De dan an thi HSG mon dia

9 26 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 20:24

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH ĐỀ MINH HỌA Mơn: ĐịaĐề thi có 05 trang Năm học 2017 - 2018 (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8 điểm) Gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan có nhiều lựa chọn Hãy chọn phương án viết vào tờ giấy thi Câu 1: Giải pháp hữu hiệu để giảm dần trình độ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc là: A B C D Phân bố lại dân cư lao động vùng Đẩy mạnh giao lưu kinh tế - xã hội vùng Thực tốt sách dân số kế hoạch hóa gia đình Tăng cường đầu tư xây dựng sở hạ tầng cho vùng cao, vùng sâu, vùng xa Câu 2: “ Bùng nổ dân số” tượng diễn khi: A Tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử cao B Tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử giảm nhanh C Tỷ lệ sinh tỷ lệ tử giảm D Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên vượt 2.1% Câu 3: Ý sau khơng đúng? A Nước ta thuộc nhóm nước có mật độ dân số cao giới B Trong khu vực Đơng Nam Á nước ta có mật độ dân số cao thứ hai sau Indonesia C Đồng sông Hồng vùng có mật độ dân số cao vùng lãnh thổ khác nước ta D Đến năm 1999, mật độ dân số nước ta đạt 230 người/km2 Câu 4: Yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp nước ta năm gần là: A B C D Điều kiện tự nhiên thuận lợi Lao động có nhiều kinh nghiệm sản xuất Sự phát triển khoa học kỹ thuật Thị trường tiêu thụ Câu 5: Đặc điểm sau vừa mạnh vừa hạn chế vùng Bắc Trung Bộ việc phát triển kinh tế - xã hội? A Lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang B Đường biên giới kéo dài C Giáp vùng biển rộng lớn D Các địa phương vùng có địa hình đa dạng: đồi núi, đồng bằng, bờ biển Câu 6: Bắc Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ có giống về: A B C D Thời tiết khí hậu Bờ biển bị nhánh núi chia cắt tạo thành vũng, vịnh sâu Địa hình phân hóa theo hướng Tây - Đơng Tài ngun khống sản phong phú, đa đạng Câu 7: Sông bắt nguồn Tây nguyên chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam là: A B C D Sông Ba Sông Đồng Nai Sông Xê - xan Sông Xê- rê – pôk Câu 8: Ở Đông Nam Bộ chăn ni bò sữa phân bố chủ yếu ở: A B C D Các đồng cỏ đồi Bazan Vùng ngoại thành TP Hồ Chí Minh Ven thành phố, thị xã Các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước Câu 9: Đất phù sa đồng sông Cửu Long có đặc điểm: A Phân bố ven hai sơng Tiền, Hậu, ngồi phạm vi tác động thủy chiều B Tập trung phần lớn diện tích trồng ăn đồng C Có nghề nuôi cá bè phát triển D Đất phù sa có diện tích nhỏ đất mặn, đất phèn Câu 10: Vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng 200 hải lý tính từ: A B C D Bờ biển Đường sở Ranh giới phía ngồi lãnh hải Ranh giới phía ngồi vùng tiếp giáp lãnh hải Câu 11: Môi trường biển nước ta bị suy thoái chủ yếu do: A B C D Chất thải thành phố, thị xã ven biển Hoạt động giao thơng vận tải biển Khai thác dầu khí Ni trồng thủy sản Câu 12: Nước ta nước có tỷ lệ tai nạn giao thơng cao giới do: A Tình trạng tải phương tiện giao thông tuyến đường quan trọng đô thị lớn B Chấp hành luật giao thông chưa tốt nhiều người tham gia giao thông C Sự xuống cấp nhiều tuyến giao thông D Số lượng xe nhiều Câu 13: Điểm sau không Đồng sông Hồng: A Đồng sơng Hồng tập trung ½ số lượng cán khoa học công nghệ nước B Mật độ dân số Đồng sông Hồng cao gấp gần lần mức trung bình nước C Ở nông thôn, sản xuất nông nghiệp vần chủ yếu nông D Đồng sông Hồng vùng có kết cấu hạ tầng nơng thơn hồn thiện nước Câu 14: Điểm sau khơng với đặc điểm khí hậu Tây Ngun A Khí hậu cận nhiệt đới, có mùa khơ kéo dài sâu sắc B Khí hậu phân hóa theo đai cao C Mùa khô kéo dài 4-5 tháng D Trên cao nguyên cao quanh năm mát mẻ Câu 15 : Hiện nay, độ che phủ rừng trung du miền núi Bắc Bộ đạt: A Hơn 20% C Hơn 40% B Hơn 30% D Hơn 50% Câu 16: Xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế nước ta là? A Giảm tỉ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp dịch vụ B Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp-xây dựng dịch vụ C Giảm tỉ trọng ngành công nghiệp-xây dựng tăng tỉ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp D Giảm tỉ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng tỉ trọng ngành công nghiệp- xây dựng, dịch vụ Câu 17: Trong giá trị cấu xuất nước ta, chiếm tỉ trọng cao thuộc nhóm hàng? A B C D Hàng máy móc thiết bị Hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp Hàng nơng, lâm, thủy sản Hàng cơng nghiệp nặng khống sản Câu 18: Ý sau không thuộc mặt mạnh nguồn lao động nước ta? A B C D Tỉ lệ lao động có trình độ chun mơn cao Có nhiều kinh nghiệm sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp Lực lượng lao động dồi Có khả tiếp thu khoa học kĩ thuật cao Câu 19 : Tam giác kinh tế mạnh cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là: A Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh B Hà Nội, Hải Dương, Hạ Long( Quảng Ninh) C Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long( Quảng Ninh) D Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Câu 20 : Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam cho biết vùng khí hậu sau chịu ảnh hưởng tần suất bão cao nước ta? A Bắc Trung Bộ B Nam Trung Bộ C Nam Bộ D Đông Bắc Bộ II PHẦN TỰ LUẬN ( 12 điểm) Câu ( điểm): a Cho đoạn thông tin sau: "Việt Nam nước đơng dân, có cấu dân số trẻ Nhờ thực tốt cơng tác kế hoạch hóa gia đình nên tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số có xu hướng giảm cấu dân số có thay đổi" (Sách giáo khoa Địa lí - Nhà xuất Giáo dục năm 2012) Bằng kiến thức học, chứng minh nhận định b, Chứng minh q trình thị hóa nước ta theo sát q trình cơng nghiệp hóa Câu 2: (3 điểm): a, Kể tên công nghiệp lâu năm phát triển mạnh nước ta Nhận xét giải thích phân bố cơng nghiệp b, Kể tên tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông xuất phát từ đầu mối giao thông Hà Nội Nêu ý nghĩa đầu mối Câu 3: (3,5 điểm) a, Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu vùng Đông Bắc Tây Bắc thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ năm 1995, 2000 2002: (Đơn vị: tỉ đồng) Năm 1995 2000 2002 Tây Bắc 320,5 541,1 696,2 Đơng Bắc 6179,2 10657,7 14301,3 Tiêu chí Qua bảng số liệu nhận xét so sánh giá trị sản xuất công nghiệp tiểu vùng Đông Bắc Tây Bắc? b, Vì ngành thủy sản phát triển mạnh vùng Đồng sông Cử Long? Câu (3,5 điểm) Dựa vào bảng số liệu: Tổng sản phẩm nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2000 - 2012 (Đơn vị: nghìn tỉ đồng) Năm 2000 2005 2008 2010 2012 Tổng số 441,7 914,0 1.616,1 2.157,8 3.245,4 Nông-Lâm-Ngư nghiệp 108,4 176,4 329,9 407,7 638,4 Công nghiệp xây dựng 162,2 348,5 599,2 824,9 1.253,5 Dịch vụ 171,1 389,1 687,0 925,2 1.353,5 Vẽ biểu đồ thích hợp thể biến động tổng sản phẩm nước tổng số khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 2000 - 2012 Từ bảng số liệu biểu đồ vẽ nhận xét giải thích ………………….HẾT……………… (Cán coi thi khơng giải thích thêm) Họ tên thí sinh: Số báo danh: PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9-THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: Địa Lí (Học sinh làm theo cách khác tổ chấm thống cho điểm tương ứng với đáp án) I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 20 CÂU ĐIỂM) CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM D 0.4 11 B 0.4 B,D 0.4 12 B 0.4 B 0.4 13 B 0.4 D 0.4 14 A 0.4 D 0.4 15 B 0.4 C 0.4 16 D 0.4 A 0.4 17 C 0.4 B 0.4 18 A 0.4 A,B,C,D 0.4 19 C 0.4 10 B 0.4 20 A 0.4 II PHẦN TỰ LUẬN ( 12 ĐIỂM) CÂU NỘI DUNG Câu a - Việt Nam nước đông dân (dẫn chứng) - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm dần (dẫn chứng) - Cơ cấu dân số trẻ có xu hướng già hóa (dẫn chứng) - Cơ cấu dân số theo giới thay đổi theo hướng tăng tỉ lệ nam, giảm tỉ lệ nữ b - Tỉ lệ dân thành thị nước ta thấp ĐIỂM 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 tăng lên kết tác động từ q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa - Số lượng thành phố có qui mơ lớn ngày tăng, đô thị gắn với trung tâm công nghiệp giá trị sản xuất lớn, cấu nghành công nghiệp đa dạng Câu 0.5 a * Hai công nghiệp lâu năm phát triển mạnh nước ta: cà phê cao su *- Cây cà phê: 0.25 + Phân bố: chủ yếu Tây Nguyên, Đơng Nam Bộ, Đăk Lăk tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn nước 0.25 + Giải thích: cà phê nhiệt đới ưa khí hậu nóng, thích hợp với loại đất đỏ badan loại đất tơi xốp giàu dinh dưỡng,…nên trồng nhiều Tây Ngun, ngồi Đơng Nam Bộ - Cây cao su: + Phân bố: chủ yếu Đơng Nam Bộ, ngồi Tây Ngun + Giải thích: cao su nhiệt đới ưa khí hậu nóng, khơng chịu gió mạnh, thích hợp với đất đỏ badan đất xám phù sa cổ, nên trồng nhiều Đơng Nam Bộ, ngồi Tây Nguyên b + Đường bộ: quốc lộ 1A, 2, 3, 5, +Đường sắt: Thống Nhất ( Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh), Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Đồng Đăng (Lạng Sơn) + Đường sơng: đến Sơn Tây, Việt Trì, Vĩnh n, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 *Ý nghĩa đầu mối giao thông Hà Nội: + Là đầu mối giao thông quan trọng phía Bắc nước ta, cửa ngõ biển vùng Trung du miền 0.25 núi Bắc Bộ, vùng Vân Nam (Trung Quốc) +Tập trung nhiều tuyến giao thông huyết mạch tỏa khắp vùng nước giới; trung tâm vận chuyển hàng hóa hành khách lớn nước 0.5 0.5 a + Giá trị sản xuất hai tiểu vùng liên tục tăng: năm 2002, Tât Bắc tăng 2,2 lần so với năm 1995; Đông Bắc tăng gần 2,3 lần + Tốc độ tăng Đông Bắc nhanh Tây Bắc ( dẫn chứng) + Giá trị đóng góp Đơng Bắc lớn so với Tây Bắc (năm 2002: Đông Bắc Tây Bắc 20,5 lần) b Do vùng có nhiều điều kiện thuận lợi: 0.5 0.5 0.5 * Điều kiện tự nhiên: - Vùng có mặt giáp biển, vùng biển rộng, giàu nguồn lợi hải sản Câu - Có ngư trường trọng điểm Minh Hải – Kiên Giang gần ngư trường khác - Mạng lưới sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt, diện tích rừng ngập mặn ven biển lớn thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản - Điều kiện tự nhiên khác: * Điều kiện kinh tế xã hội: - Dân cư có kinh nghiệm ni trồng, chế biến thủy sản, thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hóa - Thị trường nước lớn - Cơ sở vật chất kĩ thuật - Điều kiện kinh tế xã hội khác: sách có nhiều thuận lợi… 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể biến động tổng sản phẩm nước tổng số khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 2000 - 2012 Biểu đồ: cột chồng số liệu tuyệt đối (Vẽ biểu đồ khác không cho điểm) 1.5 Yêu cầu: vẽ biểu đồ cần đảm bảo tính xác, khoa học thẩm mỹ; Ghi đủ: tên biểu đồ, kí hiệu, giải, số liệu, đơn vị, năm (Nếu thiếu, sai lỗi trừ 0.25 điểm) Câu Tổng b, Từ bảng số liệu biểu đồ vẽ nhận xét giải thích * Nhận xét: Nhìn chung tổng sản phẩm khu vực kinh tế có chênh lệch tăng gia tăng khác Cụ thể: - Tổng số khu vực kinh tế có tổng sản phẩm tăng qua năm (dẫn chứng) - Giữa ba khu vực kinh tế có gia tăng khác (dẫn chứng) - Tổng sản phẩm ba khu vực kinh tế có chênh lệch (dẫn chứng) * Giải thích: - Tổng sản phẩm tăng nước ta đạt nhiều thành tựu tăng trưởng phát triển kinh tế - Công nghiệp - xây dựng dịch vụ tăng mạnh nước ta q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 12.0 ... thích ………………….HẾT……………… (Cán coi thi khơng giải thích thêm) Họ tên thí sinh: Số báo danh: PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9-THCS... Vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng 200 hải lý tính từ: A B C D Bờ biển Đường sở Ranh giới phía ngồi lãnh hải Ranh giới phía ngồi vùng tiếp giáp lãnh hải Câu 11: Mơi trường biển nước ta bị suy... là: A B C D Sông Ba Sông Đồng Nai Sông Xê - xan Sông Xê- rê – pôk Câu 8: Ở Đơng Nam Bộ chăn ni bò sữa phân bố chủ yếu ở: A B C D Các đồng cỏ đồi Bazan Vùng ngoại thành TP Hồ Chí Minh Ven thành
- Xem thêm -

Xem thêm: De dan an thi HSG mon dia, De dan an thi HSG mon dia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay