Bai khoang cach giua 2 chat diem cuc nhanh

1 37 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:44

Câu 1: Hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình: x1 = cos( 4t + π/ 3) cm x2 = cos( 4t + π /12) cm Coi q trình dao động hai chất điểm khơng va chạm vào Hỏi trình dao động khoảng cách lớn nhỏ hai chất điểm ? Giải: Độ lệch pha dao động chất điểm π/4 Biểu diễn dao động chuyển động tròn có bán kính cm 4√2 cm hình Góc φ = π/4 không đổi Khoảng cách chất điểm khoảng cách hình chiếu đầu vec tơ trục Ox Dễ thấy khoảng cách ngắn ứng với véc tơ vị trí M, N : dmin = K/c xa ứng với vec tơ vị trí P, Q : d max = cm Done Đáp số : dmin = 0; dmax = (cm) -4 O  P Q 4√2  N M
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai khoang cach giua 2 chat diem cuc nhanh, Bai khoang cach giua 2 chat diem cuc nhanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay