Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – mô đun UI 01 hiểu biết về CNTT cơ bản (có đáp án)

22 55 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 18:24

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – Mô đun UI 01 Hiểu biết về CNTT cơ bảnBỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CNTT CƠ BẢN MÔ ĐUN UI 01 HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN Câu 1: Tùy chọn nào sau đây là thiết bị máy tính ? (Chọn 3)1 Unix.2 Server.3 Ubuntu.4 Linux.5 Desktop.6 Laptop.Đáp án: 2,5,6Câu 2: Hai thiết bị nào sau đây được thay thế khi dùng màn hình cảm ứng ? (Chọn 2)1 Máy in.2 Bàn phím.3 Chuột.4 Máy quét ảnh (scanner).5 Microphone.Đáp án: 2,3Câu 3: Những thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị bên trong của máy tính ? (Chọn 3)1 Bo mạch chủ (mainboard).2 Bộ vi xử lý trung tâm (CPU).3 Chuột.4 Bàn phím.5 Máy quét ảnh.6 Bộ nhớ.Đáp án: 1,2,6Câu 4: Những thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị ngoại vi của máy tính ? (Chọn 3)1 Các thiết bị lưu trữ.2 Các thiết bị xuất nhập.3 Các thiết bị mạng và truyền thông.4 Bộ vi xử lý trung tâm.Đáp án: 1,2,3Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói đến bộ vi xử lý trung tâm (CPU) ?1 CPU được tạo bởi bộ nhớ RAM và ROM.2 CPU thường được tích hợp với một Chip gọi là vi xử lý.3 CPU là viết tắt của Processing Unit.4 CPU nhắm đến phần mềm người sử dụng.Đáp án: 2Câu 6: “Phần cứng này chứa dữ liệu có thể đọc và sử dụng nhưng không thay đổi được. Các lệnh để điều khiển các chức năng cơ bản của máy tính vẫn tồn tại cho dù nguồn điện bật hay tắt”. Đây là phát biểu về thành phần nào của máy tính?1 Bộ nhớ ROM.2 Bộ nhớ RAM.3 Ổ đĩa thể rắn (SSD).4 Ổ đĩa cứng (HDD).Đáp án: 1Câu 7: “Đây là vùng bộ nhớ điện tử nơi máy tính cá nhân lưu giữ các bản sao đang làm việc của các chương trình và dữ liệu; các thông tin và dữ liệu này bị biến mất khi máy tính tắt nguồn”. Đây là phát biểu về thành phần nào của máy tính ?1 Bộ nhớ ROM.2 Bộ nhớ RAM.3 CDRom.4 Ổ đĩa cứng (HDD).Đáp án: 2Câu 8: Hãy chỉ ra hai thiết bị lưu trữ dữ liệu ? (Chọn 2)1 Ổ cứng ngoài.2 Máy in.3 Cần điều khiển.4 Bộ nhớ USB.5 Webcam.6 Thiết bị số hóa.Đáp án: 1,4Câu 9: Hãy chỉ ra ba thiết bị nhập thông dụng ? (Chọn 3)1 Bàn phím.2 Microphone.3 Máy ảnh kỹ thuật số.4 Máy in.5 Loa.6 Màn hình.Đáp án: 1,2,3Câu 10: Chuột không dây sử dụng công nghệ nào để kết nối tín hiệu với máy tính ?1 Wifi.2 Hồng ngoại.3 Wimax.4 Bluetooth.Đáp án: 4Câu 11: Những thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị xuất của máy tính ? (Chọn 3)1 Màn hình.2 Máy quét ảnh.3 Máy in.4 Microphone.5 Loa6 Bàn phím.Đáp án: 1,3,5Câu 12: Thiết bị nào sau đây thực hiện cả hai chức năng nhập và xuất dữ liệu ?1 Màn hình.2 Màn hình cảm ứng.3 Webcam.4 Bút chạm (stylus).5 Bảng chạm (Touchpad).Đáp án: 2Câu 13: Màn hình được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây ?1 USB.2 COM.3 VGA.4 LPT.Đáp án: 3Câu 14: Máy quét ảnh (scanner) được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây ?1 RJ 45.2 USB.3 LPT.4 RJ 11.Đáp án: 2Câu 15: Thuật ngữ phần mềm máy tính dùng để chỉ tất cả những gì giúp chomột máy tính vận hành. Nó bao gồm những gì ? (Chọn 3)1 Mã nguồn.2 Hệ điều hành.3 Phần mềm lập trình.4 Các chương trình ứng dụng.5 Ngôn ngữ lập trình.Đáp án: 2,3,4Câu 16: Hãy chỉ ra các phần mềm ứng dụng ? (Chọn 3)1 Internet Explorer.2 Adobe Photoshop.3 Microsoft Word.4 Microsoft Windows 7.5 Unix.Đáp án: 1,2,3Câu 17: Hãy chỉ ra các hệ điều hành thông dụng ? (Chọn 3)1 Windows.2 Linux.3 Mac OS.4 Windows Notepad.5 Adobe Photoshop.Đáp án: 1,2,3Câu 18: Nên dùng phần mềm nào để tạo bài thuyết trình?1 MS Word.2 MS PowerPoint.3 MS Excel.4 MS Access.Đáp án: 2Câu 19: Nên sử dụng MS Excel để thực hiện hai nhiệm vụ nào sau đây ? (Chọn 2)1 Thêm các hiệu ứng định dạng cho văn bản.2 Thiết kế và cài đặt một ứng dụng cơ sở dữ liệu.3 Tổ chức và soạn thảo văn bản hiệu quả.4 Tạo các kiểu lịch (calendar) khác nhau.5 Quản lý bán hàng và dữ liệu hóa đơn.Đáp án: 4, 5Câu 20: Hệ điều hành mã nguồn mở thông dụng nhất hiện nay là gì ?1 Windows.2 Mac OS.3 Linux.4 Fedora. “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CNTT BẢN ***** - ĐUN UI 01- HIỂU BIẾT VỀ CNTT BẢN Câu 1​: Tùy chọn sau thiết bị máy tính ? (Chọn 3) - Unix - Server - Ubuntu - Linux - Desktop - Laptop Đáp án​: 2,5,6 Câu 2​: Hai thiết bị sau thay dùng hình cảm ứng ? (Chọn 2) - Máy in - Bàn phím - Chuột - Máy quét ảnh (scanner) - Microphone Đáp án​: 2,3 Câu 3​: Những thiết bị sau xếp vào nhóm thiết bị bên máy tính ? (Chọn 3) - Bo mạch chủ (mainboard) - Bộ vi xử lý trung tâm (CPU) - Chuột - Bàn phím - Máy quét ảnh - Bộ nhớ Đáp án​: 1,2,6 Câu 4​: Những thiết bị sau xếp vào nhóm thiết bị ngoại vi máy tính ? (Chọn 3) - Các thiết bị lưu trữ - Các thiết bị xuất / nhập - Các thiết bị mạng truyền thông - Bộ vi xử lý trung tâm Đáp án​: 1,2,3 Câu 5:​ Phát biểu sau nói đến vi xử lý trung tâm (CPU) ? - CPU tạo nhớ RAM ROM https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - CPU thường tích hợp với Chip gọi vi xử lý - CPU viết tắt Processing Unit - CPU nhắm đến phần mềm người sử dụng Đáp án​: Câu 6​: “​ Phần cứng chứa liệu đọc sử dụng không thay đổi Các lệnh để điều khiển chức máy tính tồn cho dù nguồn điện bật hay tắt” Đây phát biểu thành phần máy tính? - Bộ nhớ ROM - Bộ nhớ RAM - Ổ đĩa thể rắn (SSD) - Ổ đĩa cứng (HDD) Đáp án​: Câu 7: ​“Đây vùng nhớ điện tử nơi máy tính cá nhân lưu giữ làm việc chương trình liệu; thơng tin liệu bị biến máy tính tắt nguồn” Đây phát biểu thành phần máy tính ? - Bộ nhớ ROM - Bộ nhớ RAM - CD-Rom - Ổ đĩa cứng (HDD) Đáp án​: Câu 8:​ Hãy hai thiết bị lưu trữ liệu ? (Chọn 2) - Ổ cứng - Máy in - Cần điều khiển - Bộ nhớ USB - Webcam - Thiết bị số hóa Đáp án​: 1,4 Câu 9​: Hãy ba thiết bị nhập thông dụng ? (Chọn 3) - Bàn phím - Microphone - Máy ảnh kỹ thuật số - Máy in - Loa - Màn hình Đáp án​: 1,2,3 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT Câu 10:​ Chuột không dây sử dụng cơng nghệ để kết nối tín hiệu với máy tính ? - Wifi - Hồng ngoại - Wimax - Bluetooth Đáp án​: Câu 11​: Những thiết bị sau xếp vào nhóm thiết bị xuất máy tính ? (Chọn 3) - Màn hình - Máy quét ảnh - Máy in - Microphone - Loa - Bàn phím Đáp án​: 1,3,5 Câu 12:​ Thiết bị sau thực hai chức nhập xuất liệu ? - Màn hình - Màn hình cảm ứng - Webcam - Bút chạm (stylus) - Bảng chạm (Touchpad) Đáp án​: Câu 13​: Màn hình kết nối với máy tính thơng qua cổng sau ? - USB - COM - VGA - LPT Đáp án​: Câu 14​: Máy quét ảnh (scanner) kết nối với máy tính thơng qua cổng sau ? - RJ 45 - USB - LPT - RJ 11 Đáp án​: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT Câu 15​: Thuật ngữ "phần mềm máy tính" dùng để tất giúp cho máy tính vận hành Nó bao gồm ? (Chọn 3) - Mã nguồn - Hệ điều hành - Phần mềm lập trình - Các chương trình ứng dụng - Ngơn ngữ lập trình Đáp án​: 2,3,4 Câu 16:​ Hãy phần mềm ứng dụng ? (Chọn 3) - Internet Explorer - Adobe Photoshop - Microsoft Word - Microsoft Windows - Unix Đáp án​: 1,2,3 Câu 17​: - Hãy hệ điều hành thông dụng ? (Chọn 3) - Windows - Linux - Mac OS - Windows Notepad - Adobe Photoshop Đáp án​: 1,2,3 Câu 18: ​ Nên dùng phần mềm để tạo thuyết trình? - MS Word - MS PowerPoint - MS Excel - MS Access Đáp án​: Câu 19​: Nên sử dụng MS Excel để thực hai nhiệm vụ sau ? (Chọn 2) - Thêm hiệu ứng định dạng cho văn - Thiết kế cài đặt ứng dụng sở liệu - Tổ chức soạn thảo văn hiệu - Tạo kiểu lịch (calendar) khác - Quản lý bán hàng liệu hóa đơn Đáp án​: 4, https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT Câu 20​: Hệ điều hành mã nguồn mở thông dụng ? - Windows - Mac OS - Linux - Fedora Đáp án​: Câu 21: Hãy xếp tiền tố hệ đo lường quốc tế (SI) theo thứ tự từ nhỏ đến lớn - Tera - Giga - Mega - Kilo - Kilo - Mega - Giga - Tera - Kilo - Mega - Tera - Giga - Giga - Mega - Kilo - Tera Đáp án​: Câu 22​: Tốc độ vi xử lý đo đơn vị ? - Bit - Hertz (Hz) - Bytes - Bit giây (bps) Đáp án​: Câu 23​: Tốc độ truyền tải liệu mạng đo đơn vị ? - Bit - Hertz (Hz) - Bytes - Bit giây (bps) Đáp án​: Câu 24:​ Khả truyền tải liệu mạng gọi ? - Băng tần - Băng thông - Tần số - Xung nhịp Đáp án​: Câu 25​: Các mạng LAN không dây (WLANs) kết nối với phương tiện ? - Sóng vô tuyến - Cáp đồng trục https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - Cáp quang - Cáp điện thoại Đáp án​: Câu 26​: Hãy "dịch vụ kết nối Internet" ? (Chọn 3) - Kết nối quay số (Dial-up) - Kết nối trực tiếp băng thông rộng (ADSL) - Kết nối qua đường truyền cáp quang (FTTH) - Kết nối không dây (Wifi, Wimax) - Kết nối qua đường dây thoại Đáp án​: 1,2,3 Câu 27:​ - Hãy "phương thức kết nối Internet" ? (Chọn 3) - Kết nối qua đường dây thoại - Kết nối không dây (Wifi, Wimax) - Kết nối qua vệ tinh - Kết nối trực tiếp băng thông rộng (ADSL) - Kết nối quay số (Dial-up) Đáp án​: 1,2,3 Câu 28: Thuật ngữ sau dùng để tả phương thức học tập sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp người học với với giảng viên ? - Teleworking - E-learning - Teleconference - E-banking Đáp án​: Câu 29​: Học tập lúc, nơi; Tiết kiệm chi phí lại; Uyển chuyển linh hoạt số ưu điểm ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông ? - Teleworking - E-learning - Teleconference - E-banking Đáp án​: Câu 30​: Hãy số chương trình “tin nhắn tức thời” ? (Chọn 3) - Windows Live Messenger - Zalo https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - Hotmail - Gmail Chat - Chat rooms Đáp án​: 1,2,4 Câu 31​: Hãy số trang mạng xã hội sử dụng rộng rãi toàn giới ? (Chọn 2) - Zalo - Facebook - Twitter - Viber - Blogger Đáp án​: 2,3 Câu 32​: Những phát biểu với tư nhìn thấy thuận tiện sử dụng máy tính? (Chọn 2) - Đặt hình qua bên bàn làm việc - Hãy nghỉ ngơi phút sau làm việc liên tục - Khi làm việc với tài liệu vật lý, sử dụng giá đỡ sách giá đỡ tài liệu - Nguồn ánh sáng nên vị trí 20 độ so với đường ngắm / trục thị giác - Nâng cao mức độ dễ đọc tài liệu cách sử dụng ký tự trắng đen Đáp án​: 2,3 Câu 33​: Hãy biện pháp phòng ngừa số loại bệnh tật liênquan đến việc sử dụng máy tính lâu dài ? (Chọn 3) - Chỉnh độ phân giải hình lên cao nhất, để hình hiển thị nhiều thơng tin - Thường xuyên rời khỏi ghế ngồi - Chọn tư ngồi phù hợp - Nhìn chằm chằm vào hình máy tính thời gian dài không chớp mắt - Buộc thể nghỉ ngơi, vận động chốc lát Đáp án​: 2,3,5 Câu 34: Khi làm việc với máy tính, hoạt động tăng nguy chấn thương tay bàn tay ? (Chọn 2) - Làm việc tư không điểm tựa, bất tiện vị trí khơng cố định - Thường xuyên duỗi uốn tay chân sau sử dụng máy vi tính https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - Theo dõi điểm sáng nhấp nháy chuyển động nhanh hình - Liên tục thực chuyển động giống thời điểm Đáp án​: 1,4 Câu 35​: Khi sử dụng máy vi tính, cổ tay bị mỏi đau đớn nguyên nhân ? (Chọn 2) - Do làm động tác lặp lặp lại - Do nhìn vào ánh sáng hình ảnh lâu - Do thường xuyên vẫy duỗi tay làm việc với máy vi tính - Do ngồi chỗ lâu không cách Đáp án​: 1,4 Câu 36​: Hai lựa chọn liên quan đến việc sửa tư sử dụng máy tính? (Chọn 2) - Đầu cằm bạn nên nghiêng phía sàn nhà, ngăn ngừa chêch lệch trọng lượng lưng vấn đề cột sống - Đầu gối nên góc vng vị trí thấp so với khung xương chậu - Một bệ nghỉ chân nên luôn sử dụng - Bàn chân nên đặt sàn hợp với đầu gối tạo thành góc vng - Các cánh tay, cổ tay, cẳng tay thẳng với bàn làm việc Đáp án​: 4,5 Câu 37​: "Đây trạng thái tiết kiệm điện Windows, máy tính đưa tất tài liệu chương trình mở vào ổ cứng sau tắt máy tính." Máy tính chế độ ? - Chế độ ngủ đông (Hibernate) - Chế độ tạm nghỉ (Sleep/Standby) - Chế độ tắt máy (Shutting Down) - Chế độ khởi động lại (Restart) Đáp án​: Câu 38:​ Để sử dụng chương trình tin nhắn tức thời Facebook, bạn cần ? - Một số điện thoại - Một tài khoản với tên người dùng mật - Một danh sách liên lạc - Một trang web Đáp án​: Câu 39​: Các dịch vụ Internet yêu cầu người dùng phải đăng nhập tài khoản cá nhân ? (Chọn 3) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - Thư điện tử (E-mail) - Trang thông tin điện tử - Ngân hàng điện tử (E-banking) - Nhật ký cá nhân trực tuyến (Weblog) - Dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) Đáp án​: 1,3,4 Câu 40​: Những lưu ý để sử dụng tốt mật đăng nhập Internet ? (Chọn 3) - Thay đổi mật thường xuyên - Chọn mật độ dài thích hợp - Xen lẫn chữ cái, số ký hiệu mật - Sử dụng mật cho tài khoản - Sử dụng mật dễ đoán Đáp án​: 1,2,3 Câu 41​: Để chọn mật bảo mật mạnh, hướng dẫn bạn nên xem xét ? (Chọn 3) - Sử dụng tất ký tự số - Sử dụng ký hiệu - Kết hợp ký tự in hoa in thường - tối thiểu ký tự - tối đa ký tự Đáp án​: 2,3,4 Câu 42​: Khi giao dịch trực tuyến, hành động nên làm để bảo vệ thông tin cá nhân ? (Chọn 3) - Không chia sẻ thơng tin thẻ tín dụng mạng trực tuyến - Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân giao dịch mà bạn chưa kiểm tra độ tin cậy - Đưa thơng tin thẻ tín dụng qua điện thoại cho người lạ - Không nhấp chuột vào liên kết thư điện tử yêu cầu nhấn chuột để cập nhật thông tin cá nhân - Chia sẻ thông tin cá nhân sử dụng chương trình mạng xã hội trò chuyện trực tuyến Đáp án​: 1,2,4 Câu 43​: "Đây hàng rào bảo mật điều khiển dòng thơng tin Internet mạng riêng, bảo vệ mạng LAN khỏi truy cập trái phép từ bên ngoài." Phát biểu liên quan đến khái niệm ? - Chương trình chống virus https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - Tên đăng nhập mật bảo mật - Tường lửa (Firewall) - Modem Đáp án​: Câu 44​: Người dùng nên làm để ngăn chặn trộm cắp thơng tin máy tính ? (Chọn 3) - Mua hệ thống để khóa máy tính tủ đặc biệt - Sử dụng mật tính bảo mật cao - Lắp đặt camera quan sát khu vực làm việc nhiều máy tính phòng mạng - Sử dụng chương trình chống virus - Hạn chế truy cập trang Web thư điện tử không rõ nguồn gốc Đáp án​: 2,4,5 Câu 45​: - "Luật cho phép bạn sở hữu tài sản trí tuệ mình; bạn quyền để tạo phân phối kết cơng việc mình, thực hiển thị sản phẩm bạn nơi công cộng." Phát biểu liên quan đến khái niệm ? - Quyền tác giả - Sở hữu trí tuệ - Đăng ký quyền - Luật sở hữu trí tuệ Đáp án​: Câu 46​: Luật quy định hoạt động ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, biện pháp bảo đảm ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, quyền nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng phát triển công nghệ thông tin? Luật Viễn thơng Luật Báo chí Luật Công nghệ thông tin Luật Giáo dục Đáp án​: Câu 47​: Khi bạn mua phần mềm quyền, nhà phân phối cung cấp cho bạn ? (Chọn 3) - Mã sản phẩm (Product code) mã khóa (Key code) - Giấy phép (license) cài đặt sử dụng phần mềm - Bản cập nhật phần mềm miễn phí - Giấy phép chỉnh sửa chương trình phần mềm - Giấy phép sử dụng phiên thử nghiệm phần mềm 10 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT Đáp án​: 1,2,3 Câu 48​: Thiết bị sau máy tính dễ dàng di chuyển gồm phần cứng hình cảm ứng đa cảm ứng; người dùng gõ; bàn phím ảo hình thay sử dụng bàn phím riêng biệt? - Máy tính bảng - Netbook - Máy tính xách tay - Điện thoại thơng minh Đáp án​: Câu 49​: Hãy ba đặc trưng điện thoại thông minh (Smartphone) ? (Chọn 3) - Cho phép cài đặt chương trình bên thứ ba - GPS - thời lượng pin lâu - Hỗ trợ thư điện tử - Hỗ trợ tất kiểu hệ điều hành - Bền so với điện thoại di động khác Đáp án​: 1,2,4 Câu 50​: Thiết bị nên sử dụng để lưu tệp tin dung lượng 25.165.824 Kilobytes ? - CD dung lượng 700 Megabytes - USB trống 10.24 Gigabytes - Ổ cứng máy tính xách tay trống 12.288 Megabytes - Ổ cứng máy tính để bàn trống 0.028 Terabytes Đáp án​: Câu 51​: Hệ điều hành chức ? (Chọn 3) - Điều khiển phần cứng - Quản lý chương trình - Quản lý tập tin - Quản lý nhân công ty - Tìm kiếm Internet Đáp án​: 1,2,3 Câu 52​: Để chương trình thực thi máy tính, trước hết mã nguồn chương trình phải …… - biên dịch thành mã máy (machine code) - kiểm tra hệ thống 11 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - vá lỗi - biên tập Đáp án​: Câu 53​: - Trong danh sách cập nhật hệ điều hành liệt kê đây, cập nhật quan trọng cần cài đặt ? - Một cập nhật để nhận biết thiết bị Bluetooth - Một cập nhật sửa chữa lỗ hổng bảo mật - Một cập nhật thử nghiệm (beta) phần mềm - Một cập nhật firmware cho thiết bị Đáp án​: Câu 54​: "Đây phần mềm ứng dụng miễn phí mà người dùng truy cập, tùy biến, thay đổi mã nguồn; tùy chỉnh mở rộng phần mềm theo nhu cầu chia sẻ phiên với người khác." Khái niệm đề cập đến loại phần mềm ? - Phần mềm cao cấp (Premium) - Phần mềm chia sẻ (Shareware) - Phần mềm mã nguồn mở (Open source) - Phần mềm miễn phí (freeware) Đáp án​: Câu 55​: "Những phần mềm đóng gói bán kèm theo máy tính mới, giá mua bao gồm giấy phép sử dụng hệ điều hành số chương trình khác." Khái niệm đề cập đến loại phần mềm ? - Phần mềm kèm (Bundling) - Phần mềm chia sẻ (Shareware) - Phần mềm mã nguồn mở (Open source) - Phần mềm miễn phí (freeware) Đáp án​: Câu 56​: Ba hành động nên thực để tăng hiệu máytính? (Chọn 3) - Giới hạn số chương trình chạy khởi động - Chạy hai chương trình quét virus để tăng độ bảo vệ - Ln giữ chương trình nhà sản xuất máy tính - Chạy chương trình thời điểm - Loại bỏ chương trình khơng dùng - Thường xun khôi phục tệp tin từ thùng rác Đáp án​: 1,4,5 12 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT Câu 57:​ - Tùy chọn sau cho phép cải thiện hiệu máy tính? - Thêm thiết bị khơng dây - Tăng số cổng kết nối - Thay card đồ họa tích hợp bo mạch chủ card đồ họa chuyên dụng - Thêm card mạng không dây Đáp án​: Câu 58:​ Hãy ưu điểm việc sử dụng mạng máy tính ? (Chọn3) - Tăng tốc độ xử lý cho máy tính mạng - Một nhóm người làm việc dự án chia sẻ tài liệu - Chi phí phần mềm thấp nhờ tùy chọn tiết kiệm giấy phép sử dụng phần mềm mạng - Nhiều người dùng làm việc đồng thời với tệp tin sở liệu - Chi phí phần cứng thấp nhờ khả chia sẻ thiết bị ngoại vi máy in Đáp án​: 2,4,5 Câu 59​: “Nhóm hai hay nhiều máy tính kết nối với gia đình, văn phòng nhóm tòa nhà nhỏ để truyền tải thông tin, chia sẻ liệu tài nguyên.” Đây đặc trưng loại mạng máy tính ? - Mạng cục LAN - Mạng diện rộng WAN - Mạng chuyển mạch công cộng - Mạng cục kết nối không dây (WLAN) Đáp án​: Câu 60​: Tốc độ truyền tải liệu sau nhanh ? - 300 Kbps - 300 Mbps - 3.000.000 bps - Gbps Đáp án​: Câu 61​: “Đây mạng diện rộng (WAN) bao gồm phần cứng kết nối với để chúng truyền thơng chia sẻ thơng tin.” Phát biểu đề cập đến loại mạng ? - Intranet - Extranet - Internet - Mạng chuyển mạch công cộng Đáp án​: 13 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT Câu 62​: “Đây mạng nội để nhân viên công ty hay tổ chức xây dựng chia sẻ thông tin chứa sở liệu riêng theo phương pháp World Wide Web Internet.” Phát biểu đề cập đến loại mạng ? - Intranet - Extranet - Internet - Mạng cục kết nối không dây (WLAN) Đáp án​: Câu 63​: “Đây trình chép tệp tin từ máy chủ Internet máy tính người dùng dòng thơng tin thường tải cách tự động riêng rẽ người dùng truy cập trang Web” Phát biểu đề cập đến khái niệm ? - Tải nội dung từ máy tính lên (upload) - Tải nội dung từ mạng xuống (download) - Nhập thông tin người dùng mật để đăng nhập vào hộp thư điện tử Gmail - Điền biểu mẫu trang Web Đáp án​: Câu 64​: Hãy hoạt động tải nội dung lên mạng (upload) ? - Nhập URL vào địa trình duyệt Web bấm Enter - Ghé thăm trang Web - Sao chép tệp tin ứng dụng từ trang Web tới máy tính - Điền biểu mẫu trang Web Đáp án​: Câu 65​: “Đây ứng dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng; thông qua hệ thống phần mềm tin học, khách hàng tìm hiểu thông tin hay thực số giao dịch ngân hàng thông qua phương tiện điện tử.” Đây đặc trưng loại dịch vụ ? - Ngân hàng điện tử (Electronic Banking, viết tắt E-Banking) - Thương mại điện tử (electronic commerce hay e-commerce) - Chính phủ điện tử (E-government) - Học tập điện tử (E-learning) Đáp án​: Câu 66:​ Hãy đặc trưng Chính phủ điện tử (E-government) ? (Chọn 3) - Đưa phủ tới gần dân đưa dân tới gần phủ - Làm minh bạch hóa hoạt động phủ, chống tham nhũng, quan liêu, độc quyền - Nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng vùng sâu vùng xa 14 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - Giúp phủ hoạt động hiệu quản lý phục vụ dân (cải cách hành nâng cao chất lượng dịch vụ công) - Cải thiện tác động lẫn thông tin dịch vụ khách hàng Đáp án​: 1,2,4 Câu 67​: Trong địa thư điện tử "p.f.92fallon@yahoo.com", phần biểu diễn tên hộp thư ? - yahoo 2-@ - p.f.92fallon - com Đáp án​: Câu 68​: - Hãy thành phần cấu trúc địa thư điện tử? (Chọn 3) - Tên hộp thư - Mật đăng nhập - Tên tổ chức - Loại tên miền - Chương trình quản lý thư điện tử Đáp án​: 1,3,4 Câu 69​: Một tin nhắn văn tạo gửi từ điện thoại di động (hoặc thiết bị di động tương tự) sử dụng giao thức ? - Chương trình tin nhắn tức thời (IM) - SMS (Dịch vụ tin nhắn ngắn) - MMS (Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện) - VoIP (Thoại qua giao thức Internet) Đáp án​: Câu 70​: - Các cách gọi khác thuật ngữ "Thoại qua giao thức Internet - VoIP" ? (Chọn 2) - Phòng trò chuyện trực tuyến (Chat rooms) - Điện thoại Internet (Internet telephony) - Hội nghị truyền hình (Teleconference) - Thoại băng thông rộng (VoBB) Đáp án​: 2,4 Câu 71: “Giao thức truyền thông cho phép thực gọi thoại sử dụng kết nối Internet băng thông rộng.” Đây loại giao thức ? - VoIP (Thoại qua giao thức Internet) 15 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - Chương trình tin nhắn tức thời (IM) - SMS (Dịch vụ tin nhắn ngắn) - MMS (Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện) Đáp án​: Câu 72​: Một cộng đồng ảo, nơi người dùng tương tác với người khác gọi ? - Nhóm tin (Newsgroups) - Nhật ký cá nhân trực tuyến (Weblogs) - Các mạng xã hội (Social networks) - Phòng trò chuyện trực tuyến (Chat rooms) Đáp án​: Câu 73​: “Một nhóm trang web tích hợp kênh thơng tin, dịch vụ, ứng dụng tổ chức thư điện tử, chia sẻ tài liệu, lịch công tác thông qua giao diện Web.” Đây đặc trưng loại hình ? - Cổng thông tin điện tử - Web Portal - Trang thông tin điện tử tổng hợp - Trang thông tin điện tử nội - Trang thông tin điện tử cá nhân Đáp án​: Câu 74​: “Một trang web chia sẻ thông tin mà người dùng thay đổi lúc đăng thường xuyên xuất theo thứ tự thời gian đảo ngược.” Đây đặc trưng loại hình ? - Trang thông tin điện tử cá nhân - Nhật ký cá nhân trực tuyến (Weblogs) - Trang thông tin điện tử tổng hợp - Trang thông tin điện tử nội Đáp án​: Câu 75​: “Một trang cá nhân mà người dùng đăng hình ảnh, video, văn chơi trò chơi điện tử với người khác.” Đây đặc trưng loại hình ? - Nhật ký cá nhân trực tuyến (Weblogs) - Trang cá nhân mạng xã hội - Phòng trò chuyện trực tuyến (Chat rooms) - Trang thông tin điện tử cá nhân Đáp án​: 16 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT Câu 76​: Khi bạn muốn thiết lập nguồn để chế độ Standby ? - Khi bạn cần phải mang máy tính xách tay đến vị trí khác - Khi bạn chờ đợi để kết nối với mạng - Khi bạn tham dự họp mà sau bạn muốn tiếp tục làm việc với bạn làm trước - Khi bạn muốn bảo tồn lượng hệ thống máy tính bạn khơng cắm vào nguồn Đáp án​: Câu 77​: Khi truy cập vào trang để mua sản phẩm dịch vụ, bạn nên làm ? (Chọn 2) - Lựa chọn đơn hàng tính hấp dẫn cao - Kiểm tra địa trang web viết cách xác khơng - Nghiên cứu độ tin cậy công ty cách liên lạc số liệt kê trang Web - Lựa chọn tốn trực tuyến hồn tồn thẻ tín dụng - Nhấp liên tục vào nút mua hàng với thẻ tín dụng chưa thấy xuất thơng báo mua hàng thành công Đáp án​: 2,3 Câu 78​: Phát biểu sau tả xác tường lửa (Firewall) ? - Tường lửa sử dụng kỹ thuật lọc gói liệu kỹ thuật nâng cao khác để điều khiển dòng truyền tải liệu - Tường lửa sử dụng lọc gói liệu để bảo vệ mạng - Tường lửa bảo vệ tài nguyên mạng - Tường lửa bảo vệ thông tin nhạy cảm Đáp án​: Câu 79​: Hãy lý nên lưu liệu dự phòng (Chọn 3) - Phòng trường hợp bị cắp - Phòng trường hợp bị mát hệ thống thiên tai, hỏa hoạn - Phòng trường hợp bị cơng hacker virus - Phòng trường hợp làm việc từ xa cơng tác - Phòng trường hợp làm việc từ điện thoại di động Đáp án​: 1,2,3 Câu 80​: - Virus máy tính, sâu máy tính (Worms), chương trình ngựa Trojan … gọi chung ? - Phần mềm gián điệp (Spyware) 17 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - Phần mềm độc hại (Malware) - Phần mềm quảng cáo (Adware) - Phần mềm miễn phí (Freeware) Đáp án​: Câu 81​: - Sâu máy tính khác với virus máy tính điểm ? - Sâu máy tính khơng gây hại cho máy tính mạng - Sâu máy tính khơng thể nhận diện - Sâu máy tính virus tự nhân để lây nhiễm vào tài nguyên hệ thống mạng - Không thể diệt sâu máy tính Đáp án​: Câu 82​: Loại phần mềm nguyên nhân gây hiệu suất máy tính không mong muốn ? - Phần mềm chia sẻ (Shareware) - Phần mềm độc hại (Malware) - Phần mềm quảng cáo (Adware) - Phần mềm miễn phí (Freeware) Đáp án​: Câu 83​: Những hành động bạn làm để tránh nhiễm phần mềm độc hại máy tính bạn ? (Chọn 2) - Sử dụng cửa sổ pop-up - Sử dụng tường lửa (firewall) - Mở tập tin đính kèm thư rác - Sử dụng phần mềm chống virus cập nhật Đáp án​: 2,4 Câu 84​: Loại phần mềm độc hại phải tự gắn vào chương trình hành ? - Virus máy tính - Sâu máy tính (Worms) - Chương trình ngựa Trojan - Phần mềm gián điệp (spyware) Đáp án​: Câu 85​: Hãy lý xem sử dụng hợp pháp tài liệu quyền ? (Chọn 2) - Sao chép lại tác phẩm với cải tiến sửa đổi - Sử dụng tác phẩm cho mục đích nghiên cứu 18 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - Sử dụng tác phẩm cho mục đích giáo dục giảng dạy - Khai thác tác phẩm với mục đích thu lợi nhuận - Cơng khai chép tác phẩm sử dụng Internet Đáp án​: 2,3 Câu 86: Bạn chấp thuận điều khoản "thỏa thuận giấy phép cho người dùng cuối" (End User Licence Agreement - EULA) thời điểm cài đặt, tức bạn đồng ý ? (Chọn 2) - Tuân thủ nguyên tắc sử dụng phần mềm máy tính - Đồng ý khơng bất hợp pháp phần mềm để phân phối cho người khác - Đồng ý yêu cầu nhà cung cấp phần mềm chịu trách nhiệm thiệt hại xảy cài đặt phần mềm - Đồng ý trả chi phí cho cập nhật chương trình Đáp án​: 1,2 Câu 87​: "Đây giấy phép phân phối phần mềm cho phép người sử dụng dùng thử, đánh giá sản phẩm miễn phí khoảng thời gian xác định, giới hạn chức sản phẩm." Phát biểu liên quan đến loại phần mềm ? - Phần mềm miễn phí (Freeware) - Phần mềm chia sẻ (Shareware) - Phần mềm quảng cáo (Adware) - Phần mềm mã nguồn mở (Open source) Đáp án​: Câu 88​: Hành động nên làm để bảo vệ riêng tư bảo mật trực tuyến liệu cá nhân? - Để lại thông tin cá nhân nơi công cộng máy tính qn cà phê cơng cộng - Luôn sử dụng địa email bạn giao tiếp diễn đàn công cộng - Luôn sử dụng địa e-mail bạn giao tiếp chi tiết thẻ tín dụng - Sử dụng địa e-mail riêng cho truy cập trực tuyến khơng đòi hỏi xác danh tính cá nhân, sử dụng bí danh thay tên bạn Đáp án​: Câu 89​: Một hình thức vi phạm bảo vệ liệu cá nhân phổ biến thời gian qua thu thập địa thư điện tử cá nhân trái phép để phục vụ cho nhiều mục đích khác Đó mục đích ? (Chọn 2) 19 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT - Quảng cáo trực tuyến - Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng - Kinh doanh hồ sơ thông tin người tiêu dùng - Sử dụng thông tin cá nhân phải phù hợp với mục đích thông báo trước Đáp án​: 1,3 Câu 90​: Văn luật Việt Nam đưa "Hành vi sử dụng trái phép thơng tin cá nhân vào nhóm tội phạm “sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet”, với mức xử lý hình cao lên đến năm tù." ? - Bộ luật Hình - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Luật Giao dịch điện tử - Nghị định thương mại điện tử Đáp án​: Câu 91​: Các hành vi sau bị cấm tham gia ứng dụng phát triển công n​ ghệ thông tin? (Chọn 3) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù dân tộc nhân dân nước, kích động dâm ơ, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại phong mỹ tục dân tộc Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín cơng dân Phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an tồn xã hội, phòng, chống tội phạm Đáp án​: 1,2,3 Câu 92​: Luật quy định hoạt động an tồn thơng tin mạng, quyền, trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc bảo đảm an toàn thơng tin mạng? Luật Sở hữu trí tuệ Luật Giao dịch điện tử Luật Công nghệ thông tin tin Luật an tồn thơng tin mạng Đáp án​: Câu 93​: Các hành động tham gia ứng dụng công nghệ thông tin? (Chọn 20 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT 3) Không ngăn chặn việc truyền tải thông tin mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, chép làm sai lệch thông tin mạng trái pháp luật Gây ảnh hưởng, cản trở trái pháp luật tới hoạt động bình thường hệ thống thơng tin tới khả truy nhập hệ thống thông tin người sử dụng Khơng cơng, vơ hiệu hóa trái pháp luật làm tác dụng biện pháp bảo vệ an tồn thơng tin mạng hệ thống thơng tin; công, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống thông tin Không phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân Xâm nhập trái pháp luật bí mật mật mã thơng tin mã hóa hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Đáp án​: 1, 3, Câu 94: Hành động bạn sai sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng? (Chọn 4) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây hận thù, mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc, tôn giáo Tun truyền, kích động bạo lực, dâm ơ, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại phong, mỹ tục dân tộc Không đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất phẩm bị cấm Không giả mạo tổ chức, cá nhân phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai thật xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, 21 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 01- Hiểu biết CNTT thông tin cá nhân tài nguyên Internet Đáp án​: 1, 2, 4, ****************************** 22 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm ... Màn hình Đáp án​: 1,2,3 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT – Mô đun UI 01- Hiểu biết CNTT Câu 10:​ Chuột không dây sử dụng công nghệ... mạch công cộng Đáp án​: 13 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT – Mô đun UI 01- Hiểu biết CNTT Câu 62​: “Đây mạng nội để nhân viên công ty... Trang thông tin điện tử cá nhân Đáp án​: 16 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT – Mô đun UI 01- Hiểu biết CNTT Câu 76​: Khi bạn muốn thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – mô đun UI 01 hiểu biết về CNTT cơ bản (có đáp án), Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – mô đun UI 01 hiểu biết về CNTT cơ bản (có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay