BÀI 24 lý 9

19 22 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:10

KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu qui tắc chiều đường sức từ? Bên ngồi nam châm chiều đường sức từ có chiều từ cực nào, vào từ cực nào? - Chiều từ CỰC NAM đến CỰC BẮC xuyên dọc KNC đặt cân đường sức từ - Bên ngồi NC, đường sức từ có chiều từ CỰC BẮC vào từ CỰC NAM NC KIỂM TRA BÀI CŨ Từ phổ gì? Có thể thu từ phổ cách nào? - Từ phổ hình ảnh cụ thể đường sức từ - Có thể thu từ phổ cách rắc mạt sắt lên nhựa đặt từ trường gõ nhẹ TIẾT 27 – BÀI 24 TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA I Từ phổ, đường sức từ ống dây có dòng điện chạy qua Thí nghiệm: Rắc mạt sắt nhựa luồn sẵn vòng dây có dòng điện chạy qua Gõ nhẹ.Quan sát từ phổ tạo thành bên bên ngồi ống dây TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CĨ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA C1: So sánh với từ phổ nam châm chúng có giống nhau, khác nhau? TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA Từ phổ nam châm Từ phổ ống dây TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA • Giống: Phần từ phổ bên bên ngồi ống dây có dòng điện chạy qua bên ngồi nam châm giống • Khác: Trong lòng ống dây có đường mat sắt xếp gần gần song song TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA C2: Đặt kim nam châm nối tiếp đường sức từ vừa vẽ Hãy vẽ mũi tên chiều nhận xét hình dạng đường sức từ - Đường sức từ ống dây đường cong khép kín TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA C3: Nhận xét chiều đường sức từ hai đầu ống dây so với chiều đường sức từ ởhai cực nam châm TL: Giống nam châm, hai đầu ống dây đường sức từ có chiều môt đầu đầu S S TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CSO DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA Kết luận: Chiều đường sưc từ phụ thuộc vào chiều dòng điện chay qua vòng dây Lưu ý: Hai đầu ống dây có dồng điện chạy qua hai từ cực Đầu có đường sức từ gọi cực Bắc, đầu có đường sức từ vào gọi cực Nam TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CSO DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I Từ phổ, đường sức từ ống dây có dòng điện chạy qua II Quy tắc nắm bàn tay phải: 1.Chiều đường sức từ ống dây dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào? KL: Chiều đường sức từ ống dây phụ thuộc vào chiều đường dòng điện chaỵ qua vòng dây TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CSO DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA I Từ phổ, đường sức từ ống dây có dòng điện chạy qua II Quy tắc nắm bàn tay phải Chiều đường sức từ có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào? Quy tắc bàn tay phải: Nắm bàn tay phải, đặt cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua vòng dây ngón tay chỗi chiều đường sức từ lòng ống dây TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA Áp dụng quy tắc bàn tay phải xác định chiều đường sức từ lòng ống dây đổi chiều dòng điện chạy qua vòng dây chiều đường sức từ TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA I Từ phổ, đường sức từ ống dây có dòng điện chạy qua II Quy tắc nắm bàn tay phải: Nắm bàn tay phải, đặt bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua vòng dây ngón tay chỗi chiều đường sức từ lòng ống dây III Vận dụng: TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA C4: Cho ống dây AB có dòng điện chay qua Một nam châm thử đặt đầu B ống dây, đứng yên nằm định hướng hình Xác định tên cực ống dây  Đầu A ống dây cực Bắc  Đầu B ống dây cực Nam TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA C5: Trên hình 24.5 có kim nam châm bị vẽ chiều Hãy kim nam châm vẽ lại cho Dùng quy tăc bàn tay phải xác định chiều dòng điện chạy qua vòn dây TL Kim nam châm số bị sai Dòng điện chạy qua vòng dây có chiều đầu dây B HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học cũ - Làm Vận Dụng C6 ( SGK) tập từ 24.1 đến 24.8 SBT - Chuẩn bị 25: Sự nhiễm từ sắt, thép – Nam châm điện CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!!!!!!!!!  CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ...KIỂM TRA BÀI CŨ Từ phổ gì? Có thể thu từ phổ cách nào? - Từ phổ hình ảnh cụ thể đường sức từ - Có thể thu từ phổ cách rắc mạt sắt lên nhựa đặt từ trường gõ nhẹ TIẾT 27 – BÀI 24 TỪ TRƯỜNG... chạy qua vòng dây có chiều đầu dây B HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học cũ - Làm Vận Dụng C6 ( SGK) tập từ 24. 1 đến 24. 8 SBT - Chuẩn bị 25: Sự nhiễm từ sắt, thép – Nam châm điện CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN... TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CĨ DỊNG ĐIỆN CHẠY QUA C5: Trên hình 24. 5 có kim nam châm bị vẽ chiều Hãy kim nam châm vẽ lại cho Dùng quy tăc bàn tay phải xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 24 lý 9 , BÀI 24 lý 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay