Tiểu luận nhận thức của cộng đồng về người sau khi chấp hành xong hình phạt tù trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng

13 24 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 22:50

Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù (người tù tha) là vấn đề từ lâu đã mang tính xã hội và thời sự. Hình phạt tù là hình phạt cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội đưa họ vào môi trường trại giam để quản lý và giáo dục tập trung theo quy định của pháp luật. Học viên:………………………………… Đề tài: NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ NGƯỜI SAU KHI CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TRONG Q TRÌNH TÁI HỊA NHẬP CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu Thành phố Hà Nội) Phần I: Mở đầu Lý chọn đề tài: Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt (người tha) vấn đề từ lâu mang tính xã hội thời Hình phạt hình phạt cách ly người phạm tội khỏi xã hội đưa họ vào môi trường trại giam để quản lý giáo dục tập trung theo quy định pháp luật Sau trở với sống đời thường liệu người tha có thực hòa nhập với gia đình, với cộng đồng ổn định sống, trở thành cơng dân có ích cho xã hội? Đây vấn đề không thân đối tượng tha trở về, gia đình họ mà vấn đề nhà nước xã hội quan tâm Tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn sau thi hành án phạt tù, kết đánh giá hiệu thực trình người phạm tội giáo dục, cải tạo trại giam Bản thân người chấp hành xong hình phạt trở với cách thành viên cộng đồng, họ khôi phụ quyền nghĩa vụ công dân, họ cần giúp đỡ người thân, gia đình xã hội cho họ hội làm lại đời Chúng ta biết rằng, tái hòa nhập cộng đồng cho người từ không vấn đề đáng quan tâm nhóm xã hội, địa phương cụ thể mà mối quan tâm lớn tồn xã hội Đặc biệt, gắn với hoàn cảnh thực tế địa bàn thành phố Hà Nội - theo số liệu thống kê quan điều tra cho thấy có nhiều tụ điểm nóng vấn đề bn bán ma túy mác quan cắt tóc, gội đầu; ổ mại dâm “đèn mờ”, đòi nợ th… Vì vậy, đối tượng vi phạm pháp luật bị bắt phường có số lượng đơng Tình hình xã hội phức tạp tạo điều kiện cho tệ nạn tội phạm phát triển Vấn đề tái hòa nhập sau hết hạn đối tượng trở thành vấn đề nhức nhối địa phương Theo kết công tác điều tra, khảo sát người chấp hành xong án phạt trở địa phương giai đoạn từ 2014 đến 2014 Cơng an thành phố, địa bàn có 4000 người chấp hành xong án phạt cư trú địa phương, có 174 người có việc làm chiếm 43,5% (chủ yếu nhóm người lao động phổ thơng 74 người, chiếm gần 43%; số quan, đoàn thể doanh nghiệp tiếp nhận, bố trí việc làm người, chiếm 2,3%; số vay vốn từ Ngân hàng sách xã hội quỹ khác người, chiếm 1,1%; lại nhờ giúp đỡ người thân, gia đình thân tự phấn đấu) Tỷ lệ người tái hòa nhập với cộng đồng chiếm số lớn, dường vấn đề hoàn lương, trở với cộng động để thực nghĩa vụ trách nhiệm xã hội cá nhân họ hoàn toàn định Từ thực trạng thấy rằng, vấn đề chưa toàn xã hội thực quan tâm Nhiều người quan niệm hết trách nhiệm với Nhà Nước Nhà Nước hết trách nhiệm với họ Nên nhiều vấn đề tài hóa nhập cộng đồng trở thành vấn đề riêng cá nhân người Quan điểm hoàn toàn sai lầm Cách hiểu gây khơng khó khăn cho người lầm đường lạc lối quay trở cống hiến cho xã hội cộng đồng Đánh giá tổng quát phía chủ quan, việc khơng người tha họ nhận thức đặc điểm nhân thân họ, đặc điểm tâm lý thường gặp người tha trở thái độ mặc cảm, tự ti, e ngại tiếp xúc với cộng đồng Hơn đặc điểm trình độ văn hóa đối tượng thường thấp chủ yếu văn hóa cấp I, II chiếm 70%, cấp III chiếm 28%, cấp III trở lên chiếm 2% (Số liệu cục thống kê Việt Nam năm 2015:457) Chính hạn chế trình độ văn hóa làm người tha trở khó nhận thức đắn trình trở làm lại đời hòa nhập với cộng đồng nơi sinh sống Như vậy, thấy q trình tái hòa nhập người tha khơng có hiệu họ nhận thức không đầy đủ trình tái hòa nhập xã hội hình thành cho tích cực hồn lương q trình trở địa phương hòa nhập với cộng đồng Với lý trên, nhóm nghiên cứu lựa chọn nội dung:” Nhận thức cộng đồng người sau chấp hành xong hình phạt trình tái hòa nhập cộng đồng” để làm sáng rõ nhận thức chung thực tiễn thi hành công tác nước ta thực trạng tái hào nhập đối tượng tha thời điểm nghiên cứu Qua đóng góp đề xuất nhằm hồn thiện sách pháp luật, xã hội vấn đề Địa bàn nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu địa bàn thành phố Hà Nội Đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu nhận thức cộng đồng người sau chấp hành xong án phạt q trình tái hòa nhập cộng đồng Khách thể nghiên cứu - Người chấp hành xong án phạt (tù tha) - Các cá nhân cộng đồng - Các tổ chức trị, xã hội tạ địa phương Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Tập trung nghiên cứu nhận thức cộng đồng người sau chấp hành xong án phạt q trình tái hòa nhập với cộng đồng - Phạm vi không gian: địa bàn thành phố Hà Nội - Phạm vi thời gian: giai đoạn từ năm 2014 – 2016 - Thời gian tiên hành nghiên cứu: tuần - Thời điểm diễn nghiên cứu: Tháng 10 năm 2016 Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu nhận thức tái hòa nhập, thích nghi xã hội người vừa chấp hành xong hình phạt biện pháp giáo dục chuẩn bị mặt tâm lý sách khoan hồng Nhà nước, pháp luật nước ta - Xác định nhận thức cộng đồng việc hỗ trợ đối tượng tha tái hòa nhập, thích nghi xã hội biện pháp giáo dục chuẩn bị mặt tâm lý sách khoan hồng Nhà nước, pháp luật nước ta - Đề xuất số biện pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu giáo dục đối tượng tha, giúp họ có nhận thức đắn trở thành người có ích trở hòa nhập với cộng đồng Mục tiêu nghiên cứu - Nhận thức nhu cầu tái hòa nhập cộng đồng đối tượng tha sở sách đãi ngộ Nhà nước pháp luật nước ta - Nhận thức cộng đồng định kiến xã hội, gia đình bạn bè trở cải tạo địa phương - Chỉ biện pháp cải thiện nhận thức đối tượng tha tiến trình tái hòa nhập cộng đồng Giả thuyết nghiên cứu: - Thời gian trở địa phương tự cải tạo, rèn luyện thân nhận thức tái hòa nhập, thích nghi xã hội người vừa chấp hành xong hình phạt hình thành cách đắn, rõ nét thực có chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động tái hòa nhập, thích nghi với xã hội - Các đối tượng tha nhận thức rõ ràng khó khăn tái hòa nhập với xã hội ( mặc cảm, khơng có việc làm, định kiến …) - Các sách, nghị quyết, văn bản, thị ưu đãi nhà nước pháp luật giúp cho q trình hồn lương đối tượng sau chấp hành xong hình phạt trở địa phương cải tạo nhanh chóng sớm hòa nhập với cộng đồng Phương pháp nghiên cứu 9.1 Phương pháp phân tích tài liệu: Phân tích tài liệu liên quan đến tâm lý người phạm tội quay trở lại với sống hàng ngày Từ xác định khó khăn việc hòa nhập họ , đặc biệt nguyên nhân hạn chế nhận thức họ 9.2 Phương pháp quan sát Sử dụng phương pháp quan sát nghiên cứu nhằm xác định cách tương đối tượng thể bên ngồi hòa nhập cộng đồng người tha Từ nhằm đánh giá sơ thực trạng vấn đề tìm đối tượng thích hợp để thu thập thơng tin phương pháp 9.3 Phương pháp vấn Xử dụng phương pháp vấn sâu số đối tượng phần khách thể, từ xác định vấn đề cần tập trung vào nhiên cứu để làm rõ thực trạng vấn đề Phỏng vấn ba đối tượng ( đại diện cho khách thể nghiên cứu) 9.4 Phương pháp trưng cầu ý kiến Trong đề tài này, tiến hành điều tra thông qua việc phát 250 bảng hỏi cho 250 đối tượng người chấp hành xong hình phạt tù; cán tổ chức trị, xã hội; người thân người chấp hành xong hình phạt tù; đối tượng khác sinh sống địa bàn thành phố Hà Nội Sở dĩ chọn nghiên cứu mẫu Thành phố Hà nội có diện tích 3.328,9 km², dân số năm 2015 7588.150 người, mật độ dân số đạt 2.279 người/km²; thành phố có dân số đơng mật độ dân số dày đặc; tình hình xã hội phúc tạp với tỷ lệ tệ nạn, tội phạm tăng cao Hơn với số lượng 4000 người hết hạn tái hòa nhập cộng đồng với mức tin cậy 95% sai số không vượt 10%, áp dụng cơng thức: n= Trong đó: n - mẫu cần chọn N – tổng thể nghiên cứu  - phạm vi sai số chọn mẫu pq – phương sai tiêu thức thay phiên, p = q = 0.5 pq = 0.25 Ta có: n = =180 Để đảm bảo tính khách quan nghiên cứu, chúng tơi chọn số lượng nghiên cứu 250 người sinh sống đại bàn (bao gồm nhóm đối tượng người chấp hành xong hình phạt tù; cán tổ chức trị, xã hội; người thân người chấp hành xong hình phạt tù; đối tượng khác) Với cách chọn mẫu ngẫu nhiên Dựa số liệu thống kê thu thập địa bàn nghiên cứu thấy rằng, địa bàn nghiên cứu4 nhóm đối tượng nghiên cứu chia theo tỷ lệ sau Phân theo nhóm đối tượng nghiên cứu, ta phải thu thập số liệu bảng sau: Stt Đối tượng Những người chấp hành xong hình phạt Các cán tổ chức trị, xã hội Người thân người chấp hành xong hình phạt Tỷ lệ mẫu nghiên cứu Tỷ lệ (%) Số lượng mẫu 50 130 20 50 20 50 Đối tượng khác 10 20 Tổng thể 100 250 Như vậy, kết hợp phương pháp chọn mẫu có lượng mẫu đảm bảo tính thống nhất, đại diện cho vấn đề nghiên cứu Đây phương pháp sử dụng phổ biến cho việc thu thập thông tin nghiên cứu Xã hội học, cách đọc câu hỏi thiết kế sẵn, sau ghi câu trả lời đối tượng nghiên cứu vào bảng hỏi Phương pháp đảm bảo thu đầy đủ câu hỏi đề bảng hỏi Căn vào nội dung bảng hỏi thiết kế từ trước, xuống địa bàn điều tra thực tế tiến hành điều tra 250 bảng hỏi với phương pháp Thơng tin thu tồn câu trả lời thể quan điểm, thái độ nhận thức Những người chấp hành xong hình phạt tù; Các cán tổ chức trị, xã hội; Người thân người chấp hành xong hình phạt đối tượng khác vấn đề tái hòa nhập cộng động 10 Lý thuyết nghiên cứu Lý thuyết vai trò: Vai trò khn mẫu ứng xử khác xã hội áp đặt cho chức vị người xã hội Trong trường hợp nghiên cứu vài trò người chấp hành xong án tương đương với người chưa có tiền án tiền việc tham gia hoạt động cộng đồng, hoạt động kinh tế… Có hai loại vai trò khác nhau: vai trò vai trò ẩn Vai trò vai trò bên ngồi người thấy Vai trò ẩn vai trò khơng biểu lộ bên ngồi mà có người đóng vai trò khơng biết, thí dụ gia đình có người tha, thành viên gia đình huấn luyện để đóng vai người hỗ trợ cho người thân lầm lỗi hòa nhập với cộng đồng mà khơng biết Vì người có nhiều vai trò khác nhau, khn mẫu ứng xử xã hội áp đặt mâu thuẫn với nhau, tạo khó khăn Thí dụ gia đình đồng cảm với người thân cộng đồng lại kì thị khơng tạp điều kiện hòa đồng cho họ Như vậy, việc áp dụng lý thuyết vai trò xã hội nhằm tìm hiểu rõ vai trò tác động nhận thức cộng đồng đến với tái hòa nhập cộng đồng người tha 11 Khái niệm 11.1 Khái niệm nhận thức Trong trình hoạt động người nhận thức hoạt động thiếu, nhận thức phản ánh thực xung quanh than Trên sở người tỏ thái độ, tình cảm hành động Như nhận thức sâu sắc, tích cực có sở để tiến hành hành động phù hợp Tuy nhiên, trường hợp nhận thức hành động Theo Can – Tơ nhà Triết học cổ điển Đức – hệ thống chủ nghĩa kinh nghiệm vật, nhận thức xem xét kết hoạt động chủ thể nhằm thấu hiểu giới bên “Can – tơ muốn xây dựng quan niệm nhận thức riêng mình, đến kết luận quan hệ nhận thức cảm tính nhận thức giác tính hay lý tính khơng phải bậc thấp với bậc cao; chúng hành động khác trí tuệ Ơng cho rằng, để hiểu chất nhận thức cần phải nghiên cứu thân tri thức Can – tơ người muốn nhấn mạnh tính tích cực chủ thể nhận thức.” Nhờ hoạt động nhận thức, không phản ánh tượng xung quanh ta mà thân, không phản ánh mà qua tới, quy luật phát triển thực Tức hoạt động nhậ thức bao gồm nhiều trình khác nhau, mức độ phản ánh khác nhau: cảm giác, tri giác, suy, tưởng tượng… trình cho sản phẩm khác (hình ảnh, biểu tượng, khái niệm) toàn hoạt động nhận thức chia thành hai giai đoạn lớn: + Giai đoạn nhận thức cảm tính bao gồm cảm giác tri giác + Giai đoạn nhận thức lý tính có quan hệ chặt chẽ tác động, bổ sung V.I.Lenin rút kết luận cho hoạt động nhận thức là:” từ trực quan sinh động đến trừu tượng từ trừu tượng đến thực tiễn, đường biện chứng nhận thức chân lý thực khách quan” Hay “ nhận thức phản ảnh giới khách quan vào óc người” Có thể nói rằng, nhận thức q trình phản ảnh khách quan vào óc người phản ánh khơng giảm thụ động mà q trình biện chứng thể tính tích cực chủ thể mối quan hệ với khách thể Tóm lại, nhận thức q trình mang tính tích cực người, nhận thức khả phản ánh vật, tượng với quan hệ chung nhận thức khách quan thông qua thực tiễn người “Mối quan hệ giữ nhận thức hành vi mối quan hệ qua lại, bổ sung cho Chỉ có hành vi đắnkhi có nhận thức đắn ngược lại, việc thực hành vi chuẩn xác phù hợp tạo cho người hoàn thiện nhận thức phản ánh thực khách quan, hành vi không phù hợp với nhận thức, nhận thức sai lệch dẽ dàng biến thành hành vi lệch chuẩn Có thể thấy hành vi thao tác, công cụ nhận thức để tác động vào thực khách quan Qua việc thực hành vi, chủ thể hành vi thay đổi nhận thức họ Đối với người vừa chấp hành xong hình phạt họ nhận thức phạm tội hành vi trái pháp luật, có ảnh hưởng xấu cho xã hội Nhà nước pháp luật luôn lên án có hình phạt đích đáng cho có hành vi trai với pháp luật Và người có sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, họ phải chịu hình phạt cải tạo cac trại giam, trung tâm giáo dưỡng, q trình giúp họ nhìn nhận lại hành vi sai trái từ tự kiểm điểm cải tạo, sửa chữa lỗi lầm Sau thời gian cải tạo tốt trại giam, trung tâm giáo dưỡng, họ trở với địaphương nhận chế độ ưu đãi Nhà nước pháp luật giúp họ sớm hoàn lương, hòa nhập với cộng đồng Như vậy, nhận thức hành vi tạo nên nhận cách nhân cách lệch chuẩn nhận thức sai đẩy đến hành vi sai 11.2 Khái niệm nhu cầu: Theo từ tâm lí học “nhu cầu có nghĩa điều kiện cần thiết để đảm bảo tồn phát triển Được thảo mãn dễ chịu, thiếu hụt khó chịu, căng thẳng, ấm ức Có nhu cầu cá nhân, có nhu cầu chung tập thể, hòa hợp, mâu thuẫn; có nhu cầu bản; thiết yếu, giả tạo” (Nguyễn Khắc Viện, Từ điển tâm lý học, NXB Thế giới, 2013:259 – 260) Nhu cầu cá nhân thay đổi trình độ phát triển xã hội thay đổi Cho nên, cần xác định rõ tiêu chuẩn sinh lí, xã hội, tâm lí để phân biệt nhu cầu xác đáng với ham muốn, đòi hỏi khơng quan trọng Nhu cầu nhân tố xác định hành động người với nội dungcuar nhu cầu hình thành hành độngnhân từ nội dung nhu cầu định, thúc đẩy hành động người Khi nhu cầu thỏa mãn làm nảy sinh nhữngcảm xúc dương tính, tạo cho phát triển nhân cách cá nhân hoàn thiện Và cách thức thỏa mãn nhu cầu lệch lạc, thỏa mãn dẫn đến cảm xúc âm tính, nguyên nhân làm nảy sinh hành vi lệch chuẩn nhân cách Hay rõ ràng nhu cầu ln bộc bạch hai chiều hướng: tích cực tiêu cực Nhu cầu xem tích cực phù hợp với chuẩn mực xã hội, cộng đồng, cách thức phù hợp điều kiện bả thân, xã hội để thỏa mãn hì xuất hành vi phù hợp với chuẩn mực tạo nên phát triển nhân cách Ngược lại, nhu cầu tiêu cực nảy 10 sinh khơng phù hợp với chuẩn mực xã hội, cách thức để thỏa mãn nhu cầu hành vi lệch chuẩn Nhu cầu đòi hỏi tất yếu mà người thấy cần phải thỏa mãn để tồn phát triển Nhu cầu người có đặc điểm sau: + Nhu cầu có đối tượng + Khi nhu cầu gặp đối tượng có khả đáp ứng thỏa mãn lúc nhu cầu trở thành động thúc đẩy người hoạt động nhằm đối tượng + Nội dung nhu cầu điều kiện phương thức thỏa mãn quy định + Nhu cầu có tính chu kì + Nhu cầu ngườ khác xa chất so với nhu cầu vật: nhu cầu người mang chất xã hội + Nhu cầu người đa dạng, nhu cầu gắn liền với tồn thể nhu cầu ăn, mặc, ở… Nhu cầu tinh thần bao gồm: nhu cầu nhận thức, nhu cầu thẩm mĩ, nhu cầu lao động, nhu cầu giao lưu nhu cầu hoạt động xã hội Tóm lại, nhu cầu bao gồm nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần, cần thiết, tất yếu cho tồn phát triển cá nhân Nó định hướng quy định cho hoạt động người Vì thế, nhu cầu tích cực hay khơng tích cự ảnh hưởng đến nhân cách hoàn thiện hay lệch chuẩn 11.3 Định kiến xã hội Định kiến xã hội thái độ có sẵn đối tượng(ở người hay vấn đề đó) Đây nhận định, đánh giá mang tính chất chiều dựa sở khách quan chưa đủ chứng xác định hay thường mang hàm ý xấu Định kiến xã hội định hướng mà người tiếp nhận từ sống nhằm tạo phân biệt xã hội dẫn đến phân biệt đối xử Theo PGS TS Trần Minh Đức- đinh kiến xã hội có mức độ thể phân biệt đối xử từ thấp đến cao: 11 + Thứ nhât: đặc ngữ tính miệt thị cách không cố ý dẫn đến phân biệt đối xử (ví dụ từ rợ, ngu đần…) Đặc ngữ lưu truyền nhân gian, nhóm xã hội thường thấm sâu vào ý thứcnhân cách vơ thức + Thứ hai: nhận thức (tri thức, quan niệm, hiểu biết vấn đề xã hội) Chính vậy, người có kiến thức cao định kiến giảm + Thứ ba: thể ứng xử, hành vi,hành động Định kiến thường hình thành gia đình, môi trường giáo dục nhà trường, phương tiện truyền thơng cách vơ thức hay có ý thức Định kiến phân biệt đối xử khơng ngàng trình độ văn hóa, hồn cảnh, tri thức, vị trí kinh tế - xã hội dẫn đến định kiến thân làm thay đổi hình ảnh thân thể căm ghét thân mình,làm méo mó hình ảnh thân Định kiến dẫn đến phân biệt đối xử với người kahcs hiệu ứng Pygmalyon (nhà điêu khắc Hy Lạp) trình hình thành người khác đặc điểm mà thực chất họ khơng có người giao tiếp lại nghĩ họ có Tóm lại, định kiến xã hội suy nghĩ, thái độ có sẵn với người,một nhóm người, dân tộc hay vấn đề Định kiến xã hội có hai mặt Thứ nhất, định kiến xã hội làm đơn giản hóa trình xã hội hóa người khác, làm cản trở hiểu biết đối xã hội cách xác Thứ hai, định kiến xã hội dẫn đến thái độ đối xử không 11.4 Người tha Người chấp hành xong hình phạt gọi “tù tha” Hình phạt hình phạt cách ly người phạm tội khỏi xã hội đưa họ vào môi trường trại giam để quản lý giáo dục tập trung theo quy định pháp luật 11.5 Tái hòa nhập cộng đồng 12 Là q trình hòa nhập lại với cộng đồng đối tượng bị cách ly khỏi cộng đồngngười chấp hành xong hình phạt tù, đối tượng làm ăn xa vv… 13 ... Tiến hành nghiên cứu địa bàn thành phố Hà Nội Đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu nhận thức cộng đồng người sau chấp hành xong án phạt tù q trình tái hòa nhập cộng đồng Khách thể nghiên cứu - Người chấp. .. quan điểm, thái độ nhận thức Những người chấp hành xong hình phạt tù; Các cán tổ chức trị, xã hội; Người thân người chấp hành xong hình phạt tù đối tượng khác vấn đề tái hòa nhập cộng động 10 Lý... chế trình độ văn hóa làm người tù tha trở khó nhận thức đắn trình trở làm lại đời hòa nhập với cộng đồng nơi sinh sống Như vậy, thấy trình tái hòa nhập người tù tha khơng có hiệu họ nhận thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận nhận thức của cộng đồng về người sau khi chấp hành xong hình phạt tù trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, Tiểu luận nhận thức của cộng đồng về người sau khi chấp hành xong hình phạt tù trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay