Nguyên lí Y học thực chứng - Professor Tuan V. Nguyen

41 12 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 19:08

Hội thảo Y học Thực chứng Bệnh viện Hùng Vương Nguyên lí Y học thực chứng Professor Tuan V Nguyen Garvan Institute of Medical Research University of New South Wales Sydney – Australia Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Phát triển y học thực chứng Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Nội dung • What • Who • Why • How Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Y học thực chứng gì? Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 YHTC lúc nào? • Chắc chắn sau thời cách mạng bên Pháp • Trước cơng ngun bên Trung Quốc? • Thật “khởi sắc” từ sau 1992 Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 EBM phương Đơng • 1061 (Triều Song = Tống): Y sĩ Ben Cao Tu Jing nói, ‘‘Để đánh giá hiệu sâm, tìm người cho người ăn sâm chạy, người không cho ăn sâm cho chạy Người không ăn sâm khó thở sớm người ăn sâm’’ Gong Y, et al jameslindlibrary.org Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Y học thực chứng Sử dụng chứng hành cách có ý thức cơng minh kĩ lâm sàng để đến định chăm sóc bệnh nhân (Sackett DL et al BMJ 1996; 312:71-2) Patient Concerns EBM Best research Clinical Expertise evidence David Sackett Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Bằng chứng từ nghiên cứu • Nghiên cứu lâm sàng – Từ khoa học – Nghiên cứu lâm sàng về: • tiên lượng, chẩn đốn, hiệu an tồn điều trị, hồi phục chức Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Kĩ lâm sàng • Kĩ lâm sàng phán xét lâm sàng đóng vai trò quan trọng bổ sung cho chứng nghiên cứu • Rất quan trọng để xác định chứng (hay phác đồ điều trị) áp dụng cho bệnh nhân hay không, áp dụng làm cách nào? Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Vai trò bệnh nhân Y học thực chứng phải quan tâm đến • Những mối quan tâm cá biệt, kì vọng, ý thích bệnh nhân • Bệnh nhân ln ln đóng vai trò định việc chọn lựa điều trị • Định lượng giá trị bệnh nhân khó, ngày có phương pháp tốt Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Một ví dụ PICO • Trẻ em tháng tuổi, nhập viện với viêm tiểu phế quản Triệu chứng lúc xấu Bác sĩ tự hỏi cho corticoid giúp cải thiện triệu chứng? • PICO – Patient hay Problem: trẻ em tháng tuổi viêm tiểu phế quản – Intervention: corticosteroids – Comparison: không corticosteroids – Outcomes: số lâm sàng, thời gian nằm viện • Câu hỏi: Với trẻ em tháng tuổi bị viêm tiểu phế quản, cho corticosteroids so với không cho corticosteroids có cải tiến số lâm sàng giảm thời gian nằm viện hay không? Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Tìm chứng • Sách giáo khoa tập san y khoa • Hỏi đồng nghiệp • Nguồn thứ phát (secondary sources) Archimedes: http://adc.bmjjournals.com/cgi/collection/archimedes Clinical evidence: http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp Bestbets: http://www.bestbets.org/ • Tài liệu trực tuyến ONLINE resources Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Ngun lí tìm tài liệu • Diễn giải vấn đề thành câu hỏi • Cho từ khóa keywords Eg: patient, steroids, prednisolone, dexamethasone, glucocorticoids, clinical score, hospital stay … • Tìm sở liệu thích hợp PubMed (Medline), Cochrane Library, EMBASE, CINAHL • Randomized controlled trials http://sumsearch.uthscsa.edu • Tìm tài liệu Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Ví dụ tìm tài liệu • Pubmed Cochrane (1) viral bronchiolitis (2) steroids OR prednisolone OR dexamethasone OR glucocorticoids (3) clinical score OR hospital stay (1) AND (2) AND (3) Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Đánh giá chứng • tiêu chuẩn để đánh giá chứng – Tính hợp lí (Validity) – Tính quan trọng (Importance) – Khả áp dụng (Applicability) Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Ứng dụng chứng • Bằng chứng áp dụng cho bệnh nhân? • Yếu tố cần xem xét áp dụng: – Ý thích giá trị bệnh nhân – Bối cảnh – Chi phí, lợi ích, khả có hại Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Đánh giá chứng • Cần phải đánh giá cách áp dụng y học thực chứng thường xun • Có cần cải tiến thêm? Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Y học thực chứng thay đổi giới y khoa Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Thế giới cũ Thế giới Thế giới cũ Thế giới • Kiến thức ý kiến chuyên gia • Kiến thức từ tổng quan liệu nghiên cứu • Kĩ lâm sàng xem bán huyền bí • Kĩ lâm sàng kiểm tra quản lí • Nghiên cứu khoa học khơng có vai trò thực hành • Nghiên cứu khoa học thực hành song song • Tìm chứng từ bệnh nhân khơng quan trọng • Bệnh nhân phải nghiên cứu cơng trình nghiên cứu lâm sàng cần thiết Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Thế giới cũ Thế giới Thế giới cũ Thế giới • Thơng tin từ chun gia, số tập san sách • Truy cập thơng tin chứng có hệ thống: Rất quan trọng • Phần lớn bác sĩ biết … đầu họ • Phần lớn phương pháp điều trị tin có ích • Bác sĩ phải sử dụng phương tiện tìm thơng tin • Phải dựa vào chứng cân nhắc lợi ích vs tác hại Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Thế giới cũ Thế giới Thế giới cũ Thế giới • Hiệu lâm sàng kiểm tra • Hiệu lâm sàng kiểm tra thường xuyên • Nhà quản lí khơng có tiếng nói qui trình lâm sàng • Nhà quản lí có vai trò qui trình lâm sàng • Mơ hình tổ chức theo đẳng cấp qn • Mơ hình tổ chức dân chủ, dựa vào chứng khơng phải chun gia • Mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân = thầy - trò • Bệnh nhân đối tác bình đẳng với bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Thay đổi mơ thức (paradigm) y học Lí thuyết Giáo điều Huyền bí Kiến thức chuyên gia (qualitative) "Bí quyết" Gia trưởng Bình đẳng Minh bạch Bằng chứng khoa học (quantitative) Thực dụng Thống kê (bất định) Bằng chứng Modified from: Prof Ulrich Tröhler, University of Freiburg, 1999 Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Tóm lược • Thực hành dựa vào chứng (Evidence Based Practice) lan truyền giới y khoa 10 năm qua • EBP đánh dấu bước ngoặc quan trọng, chấm dứt giới y khoa cũ • Thực hành y khoa nên dựa vào chứng khoa học • Đánh giá chứng khoa học phải có hệ thống • bước thực hành y học thực chứng • EBM: đem lại lợi ích cho bệnh nhân Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Tóm lược • EBM bước tiến lớn so với cách thực hành cũ • EBM bổ sung, khơng phải thay bác sĩ người chẩn đốn điều trị bệnh nhân xác • EBM giúp cho việc chăm sóc bệnh nhân vào qui cũ, quán hơ, hiệu • EBM (trong hình thức cổ điển) bổ sung cho phác đồ điều trị, quản lí chất lượng , v.v • Giới hạn thời gian tổ chức bệnh viện hai "trở lực" cho tiến EBM • Ở nhiều nước, evidence-based healthcare (EBHC) is overriding evidence-based medicine (EBM) Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010 Của tin gọi chút làm ghi Nguyễn Du Bệnh viện Hùng Vương ● Hội thảo Y học Thực chứng y 3/4 - 5/4/2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lí Y học thực chứng - Professor Tuan V. Nguyen, Nguyên lí Y học thực chứng - Professor Tuan V. Nguyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay