BÀI tập lớn địa kỹ THUẬT ỨNG DỤNG

26 36 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 16:44

KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG MỞ ĐẦU Nền đất yếu biện pháp xử lý Nền đắp đất yếu cơng trình xây dựng thường gặp Cho đến nước ta, việc xây dựng đắp đất yếu vấn đề tồn tốn khó người xây dựng, đặt nhiều vấn đề phức tạp cần nghiên cứu xử lý nghiêm túc, đảm bảo ổn định độ lún cho phép cơng trình Nền đất yếu đất không đủ sức chịu tải, không đủ độ bền biến dạng nhiều, xây dựng cơng trình Đất yếu loại đất khơng có khả chống đỡ kết cấu bên trên, bị lún tuỳ thuộc vào quy mô tải trọng bên Khi thi công cơng trình xây dựng gặp loại đất yếu, tùy thuộc vào tính chất lớp đất yếu, đặc điểm cấu tạo cơng trình mà người ta dùng phương pháp xử lý móng cho phù hợp để tăng sức chịu tải đất, giảm độ lún, đảm bảo điều kiện khai thác bình thường cho cơng trình Trong thực tế xây dựng, có nhiều cơng trình bị lún, sập xây dựng đất yếu khơng có biện pháp xử lý hiệu quả, khơng đánh giá xác tính chất lý đất để làm sở đề giải pháp xử lý móng phù hợp Đây vấn đề khó khăn, đòi hỏi kết hợp chặt chẽ kiến thức khoa học kinh nghiệm thực tế để giải quyết, giảm tối đa cố, hư hỏng cơng trình xây dựng đất yếu Sau đây, xin trình bày phương pháp bấc thấm xử lý đất yếu dự án “ Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng” Phạm đình viêt Page BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 Mô tả chung 1.1 Mô tả dự án Dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đường cao tốc loại A, tốc độ thiết kết 120 Km/giờ với sáu (06) xe, tổng chiều dài 105.5km Đường ô tô cao tốc HN-HP bắt đầu đường vành đai III thành phố Hà Nội kết thúc thành phố Hải Phòng, di qua tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương Hải Phòng Hơp đồng EX3 dài 14Km, điểm đầu tuyến Km19+000 xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, điểm cuối tuyến Km33+000 xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương Phạm vi lộ quyền 100m , bề rộng đường 33m với xe, thời gian thi cơng 36 tháng Nói chung, đặc điểm khí hậu khu vực thi cơng nhiệt độ cao, nóng ẩm mưa nhiều Thời tiết nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau mùa mưa từ tháng đến tháng 10 Lượng mưa trung bình năm 1,600-1,800mm, mưa bão cao tập trung vào từ tháng đến tháng Đặc điểm địa hình địa mạo: Về mặt tổng thể, khu vực tuyến có địa hình phẳng Cao độ mặt địa hình thay đổi khơng nhiều bề mặt bị chia cắt ao hồ mương Thành tạo nên bề mặt địa hình trầm tích: sét, cát sét, sét cát cát 1.2 Đặc điểm địa cht: Dựa vào kết khảo sát trờng thí nghiệm phòng, địa tầng khu vực khảo sát chia thành lớp, phụ lớp sau: Đất đắp đất trồng trọt (G) Đây lớp đất nằm tuyến khảo sát, bao gồm đất đắp đất trồng trọt Phm ỡnh viờt Page BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thut XDCTGT K22.2 Sét béo, màu xám nâu, xám vàng, trạng thái cứng vừa (Lớp 1) Thành phần cđa phơ líp nµy lµ: sÐt bÐo (CH) vµ sÐt gầy (CL), màu xám nâu, xám vàng Bề dày lớp thay đổi từ 0.6m (LK16) đến 7.4m (CH4), trung bình 2.16m Cao độ mặt lớp thay đổi từ 1.14m (Y101) đến 2.50m (TN27) ứng suất kháng cắt không thoát nớc trạng thái nguyên trạng từ 9.3 đến 21.7 kPa ứng suất kháng cắt không thoát nớc trạng thái phá huỷ từ 2.9 đến 7.1 kPa Sét gầy, màu xám đen, xám nâu, trạng thái mềm (CL) - Lớp Thành phần lớp sét gầy (CL), sét béo (CH) bụi dẻo (MH) Lớp phân bố không liên tục, cao độ mặt lớp thay ®æi tõ 2.83m (CH7) ®Õn to -4.89m (Y75), cao ®é ®¸y líp thay ®ỉi tõ 1.39 (ND1) ®Õn -15.26 (CC39) Chỉ số dẻo tính nén lún cao Bề dày cđa líp thay ®ỉi tõ 0.64m (ND1) ®Õn 15.7m (CC39), bề dày trung bình lớp 5.83m ứng suất kháng cắt không thoát nớc trạng thái nguyên trạng từ 7.0 đến 24.7 kPa ứng suất kháng cắt không thoát nớc trạng thái phá huỷ từ 3.2 đến 9.6 kPa Cát sét, màu xám nâu, xám vàng, kết cấu rời rạc đến chặt vừa (SC) - Lớp Lớp có chiếu dày thay đổi phức tạp, thành phần lớp cát sét (SC), cát bụi (SM) lẫn cát cấp phối Chiều dày lớp thay đổi 1.2m (ND4) đến 17.0m (EX3-Y5), trung bình 5.83m Cao độ đỉnh lớp thay đổi từ 2.18m (LK13) đến -9.6m (EX3-UP2) Cát cấp phối kém, màu xám đen, xám nâu, kết cấu rời rạc đến chặt vừa (SP) Lớp Thành phần lớp cát cấp phối (SP) cát bụi (SM) Chiều dày lớp thay đổi 1.6m (Y80) ®Õn 9.45m (Y89), Phạm đình viêt Page BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 trung bình 5.07m Cao độ đỉnh lớp thay đổi từ 1.39m (ND1) đến -13.13m (ND7) Sét gầy, màu xám đen, xám nâu, trạng thái mềm yếu đến mềm (CL) - Lớp Lớp phân bố không liên tục, thành phần lớp sét gầy (CL), cát bụi chứa sét (CL-ML) bụi dẻo lẫn cát (MH) Bề dày lớp thay đổi từ 1.2m (CH9) đến 10.3m (EX3-UP3), trung bình 5.09m ứng suất kháng cắt không thoát nớc trạng thái nguyên trạng 10.7 đến 28.6 kPa ứng suất kháng cắt không thoát nớc trạng thái phá huỷ 3.8 đến 11.0 kPa Cát sét, màu xám vàng, kết cấu rời rạc đến chặt võa (SC) - Líp Líp nµy cã chiều dµy thay đổi phức tạp, thành phần lớp cát sét (SC), cát bụi (SM) cát cấp phối chứa sét (SPSC) Chiều dày lớp thay đổi 2.0m (ND3) đến 28.9m (CH1), trung bình 8.06m Sét gầy, màu xám sáng, xám nâu, trạng thái cứng đến cứng (CL) - Lớp Lớp phân bố dọc theo tuyến khảo sát nhng không liên tục, thành phần lớp sét gầy (CL), sét béo (MH) bụi dẻo lẫn cát (MH), lớp có sức chịu tải tốt Cao độ đỉnh lớp thay ®ỉi tõ 0.74m (Y68) ®Õn -23.6m (EX3-UP2), cao ®é ®¸y líp thay ®ỉi tõ -5.02m (ND4) ®Õn -28.15m (Y102) BỊ dày trung bình lớp 4.94m ứng suất kháng cắt không thoát nớc trạng thái nguyên trạng 8.1 đến 16.4 kPa ứng suất kháng cắt không thoát nớc trạng thái phá huỷ 3.9 đến 8.1 kPa Phm đình viêt Page BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2  C¸t sÐt, c¸t cÊp phèi kÐm lÉn sÐt, c¸t cÊp phèi kÐm (SC, SP-SC, SP) - Lớp Căn vào kết khảo sát trờng thí nghiệm phòng, lớp đợc chia làm phụ lớp: Phụ lớp 8a: Cát sét, màu xám vàng, xám đen, kết cấu chặt vừa (SC) Thành phần phụ lớp c¸t sÐt (SC), c¸t cÊp phèi kÐm (SP-SC), c¸t sÐt (SC-SM) bụi Cao độ đỉnh phụ lớp thay đổi mạnh từ -4.1m (EX3-Y1) đến -21.26m (CC39), cao độ đáy phơ líp thay ®ỉi tõ -7.36m (ND5) ®Õn -37.74m (CH2) Chiều dày trung bình phụ lớp 7.58m ứng suất kháng cắt không thoát nớc trạng thái nguyên trạng 4.8 đến 22.6 kPa ứng suất kháng cắt không thoát nớc trạng thái phá huỷ 6.4 đến 14.7 kPa Phụ lớp 8b: Cát cấp phối lẫn sét, màu xám đen, xám nâu, kết cấu chặt vừa đến chặt (SP-SC) Cao độ đỉnh phụ lớp thay đổi từ -1.78m (Y67) đến -29.26m (CC39) Phụ lớp 8c: Cát cấp phối kém, màu xám đen, xám nâu, kết cấu chặt vừa đến chặt (SP-SC) Chiều dày phụ lớp cha xác định, lớp đất có sức chịu tải cao lớp phụ lớp nªu trªn 2.1 Thiết bị nhân thi cơng: Thiết bị thi công PVD (bấc thấm) nhà thầu loại tải trọng cố định, kết hợp lắp cần thi công máy đào cải tạo, thiết bị hoàn toàn đảm bảo chất lượng tiến độ thi công Máy đào cải tạo chuyển đổi từ máy đào bánh xích, di chuyển dễ dàng Máy lắp ráp trường, máy tiếp xúc với đất diện tích rộng, bề mặt đất yếu thông thường, sau xử lý sơ bộ, máy có Phạm đình viêt Page BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 thể di chuyển dễ dàng trình lắp dựng cắm bấc thấm khu vực trường, kế vị trí mép biên Lõi cắm cắm bấc thấm dẹt loại hình thoi dẹt hình tròn, đường kính lớn kích thước bấc thấm, chiều dài dài chiều sâu thiết kế bấc thấm, để đảm bảo bấc thấm không hư hỏng trình cắm bấc, bấc thấm cố định đất yếu, tác dụng ống dẫn cắm bấc thấm xuống đảm bảo q trình cắm khơng bị hư hỏng Cơng suất máy móc phải đảm bảo cắm bấc vào vị trí độ sâu thiết kế, không sử dùng loại dạng búa xối nước Chiều dài cắm thẳng đứng bấc không nhỏ chiều dài thiết kế  Máy đào cải tạo dự định sử dụng loại PC-200 có số kỹ thuật sau: o Tổng trọng lượng công tác (kg): 19,900 o Công suất gầu (tiêu chuẩn ISO)(m³): 0.8 o Chiều dài cần (mm): 5,700 o Chiều dài dây gầu (mm): 2925 o Tốc độ di chuyển (Km/h): 3.0/4.1/5.5 o Động cơ: Komatsu SAA4D107E-1 o Công suất động (KW/rpm): 110/2000 o Bán kính thi cơng tối đa (mm): 9875 o Kích thước ngồi (L x W x H, mm): 9480×2800×3040  Máy cắm bấc thấm ép tĩnh: Kiểu S-1600 Phạm đình viêt Page KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG Equipment: Static-Pressure (Constant- Tên thiết bị: Dàn máy cắm bấc ép tĩnh Loaded) PVD Installer Model: S-1600 Model thiết bị: S-1600 Work Depth: 18m Chiều sâu cắm bấc: 18m Max Work Capacity: 800m/h Năng suất: 800m/h Apparant Dimensions(L x W x H): Kích cỡ bên ngồi: ( dài × rộng × cao) 0.8×0.8×20m 0.8×0.8×20m Weight: 3500kg Trọng lượng: 3500kg Ex-works No.: 080026 080027 Số chế tạo:080026 080027 Inspected by: Kiểm định viên: Production Date: 2008.10.08 Năm sản xuất: 2008.10.08 Manufacturer: Lianyungang Kede Nhà chế tạo: CT HH Thiết bị công Engineering Equipment Co., Ltd trình Khoa Đức thành phố Liên Vân Phạm đình viêt Page KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG Cảng Kiếm//lõi cắm: bê rộng trong: 12cm, dày : 3c  Kiếm//lõi cắm: bê rộng trong: 12cm, dày : 3cm, chiều dài: 19m Ảnh dàn máy cắm bấc sau: Phạm đình viêt Page BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 Máy xúc bánh xích cải tạo thành máy cắm bấc tổ hợp sau Phạm đình viêt Page KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG Ảnh máy cắm bấc tổ hợp sau Bảng thiết bị máy móc thi cơng kế hoạch đưa vào sử dùng STT Tên Số hiệu K.Lượng Đơn vị Cần máy cắm PVD S-1600 Cái Máy đào bánh xích PC-200 Cái Ghi Căn theo u cầu khối lượng cơng trình thời gian hợp đồng cơng trình này, dự định huy động nhân viên thi công cắm bấc cho hai tổ máy sau: Bảng huy động nhân lực thi công STT Chức danh Số lượng Ghi Đội trưởng Cho dàn máy Thợ vận hành máy cắm bấc Cho dàn máy Thợ phụ cắm bấc thấm Cho dàn máy Phạm đình viêt Page 10 KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG thoát nước phải có đặc tính chống ăn mòn có độ dẻo dầy đủ, để đảo bảo tính lâu dài bấc thấm nhựa đất, không bị đứt gãy hỏng đất cố kết biến dạng Màng lọc thơng thường làm vải địa khơng dệt, có khả ngăn cách hạt đất thấm 2.2.6 Ống nước phải đảm bảo hồn chỉnh khơng bị hỏng khơng có khuyết điểm, vết rách, lỗ thủng hay vết nứt bên bên 2.2.7 PVD phải đáp ứng số tài liệu hợp đồng sau: Phương pháp thí Các đặc tính PVD Yêu cầu Kích thước lỗ vỏ lọc (µm) nghiệm ASTM D4751 Độ giãn dài đứt –ASTM D4632 > 20% Độ giãn dài với lực 0.5kN –ASTM D4632 < 10% Khả thoát nước áp lực 350kN/m2 ASTM D4716 ≥ 60x10-6 m3/giây Hệ số thấm vỏ bọc ASTM D4491 ≥ 1.4x10-4 m/giây ASTM 4595 ≥ 1kN/PVD Cường độ chịu kéo ứng với độ giãn dài 10% nhằm chống đứt thi công PVD ≤ 75 Bê rộng PVD Xấp xỉ 100mm±2mm SECTION A-A CHI TIẾT NEO mỈ t c ¾tBẤC a-a THẤM 15mm Welding Steel plate 160mm length, 5mm width, 1mm thick Thép dài 160mm, rộng 5mm, dày 1mm Hµn steel plate (12x8)cm 2mm thick ThÐp tÊm (12x8)cm dày 2mm Welding line 40mm A 80mm 40mm Đ ờng hµn A Page 12 Phạm đình viêt 110mm 150mm steel plate (12x8)cm 2mm thick ThÐp tÊm (12x8)cm dµy 2mm KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG 2.2.8 Trong trình vận chuyển lưu kho, bấc thấm gói vỏ bọc có khả bảo vệ cao Vật liệu phải lưu giữ kho bảo vệ chống lại ánh sáng mặt trời, bùn, rác, bụi chất có hại khác Vật liệu đưa đến trường phải có chứng nhà sản xuất, xuất trình tư vấn kiểm tra trước thi công 2.2.9 Chức khả làm việc PVD 2.2.9.1 PVD phải đủ độ mềm dẻo để vừa khắc phục ảnh hưởng độ lún dự tính đất trì tính liên tục khơng tạo tác động đáng kể cho kết cấu Vật liệu bấc thấm phải loại trơ trì lực chúng suốt thời gian cố kết yêu cầu 2.2.9.2 Bấc thấm phải có sức kháng nhỏ đến dòng dẫn nước từ đất xung quanh mà không để hạt đất mịn lọt vào gây tắc nghẽn vỏ lọc 2.2.9.3 Bấc thấm phải có khả nước dọc theo chiều dọc khơng gây cản trở đáng kể dòng chảy trì khả nước độ sâu làm việc lớn theo quy định 2.3 Các đoạn thi cơng Có 24 phân đoạn thi công lắp đặt bấc thấm gói EX3, tổng cộng 3,730m dài, sau: STT Lý trình KM20+900~KM21+070 Phạm đình viêt Chiều dài Khoảng (m) cách (m) 170 1.7 Độ sâu xử lý (m) 15 Page 13 KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG 15 210 1.7 1.6 KM21+980~KM22+190 210 1.8 KM22+190~KM22+300 110 1.6 11 KM22+300~KM22+440 140 1.8 15 KM22+440~KM22+580 140 1.6 14 KM22+580~KM22+830 250 1.6 14 KM22+830~KM22+940 110 1.6 16 10 KM22+940~KM23+030 90 1.5 14 11 KM23+030~KM23+140 110 1.5 15.5 12 KM23+280~KM23+380 100 1.6 15 13 KM23+380~KM23+540 160 1.5 14 14 KM23+540~KM23+820 280 1.4 14 15 KM24+140~KM24+360 220 1.8 13 16 KM24+360~KM24+450 90 1.6 17 KM24+820~KM25+000 180 1.4 9.5 18 KM26+960~KM27+100 140 1.5 18.5 19 KM30+360~KM30+430 70 1.8 11 20 KM30+540~KM30+700 160 1.8 10 21 KM31+360~KM31+480 120 1.1 22 KM31+620~KM31+900 280 1.6 15 23 KM32+160~KM32+240 80 1.5 13 24 KM32+240~KM32+380 140 1.8 9.5 KM21+070~KM21+240 170 KM21+770~KM21+980 Công nghệ thi công 3.1 Giới thiệu công nghệ: 3.1.1 PVD sử dụng để cải tạo đất yếu, cắm vào đất yếu, dẫn nước ngầm lên mặt Sau lắp đặt bấc thấm đắp vật liệu lên trên, tải trọng đắp ép lên đất yếu cách liên tục Dưới áp lực tác tác dụng mao dẫn, nước ngầm Phạm đình viêt Page 14 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 thoát lên đến lớp đệm cát theo bấc thấm thoát theo lớp cát đệm Trong vậy, áp lực lên đất tăng liên tục đẩy nhanh tốc độ lún cố kết, cường độ đất cải tạo PVD phương pháp hiệu nơi đất yếu có chiều dày lớn, nhiều nước ngầm/nước mặt 3.1.2 Thi cơng PVD có phương pháp chủ yếu, ép rung ép tĩnh Ở Việt Nam, phương pháp ép tĩnh dùng phổ biến, hợp đồng này, nhà thầu đề nghị sử dụng phương pháp ép tĩnh 3.2 Tiêu chuẩn áp dụng: 3.2.1 Tiêu chuẩn 22TCN 263-2000 Bộ GTVT Việt Nam; 3.2.2 Quy trình 22TCN262-2000 cho khảo sát thiết kế đường đất yếu; 3.2.3 ASTM D420 Tiêu chuẩn kỹ thuật hướng dẫn mô tả trường cho mục đích thiết kế, thi cơng cơng trình 3.2.4 AASHTO, ASTM TC Việt Nam cho thí nghiệm phòng 3.3 Đoạn tham chiếu thi cơng thử nghiệm 3.3.1 Mục đích u cầu: Đoạn công tác cải tạo yếu quy định Đoạn tham chiếu (RS) Mục đích RS kiểm nghiệm biện pháp thi cơng nhà thầu, theo dõi tính ổn định đắp, khẳng định trình tự đắp gia tải theo giai đoạn, định lượng độ lún ứng với chiều cao đắp khác thoát nước đứng thiết kế, thiết lập quy trình quan trắc tốt thiết bị kiến nghị sử dụng, kiểm tra tiêu chuẩn thử nghiệm cho công tác nghiệm thu đất cải tạo Việc thi công đại trà nhà thầu Kỹ sư định dựa kết nghiệm thu ban đầu đoạn RS Đoạn tham chiếu có chiều dài 100m, phải xác định vị trí vẽ nhà thầu lập Kỹ sư chấp thuận Các yêu cầu thi công chủ yếu đoạn tham chiếu sau: Phạm đình viêt Page 15 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 a) RS phải thi công theo mặt cắt ngang điển trình bày vẽ RS phải thi công tuân thủ vẽ tiêu chuẩn kỹ thuật cho công tác thi công đường b) Các yêu cầu thi công phải tương tự hạng mục cơng việc có liên quan mục khác Tiêu chuẩn kỹ thuật c) Nhà thầu tiến hành khoan lấy mẫu độ sâu tối đa 40m vẽ Kỹ sư chi dẫn Nếu Kỹ sư u cầu, mẫu thí nghiệm phòng thí nghiệm để phân tích so sánh với kết thu từ thiết bị quan trắc đoạn tham chiếu Công tác khoan lấy mẫu tuân theo qui định khoản 3.14.2 mục 03900 Chỉ dẫn kỹ thuật d) RS lắp đặt nhiều thiết bị quan trắc phần khác công trình giám sát đắp vĩnh cửu Việc giám sát định hướng cho đánh giá tính ổn định, chất tải phân kỳ, thời gian cố kết, thiết kế thoát nước đứng điều chỉnh tiêu dỡ tải Chỉ Kỹ sư có quyền điều chỉnh yêu cầu Thêm vào đó, từ kết thử nghiệm RS, Kỹ sư Nhà thầu bàn bạc điều chỉnh để tối ưu hóa quy trình thi cơng nhà thầu e) Ngồi bàn quan trắc lún đo chuyển vị cần thiết cho việc quan trắc đắp toàn chiều dài tuyến, giếng quan trắc, thiết bị đo chuyển vị ngang sâu, thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng lắp đặt vị trí theo độ sâu vẽ Kỹ sư dẫn 3.3.2 Vị trí đoạn tham chiếu thi công thử Nhà thầu đề xuất thi công thử Km22+300-Km22+400 (100m), chiều sâu cắm thử 15,5m, khoảng cách bước cắm 1.8m 3.3.3 Quy trình thi cơng 3.3.3.1 Lắp đặt máy thi công PVD 3.3.3.2 Kiểm tra lý trình, chiều rộng đường, cao độ lớp nước đoạn thi cơng đệ trình Kỹ sư chấp thuận trước tiến hành thi cơng Phạm đình viêt Page 16 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 3.3.3.3 Sử dụng máy toàn đạc thước thép để định vị đánh dấu vị trí PVD cọc tre que nhựa điểm theo thiết kế 3.3.3.4 Xác định chiều sâu bước cắm bấc; 3.3.3.5 Di chuyển máy cắm bấc vào vị trí đánh dấu chuẩn bị cắm bấc 3.3.3.6 Lắp đặt đầu ống cắm bấc, neo, hiệu chỉnh độ thẳng đứng dẫn 3.3.3.7 Khởi động thiết bị ấn lõi cắm xuống cao độ thiết kế; 3.3.3.8 Kéo lõi cắm lên; 3.3.3.9 Cắt PVD; 3.3.3.10 Kiểm tra ghi chép tình hình cắm vị trí bấc v.v; 3.3.3.11 Tiến hành ghi chép thi cơng vị trí bấc thấm; 3.3.4 Báo cáo thi công thử : Ngay sau kết thúc đoạn thi công thử, Nhà thầu phải lập báo cáo thi cơng thử đệ trình lên tư vấn xem xét chấp thuận trước thực thi công đại trà 3.4 Chuẩn bị thi công PVD 3.4.1 San mặt Dọn san phẳng bề mặt thi công để máy thi công đứng di chuyển 3.4.2 Bố trí cơng trường Nhà thầu bố trí trường thi công cách hợp lý theo đặc điểm công tác, điều kiện giao thông phạm vi giải phóng mặt Bố trí khơng ngồi phạm vi xác định bề rộng đáy đường 3.4.3 Định vị phóng dạng vị trí Để tính tốn phạm vi cơng trường theo vẽ thiết kế xử lý đất yếu đường, sử dụng điểm khống chế có điểm bổ sung để đo đạc phóng dạng khu vực thi cơng, định vị trí tim, biên cọc khống chế, sau xác định đánh dấu vị trí thi cơng PVD cọc tre, Phạm đình viêt Page 17 KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG CONSTRUCTION OF PREFABRICATED VERTICAL DRAIN - Installation of prefabricated wick drain - Push the wick drain into mandrel by manpower - Press the mandrel down to design depth - Extract the mandrel, cut off the upper head of the wick drain - Construction of granular drainage blanket - Use bulldozer to grade sand material - The first compacted by pneumatic tired roller - The second compacted by steel roller pneumatic tired roller Steel wheel roller P.V.D pushing equipment bulldozer P.V.D Granular drainage blanket Sơ đồ bố trí bấc thấm nhựa sau: MINISTRY OF TRANSPORT NATIONAL HIGHWAY No 10 IMPROVEMENT PROJECT CONTRACTOR: PROJECTS MANAGEMENT UNIT No 18 (PMU 18) SUPPLEMENTARY WORKS USING UNUSED BALANCE FUND - PHASE CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION BIDING DOCUMENT FOR PACKAGE S4: UPGRADING OF PROVINCIAL ROAD No 191 1:2 SOFT SOIL TREATMENT Scale: As shown Dwg No.: 005 Hanoi, 12 Jan 2005 1:2 Các vị trí PVD trường xác định trước thi công ngày Chuyển máy thi cơng PVD vào vị trí Xác định điểm bắt đầu trục tâm để tính chiều dài bấc thấm nhựa cắm vào lòng đất, sử dụng dây dọi thiết bị nhỏ kiểm tra độ thẳng đứng trục tâm 3.5 Cắm bấc thấm 3.5.1 Trình tự thi cơng Định vị máy cắm bấc → lắp đầu ống cắm bấc → hạ ống dẫn → bật máy cắm bấc cắm bấc Phạm đình viêt Page 18 KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG đến độ sâu thiết kế (nếu chiều dài bấc khơng đủ : xử lý đầu nối → cắm bấc đoạn tiếp theo) → nâng cao ống dẫn → cắt đứt bấc thấm nhựa → kiểm tra ghi chép tình hình cắm nhứ vị trí cắm bấc → di chuyển máy cắm bấc vào vị trí Sơ đồ trình tự thi công PVD Chuẩn bị thi công Định tuyến Lắp dựng thiết bị Tự kiểm tra đệ trình TVGS kiểm tra chấp thuận Chuẩn bị lõi cắm Đưa máy cắm vào vị trí Tự kiểm tra đệ trình kiểm tra Chuẩn bị PVD, trình Tư vấn k.tra Lắp neo Kiểm tra độ thẳng đứng Cắm bấc xuống lõi cắm Kéo lõi lên Cắt đầu PVD Phạm đình viêt Tự kiểm tra đệ trình kiểm tra Cắm vị trí bấc Kiểm tra cao độ Page 19 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 Các bước quan trọng khống chế sau: Di chuyển máy cắm bấc lắp đắp xong vào vị trí chọn, cho bấc thấm vào giá gá bấc, luồn bấc thấm vào trong, dẫn bấc từ đầu dưới, lắp neo, ghim đầu bấc thấm, kéo chặt lại đầu trên, để neo bịt kín vào miệng ống cắm, đưa đầu lõi cắm cắm đối chuẩn vị trí lỗ, để xác định chuẩn xác vị trí điểm cắm, đóng ống cắm ngập đến chiều sâu quy định Sau nâng cao lõi cắm để đầu chốt thả từ miệng cắm găm vào yếu Nâng cao ống cắm 50cm từ mắt đất trở lên, sau cắt đứt bấc thấm nhựa dao từ chỗ cách đỉnh lớp cát đệm 200mm, gấp bấc thấm tạo thành góc 90º theo chiều thuận với chiều nước, để lớp cát đệm dùng cát phủ lên tránh bấc bị bật lên Sau di chuyển máy sang vị trí để tiến hành thi cơng 3.5.2 Các lưu ý thi công 3.5.2.1 Trên máy thi cơng bấc thấm, Có đánh dấu vạch thước cắm vào rõ ràng máy cắm bấc, để kiểm sốt chiều dài cắm đóng bấc thấm 3.5.2.2 Biện pháp nối bấc thấm: Khi cần thiết phải nối bấc thấm, lột vỏ lọc trước, nối lõi nhựa thoát nước PVD với dạng nối chồng cho cách rãnh thoát liên tục, chiều dài đoạn chồng lên ≥30cm, dán lại vỏ lọc, dùng máy ghim bấc ghim lại chặt chẽ cẩn thận 3.5.2.3 Đầu nối bấc thấm nhựa neo phải bền vững, phải bị kín miệng ống đẫn, tránh bùn chạy vào kéo ống dẫn bấc thấm bị kéo lên theo 3.5.2.4 Đối với bùn đất bị kéo lên theo nhổ lõi cắm, không phép để lên lớp cát đệm, tránh việc tắc đường thoát nước; 3.5.2.5 Khi chất xếp bấc thấm, nên ý việc che phủ, tránh bấc thấm bị lão hóa khơng khí; 3.5.2.6 Trong thi cơng phải ý định vị máy cắm bấc chỉnh thẳng dàn máy, PVD nên đóng thẳng đứng từ mặt thi công đến cao độ yêu cầu, tỷ lệ lệch nghiêng thiết bị không vượt 1%, xác định rọi Phạm đình viêt Page 20 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 3.5.2.7 Trong trình tiến hành thi công cắm bấc, gặp cố cắm tiếp đến độ sâu thiết kế phải kịp thời báo cáo hỏi ý kiến kỹ sư giám sát, cho phép dừng cắm vị trí di chuyển cắm bấc vào vị trí xung quanh định phạm vi phù hợp 3.5.2.8 Khi cắm bấc thấm, cấm xảy tình trạng vặn xoắn, đứt gãy bấc thấm, màng lọc bị rách hỏng; 3.5.2.9 Trong trình thi cơng, ln ln kiểm tra chiều sâu đóng máy cắm bấc, gặp tình hình địa chất thay đổi, nên kịp thời liên lạc với kỹ sư giám sát, phép thi công tiếp sau sửa chữa chấp thuận 3.5.2.10 Hướng di chuyển máy cắm bấc: Máy cắm bấc phải di chuyển cho quãng đường nhỏ không chạy qua vị trí cấm bấc trước 3.5.2.11 Khi thi công xong đoạn thi công, nên dùng cát kịp thời phủ lên lỗ hình thành cắm bấc Ảnh thi công trường sau: Phạm đình viêt Page 21 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 PVD Installaton Phạm đình viêt Page 22 KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG 3.5.3 Ghi chép hàng ngày: Công tác thi công PVD nhà thầu ghi chép hàng ngày Bản ghi ghi chép đệ trình lên Kỹ sư vòng ngày sau thi công Biểu mẫu ghi chép theo đồng ý Kỹ sư, phải được:  Ngày;  Lưới diện tích giếng bấc thấm  Chiều sâu đặt giếng bấc thấm bên bề mặt thi công;  Chỉ số Ampe kế búa rung; (nếu có)  Trở ngại trì hỗn;  Số lượng loại thí nghiệm tiến hành;  Ghi chép số liệu loại thiết bị lắp đặt;  Bất điều kiện xảy không dự báo trước phải có ghi báo cáo 3.5.4 Kiểm tra vật liệu chất lượng thi công Tên Hạng mục kiểm tra phòng) Yêu cầu ≤ 75 –ASTM D4632 > 20% Độ giãn dài với lực 0.5kN –ASTM D4632 < 10% Khả thoát nước áp lực 350kN/m2 ASTM D4716 ≥ 60x10-6 m3/giây Hệ số thấm vỏ bọc ASTM D4491 (µm) (Thí nghiệm Độ giãn dài đứt nghiệm ASTM D4751 Các đặc tính Kích thước lỗ vỏ lọc PVD PP thí Phạm đình viêt Tần suất 10,000m ≥ 1.4x10-4 m/giây Page 23 KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG Cường độ chịu kéo ứng với độ giãn dài 10% nhằm chống đứt thi công PVD ASTM 4595 Bê rộng PVD Chất lượng ≥ 1kN/PVD Xấp xỉ 100mm±2mm Dung sai vị trí 10cm Dung sai độ nghiêng 1o thi cơng (Kiểm sốt trường) Chiều dài Tất PVD Tất PVD Tất PVD Kiểm soát chất lượng 4.1 Kiểm soát chung Một hệ thống trách nhiệm kiểm soát chất lượng thiết lập phân chia mục tiêu kiểm soát chất lượng thành phần mà kiểm sốt cấp độ quản lý, thí nghiệm, giám sát Các biện pháp hiệu thực nhân sự, thiết bị, vật liệu, công nghệ môi trường để đảm bảo chất lượng thi công Biện pháp cụ thể sau 4.1.1 Nhân sự: Các nhân viên kỹ thuật có kiến thức kinh nghiệm phân công vị trí chủ chốt; 4.1.2 Kỹ thuật: Rà sốt chi tiết vẽ đề xuất thi công Cố gắng đẩy mạnh công nghệ, kỹ thuật vật liệu Các thí nghiệm tiến hành đắn, TCKT nghiêm túc tôn trọng 4.1.3 Vật liệu: Tất vật liệu thi cơng phải thí nghiệm đáp ứng yêu cầu 4.1.4 Máy móc thiết bị: Thường xuyên tu sửa chữa thời hạn Trong trình thi cơng, khơng có thiết bị đưa khỏi công trường để đáp ứng yêu cầu thi cơng 4.2 Các u cầu kiểm sốt chất lượng thi cơng Phạm đình viêt Page 24 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 4.2.1 Nghiêm chỉnh, cẩn trọng, nghiêm khắc ghi chép điều kiện gốc cọc định vị, điền đầy đủ biểu ghi chép đệ trình kịp thời lên Kỹ sư ký duyệt, tránh thiếu cọc 4.2.2 Tất vật liệu PVD phải kiểm tra theo yêu cầu thiết kế Mỗi lô PVD sủ dụng trường dựa kết kiểm tra đánh giá 4.2.3 Trong q trình thi cơng PVD, có điều kiện bất thường cản trở việc thi công công, Nhà thầu báo cáo lên Kỹ sư kịp thời thảo tìm giải Thi công mùa mưa: Lập biện pháp thi công ngày mưa kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp Các phòng ban chức phải tiến hành kiểm tra trường để đảm bảo vấn đề giải kịp thời 5.1 Lập kế hoạch khẩn cấp cho thi công mùa mưa; lập kế hoạch khẩn cấp phòng chống lũ lụt, lưu trữ dự phòng vật liệu, phương tiện cần thiết cho phòng chống lụt; 5.2 Nâng cáo việc tu mương, bờ bao để phòng chống sạt lở 5.3 Làm rãnh thoát nước quy cách để tránh cố thoát nước; 5.4 Thực thu thập thông tin dự báo thời tiết; 5.5 Trong xử lý đất yếu nước ngầm phải hạ thấp đến mức để nước mặt 5.6 Đường công vụ tạm tu đảm bảo thoát nước để cung cấp điều kiện tiếp cận tốt Tất xe phải tu để đảm bảo cơng tác an tồn xe cộ Kiểm sốt an tồn: 6.1 Thực thi sách An tồn hế, phòng ngừa số 1, dựa sở giáo dục an toàn hệ thống đảm bảo, nhà thầu nhà thầu cố gắng để phòng chống tai nạn nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc an toàn, đặc biệt quay tắc an toàn cao 6.2 Nhà thầu lập dẫn an toàn, thực giao dục an toàn thường xuyên., khắc phục kịp thời điều kiện làm việc phương cách khơng an tồn để đảm Phạm đình viêt Page 25 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 bảo an tồn thi cơng 6.3 Trong phạm vi công trường, tất nhân viên nhà thầu phải đội mũ bảo hộ, giày chống trượt theo quy định an toàn Các biển cảnh báo rõ ràng lắp đặt công trường khu vực công tác 6.4 Đất phải đủ khả chịu đựng để máy cắm bấc thấm đứng di chuyển bề mặt, mặt công trường phải phẳng san phẳng, khơng có vật cản không (đường dây cao thế, đường dây cấp điện thi công) cản trở để việc di chuyển máy dễ dàng 6.5 Không vào khu vực nguy hiểm, tháo bỏ phương tiện an tồn thiết bị mà khơng phép Những người thợ vận hành không vận hành máy không phép 6.6 Nhân nhà thầu phải tuân thủ dẫn người có trách nhiệm, thực biện pháp cẩn trọng cho tất loại đường dây, đường ống ngầm mặt đất Không phải thợ vận hành không sử dụng máy móc thiết bị Thợ vận hành phải có chứng minh bằng cấp đủ khả trước vận hành.máy Mọi nhân viên phải tâm niện công việc va trách nhiệm cách nghiêm túc Nếu có dấu nguy hiểm nài, vấn đề phải giải kịp thời Công nhân không dép lê, không phép uống rượu bia trước làm việc 6.7 Thi cơng ban đêm thực có đủ ánh sáng Khi có thời tiết xấu, dừng thi cơng, ấn lõi cắm vào nước khoảng 20cm Thi công mùa mưa, phải có thiết bị bảo vệ chống sét 6.8 Trong cắm bấc, nhà thầu thực biện pháp chống cháy lập quy tắc, quy định đảm bảo an tồn Phạm đình viêt Page 26 ... Page BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 Máy xúc bánh xích cải tạo thành máy cắm bấc tổ hợp sau Phạm đình viêt Page KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG... Phạm đình viêt Page 21 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 PVD Installaton Phạm đình viêt Page 22 KỸ thuật XDCTGT K22.2 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG 3.5.3 Ghi chép hàng... lớp nước đoạn thi cơng đệ trình Kỹ sư chấp thuận trước tiến hành thi cơng Phạm đình viêt Page 16 BÀI TẬP LớN ĐỊA KỸ THUẬT ỨNG DỤNG KỸ thuật XDCTGT K22.2 3.3.3.3 Sử dụng máy toàn đạc thước thép để
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập lớn địa kỹ THUẬT ỨNG DỤNG , BÀI tập lớn địa kỹ THUẬT ỨNG DỤNG , 2 Đặc điểm địa chất:, 1 Thiết bị và nhân sự thi công:, 4 Chuẩn bị thi công PVD

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay