Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – mô đun UI 02 sử dụng máy tính cơ bản (có đáp án)

14 53 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 18:27

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – Mô đun UI 02 Sử dụng máy tính cơ bản;BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CNTT CƠ BẢN MÔ ĐUN UI 02 SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢNCâu 01: Để mở Start Menu, bạn thực hiện những thao tác nào ? (Chọn 3)1 Nháy chuột vào nút Start.2 Nhấn tổ hợp phím Ctrl Esc.3 Nhấn tổ hợp phím Window E.4 Nhấn vào phím Window trên bàn phím.5 Nhấp phải chuột lên nút Start.Đáp án: 1,2,4Câu 02: Khi tắt một chương trình ứng dụng mà bị treo (nonresponding), bạn sẽ làm gì để chương trình đó được tắt một cách nhanh chóng nhưng không tắt máy tính?1 Nhấn vào nút nguồn.2 Nhấn vào nút Reset.3 Vào Task Manager, chọn chương trình bị treo, nhấn vào nút End Task.4 Đợi cho tới khi nào chương trình đó tắt.Đáp án: 3Câu 03: Đặt vị trí màn hình máy tính như thế nào là tốt nhất cho mắt bạn?(Chọn 3)1 Ánh sáng không chiếu trực tiếp vào màn hình.2 Màn hình không đặt đối diện với cửa sổ, cửa ra vào, bóng đèn.3 Màn hình đặt đối diện với cửa sổ, cửa ra vào, bóng đèn.4 Đặt màn hình máy tính trên bàn vừa tầm với bạn.Đáp án: 1,2,4Câu 04: Nút Reset có công dụng gì ?1 Khởi động máy tính.2 Khởi động lại máy tính.3 Nạp hệ điều hành vào máy tính.4 Tắt máy tính.Đáp án: 2Câu 05: Thao tác thoát khỏi máy tính nào sau đây là đúng ?1 – Nhấn vào nút nguồn.2 – Vào Start, chọn Shutdown.3 – Tắt tất cả các ứng dụng, vào Start, chọn Shutdown.4 Tắt tất cả các ứng dụng, nhấn vào nút nguồn.Đáp án: 3Câu 06: Để khởi động lại máy tính, thao tác nào sau đây là SAI ?1 Nhấn nút reset trên thân máy.2 Nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Del, chọn Restart.3 Nhấn vào nút nguồn trên thân máy tính.4 Vào Start > Shutdown, sau đó chọn Restart.Đáp án: 3Câu 07: Bạn đang làm việc và muốn khóa máy tính tạm thời để không ai dùngđược máy tính khi bạn rời khỏi, bạn chọn lệnh gì ?1 Log off.2 Lock.3 Restart.4 Shut down.Đáp án: 2Câu 08: Muốn khởi động lại hệ điều hành Windows, bạn thực hiện những thao tác nào sau đây ?1 Nhấn nút Start chọn lệnh Restart.2 Nhấn nút Start chọn lệnh Shutdown .3 Nhấn nút Start chọn lệnh Log off.4 Nhấn nút Start chọn lệnh Cancel.Đáp án: 1Câu 09: Chế độ nào sau đây không thuộc chế độ tắt máy thông thường?1 Shut down.2 Restart.3 Hibernate.4 Sleep.Đáp án: 2Câu 10: Cách tốt nhất để tắt máy tính là gì ?1 Chọn nút Shut down từ Start.2 Nhấn công tắt nguồn trên thùng máy.3 Chọn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del.4 Nhấn phím Esc.Đáp án: 1Câu 11: Màn hình làm việc của máy tính bao gồm những thành phần đầu tiên nào ?1 Biểu tượng (icon), thanh nhiệm vụ (taskbar), thanh công cụ (toolbar).2 Biểu tượng (icon), thanh nhiệm vụ (taskbar), màn hình làm việc (desktop).3 Biểu tượng (icon), công cụ hỗ trợ (gadget), thanh công cụ (toolbar).4 Biểu tượng (icon), thanh nhiệm vụ (taskbar), my computer..Đáp án: 1Câu 12: Độ phân giải màn hình (Resolution) trên màn hình thể hiện điều gì ?1 Mức sáng mà hình có thể hiển thị.2 Số điểm ảnh mà màn hình có thể hiển thị.3 Màu sắc mà màn hình hiển thị.4 Màn hình nền của màn hình hiển thị.Đáp án: 2Câu 13: Control Panel dùng để làm gì ?1 Thiết lập một số chức năng khác cho hệ thống.2 Thiết lập một số chức năng khác cho phần mềm.3 Thiết lập một số chức năng khác cho phần cứng.4 Thiết lập một số chức năng khác cho hệ điều hành.Đáp án: 1Câu 14: Trong Windows 7, để chỉnh độ phân giải màn hình, bạn thực hiện những thao tác nào sau đây ? (Chọn 2)1 Nhấp phải chuột trên desktop, chọn Screen Resolution.2 Nhấp phải chuột trên thanh Taskbar, chọn Screen Resolution.3 Vào Start > Control panel > Appearance and Personalization > Adjust screen resolution.4 Nhấp phải chuột trên desktop, chọn Personalize > Resolution.Đáp án: 1,3Câu 15: Kí hiệu đầu tiên của các ổ cứng trong máy tính là gì ? (chọn 2)1 A:2 B:3 C:4 D:Đáp án: 3,4Câu 16: Bạn hãy chỉ ra cách nhận biết một tệp thư mục là shortcut ?1 Chúng được hiển thị với một mũi tên phía dưới góc trái thư mục hay tệp.2 Chúng có biểu tượng là một tập tài liệu3 Chúng được hiển thị là chữ W trên màn hình.4 Chúng có biểu tượng là quy ước của phần mềm ứng dung.Đáp án: 1Câu 17: Trong máy vi tính, lối tắt dẫn đến một chương trình ứng dụng hay một tệp thư mục được gọi là gì ?1 Folder.2 Shortcut.3 File.4 Cây thư mục.Đáp án: 2Câu 18: Những tên nào sau đây là tên gọi các ổ đĩa trong máy tính ? (Chọn 2)1 Data2 Data (D:)3 Win ©4 D:Đáp án: 2,4Câu 19: Trong Windows 7, để nhìn thấy được các máy tính trong mạng nội bộ thì nháy đúp chuột vào biểu tượng có tên là gì ?1 My Document.2 My Computer.3 Network.4 Nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Tab.Đáp án: 3Câu 20: Trên màn hình desktop, khi bạn xóa một shortcut chương trình (ví dụ shorcut của MS Word) thì sẽ có kết quả như thế nào ?1 Chương trình đó sẽ bị xóa hoàn toàn.2 Không ảnh hưởng gì đến chương trình đó.3 Không thể chạy chương trình đó được nữa.4 Chương trình đó sẽ bị lỗi.Đáp án: 2 “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CNTT BẢN ***** - ĐUN UI 02 - SỬ DỤNG MÁY TÍNH BẢN Câu 01​: Để mở Start Menu, bạn thực thao tác ? (Chọn 3) - Nháy chuột vào nút Start - Nhấn tổ hợp phím Ctrl - Esc - Nhấn tổ hợp phím Window - E - Nhấn vào phím Window bàn phím - Nhấp phải chuột lên nút Start Đáp án​: 1,2,4 Câu 02​: Khi tắt chương trình ứng dụng mà bị treo (non-responding), bạn làm để chương trình tắt cách nhanh chóng khơng tắt máy tính? - Nhấn vào nút nguồn - Nhấn vào nút Reset - Vào Task Manager, chọn chương trình bị treo, nhấn vào nút End Task - Đợi chương trình tắt Đáp án​: Câu 03​: Đặt vị trí hình máy tính tốt cho mắt bạn?(Chọn 3) - Ánh sáng khơng chiếu trực tiếp vào hình - Màn hình khơng đặt đối diện với cửa sổ, cửa vào, bóng đèn - Màn hình đặt đối diện với cửa sổ, cửa vào, bóng đèn - Đặt hình máy tính bàn vừa tầm với bạn Đáp án​: 1,2,4 Câu 04​: Nút Reset cơng dụng ? - Khởi động máy tính - Khởi động lại máy tính - Nạp hệ điều hành vào máy tính - Tắt máy tính Đáp án​: Câu 05​: Thao tác khỏi máy tính sau ? Nhấn vào nút nguồn Vào Start, chọn Shutdown Tắt tất ứng dụng, vào Start, chọn Shutdown - Tắt tất ứng dụng, nhấn vào nút nguồn Đáp án​: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính Câu 06​: Để khởi động lại máy tính, thao tác sau SAI​ ? - Nhấn nút reset thân máy - Nhấn tổ hợp phím Ctrl - Alt - Del, chọn Restart - Nhấn vào nút nguồn thân máy tính - Vào Start -> Shutdown, sau chọn Restart Đáp án​: Câu 07​: Bạn làm việc muốn khóa máy tính tạm thời để khơng dùng máy tính bạn rời khỏi, bạn chọn lệnh ? - Log off - Lock - Restart - Shut down Đáp án​: Câu 08​: Muốn khởi động lại hệ điều hành Windows, bạn thực thao tác sau ? - Nhấn nút Start - chọn lệnh Restart - Nhấn nút Start - chọn lệnh Shutdown - Nhấn nút Start - chọn lệnh Log off - Nhấn nút Start - chọn lệnh Cancel Đáp án​: Câu 09​: Chế độ sau không thuộc chế độ tắt máy thông thường? - Shut down - Restart - Hibernate - Sleep Đáp án​: Câu 10​: Cách tốt để tắt máy tính ? - Chọn nút Shut down từ Start - Nhấn công tắt nguồn thùng máy - Chọn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del - Nhấn phím Esc Đáp án​: Câu 11​: Màn hình làm việc máy tính bao gồm thành phần ? - Biểu tượng (icon), nhiệm vụ (taskbar), công cụ (toolbar) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính - Biểu tượng (icon), nhiệm vụ (taskbar), hình làm việc (desktop) - Biểu tượng (icon), cơng cụ hỗ trợ (gadget), công cụ (toolbar) - Biểu tượng (icon), nhiệm vụ (taskbar), my computer Đáp án​: Câu 12​: - Độ phân giải hình (Resolution) hình thể điều ? - Mức sáng mà hình hiển thị - Số điểm ảnh mà hình hiển thị - Màu sắc mà hình hiển thị - Màn hình hình hiển thị Đáp án​: Câu 13​: Control Panel dùng để làm ? - Thiết lập số chức khác cho hệ thống - Thiết lập số chức khác cho phần mềm - Thiết lập số chức khác cho phần cứng - Thiết lập số chức khác cho hệ điều hành Đáp án​: Câu 14​: Trong Windows 7, để chỉnh độ phân giải hình, bạn thực thao tác sau ? (Chọn 2) - Nhấp phải chuột desktop, chọn Screen Resolution - Nhấp phải chuột Taskbar, chọn Screen Resolution - Vào Start -> Control panel -> Appearance and Personalization -> Adjust screen resolution - Nhấp phải chuột desktop, chọn Personalize -> Resolution Đáp án​: 1,3 Câu 15​: Kí hiệu ổ cứng máy tính ? (chọn 2) - A: - B: - C: - D: Đáp án​: 3,4 Câu 16​: Bạn cách nhận biết tệp / thư mục shortcut ? - Chúng hiển thị với mũi tên phía góc trái thư mục hay tệp - Chúng biểu tượng tập tài liệu - Chúng hiển thị chữ W hình - Chúng biểu tượng quy ước phần mềm ứng dung https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính Đáp án​: Câu 17​: Trong máy vi tính, lối tắt dẫn đến chương trình ứng dụng hay tệp / thư mục gọi ? - Folder - Shortcut - File - Cây thư mục Đáp án​: Câu 18​: Những tên sau tên gọi ổ đĩa máy tính ? (Chọn 2) - Data - Data (D:) - Win © - D: Đáp án​: 2,4 Câu 19​: Trong Windows 7, để nhìn thấy máy tính mạng nội nháy đúp chuột vào biểu tượng tên ? - My Document - My Computer - Network - Nhấn tổ hợp phím Ctrl - Alt - Tab Đáp án​: Câu 20: Trên hình desktop, bạn xóa shortcut chương trình (ví dụ shorcut MS Word) kết ? - Chương trình bị xóa hồn tồn - Khơng ảnh hưởng đến chương trình - Khơng thể chạy chương trình - Chương trình bị lỗi Đáp án​: Câu 21​: Để mở rộng cửa sổ chương trình, phóng to hết hình, bạn thực thao tác sau ? (Chọn 2) - Nhấn vào biểu tượng Restore Down - Nhấn vào biểu tượng Maximize - Nháy đúp chuột vào tiêu đề (Title Bar) cửa sổ thu vừa - Nháy chuột vào cửa sổ taskbar Đáp án​: 2,3 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính Câu 22​: Để chuyển sang cửa sổ mở khác, bạn thực thao tác sau ? - Nhấn vào phím Enter - Nhấn tổ hợp phím Ctrl - Tab - Nhấn tổ hợp phím Alt - Tab - Nhấn tổ hợp phím Ctrl - Alt - Tab Đáp án​: Câu 23​: Tệp chứa phần mở rộng DOC phần mềm tạo ? - Tệp liệu ảnh phần mềm Photoshop tạo - Tệp văn phần mềm MS Word tạo - Tệp tranh vẽ phần mềm Paint tạo - Tệp phần mềm hệ thống tạo Đáp án​: Câu 24​: Để xem thông tin tệp, bạn thực thao tác sau ? - Chọn tệp - nhấp phải chuột - chọn Properties - Chọn tệp - nhấp trái chuột - chọn Properties - Chọn tệp - nhấp phải chuột - chọn Details - Chọn tệp - nhấp trái chuột - chọn Details Đáp án​: Câu 25​: Phát biểu sau KHÔNG​ ? - Tệp (File) đơn vị lưu trữ thông tin - Thư mục (folder) chứa tệp (file) thư mục - Hệ điều hành quản lí tệp thư mục - Tệp thành phần thiết bị ngoại vi Đáp án​: Câu 26​: Thư mục gốc ổ đĩa cứng máy tính tạo từ đâu ? - Do hệ điều hành tạo - Do người dùng tạo - Do lập trình tạo nên - Tự nhiên Đáp án​: Câu 27​: Lựa chọn quản lý tệp sau cần thiết để bảo vệ liệu bạn trường hợp bị tai nạn đĩa cứng máy tính ? - Xóa tệp không cần thiết https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính - Thường xuyên lưu tệp liệu quan trọng - Giữ sẵn hai ổ đĩa cứng - Sao chép tệp hệ thống vào đĩa DVD Đáp án​: Câu 28: Những thiết bị lưu trữ sau thích hợp để lưu khôi phục thông tin ? (Chọn 2) - Ổ cứng máy tính - CD-ROM - Ổ cứng di động USB - DCD-ROM Đáp án​: 1,3 Câu 29​: Những thiết bị lưu trữ sau thường xuyên sử dụng để lưu liệu ? (Chọn 2) - CD-RW - CD-ROM - DVD-RW - DCD-ROM Đáp án​: 1,3 Câu 30​: Trong Windows 7, cách sau dùng để mở My Computer ? (Chọn 2) - Nháy chuột vào My Computer - Nhấn tổ hợp phím Windows - E - Nhấn tổ hợp phím Windows - F - Nhấp phải chuột vào My Computer -> Open Đáp án​: 2,4 Câu 31​: Những phát biểu sau tên thư mục ? (Chọn 2) - Tên thư mục không chứa khoảng trắng - Tên thư mục dài 225 kí tự - Tên thư mục chứa kí tự # - Tên thư mục chữ hoa chữ thường Đáp án​: 3,4 Câu 32:​ Trong tên thư mục sau, tên ? (Chọn 2) - Lop 11/1 - Lop 11.1 - Lop tin hoc https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính - Lop:Tinhoc Đáp án​: 2,3 Câu 33​: Trong thư mục, tên tệp đặt ? - Không đặt tệp tên - thể tệp tên - Không thể đặt tên tệp chữ in hoa - Khơng khoảng trắng tên tệp Đáp án​: Câu 34​: Để đổi tên tệp / thư mục, sau nhấp phải chuột lên đối tượng muốn đổi tên, bạn chọn lệnh sau ? - Rename - Delete - Create Shortcut - Properties Đáp án​: Câu 35:​ Thuộc tính đọc tệp (file) ý nghĩa ? - Cho phép xem nội dung tệp - Khơng cho phép chép tệp - Xem nội dung tệp, không cho phép chỉnh sửa - Cho phép xem, sửa, xóa nội dung tệp Đáp án​: Câu 36​: Muốn chép tệp thư mục, bạn thực lệnh sau ? - Copy - Save - Cut - Open Đáp án​: Câu 37​: Muốn di chuyển tệp thư mục đến thư mục khác, bạn thực lệnh sau ? - Copy - Save - Cut - Open Đáp án​: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính Câu 38​: Trong Windows 7, làm để chia sẻ thư mục mạng LAN ? - Nhấp phải chuột desktop, chọn Share with - Nhấp phải chuột lên thư mục muốn chia sẻ, chọn Share with - Nháy chuột vào thư mục muốn chia sẻ, chọn Share with - Vào My Computer, chọn Share with Đáp án​: Câu 39​: Khi xóa tệp ổ đĩa cứng, tệp bị xóa đâu ? - Tệp bị xóa chứa Recycle Bin - Tệp bị xóa hẳn - Tệp bị xóa nằm My Computer - Tệp bị xóa chứa thư mục Temps Đáp án​: Câu 40​: Muốn tìm kiếm tệp / thư mục máy tính, bạn thường sử dụng chức sau hệ điều hành ? - Search - Find - Settings - Help and Support Đáp án​: Câu 41​: Chuỗi ký hiệu "tk*.jpg" nghĩa ? - Tất thư mục tên "tk" phần "jpg" - Tất tệp kí tự, phần đầu tên "tk" phần mở rộng "jpg" - Tất tệp tên "tk" phần mở rộng "jpg" - Tất thư mục kí tự, phần đầu tên "tk" phần "jpg" Đáp án​: Câu 42​: Trong phần mềm sau đây, phần mềm hỗ trợ nén thư mục nhằm làm giảm kích thước thư mục ? (Chọn 2) - WinZip - Winrar - Unikey - Vietkey - Paint Đáp án​: 1,2 Câu 43​: Sử dụng phần mềm hỗ trợ nén giải nén tiện ích sau ? - Phân tích dung lượng đĩa sử dụng https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính - Phân chia tệp thành nhiều tệp dung lượng nhỏ - Tạo tệp dung lượng nhỏ - Phát tệp bị nhiễm virus Đáp án​: Câu 44​: Muốn giải nén tệp hay thư mục, bạn thực thao tác sau ? - Nhấp phải chuột vào tệp / thư mục muốn giải nén, chọn Extract file - Nhấp trái chuột vào tệp / thư mục muốn giải nén, chọn Extract file - Nhấp đúp vào tệp / thư mục muốn giải nén, chọn Extract file - Rê chuột đến tệp / thư mục cần giải nén, chọn Extract file Đáp án​: Câu 45​: Phần mềm sau phần mềm diệt virus ? - BKAV home - Windows Media Player - Microsoft Word - FastStone Đáp án​: Câu 46​: Bạn dạng âm phổ biến tùy chọn sau ? (Chọn 3) - mp3 - mp4 - wma - wav - flv Đáp án​: 1,3,4 Câu 47​: Để sử dụng chữ s, f, r, x, j gõ dấu tiếng Việt, bạn sử dụng kiểu gõ sau ? - TELEX - VNI - Microsoft - VIQR Đáp án​: Câu 48​: Trong phần mềm sau đây, phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt thông dụng ? (Chọn 2) - Paint https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính - Internet Explorer - Unikey - Vietkey - Winrar Đáp án​: 3,4 Câu 49​: Khi thiết lập in, bạn thấy dòng thuộc hàng đợi in (queue) Đó ? - Máy in nằm danh sách máy in sẵn - Danh sách tài liệu nhận lệnh in, chưa in - Tài liệu in - Lịch sử tài liệu in Đáp án​: Câu 50​: Làm bạn nhận biết máy in chọn máy in mặc định máy tính ? - Máy in dấu tích () - Máy in nằm danh sách máy in cài sẵn - Máy in hiển thị - Máy in danh sách hàng đợi (queue) Đáp án​: Câu 51​: Bạn kết hợp khái niệm cho với chức ? a Tắt hết ứng dụng, thoát khỏi tài khoản - Log off b Chuyển đổi tài khoản người dùng - Switch c Tắt hình, tiêu thụ điện - Sleep - Hibernate d Ghi tất chương trình mở vào đĩa cứng, tắt máy,không tiêu thụ điện e Khởi động lại máy mà không nhấn nút nguồn - Restart f - Ẩn Desktop sau màng hình đăng nhập - Lock Đáp án​: 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-f Câu 52​: Trong windows 7, làm để bật bàn phím ảo để sử dụng hình ? - Vào Start -> All programs -> Accessories -> Start on Screen Keyboard - Vào Start-> All programs -> Accessories -> Ease of Access Center -> Start on Screen Keyboard - Vào Start -> All programs -> Ease of Access Center -> Start on Screen Keyboard - Vào Start-> All programs -> Start on Screen Keyboard Đáp án​: 10 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính Câu 53​: - Trong Windows 7, muốn gỡ bỏ phần mềm cài đặt vào máy tính, bạn thực thao tác sau ? - Vào Control Panel -> chọn Uninstall a program -> chọn phần mềm -> chọn Uninstall - Vào Control Panel -> Program -> Uninstall a program -> chọn phần mềm -> chọn Uninstall - Vào Control Panel -> Hardware and sound -> Uninstall a program -> chọn phần mềm -> chọn Uninstall - Nhấp phải chuột lên phần mềm, chọn Uninstall Đáp án​: Câu 54: Trong Windows 7, để xem chương trình cài đặt hệ thống, sau chọn nút Start, bạn chọn phần ? - All Programs - Document - Search - Quick Start Đáp án​: Câu 55​: Thao tác ấn giữ phím Ctrl đồng thời kéo thả shortcut hình làm việc (Desktop) ý nghĩa ? - Di chuyển Shortcut - Kéo Shortcut - Sao chép Shortcut - Xóa Shortcut Đáp án​: Câu 56: Để thu nhỏ hết tất cửa sổ cách nhanh nhất, ta thực thao tác ? (Chọn 2) - Nhấp phải chuột lên Taskbar, chọn "Show the desktop" - Nháy chuột vào hình chữ nhật nhỏ bên cạnh góc đồng hồ bên phải hình - Nhấp phải chuột lên Desktop, chọn Show the desktop - Nhấp phải chuột lên Toolbar, chọn Show the desktop Đáp án​: 1,2 Câu 57:​ Để mở cửa sổ chia đơi dọc hình, bạn thực thao tác ? - Nhấp phải chuột lên Taskbar, chọn Cascade windows - Nhấp phải chuột lên Taskbar, chọn Show the desktop - Nhấp phải chuột lên Taskbar, chọn Show windows side by side - Nhấp phải chuột lên Taskbar, chọn Show windows stacked 11 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính Đáp án​: Câu 58​: Để mở cửa sổ chia hình thành nửa dưới, bạn thực thao tác ? - Nhấp phải chuột lên Taskbar, chọn Cascade windows - Nhấp phải chuột lên Taskbar, chọn Show the desktop - Nhấp phải chuột lên Taskbar, chọn Show windows side by side - Nhấp phải chuột lên Taskbar, chọn Show windows stacked Đáp án​: Câu 59​: Để không di chuyển Taskbar, bạn nhấp phải chuột lên Taskbar chọn tùy chọn sau ? - Show the desktop - Lock the taskbar - Unlock the taskbar - Auto hide the taskbar Đáp án​: Câu 60​: Bạn chọn phát biểu cấu trúc phân cấp lưu ổ đĩa, thư mục, tệp ? - Ổ đĩa chứa thư mục, tệp Thư mục chứa thư mục con, tệp - Ổ đĩa chứa tệp Tệp chứa thư mục - Thư mục chứa ổ đĩa Ổ đĩa chứa tệp - Ổ đĩa chứa thư mục Thư mục chứa tệp Đáp án​: Câu 61​: Bạn khác lưu trữ liệu USB đĩa quang (CD, DVD) ? (Chọn 2) - USB dung lượng lớn CD-R, DVD-R - Khi lưu trữ liệu CD-R, DVD-R không bị virus, USB dễ bị nhiễm virus - Dữ liệu USB không bị xóa đi, CD-R, DVD-R bị xóa dễ dàng - Dữ liệu CD-R, DVD-R ghi lần, USB lưu tiếp thêm Đáp án​: 1,4 Câu 62​: Những phát biểu lưu trữ liệu DVD ? (Chọn 2) - Dữ liệu DVD-R không bị xóa cách dễ dàng - Muốn chép liệu vào DVD-R cần copy paste - Dữ liệu DVD-R ghi lần - thể lưu tiếp liệu vào đĩa DVD-R Đáp án​: 1,3 12 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính Câu 63​: Bạn muốn tìm kiếm tất tệp kí tự đầu D phần mở rộng DOC Bạn dùng từ khóa sau ? - D*.DOC - D#.DOC - D?.DOC - *D.DOC Đáp án​: Câu 64​: Bạn muốn tìm kiếm tất tệp kí, kí tự đầu H phần mở rộng TXT Bạn dùng từ khóa sau ? - ??H.TXT - H??.TXT - H**.TXT - **H.TXT Đáp án​: Câu 65​: Bạn nên nén liệu trường hợp sau ? (Chọn 2) - Khi bạn muốn giảm dung lượng lưu trữ - Khi bạn cần gom nhiều tệp, thư mục vào thành tệp - Khi bạn muốn chép tệp thư mục cách dễ dàng - Khi bạn cần giảm thuộc tính tệp Đáp án​: 1,2 Câu 66: Muốn soạn thảo văn tiếng Việt sử dụng font Times New Roman, bạn phải chọn bảng mã sau phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt ? - TCVN3 - Unicode - Vietware X - VNI Windows Đáp án​: Câu 67: Bạn bật gõ tiếng Việt (Vietkey Unikey) để soạn thảo Bạn lựa chọn kiểu gõ Telex bảng mã Unicode Khi đó, bạn cần chọn nhóm font chữ font chữ sau để hiển thị rõ tiếng Việt ? - Tahoma, Verdana, Times New Roman - Vn Times, Vn Arial, Vn Courier - Vn Times, Times New Roman, Arial - VNI times, Arial, Vn Avant Đáp án​: 13 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 02- Sử dụng máy tính Câu 68​: Bạn sử dụng phần mềm gõ tiếng Việt Unikey Khi soạn thảo văn bản, gõ tiếng Việt chữ hiển thị khơng Ngun nhân ? - Vì kiểu gõ khơng phù hợp với bảng mã - Vì bạn chưa bật tính kiểm tra tả - Vì font chữ khơng phù hợp với bảng mã - Vì bạn chưa bật tính gõ tắt Đáp án​: ***************************** 14 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm ... https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT – Mô đun UI 02- Sử dụng máy tính Đáp án​: Câu 17​: Trong máy vi tính, lối tắt dẫn đến chương trình ứng dụng hay tệp / thư mục gọi... tai nạn đĩa cứng máy tính ? - Xóa tệp không cần thi t https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT – Mô đun UI 02- Sử dụng máy tính - Thường xuyên... times, Arial, Vn Avant Đáp án​: 13 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT – Mô đun UI 02- Sử dụng máy tính Câu 68​: Bạn sử dụng phần mềm gõ tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – mô đun UI 02 sử dụng máy tính cơ bản (có đáp án), Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – mô đun UI 02 sử dụng máy tính cơ bản (có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay