ĐÒN bẩy

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:07

Giáo án vật lí ĐỊN BẨY Bài 15: ĐỊN BẨY I - MỤC TIÊU Kiến thức: Nêu tác dụng đòn bẩy Nêu tác dụng ví dụ thực tế Mỗi đòn bẩy có: Điểm tựa O (trục quay); Điểm tác dụng lực F1 A; Điểm tác dụng lực F2 B; Tác dụng đòn bẩy giảm thay đổi hướng lực tác dụng vào vật Khi dùng đòn bẩy để nâng vật, muốn lực nâng vật nhỏ trọng lượng vật ta phải đặt đòn bẩy cho khoảng cách OA phải lớn OB Lấy ví dụ thực tế có sử dụng đòn bẩy, ví dụ như: Hình 6.1 để nâng đá lên cao ta tác dụng vào đầu A đòn bẩy lực F1 hướng từ xuống đòn bẩy tác dụng lên đá lực F2 trọng lượng đá điểm B hướng từ lên Ta có F1 nhỏ F2 Kĩ năng: Sử dụng đòn bẩy phù hợp trường hợp thực tế cụ thể rõ lợi ích Sử dụng hợp lí dụng cụ thơng thường có ứng dụng đòn bẩy để làm việc cần chúng Một số ứng dụng đòn bẩy lợi lực búa nhổ đinh, kìm, kéo cắt kim loại, xe cút kít, cần cẩu múc nước giếng, Một số ứng dụng đòn bẩy lợi đường kéo cắt giấy, Thái độ: Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc II CHUẨN BỊ Giáo viên (GV): lực kế có GHĐ 2N trởlên,1 khối trụ kim loại có móc,nặng N giá đỡ có ngang có đục lỗ để treo vật móc lực kế Học sinh (HS): Tìm hiểu thực tế số cơng việc sử dụng đòn bẩy Chuẩn bị trước nội dung 15 SGK III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: • • • - - Giáo án vật lí ĐỊN BẨY Ổn định lớp: phút Kiểm tra cũ: phút Gọi học sinh lên bảng sửa 14.1 14.2 Học sinh lên bảng làm - Nhắc lại tình thực tế giới thiệu cách giải dùng đòn bẩy SGK để vào * Vào bài: Tổ chức tình học tập SGK (3 phút) - Trong sống hàng ngày chúngta thườngdùng nhữngkhúc để bẩy vật nặng từ nơi sang nơi khác, khúc lúc trở thành đòn bẩy Vậy, đòn bẩy có đặc điểmgì? Tiến trình dạy học: - Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo đòn bẩy(15phút) Giới thiệu hình vẽ ->Quan sát tranh,nêu cấu tạo 1.Cấu tạo đòn 15.2,15.3 đòn bẩy: bẩy: Đòn bẩy vật có ba đặc điểm: *Đặc điểm đòn • Lực cản (do vật tác dụng) bẩy gồm: • Điểm tựa O (trục • Lực bẩy (do người tác quay) dụng) • Điểm tác dụng lực • Điểm tựa F1 A =>Nêu cấu tạo đòn bẩy • Điểm tác dụng -> GV dùng hình vẽ phân tích lực F2 B cho học sinh nắm rõ được: ->HS hoàn thành câu C1 - Điểm tựa -Lực F1(Có điểm tựa đặt O1) -Điểm tựa O -Điểm tác dụng lực F1:O1 – Lực F2 (Điểm tựa O2) -Điểm tác dụng lực F2:O2 =>Hoàn thành C1 HS ghi -GV chốt ý cho HS ghi Hoạt động 2: Tìm hiểu xem đòn bẩy giúp người làm việc dễ dàng (10phút) Yêu cầu HS đọc mục 1,quan -O điểm tựa Đòn bẩy giúp sát hình15.4 -O1:Điểm đặt lực cản(P vật) người làm việc dễ =>Cho biết điểm O,O1,O2 -O2:Điểm đặt lực kéo dàng hơn: gì? -> Muốn lực nâng vật nhỏ a.Đặt vấn đề ->Các nhóm dự đốn vấn đề trọng lượng vật khoảng b.Thí nghiệm: nêu mục1 cách: c.Rút kết luận:  OO1 > OO2 C3 –Khi OO2 > OO1  OO1 = OO2 Thì F2 < F1  OO1 Muốn kiểm tra dự đóan ta phải làm thí nghiệm +Thí nghiệm: -> u cầu nhóm trưởng nhận dụng cụ, tiến hành đo ghi kết vào bảng15.1 ->Ghi kết thí nghiệm vào bảng phụ =>Xác định dự đoán +Rút kết luận: -> Cho HS trả lời câu hỏi C3 -> Nhấn mạnh trường hợp OO2 > OO1 GV chốt ý cho HS ghi ĐÒN BẨY ->Nhận dụng cụ,phân cơng việc làm -> Nhóm trưởng báo cáo kết =>Thảo luận => Muốn lực nâng vật nhỏ trọng lượng vật phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa đến điểm tác dụng lực nâng lớn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng trọng lượng vật -HS ghi vào Hoạt động 3: Củng cố – vận dụng- (3phút) GV hệ thống lại kiến -> Trả lời câu hỏi hệ thống thức quan trọng của GV cách nêu câu hỏi để HS trả lời ->Yêu cầu HS đọc ghi nhớ -> HS đọc ghi nhớ SGK/49 -> Yêu cầu HS hoạt động cá - Các em suy nghĩ trả lời nhân tìm đáp án câu - Một em trả lời em khác C4,C5và C6 lắng nghe nhận xét ->Quan sát trình hoạt C4:Cối giã gạo chân, bàn động HS trợ giúp để dập ghim,bật nấp chai,cần em hoàn thành câu,kiềm… -> Gọi HS nêu đáp - C5: Chỗ mái chèo tựa vào mạn án câu C4, C5, C6 gọi thuyền, trục bánh xe cút kít,ốc HS khác nhận xét,bổ sung giữ chặt hai nửa kéo,trục quay thiếu bập bênh -> GV nhận xét chốt lại +O1:Chỗ nước đẩy vào mái chèo, kiến thức cho chỗ mặt đáy thùng xe cút kít em ghi vào chạm vào nối tay cầm, chỗ giấy chạm vào kéo,chỗ bạn ngồi +O2:Chỗ tay cầm mái chèo… -C6: Đặt điểm tựa gần ống bê tông nhỏ, buộc dây kéo xa điểm 3 Vận dụng: -C4:Cối giã gạo chân, bàn dập ghim,bật nấp chai,cần câu,kiềm… - C5: Chỗ mái chèo tựa vào mạn thuyền, trục bánh xe cút kít,ốc giữ chặt hai nửa kéo,trục quay bập bênh +O1:Chỗ nước đẩy vào mái chèo, chỗ mặt đáy thùng xe cút kít chạm vào nối tay cầm, chỗ giấy chạm vào kéo,chỗ bạn ngồi +O2:Chỗ tay cầm mái chèo… -C6: Đặt điểm tựa gần ống bê tông nhỏ, buộc dây kéo xa Giáo án vật lí ĐỊN BẨY tựa hơn, buộc thêm gạch, vật nặng khác vào phía cuối đòn bẩy IV V DẶN DÒ : Học Làm tập 15.1 -> 15.2/ SBT Ôn lại kiến thức học Chuẩn bị ôn tập chuẩn bị thi học kì I RÚT RA KINH NGHIỆM -HẾT - điểm tựa hơn, buộc thêm gạch, vật nặng khác vào phía cuối đòn bẩy ... sát tranh,nêu cấu tạo 1.Cấu tạo đòn 15.2,15.3 đòn bẩy: bẩy: Đòn bẩy vật có ba đặc điểm: *Đặc điểm đòn • Lực cản (do vật tác dụng) bẩy gồm: • Điểm tựa O (trục • Lực bẩy (do người tác quay) dụng)... bẩy vật nặng từ nơi sang nơi khác, khúc lúc trở thành đòn bẩy Vậy, đòn bẩy có đặc điểmgì? Tiến trình dạy học: - Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo đòn bẩy( 15phút)... ghi -GV chốt ý cho HS ghi Hoạt động 2: Tìm hiểu xem đòn bẩy giúp người làm việc dễ dàng (10phút) Yêu cầu HS đọc mục 1,quan -O điểm tựa Đòn bẩy giúp sát hình15.4 -O1:Điểm đặt lực cản(P vật) người
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÒN bẩy , ĐÒN bẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay