BÀI GIẢNG lí 8 dẫn NHIỆT

29 24 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:10

VẬT LÝ LỚP 8/5 SVGD: Phạm Thùy Thảo Ngọc Thí nghiệm: Quan sát mơ tả tượng xẩy ? A Play Play a b c d e B Bài 22: DẪN NHIỆT từ a đến b, c, d, e C1:Các đinh rơi xuống theo thứ tự… C2: Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? Nhiệt truyền đến sáp làm cho sáp nóng lên chảy C3 Dựa vào thứ tự rơi xuống đinh để mô tả truyền nhiệt đồng (Cu) AB Nhiệt truyền dần từ đầu A đến đầu B đồng 2.Kết luận: Nhiệt truyền từ phần sang phần khác vật, từ vật sang vật khác hình thức dẫn nhiệt I SỰ DẪN NHIỆT: II.TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: Thí nghiệm 1: Dụng cụ : - Giá đỡ - Thanh đồng - Thanh nhôm - Thanh thủy tinh - Các đinh ghim gắn sáp đầu - Đèn cồn KếtKết luận: Cácđinh đinh gắn đầu rơi Các gắn ởởnhiệt đầu không tỏ chất rắn khác nhaucó dẫn thuỷ tinh SoChứng sánh tính dẫn đồng, nhơm, Hiện dẫn tượng tốt chứng tỏ điều gì? + Đồng nhiệt xuống đồng thời không? rơi xuống đồng thời nhiệt khác kim loại dẫn nhiệt tốtnhiệt Trong chất rắn kim loại dẫn Chất dẫn nhiệt tốt nhất, chất dẫn nhiệt + Thủy tinhhơn dẫnthủy nhiệt tinh tốtcónhất nhất? Từ thể rút kết luận gì? Đồng Nhơm Thủy tinh play Thí nghiệm 2: Quan sát mô tả tượng? Phần nước gần miệng ống nghiệm nóng sáp khơng bị chảy Play Hình 22.3 Chất lỏng dẫn nhiệt Thí nghiệm 3: Có thể để miếng sáp sát vào ống nghiệm không? Tại sao? Play Không Vì ta tránh nhầm lẫn dẫn nhiệt thuỷ tinh khơng khí Hình 22.4 Chất khí dẫn nhiệt Bài 22: DẪN NHIỆT Kết luận: - Chất rắn dẫn nhiệt tốt - Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt - Chất lỏng chất khí dẫn nhiệt Theo em, vật dẫn nhiệt tốt hơn? Nồi đồng Sứ Bảo quản thức ăn Tại nồi, xoong thường làm kim loại, bát dĩa thường làm sứ? Vì kim loại dẫn nhiệt tốt nên nấu thức ăn nhanh chín,còn sứ dẫn nhiệt nên đựng thức ăn ta cầm tay vào không bị nóng thức ăn lâu nguội Bài 22: DẪN NHIỆT C10 Mùa đông ta thường mặc nhiều áo ấm để làm gì? Về mùa đơng, mặc nhiều áo mỏng lại ấm mặc áo dày, khơng khí lớp áo mỏng dẫn nhiệt LUẬT CHƠI: * Trò chơi dành cho đội Mỗi đội cử đại diện chọn ngơi có màu * Nếu chọn trúng may mắn, đội bạn thưởng 10 điểm * Nếu không chọn trúng may mắn, đội bạn phải trả lời câu hỏi trắc nghiệm vòng 10 giây, trả lời sai, nhận trợ giúp lần từ đồng đội, sai phải nhường quyền trả lời cho đội lại * Sau chọn hết xuất từ khóa gồm chữ có nội dung liên quan đến học hôm * Đội đốn nội dung từ khóa trước 50 điểm * Kết thúc trò chơi, đội có số điểm nhiều đội thắng Đội thắng thưởng phần quà có giá trị hấp dẫn bất ngờ May mắn May mắn Đội A Đội B 10 10 Đun lượng nước, ấm nhôm ấm đất bếp lửa nước ấm nhanh sơi hơn? A Hai ấm sôi lúc B Trong ấm đất nhanh sôi C C Trong ấm nhôm nhanh sôi 10 ĐÁP ÁN Tại nước ấm nhôm sôi nhanh ấm đất? a Vì kim loại có nhiệt nhỏ b Vì ấm nhơm kim loại dẫn nhiệt tốt nên ta B nấu có tượng dẫn nhiệt xảy nhanh c Vì kim loại chất lỏng 10 728934561 ĐÁP ÁN Một bàn gỗ bàn nhôm nhiệt độ Khi ta sờ tay vào mặt bàn ta cảm thấy mặt bàn nhơm lạnh mặt bàn gỗ Giải thích sao? A Vì tay ta làm nhiệt độ mặt bàn nhơm giảm xuống B Vì tay ta làm tăng nhiệt độ hai bàn , nhiệt độ bàn nhơm tăng C Vì tay ta nhận nhiệt lượng từ bàn nhơm từ bàn gỗ D Vì nhơm dẫn nhiệt tốt gỗ nên sờ vào D bàn nhôm ta bị nhiệt nhiều ta sờ vào bàn gỗ 10 ĐÁP ÁN Về mùa chim thường hay đứng xù lông? Tại sao? A Mùa xuân B Mùa đông Để tạo lớp khơng khí dẫn nhiệt lơng chim C Mùa hè Vì chim nóng D Mùa sinh sản Vì chim xù lơng để thu hút bạn tình 10 ĐÁP ÁN Trong dẫn nhiệt, nhiệt truyền từ vật sang vật nào? A A Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp B Từ vật có khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ C Từ vật có nhiệt lớn sang vật có nhiệt nhỏ D Cả ba câu ĐÁP ÁN 10 698 Trong cách xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến dẫn nhiệt hơn? A Nhơm, đồng, khơng khí, nước B Đồng, khơng khí, nhơm, nước C Nước, khơng khí, đồng, nhơm D Đồng, nhơm, nước, khơng khí D 10 ĐÁP ÁN -Nhiệt truyền từ sang phần khác phần ……………… từ vật vật, ……………… sang vật khác hình thức dẫn nhiệt Chất rắn - …………………dẫn nhiệt tốt kim loại Trong chất rắn, …………… dẫn nhiệt tốt - Chất lỏng chất khí dẫn nhiệt ………………… HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • Học dẫn nhiệt • Làm tập 22.3, 22.4, 22.5 trang 60 (SBT) • Đọc trước 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt • Tìm hiểu kĩ nội dung thí nghiệm ( hình 23.2, 23.3, 23.4 ) mục đích thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, bước tiến hành dự đoán tượng xảy thí nghiệm * Các trần nhà (La-phơng) sử dụng vật liệu dẫn nhiệt như: xốp, ván ép, nhựa rỗng để chống nóng ... - Chất rắn dẫn nhiệt tốt - Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt - Chất lỏng chất khí dẫn nhiệt Theo em, vật dẫn nhiệt tốt hơn? Nồi đồng Nếu coi khả dẫn nhiệt khơng khí khả dẫn nhiệt số chất... rơi xuống đồng thời nhiệt khác kim loại dẫn nhiệt tốtnhiệt Trong chất rắn kim loại dẫn Chất dẫn nhiệt tốt nhất, chất dẫn nhiệt + Thủy tinhhơn dẫnthủy nhiệt tinh tốtcónhất nhất? Từ thể rút kết... lỏng dẫn nhiệt 3 Thí nghiệm 3: Có thể để miếng sáp sát vào ống nghiệm khơng? Tại sao? Play Khơng Vì ta tránh nhầm lẫn dẫn nhiệt thuỷ tinh khơng khí Hình 22.4 Chất khí dẫn nhiệt Bài 22: DẪN NHIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG lí 8 dẫn NHIỆT , BÀI GIẢNG lí 8 dẫn NHIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay