ĐỊNH LUẬT JUN LENXO 9

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:07

Giáo án vật lí Định luật JunLenxơ Bài 16: ĐỊNH LUẬT JUNLENXƠ I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu tác dụng nhiệt dòng điện - Phát biểu định luật jun-Lenxơ - Vận dụng định luật Jun-Lenxơ để giải tập tác dụng nhiệt dòng điện Kỹ - Rèn luyện kỹ phân tích - Tổng hợp kiến thức để xử lý kết cho Thái độ: - Tích cực xây dựng - u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Học sinh: Chuẩn bị nhà học trước III TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC Ổn định lớp: phút Kiểm tra cũ: không kiểm tra Tổ chức dạy học: Thờ i gian p’ Hoạt động giáo viên (GV) Hoạt động học sinh (HS) Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập - GV hỏi: Điện - HV trả lời biến đổi thành nghững dạng lượng nào? Cho ví dụ - Dòng điện chạy qua vật -HS lắng nghe ghi Bài 16: dẫn thường gây tác dụng ĐỊNH LUẬN JUN-LENXƠ nhiệt Nhiệt lượng tỏa phụ thuộc vào yếu tố ? Giáo án vật lí 10 p’ 20 p’ Định luật JunLenxơ Chúng ta sang để tìm hiểu Bài học định luật Jun-Lenxơ Hoạt động 2: Tìm hiểu biến đổi điện thành nhiệt - Tìm hiểu thí nghiệm thứ - HS ghi vào I Trường hợp điện biến đổi thành nhiệt - Trường hợp điện biến Một phần điện đổi thành nhiệt biến đổi thành nhiệt - Các dụng cụ điện biến đổi điện thành thành nhiệt - HS sử dụng bảng điện có phận trở để trả lời câu hỏi đoạn dây dẫn hợp kim niketin constantan Hãy so sánh điện trở suất cảu dây dẫn hợp kim với dây dẫn đồng Hoạt động 3: Xây dựng hệ thức biểu thị định luật Jun-Lenxơ -Xét trường hợp điện II Định luật Jun-Len xơ biến đổi hoàn 1.Hệ thức định luật tồn thành nhiệt Vì điện chuyển hố hồn nhiệt lượng toả dây toàn thành nhiệt → dẫn điện trở R có Q=A=I2.R.t dòng điện có cường độ I Với R điện trở dây chạy qua thời gian t dẫn tính cơng thức I cường độ dòng điện chạy nào? qua dây dẫn -Vì điện biến đổi t thời gian dòng điện chạy hoàn toàn thành nhiệt qua →Áp dụng định 2.Xử lí kết TN kiểm luật bảo tồn chuayển tra hoá lượng → Nhiệt C1: lượng toả dây dẫn A=I2.R.t=(2,4)2.5.300J=8640J Q=? C2: -Cho HS quan sát hình -Một HS đọc mơ tả thí Q1 = C1.m1.Dt = 4200.0, 2.9, 16.1 yêu cầu HS đọc kĩ nghiệm 5J = 7980J mô tả TN xác định điện Q2 = C1.m1.Dt = 4200.0, 2.9, sử dụng nhiệt 5J = 652, 08J lượng toả Nhiệt lượng mà nước bình -Yêu cầu HS thảo luận - HS thảo luận nhơm nhận là: nhóm trả lời câu hỏi C1, Q=Q1+Q2=8632,08J C2, C3 C3: Q≈A -Gọi HS lên bảng chữa - Một HS lên bảng chữa câu C1; HS chữa câu C2 câu C1và C2 Giáo án vật lí Định luật JunLenxơ -Từ kết C1, C2 → Thảo luận C3 -GV thơng báo: Nếu tính phần nhỏ nhiệt lượng truyền mơi trường xung quanh A=Q Như vây hệ thức định luật Jun- Len xơ mà ta suy luận từ phần 1: Q=I 2.R.t khẳng định qua TN kiểm tra - Một HS đứng phát biểu -Yêu cầu HS dựa vào hệ hệ thức thành lời thức phát biểu thành lời -GV chỉnh lại cho xác → Thơng báo nội dung định luật Jun-Len xơ vào -GV thông báo: Nhiệt lượng - HS chép vào Q đơn vị Jun(J) lấy đơn vị đo calo 1calo=0,24Jun đo nhiệt lượng Q đơn vị calo hệ thức định luật Jun- Len xơ là: Q=0,24 I2.R.t Phát biểu định luật Nhiệt lượng toả dây dẫn có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở dây dẫn thời gian dòng điện chạy qua Hệ thức định luật Jun-Len xơ: Q=I2.R.t Trong đó: I đo ampe(A) R đo ơm(Ω) T đo giây(s) Q đo Jun(J) Lưu ý: Q=0,24.I 2.R.t (calo) Hoạt động 4: Vận dụng – Củng cố p’ -Yêu cầu HS trả lời câu C4 - Một HS trả lời câu C4 - GV nhận xét - HS chép vào -Yêu cầu HS trả lời câu C5 - Một HS trả lời câu C5 C4: +Q=I2.R.t mà cường độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn dây nối →Q toả dây tóc bóng đèn lớn dây nối →Dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ cao phát sáng dây nối khơng nóng lên C5: Tóm tắt: Giáo án vật lí - GV nhận xét Định luật JunLenxơ - HS chép vào Ấm (220V-1000W); U=220V V=2 l→ m= 2kg; t0 = 200 C; t = 1000 C C = 4200J / kg t = ? Bài giải: Vì ấm sử dụng HĐT U-Yêu cầu HS lên bảng chữa - HS lên bảng chữa 220V nên công suất tiêu thụ Sau gọi HS khác nhận HS nhận xét P=1000W xét cách trình bày Theo định luật bảo toàn -GV nhận xét, rút kinh lượng: nghiệm số sai sót A = Q = P.t = C.m.Dt0 HS trình bày =C.m.(t0 - t0 ) *H.D.V.N: Đọc phần “ Có thể em chưa biết” 4200.2.80 = s = 672s 1000 Học làm tập 1617.1; 16-17.2; 16-17.3; Thời gian đun sôi nước là: 672s 16-17.4 (SBT) Hướng dẫn nhà: - Đọc phần “ Có thể em chưa biết” - Học - Làm tập 16-17.1; 16-17.2; 16-17.3;16-17.4 (SBT) IV RÚT RA KINH NGHIỆM ... dẫn đồng Hoạt động 3: Xây dựng hệ thức biểu thị định luật Jun- Lenxơ -Xét trường hợp điện II Định luật Jun- Len xơ biến đổi hoàn 1.Hệ thức định luật tồn thành nhiệt Vì điện chuyển hố hồn nhiệt... lượng - HS chép vào Q đơn vị Jun( J) lấy đơn vị đo calo 1calo=0,2 4Jun đo nhiệt lượng Q đơn vị calo hệ thức định luật Jun- Len xơ là: Q=0,24 I2.R.t Phát biểu định luật Nhiệt lượng toả dây dẫn có... C2 Giáo án vật lí Định luật Jun – Lenxơ -Từ kết C1, C2 → Thảo luận C3 -GV thơng báo: Nếu tính phần nhỏ nhiệt lượng truyền mơi trường xung quanh A=Q Như vây hệ thức định luật Jun- Len xơ mà ta
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH LUẬT JUN LENXO 9 , ĐỊNH LUẬT JUN LENXO 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay