XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÍ GDPT VÀ QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC

8 34 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 16:28

Câu hỏi: Nêu những định hướng đổi mới quản lý Giáo dục phổ thông hiện nay. Liên hệ với thực tiễn quản lý của bản thân tại trường Tiểu học.Trả lời Quản lí là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc của các thành viên thuộc một hệ thống đơn vị và việc sử dụng các nguồn lực phù hợp để đạt được các mục đích đã định.Quản lí là một hoạt động thiết yếu nhằm đảm bảo phối hợp những nỗ lực cá nhân nhằm đạt được mục đích của cả nhóm.Quản lí chính là các hoạt động do một hay nhiều người điều phối hành động của những người khác nhằm thu được kết quả theo mong muốn. Quản lí là một nghệ thuật, biết rõ chính xác cái gì cần làm và làm cái đó như thế nào bằng phương pháp tốt nhất. Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Tường Đơn vị: Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng BÀI ĐIỀU KIỆN CHUYÊN ĐỀ “XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN GDPT QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC” Câu hỏi: Nêu định hướng đổi quản lý Giáo dục phổ thông Liên hệ với thực tiễn quản lý thân trường Tiểu học Trả lời Quản q trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra công việc thành viên thuộc hệ thống đơn vị việc sử dụng nguồn lực phù hợp để đạt mục đích định Quản hoạt động thiết yếu nhằm đảm bảo phối hợp nỗ lực cá nhân nhằm đạt mục đích nhóm Quản hoạt động hay nhiều người điều phối hành động người khác nhằm thu kết theo mong muốn Quản nghệ thuật, biết rõ xác cần làm làm phương pháp tốt Bản chất quản lí: Là dạng lao động đặc biệt nhằm gây ảnh hưởng, điều khiển, phối hợp lao động người khác nhiều người khác tổ chức công việc nhằm thay đổi hành vi ý thức họ, định hướng tăng hiệu lao động họ, để đạt mục tiêu tổ chức lợi ích cơng việc thỏa mãn người tham gia Quản giáo dục thường thực cấp: cấp trung ương, cấp địa phương cấp sở Cấp trung ương cấp quyền địa phương tỉnh, thành phố gọi chung cấp cao Cấp ngành tỉnh, thành phố cấp quyền quận huyện gọi cấp trung, cấp trường cấp sở Nhà trường đơn vị sở hệ thống giáo dục, đồng thời dạng tổ chức xã hội Vì hiểu quản nhà trường theo hai nghĩa sau: Đó quản giáo dục sở Đó quản tổ chức xã hội, cụ thể tổ chức giáo dục Bản chất quản trường học: Quản trường học quản giáo dục cấp sở chủ thể quản cấp chinh quyền chun mơn trường, nhà quản trường hiệu trưởng đứng đầu, đối tượng quản nhà trường tổ chức chuyên môn-nghiệp vụ, nguồn lực quản người, sở vật chất-kĩ thuật, tài chính, đầu tư khoa học-cơng nghệ thơng tin bên trường huy động từ bên trường dựa vào luật, sách, chế chuẩn có Nội dung quản lí: Quản tài giáo dục Quản sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật (tài sản vật chất) Quản nhân (các vụ liên quan đến cán bộ, công chức, nhân viên, giáo viên, học sinh -tài nguyên người) Quản chun mơn (chương trình, hoạt động giảng dạy, hoạt động học tập, phát triển nguồn nhân lực giảng dạy quản lí, hoạt động nghiên cứu phát triển khác) Quản mơi trường (tự nhiên văn hóa) Quản quan hệ giáo dục ngành giáo dục với thiết chế xã hội khác (Đồn, Đội, Cơng đồn, hội nghề nghiệp, hội trị-xã hội, gia đình học sinh, cộng đồng dân cư) Khoa học quản có nhiều tiến Xã hội có nhiều thay đổi Thực tiễn giáo dục VN năm gần có nhiều thay đổi : Thay đổi chương trình, sgk Do kinh tế thị trường, quy luật cung cầu giáo dục, Xu tồn cầu hóa, Hình thành mạng lưới giáo dục quốc tế, Hiệu ứng “Thế giới phẳng”, Chuẩn hóa, Thế giới kêt nối (Cách mạng khoa học 4.0), Mơ hình giáo dục ảo, Lớp học kết nối Giáo dục quản nhà trường tập trung vào điểm: Hiệu lực quản cần đủ cao để xúc tiến thay đổi giáo dục hướng tới giá trị đại Nâng cao vai trò nguồn lực khoa học-cơng nghệ quản để cải thiện hiệu quản Tính thích ứng cao hệ thống quản (bộ máy, phương pháp, nhân thơng tin ) trước biến động giáo dục Tập trung vào chất lượng giáo dục sở thiết lập hệ thống quản chất lượng giáo dục theo chuẩn đại chuẩn quốc tế Tiêu chí chung hội nhập quốc tế thành cơng là: Phát triển hài hòa tính dân tộc tính thời đại, vừa có khác biệt sắc vừa tăng giá trị nhân văn chung với loài người Mở rộng phạm vi hình thức hợp tác, giao dịch dịch vụ giáo dục đất nước môi trường quốc tế Ngày cộng đồng quốc tế thừa nhận giá trị thành tựu phát triển giáo dục , đặc biệt xét nguyên tắc phát triển bền vững Quản thay đổi giáo dục: Quản tình trạng khẩn cấp giáo dục Quản rủi ro giáo dục Quản xung đột giáo dục Quản Stress giáo dục Quản thích ứng giáo dục Quản khủng hoảng giáo dục Quản chất lượng giáo dục Quản thay đổi tiếp cận quản nhằm thực nhiệm vụ quản cho chuyển dịch cá nhân, nhóm đội, tổ chức, công việc sang trạng thái tương lai mong muốn Quản thay đổi thường thực hình thức dự án (Project Management), thay đổi định làm nói chung thường giải qua dự án cấp Quản chất lượng dạy học 10 thành tố chất lượng giáo dục: Người học khỏe mạnh, nuôi dưỡng tốt, khuyến khích thường xun để có động học tập chủ động Giáo viên thành thạo nghề nghiệp động viên mức Phương pháp kĩ thuật dạy học, học tập tích cực Chương trình giáo dục thích hợp với người học người dạy Trang thiết bị, phương tiện đồ dùng học tập, giảng dạy, học liệu cơng nghệ giáo dục thích hợp, dễ tiếp cận thân thiện với người sử dụng 10 thành tố chất lượng giáo dục: Mơi trường học tập bảo đảm vệ sinh, an tồn, lành mạnh Hệ thống đánh giá thích hợp với mơi trường, q trình giáo dục kết giáo dục Hệ thống quản giáo dục có tính tham gia dân chủ Tôn trọng thu hút cộng đồng văn hóa địa phương hoạt động giáo dục Các thiết chế, chương trình giáo dục có nguồn lực thích hợp, thỏa đáng bình đẳng Quản chất lượng giáo dục (Educational Quality Management) tiếp cận hệ thống quản trạng thái giáo dục nhằm tác động có tính hệ thống để gây ảnh hưởng tích cực đến nhân tố chất lượng giáo dục qui mô khác (môn học, lớp học, nhà trường, giáo dục địa phương, ngành học, cấp học hệ thống giáo dục quốc gia) thơng qua hệ thống quản chất lượng chuẩn hóa (ISO) phương thức quản xem chất lượng giáo dục tổng thể (Total Quality) quản quản hệ thống * Liên hệ với thực tiễn quản thân trường tiểu học - Tăng cường lãnh đạo Đảng, quảnNhà nước đổi giáo dục đào tạo Quán triệt sâu sắc cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo hệ thống trị, ngành giáo dục đào tạo toàn xã hội, tạo đồng thuận cao coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu Nâng cao nhận thức vai trò định chất lượng giáo dục đào tạo đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục; người học chủ thể trung tâm q trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường xã hội việc giáo dục nhân cách, lối sống cho em Đổi cơng tác thơng tin truyền thơng để thống nhận thức, tạo đồng thuận huy động tham gia đánh giá, giám sát phản biện tồn xã hội cơng đổi mới, phát triển giáo dục Coi trọng công tác phát triển đảng, cơng tác trị, tư tưởng trường học, trước hết đội ngũ giáo viên Bảo đảm trường học có chi bộ; trường đại học có đảng Cấp ủy sở giáo dục-đào tạo phải thực đầu đổi mới, gương mẫu thực chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân việc tổ chức thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo Lãnh đạo nhà trường phát huy dân chủ, dựa vào đội ngũ giáo viên, viên chức học sinh, phát huy vai trò tổ chức đoàn thể nhân dân địa phương để xây dựng nhà trường Các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch dài hạn phát triển nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu số lượng, chất lượng nhân lực, cấu ngành nghề, trình độ Trên sở đó, đặt hàng phối hợp với sở giáo dục, đào tạo tổ chức thực Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, giải dứt điểm tượng tiêu cực kéo dài, gây xúc lĩnh vực giáo dục đào tạo - Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học Trên sở mục tiêu đổi giáo dục đào tạo, cần xác định rõ công khai mục tiêu, chuẩn đầu bậc học, mơn học, chương trình, ngành chun ngành đào tạo Coi cam kết bảo đảm chất lượng hệ thống sở giáo dục đào tạo; giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo Đổi chương trình nhằm phát triển lực phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ dạy nghề Đổi nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật ý thức công dân Tập trung vào giá trị văn hóa, truyền thống đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi nhân văn chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh hướng nghiệp Dạy ngoại ngữ tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm lực sử dụng người học Quan tâm dạy tiếng nói chữ viết dân tộc thiểu số; dạy tiếng Việt truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt Nam nước ngồi Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu bậc học, chương trình giáo dục, đào tạo nhu cầu học tập suốt đời người Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thông tin truyền thông dạy học Tiếp tục đổi chuẩn hóa nội dung giáo dục mầm non, trọng kết hợp chăm sóc, ni dưỡng với giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý, yêu cầu phát triển thể lực hình thành nhân cách Xây dựng chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao lớp học phân hóa dần lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề hoạt động giáo dục tự chọn Biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạy học phù hợp với đối tượng học, ý đến học sinh dân tộc thiểu số học sinh khuyết tật Nội dung giáo dục nghề nghiệp xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành lực nghề nghiệp cho người học Đổi mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học sau đại học theo hướng đại, phù hợp với ngành, nhóm ngành đào tạo việc phân tầng hệ thống giáo dục đại học Chú trọng phát triển lực sáng tạo, kỹ thực hành, đạo đức nghề nghiệp hiểu biết xã hội, bước tiếp cận trình độ khoa học công nghệ tiên tiến giới - Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan Việc thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo cần bước theo tiêu chí tiên tiến xã hội cộng đồng giáo dục giới tin cậy công nhận Phối hợp sử dụng kết đánh giá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá người dạy với tự đánh giá người học; đánh giá nhà trường với đánh giá gia đình xã hội Đổi cách tuyển dụng, sử dụng lao động qua đào tạo theo hướng trọng lực, chất lượng, hiệu công việc thực tế, không nặng cấp, trước hết quan thuộc hệ thống trị Coi chấp nhận thị trường lao động người học tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng sở giáo dục đại học, nghề nghiệp để định hướng phát triển sở giáo dục, đào tạo ngành nghề đào tạo - Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập - Đổi công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng 6- Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng hội nhập quốc tế Thực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo cấp học trình độ đào tạo Tiến tới tất giáo viên tiểu học, trung học sở, giáo viên, giảng viên sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có lực sư phạm Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sỹ trở lên phải đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Cán quản lý giáo dục cấp phải qua đào tạo nghiệp vụ quản lý Có chế độ ưu đãi nhà giáo cán quản lý giáo dục Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo cán quản lý giáo dục phải sở đánh giá lực, đạo đức nghề nghiệp hiệu cơng tác Có chế độ ưu đãi quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý nhà giáo có trình độ cao; có chế miễn nhiệm, bố trí cơng việc khác kiên đưa khỏi ngành người không đủ phẩm chất, lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Lương nhà giáo ưu tiên xếp cao hệ thống thang bậc lương hành nghiệp có thêm phụ cấp tùy theo tính chất cơng việc, theo vùng Khuyến khích đội ngũ nhà giáo cán quản lý nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Có sách hỗ trợ giảng viên trẻ chỗ ở, học tập nghiên cứu khoa học Bảo đảm bình đẳng nhà giáo trường cơng lập nhà giáo trường ngồi cơng lập tơn vinh hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế người Việt Nam nước tham gia giảng dạy nghiên cứu sở giáo dục, đào tạo nước Triển khai giải pháp, mơ hình liên thông, liên kết sở đào tạo, trường đại học với tổ chức khoa học công nghệ, đặc biệt viện nghiên cứu 7- Đổi sách, chế tài chính, huy động tham gia đóng góp tồn xã hội; nâng cao hiệu đầu tư để phát triển giáo dục đào tạo Nhà nước giữ vai trò chủ đạo đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo tối thiểu mức 20% tổng chi ngân sách; trọng nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chun mơn cho sở giáo dục, đào tạo cơng lập Hồn thiện sách học phí Khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo Xây dựng chế, sách tài phù hợp loại hình trường Có chế ưu đãi tín dụng cho sở giáo dục, đào tạo Thực định kỳ kiểm toán sở giáo dục-đào tạo Tiếp tục thực mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; có sách hỗ trợ để có mặt xây dựng trường Từng bước đại h óa sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt hạ tầng công nghệ thông tin Bảo đảm đến năm 2020 số học sinh lớp không vượt quy định cấp học Phân định rõ ngân sách chi cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học với ngân sách chi cho sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc hệ thống trị lực lượng vũ trang Giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí - Nâng cao chất lượng, hiệu nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt khoa học giáo dục khoa học quảnQuan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục khoa học quản lý, tập trung đầu tư nâng cao lực, chất lượng, hiệu hoạt động quan nghiên cứu khoa học giáo dục quốc gia Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nghiên cứu chuyên gia giáo dục Triển khai chương trình nghiên cứu quốc gia khoa học giáo dục Tăng cường lực, nâng cao chất lượng hiệu nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sở giáo dục đại học Gắn kết chặt chẽ đào tạo nghiên cứu, sở đào tạo với sở sản xuất, kinh doanh Ưu tiên đầu tư phát triển khoa học bản, khoa học mũi nhọn, phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm chun ngành, trung tâm cơng nghệ cao, sở sản xuất thử nghiệm đại số sở giáo dục đại học Có sách khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, hỗ trợ đăng ký khai thác sáng chế, phát minh sở đào tạo Hoàn thiện chế đặt hàng giao kinh phí nghiệp khoa học công nghệ cho sở giáo dục đại học Nghiên cứu sáp nhập số tổ chức nghiên cứu khoa học triển khai công nghệ với trường đại học công lập ... triển bền vững Quản lí thay đổi giáo dục: Quản lí tình trạng khẩn cấp giáo dục Quản lí rủi ro giáo dục Quản lí xung đột giáo dục Quản lí Stress giáo dục Quản lí thích ứng giáo dục Quản lí khủng hoảng... Đó quản lí giáo dục sở Đó quản lí tổ chức xã hội, cụ thể tổ chức giáo dục Bản chất quản lí trường học: Quản lí trường học quản lí giáo dục cấp sở chủ thể quản lí cấp chinh quyền chun mơn trường, ... nối Giáo dục quản lí nhà trường tập trung vào điểm: Hiệu lực quản lí cần đủ cao để xúc tiến thay đổi giáo dục hướng tới giá trị đại Nâng cao vai trò nguồn lực khoa học-cơng nghệ quản lí để cải thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÍ GDPT VÀ QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC, XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÍ GDPT VÀ QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay