Dưới hợp lòng người" Trong hai đó, dạng thần bí ơng thấy thứ hai sở quy định thứ "Phải thuận lòng trời hợp lòng người" Khi hiểu thứ hai phải lượng sức mình, hiểu thực lực mình, từ nâng cao tính động để đạt đến mục đích Chẳng hạn Lê Lợi dựng nước nghiệp "Biết người biết mình, hay yếu hay mạnh", "đã trời mà biết thời, lại có trí để cơng thành" (Phú núi Chí Linh) Chính chống lại chủ nghĩa tâm mệnh trời thần bí Nho giáo Chính phân tích mối liên hệ chủ quan khách quan đắn mà ơng tìm ra, phát thời Thời lúc hoàn cảnh khách quan thuận lợi để hoạt động chủ quan người đạt đến kết khơng ngờ Ơng kêu gọi "Thời sao, thời sao! Thực không nên lỡ" Từ hiểu thời, thời thơng biến Đó điều đáng q người quân tử Mặt khác, phải tạo dựng lực lượng chủ quan để đón thời, tức tạo "thế", có thời mà khơng thời đến bỏ lỡ "Được thời biến thành còn, nhỏ hố lớn; thời khơng mạnh hố yếu, yếu lại thành nguy Sự thay đổi khoảng trở bàn tay Cho nên "Điều đáng quý người tuấn kiệt biết thời hiểu biến mà thôi" Từ phân tích thời thế, chủ quan khách quan ơng đưa phương pháp lấy địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, thành cơng Điều chứng tỏ tư lý luận ơng thời hồn tồn đắn có ý nghĩa lý luận sau Thời Mạc (1527-1592) Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp nhà Lê, lập nên triều Mạc Trong sử nước ta, nhà Mạc khơng coi vương triều thức Nhà Mạc có số biện pháp, sách để xây dựng đất nước Trong thời Mạc, lên số nhà tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dư, Phùng Khắc Khoan v.v tiêu biểu Nguyễn Bỉnh Khiêm(1492-1585) Thế giới quan ông Trời ông giới tự nhiên khơng phải thượng đế có nhân cách, người phận giới tự nhiên, trời người có thống nhất, trời người quan hệ phù hợp với (Thiên nhân tương hiệu tương phù) Con người, vạn vật sinh cách tự nhiên, mn lồi (vạn vật đồng) ông không thấy đặc điểm người, xã hội, đánh đồng quy luật tự nhiên với quy luật xã hội, từ dẫn đến quan điểm thần bí, số mệnh Sự phát triển tự nhiên ông gọi đạo trời, tuân theo luật mà Chu Dịch vạch Sự vật có sinh thành, phát triển mà động lực phát triển thân vật Nhưng phát triển phát triển tuần hồn, lại lại, lẽ thường lý (Tuần hoàn vãng phục lý chi thường) Chuyển hố hình thức phát triển điều kiện để vật biến thành vật khác Nhưng ông không thấy điều kiện chuyển hoá đặc biệt chuyển hoá mặt đối lập mà biết lẻ chẵn, đầy vơi, tròn khuyết, v.v Quan niệm phát triển gói gọn "lý" quy lại hình vẽ Thái cực đồ Sự phát triển xã hội, người ông gọi đạo người phát triển theo kiểu tuần hồn co duỗi, mất, Khơng thừa nhận vai trò hoạt động người, tất ông quy số mệnh, trời chi phối (được khơng có khơng trời quy định) Đó quan niệm tâm thần bí phản ánh bó tay trước thời Ngay tính người trời phú, tính người vốn thiện, tính người khơng thiện vật dục che lấp Muốn trở tính thiện, khơng phải tìm đâu xa, tìm tâm Khơng có thiên lý lòng người khó tránh khỏi man rợ Thực ra, quan điểm Mạnh Tử, Chu Hy Nội dung đạo người "trung chính" tức "thiện" "nhân" Mơ hình xã hội ơng thời Nghiêu Thuấn, Đường Ngu Ông phản đối chiến tranh, đề cao vương đạo (đức trị lấy nhân nghĩa để cảm hố, khơng ràng buộc tam cương, ngũ thường, đường lối nhà Nho sống gần với dân) Ơng nói :"Xưa điều nhân vơ địch, cần phải theo đuổi chiến tranh" Nhân nghĩa ông phải chăm lo đời sống dân, đất nước phải hồ bình "Xưa nước phải lấy dân làm gốc, nên biết muốn giữ nước, cốt phải lòng dân" (Cổ lai quốc dĩ dân vi bản, đắc quốc ưng tri đắc dân), "Mất nghìn vàng lòng người" (thất thiên kim thất nhân tâm) Theo ông, đạo làm người phải theo cương thường Nho giáo (tam cương, ngũ thường) Nhưng thực xã hội Vua quan triều Mạc khiến ông phải tạo đạo lý làm người khác Ông đưa khái niệm "trung tân", trung đứng không chênh lệch, giữ vẹn điều thiện Trung khơng trung với Vua mà hiếu với cha mẹ, thuận anh em, hoà vợ chồng, tín bạn bè, thấy phi nghĩa đừng có lòng tham, vui làm điều thiện, lại có độ lượng bao dung người khác, suy lòng chí thành để đối đãi với người Tân bến, biết chỗ đáng đậu bến chính, khơng biết chỗ đáng đậu bến mê Những điều khác xa so với Nho giáo, so với đạo đức phong kiến Phủ nhận tính động chủ quan người ơng khun người ta từ bỏ đấu tranh, sống "Dĩ hoà vi quý" Thi vị vụng về, ghét bỏ khéo léo, ông chủ trương sống "an phận" theo số mệnh Nhìn chung, tư tưởng ơng có yếu tố biện chứng mang đậm màu sắc tâm Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (Lê Trung Hưng) a Lê Quý Đôn (1726 - 1784) Tác phẩm ông gồm có Quốc sử tục biên, Đại Việt thơng sử, Phủ biên tạp lục, Quần thư khảo biện, Xuân thu lược luận, Bắc sử thơng lục, Tồn Việt thi lục, Vân đài loại ngữ, Kiến văn tiểu lục, Thư kinh diễn nghĩa, Dịch kinh phủ thuyết, Hoàng Việt Văn Hải, Quế Đường thi tập, v.v Đóng góp Lê Qúi Đôn không mặt sưu tầm, khảo cứu, mà mặt tư tưởng — Về nguồn gốc, chất vật Ơng cho khí sinh : mặt trời, mặt trăng, sao, khoảng không vũ trụ, sấm, bão, v.v Như vậy, lập trường triết học ơng mang tính chất vật — Về nhận thức, theo ơng, lý khí khơng đối lập nhau; Hơn nữa, lý thuộc tính khí, lý khí, vật có lý Lý quy tắc tồn phát triển vật Theo ơng, "có vật tức có quy tắc", "cùng lý để biết nơi" Như vậy, nhận thức vật phải nhận thức lý, quy tắc (tức quy luật phát triển vật) — Xem xét người, theo ông, phải xét tài, đức Xét người vào nết nhỏ, dùng người phải dựa vào nết lớn Hạn chế ơng tin vào bói tốn, báo ứng, cho người tài định phát triển lịch sử, v.v — Ơng người có ý thức xây dựng văn hoá tư tưởng phát triển mang sắc dân tộc Từ ơng xây dựng lòng tự hào tự tơn dân tộc, làm tăng lòng yêu người, yêu đất nước người Việt Nam — Nhìn chung, ơng nhà bách khoa, ln có ý thức tiếp thu kiến thức tồn nhân loại Trong tư tưởng ơng có yếu tố vật chất phác b Lê Hữu Trác (1720 - 1791) Lê Hữu Trác hiệu Hải Thượng Lãn Ơng Tác phẩm ơng có Hải Thượng y tông tâm lĩnh Theo ông, thể xác định tinh thần, tinh thần phụ thuộc vào thể xác; Tư tưởng tình cảm có nguồn gốc thể sống Ơng nói: "Thất tình (buồn, vui, mừng, giận, u, ghét, dục vọng) thuộc loại vơ hình, hữu hình mà ra" Mặt khác, tinh thần tác động lại thể xác, tinh thần thái gây bệnh cho thể "Quá mừng lại hại tâm, mà sinh tinh thần bồng bột, mạch tán loạn" Loại bỏ quan điểm mệnh trời, ông cho sức người thay số trời", dương vượng sinh nhiều trai, âm thịnh sinh nhiều gái Theo ông, thời tiết khác, phong thổ khác, thời đại khác, thể trạng khác cách chữa bệnh khác Qua ta thấy kế thừa sáng tạo ơng Nhìn chung, tư tưởng ơng có yếu tố vật biện chứng đôn giản theo kiểu âm dương ngũ hành c Ngơ Thì Nhậm (1746 - 1803) Tác phẩm ơng gồm có Nhị thập thất sử tốt yếu, Bút hải tùng đàm, Hồng hoa đồ phả, Hàn anh hoa, Kim mã hành dư, Xuân thu quản kiếm, Trúc Lâm tông nguyên thanh, v.v — Ở Ngơ Thì Nhậm, giới vừa thống nhất, vừa đa dạng Mỗi mơi trường có vật trung tâm vật khác xoay xung quanh (trên trời mặt trời trung tâm, xoay quanh trăng, sao, mây, gió; người Vua trung tâm, xung quanh thần dân) Thống chỗ "Số trời nguyên, lý âm dương khuyên (thái cực), số "một" nơi hố cơng cất dấu vô tận thánh nhân chứa đựng bất kiệt", "Vạn vật quy vào một, lẻ hợp vào xâu, lý số trời đất, âm dương đó" — Mọi vật tượng có mặt đối lập thể dụng, tán tụ, dị đồng, cương nhu, v.v có khơng thể khơng có Chúng đối lập lại gắn bó với nhau, gạt bỏ nhau, điều kiện tồn "Cứng chóng gẫy, mềm bền lâu, dù lưỡi dù không tranh khoẻ yếu" — Quan niệm mệnh trời "Thịnh suy, dài ngắn, vận mệnh trời, sức người tạo được" Như vậy, lực lượng bên ngồi chi phối mà người không cưỡng lại Nhưng theo ông, "Lẽ trời lòng người" (thiên lý nhân tâm) — Quan niệm thời "Thời " có vai trò quan trọng vận mệnh triều đại Nhưng "thời" dòng chuyển biến liên tục nên đạo phải thay đổi cho phù hợp "Đạo có thay đổi, Thời có biến thơng" phải thay đổi theo Thời với "Thời" mà biến hố người tự Cụ thể, ông cho tình khác cách xử lý phải khác Ông nói với Đặng Trần Thường "Gặp thời thế, thời phải thế" — Kế thừa tư tưởng "Dân gốc nước" (Dân vi bang bản), ông xem dân trung tâm vũ trụ, lòng dân trung tâm mối quan hệ trời người "Trời trông, trời nghe dân Lòng dân n định ý trời xoay chuyển"; "trong nước yên lòng dân"; "Lòng dân n khí hồ tụ tập lại"; "Dân hồ cảm thiên hồ ứng trên, hiệu nghiệm mùa không hẹn mà đến ? (Kim mã hành dư) Muốn lòng dân, cốt phải làm cho dân thư thả; "hài lòng", "thoả dạ", "vừa ý" Ông người yêu nước "Thân hèn lâu hiến dâng cho nước", "Thật may mắn sinh nước Nam" Khi với phong trào Tây Sơn, ơng có nhiều tư tưởng tiến bộ, sau, tư tưởng ông đượm màu sắc Phật giáo Tư tưởng triết học thời Nguyễn Ở phần ta giới hạn tư tưởng triết học triều Nguyễn trước thực dân Pháp xâm chiếm (1802-1858), trước có tư tưởng phương Tây tràn vào Nếu vậy, mặt tư tưởng có Minh Mệnh (1791-1840) nằm trọn giai đoạn Tư tưởng triết học Minh Mệnh tập trung "Minh Mệnh yếu" Ở ông không đề cập đến giới quan mà bàn nhân sinh quan bật quan niệm dân đạo làm người Ông cho "dân gốc nước", phải “yêu dân yêu ghét dân ghét"; "người làm trị khơng thể trái ý muốn dân" chỗ khác ơng nói : "Vua dân cha hiền đứa trẻ vậy, chưa lạnh nghĩ đến áo mặc, chưa đói nghĩ đến cho ăn, há lại đợi lúc khóc hu hu cho ăn hay ?" "Quan lại tham nhũng giặc sâu mọt dân mà trộm cướp lên vậy", "Dẹp kẻ ác để yên dân việc trước mắt trị" Vua dặn, có lợi cho dân tự ý làm, khơng có tội Về đạo làm người, năm 1834 ông cho ban bố 10 điều huấn Theo ông, dùng người thợ giỏi dùng gỗ, khơng nên mục mà bỏ gỗ to vừa người ôm, đánh giá cất nhắc người phải xem lời nói, việc làm, khơng tình riêng Một vài nét khái quát chung giới quan nhân sinh quan triều Nguyễn (trước 1858) — Quan niệm "mệnh", "thiên mệnh" ý chí trời gọi "mệnh", "thiên mệnh" Trời lẽ định trước, thích mà khơng thể làm được, sức người khơng thể thay đổi Ngẫm Trời Bắt hay muôn phong bắt trần làm người phải trời có phong thân trần Cho cao phần cao Mệnh trái núi đè lên người Con người cố vùng vẫy khơng khỏi mệnh Mệnh trời thứ vũ khí trị, Vua lĩnh mệnh trời trị dân Mặt khác, mệnh có tác dụng an thần tầng lớp nhân dân đau khổ, tất đổ cho mệnh, sướng khổ, vui buồn, mất, hưng vong, v.v Vậy, Trời gì? Theo Tự Đức, Trời Khí, lý mà thơi, trời khí thanh, lý để chủ cho sinh hố, biến chuyển mn vật Mặt khác, ông lại cho Trời người cha có nhân cách Nguyễn Đức Đạt cho tâm trời dường ông ngả tâm chủ quan Cũng Đổng Trọng Thư, ông cho Trời người có tương cảm (thiên nhân tương cảm) Tự Đức khẳng định : Đaọ trời việc người có cách xa Từ đó, triều Nguyễn khơng biết lần cầu đảo cho có mưa nắng hạn, có nắng mưa lụt Thiên nhân tương cảm với thuyết mệnh trời, vận số phổ biến không bên trên, triều đình, mà bên dưới, dân gian, truyện, văn thơ Điều thể rõ nét truyện Nhi độ mai Trong nhân dân, tục cầu đảo, vái trời, cúng sao, phổ biến Từ tạo tư tưởng buông trôi" Chờ xem tạo xoay vần sao" Thỉnh thoảng có tư tưởng phản kháng kiểu "Xưa nhân định thắng thiên nhiều", vô yếu ớt Theo GS Trần Văn Giàu, nước ta, kỷ XIX, từ triều đình đến thứ dân, qua tầng lớp nho sĩ, từ sách phong tục tập quán thấy dấu vết ảnh hưởng thuyết âm dương, bát quái, ngũ hành Nguyễn Đình Chiểu nói: Ví dù tạo hố lò Hóa cơng thợ (thì mn vật gốc ở) ngũ hành Nguyễn Trường Tộ cho Thuỷ (Bắc - Trung Quốc) diệt (đô hộ) hoả (Nam ta) Kim (Tây - Pháp), diệt (đô hộ) mộc (Đông - ta), Âm Dương Ngũ hành nói Khoa học phương Tây khơng có âm dương ngũ hành nên không tin Tự Đức cho tạo muôn vật lý khí Khí âm dương, lý đạo, biểu thành hình khí, khơng có hình đạo Nhưng đạo khơng có khí khơng biểu vào đâu được, Khí mà khơng có đạo khơng lấy mà đứng vững Theo Bùi Dương Lịch, khí lưu hành mà sinh ra, khí mà có Sở dĩ có người trí, kẻ ngu bẩm thụ khí hay trọc; sinh tử tụ tán khí Bên cạnh giới người, giới linh hồn Sinh kết hợp khí, hồn, phách, "thác thể phách, tinh anh" Vua, quan, trí thức, bình dân tin Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du có văn tế người chết — Nhân sinh quan Triều Nguyễn Ngũ luân mà trung tâm tam cương, ngũ thường tảng đạo đức triều Nguyễn, trung hiếu quan trọng ngũ luân Nhìn chung, giới quan nhân sinh quan thời Nguyễn đặc biệt tầng lớp vua quan, trí thức giới quan nhân sinh quan Nho giáo ứng dụng, cải biên, cụ thể hoá vào xã hội Việt Nam nửa đầu kỷ XIX Những hạn chế tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu kỷ XIX hạn chế hệ tư tưởng truyền thống Việt Nam Sự du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước ta tạo giai đoạn lịch sử tư tưởng nói chung, tư tưởng triết học nói riêng ở& Việt Nam ... với hình thành, phát triển tư tưởng triết học thời kỳ lịch sử khác với chủ nghĩa yêu nước Việt Nam giai đoạn sau Tư tưởng triết học Phật giáo Việt Nam (X - XIV) Triết học Phật giáo thời kỳ X -... điểm tư tưởng triết học Việt Nam Từ khác sở xã hội, phương thức sản xuất, nên triết học Việt Nam có đặc điểm sau: Nếu triết học phương Tây thường gắn liền với thành tựu khoa học, đặc biệt khoa học. .. hợp, hỗn dung, đụng độ Nho,Phật, Lão mảnh đất Việt Nam Sự hỗn dung tam giáo tư tưởng địa mà hạt nhân tư tưởng yêu nước tạo nên giới quan nhân sinh quan người Việt thời Bắc thuộc Tư tưởng yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu triết học những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học việt nam, Tài liệu triết học những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay