GIÁO án NHIỆT NĂNG lớp 8

8 21 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:10

Tiết 26 – Bài 21: NHIỆT NĂNG MỤC TIÊU Kiến thức: Phát biểu định nghĩa nhiệt  Nêu nhiệt độ vật cao nhiệt lớn  Phát biểu định nghĩa nhiệt lượng nêu đơn vị đo nhiệt lượng Nêu tên hai cách làm biến đổi nhiệt tìm ví dụ minh hoạ cho cách Kĩ năng:  Rèn kỹ làm thí nghiệm cách làm thay đổi nhiệt  Vận dụng kiến thức học để giải thích tượng có liên quan Thái độ:  Say mê, tích cực học tập Năng lực chuyên biệt:  P2: Mô tả tượng tự nhiên ngơn ngữ vật lí  K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp … ) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn  X5: Ghi lại kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… )  X6: Trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp CHUẨN BỊ Giáo viên (GV):  thìa  Cốc thuỷ tinh  đồng xu Học sinh (HS):  đồng xu, nhóm đồng xu I   II III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp: (1ph)  GV kiểm tra sỉ số lớp, tổ chức lớp học Kiểm tra cũ: (4ph) Câu 1: Nêu kết luận chuyển động nguyên tử, phân tử? TL: - Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng - Nhiệt độ vật cao nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh Câu 2: Bỏ vài hạt thuốc tím vào cốc đựng nước lạnh cốc đựng nước nóng Em hãycho biết tượng xảy giải thích? - Trong cốc nước nóng, thuốc tím tan nhanh phân tử chuyển động nhanh • Tại xảy nhanh hơn? Hiện tượng gọi tượng gì? - Vì nhiệt độ cao nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh - Hiện tượng khuếch tán Bài mới: (2ph) - Vào hôm trời lạnh, ta thường xoa lòng bàn tay vào nha,làm cho tay ta ấm lên Nguyên nhân đâu mà tay ta ấm lên? Bài học ngày hôm giúp em trả lời câu hỏi Hoạt động giáo viên (GV) Hoạt động học sinh (HS) Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiệt (8ph) • Từ phần kiểm tra cũ, em cho I Nhiệt - Tổng động biết: - Động phân tử cấu tạo nên - Các nguyên tử, phân tử có dạng vật gọi nhiệt năng mà em học? - Vì nguyên tử, phân tử chuyển động - Vì phân tử, ngun tử có động năng? không ngừng - Nhiệt - Trong vật có nhiều phân tử, tổng động phân tử vật gọi gì? - Nhiệt vật tổng động - Vậy nhiệt gì? phân tử cấu tạo nên vật - HS ghi vào - HS trả lời, Hs khác bổ sung - Gọi em nhắc lại khái niệm nhiệt - HS cho ví dụ nhiệt năng? - GV nhận xét chốt lại: : “ Tất vật có nhiệt năng” Vì tất vật cấu tạo từ nguyên tử, phân tử Vậy vật có nhiệt - Ví dụ: viên phấn: viên nguyên viên - Nhiệt viên phấn nguyên lớn ít, em cho so sánh nhiệt viên phấn? - Khác - GV nói thêm: Nhiệt vật khác khác - Giả sử, có cốc nước đầy nhau, cốc nước nóng cốc nước lạnh, em cho biết nhiệt cốc nước có giống khơng? => Từ hình thành mối quan hệ nhiệt nhiệt độ - GV nhận xét, chốt lại câu trả lời - Nhiệt độ - Nhiệt phụ thuộc vào yếu tố nào? - Nhiệt vật có thay đổi hay không ta vào nhiệt độ vật Có cách làm thay đổi nhiệt khơng? Chúng ta vào phần 2.(làm cho vật nóng lên hay lạnh đi) Hoạt động 2: Tìm hiểu cách làm thay đổi nhiệt (13 phút) - GV cho HS quan sát đồng xu đồng, yêu HS quan sát hoạt động nhóm II Các cách làm thay cầu HS thảo luận nhóm vòng 1ph ghi đổi nhiệt cách làm thay đổi nhiệt đồng xu - Gọi đại diện nhóm trả lời - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung - Phát đồng xu cho nhóm ( 4HS nhóm) - Các nhóm làm thí nghiệm cọ xát đồng xu 1ph kiểm chứng đồng xu có nóng lên hay khơng? - Gọi đại diện nhóm nêu kết TN -Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác lắng nghe nhận xét.(Đồng xu nóng lên) - Đồng xu nóng lên nhiệt đồng xu - Nhiệt đồng xu tăng nào? - Vậy nguyên nhân đồng xu nóng lên cách - Cọ xát nào? - GV nhận xét chốt lại: Khi cọ xát - HS lắng nghe tác dụng lực làm cho đồng xu chuyển động-> Vậy ta thực cơng - Vậy ngồi cách thực công cọ xát ra, -HS trả lời, HS khác nhận xét cách khác? -GV nhận xét bổ sung (nếu cần) * Đặt vấn đề: Nếu ta không dùng cách thực công có cách làm thay đổi nhiệt vật khơng? - Cho HS quan sát thìa nhơm - HS quan sát -Yêu cầu HS: Nêu phương án làm tăng nhiệt thìa khơng cách thực công? - Trước làm TN kiểm tra.Cho HS quan sát so - HS so sánh sánh nhiệt độ thìa nhơm - GV làm thí nghiệm: nhúng thìa vào cốc -HS quan sát GV làm thí nghiệm nước nóng, em cho biết tượng - Chiếc thìa nóng lên chiếc thìa - Do đâu mà nhiệt thìa nhúng nước nóng tăng? -> Phần nhiệt giảm truyền (truyền nhiệt năng) sang phần nhiệt tăng Cách gọi truyền nhiệt - Yêu cầu HS kiểm tra – so sánh nhiệt độ thìa giác quan - Qua thí nghiệm em rút nhận xét gì? + Một vật tiếp xúc với vật có nhiệt độ cao nhiệt nào? + Nếu tiếp xúc với vật có nhiệt độ thấp nhiệt nào? - Cách làm gọi truyền nhiệt? - Hs trả lời - Sờ tay để nhận biết -HS trả lời, HS khác nhận xét ->KL: Một vật tiếp xúc với vật có nhiệt độ cao nhiệt tăng, tiếp xúc với vật có nhiệt độ thấp nhiệt giảm - Cách làm thay đổi nhiệt mà khơng - Vậy nhiệt vật thay đổi cần thực công gọi truyền nhiệt cách? Đó cách nào? - Nhiệt vật thay đổi -GV nhận xét cho HS ghi bảng hai cách : thực công truyền nhiệt + Hai vật cọ xát: Thực công -HS ghi bảng - cách làm thay đổi + Vật có nhiệt độ cao truyền sang vật có nhiệt độ nhiệt vật: Thực thấp: Truyền nhiệt(Ví dụ: áp tay vào cục đá thấy cơng truyền tay lạnh Vậy nhiệt từ vật sang vật nào? nhiệt - Yêu cầu cá nhân học sinh lấy ví dụ minh họa - HS tự lấy ví dụ + Thực cơng: Chà xát gạo gạo nóng lên, nhiệt tăng +Truyền nhiệt: Nấu gạo bếp gạo nóng lên, nhiệt tăng Quay lại ví dụ áp tay vào cục đá nói: + Cái tay nhận nhiệt lượng, cục đá nhiệt lượng hay sai? *Vậy nhiệt lượng gì? Các em vào phần Nhiệt lượng Hoạt động Tìm hiểu nhiệt lượng (4 phút) - Yêu cầu HS: đọc thông tin mục III - HS đọc thông tin SGK/75 - HS trả lời + Nêu khái niệm nhiệt lượng ? - Q đơn vị: J + Ký hiệu đơn vị nhiệt lượng? *GV chốt lại kiến thức -> phần - Hoạt động Vận dụng (5 phút) - GV:Hướng dẫn câu C3, C4 - HS suy nghĩ trả lời - HS suy nghĩ làm câu C3 cho biết ta C3 Nhiệt miếng đồng giảm, dùng từ nhiệt lượng không? Vật nhận nước tăng Đây truyền nhiệt nhiệt lượng vật nhiệt lượng? - HS làm câu C4 cho biết xoa bàn tay -C4 Từ chuyển sang nhiệt vào tay nóng lên.Tay nhận nhiệt lượng Đây thực công không? Tay không nhận nhiệt lượng - Gv nhận xét, HS ghi vào Củng cố (5ph): Tóm tắt kiến thức sơ đồ tư III Nhiệt lượng - Nhiệt lượng phần nhiệt mà vật nhận thêm hay bớt q trình truyền nhiệt -Kí hiệu: Q - Đơn vị : Jun (J) IV Vận dụng: C3 Nhiệt miếng đồng giảm, nước tăng Đây truyền nhiệt C4 Từ chuyển sang nhiệt Đây thực công Bài 1: Khi chuyển động nhiệt phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên đại lượng sau vật không tăng A Nhiệt độ B Nhiệt C Khối lượng D Thể tích Bài 2: Nhỏ giọt nước sơi vào cốc đựng nước ấm nhiệt giọt nước nước cốc thay đổi nào? A Nhiệt giọt nước tăng, nước cốc giảm B Nhiệt giọt nước giảm, nước cốc tăng C Nhiệt giọt nước nước cốc giảm D Nhiệt giọt nước nước cốc tăng V DẶN DÒ (3ph) - Học - Xem thêm phần “ Có thể em chưa biết” - Làm tập: 21.3, 21.4, 21.5/SBT - Soạn đề cương, ôn tập kiểm tra tiết VI BỔ SUNG ... chiếc thìa - Do đâu mà nhiệt thìa nhúng nước nóng tăng? -> Phần nhiệt giảm truyền (truyền nhiệt năng) sang phần nhiệt tăng Cách gọi truyền nhiệt - Yêu cầu HS kiểm tra – so sánh nhiệt độ thìa giác... vật có nhiệt độ cao nhiệt tăng, tiếp xúc với vật có nhiệt độ thấp nhiệt giảm - Cách làm thay đổi nhiệt mà không - Vậy nhiệt vật thay đổi cần thực cơng gọi truyền nhiệt cách? Đó cách nào? - Nhiệt. .. đổi nhiệt vật không? - Cho HS quan sát thìa nhơm - HS quan sát -u cầu HS: Nêu phương án làm tăng nhiệt thìa khơng cách thực cơng? - Trước làm TN kiểm tra.Cho HS quan sát so - HS so sánh sánh nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án NHIỆT NĂNG lớp 8 , GIÁO án NHIỆT NĂNG lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay