Chế tạo chế phẩm nano bạcPVA bằng phương pháp chiếu xạ và thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm

42 26 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 15:59

1 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài thực tập tốt nghiệp này, em nhận hướng dẫn, góp ý, giúp đỡ q thầy phòng Cơng nghệ sinh học Vật liệu Nano, trung tâm Cơng Nghệ Sinh Học thành phố Hồ Chí Minh thầy cô chuyên ngành Công nghiệp, khoa Sinh học – Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên tạo điều kiện cho em thực tập tốt Trước hết, em xin chân thành cảm ơn đến q thầy phòng Cơng Nghệ Sinh Học Vật Liệu Nano, trung tâm Công Nghệ Sinh Học thành phố Hồ Chí Minh tận tình dạy bảo em thời gian qua Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Lê Quang Luân dành thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp đỡ em hoàn thành đề tài Em xin cảm ơn ThS Đặng Hoàng Việt anh chị nhân viên phòng phòng Cơng Nghệ Sinh Học Vật Liệu Nano, trung tâm Công Nghệ Sinh Học thành phố Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ em thời gian thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể bạn bè, người thân, gia đình, người ln bên cạnh cổ vũ tinh thần lớn lao ủng hộ em suốt thời gian vừa qua Mặc dù cố gắng thực đề tài tâm huyết lực mình, em khơng thể tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp thầy bạn Kính chúc tất quý thầy cô bạn thành công công việc sống Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng năm 2017 Sinh viên Lại Thị Kiều Trang MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii TÓM TẮT ĐẶT VẤN ĐỀ Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU Vật liệu – công nghệ nano 1.1 Công nghệ nano 1.2 Vật liệu nano 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại .4 Công nghệ chiếu xạ tạo hạt bạc nano Sử dụng PVA làm chất ổn định chế tạo nano bạc Hạt nano bạc .6 4.1 Giới thiệu bạc kim loại 4.2 Đặc tính kháng khuẩn bạc 4.2 Cơ chế kháng khuẩn hạt nano bạc 4.3 Giới thiệu hạt nano bạc 4.3.1 Định nghĩa .9 4.3.2 Các phương pháp phân tích hạt nano bạc 4.3.2.1 Sử dụng kính hiển vi điện tử truyền qua: 4.3.2.2 Phân tích phổ UV – VIS 10 4.4.3 Ứng dụng hạt nano bạc 11 Chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 11 5.1 Đặc điểm 11 5.2 Đặc điểm gây bệnh 11 Tình hình nghiên cứu ngồi nước .13 6.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 13 6.2 Tình hình nghiên cứu nước .13 Chương II VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP 15 Thời gian địa điểm thực nghiên cứu 15 Vật liệu .15 2.1 Vật liệu thí nghiệm 15 2.2 Dụng cụ .15 2.3 Hóa chất .15 2.4 Môi trường sử dụng 16 2.4.1 Môi trường peptone kiềm: 16 2.4.2 Môi trường TCBS: 16 Phương pháp thực .16 3.1 Nội dung 1: Chế tạo dung dịch keo bạc nano/PVA phương pháp xạ 16 3.1.1 Ag+ Xác định liều chiếu xạ bão hòa dung dịch Ag+/PVA theo nồng độ 16 3.1.2 Xác định đặc trưng 17 3.1.2.1 Đo phổ UV-vis dung dịch keo bạc .17 3.2 Nội dung 2: Khảo sát khả kháng khuẩn dung dịch keo bạc nano/PVA điều kiện in vitro 17 3.1.3 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng nồng độ bạc/PVA lên phát triển vi khuẩn V parahaemolyticus điều kiện in vitro 17 3.1.4 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng kích thước hạt nano bạc lên phát triển vi khuẩn V Parahaemolyticus 18 2.2 Thiết lập quy trình chế tạo chế phẩm nano bạc/PVA phương pháp chiếu xạ quy mơ 100 lít/mẻ 20 Chương III KẾT QUẢ - THẢO LUẬN .21 Chế tạo dung dịch keo bạc nano/PVA phương pháp xạ 21 Khảo sát khả kháng khuẩn dung dịch keo bạc nano/PVA điều kiện in vitro 23 2.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng nồng độ bạc/PVA lên phát triển vi khuẩn V parahaemolyticus điều kiện in vitro .23 2.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng kích thước hạt nano bạc lên phát triển vi khuẩn V Parahaemolyticus, 26 Thiết lập quy trình chế tạo chế phẩm nano bạc/PVA phương pháp chiếu xạ quy mô 100 lít/mẻ .28 CHƯƠNG KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 31 KẾT LUẬN .31 ĐỀ NGHỊ 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 Tài liệu Tiếng Việt 32 Tài liệu tiếng Anh 32 Tài liệu Online 34 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AHPNS Bệnh gan tụy cấp tính Ag+ Bạc ion Ag0 Bạc nguyên tử AgNPs Bạc nano AgNPS/PVA Bạc nano sử dụng PVA làm chất ổn định BHI Brain – Heart Infusion Co – 60 Đồng vị Cobalt 60 e-aq Electron bị solvate hóa ESC Bệnh gan thận mủ kGy Kilo Gray PVA Polyvinyl alcohol TCBS Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose TEM Kính hiển vi điện tử truyền qua DANH MỤC CÁC BẢ Bảng 1: Số nguyên tử bạc đơn vị thể tích YBảng 3.2: Sự thay đổi mật độ quang (OD) dung dịch Ag+ nồng độ 10 mM theo liều chiếu xa…… .21 Bảng 3: Hiệu suất kháng vi khuẩn V parahaemolyticus môi trường rắn lỏng có bổ sung nano bạc kích thước khác .27 DANH MỤC CÁC HÌ Hình 1.1: Tác động ion bạc lên vi khuẩn Hình 2: Ion bạc vơ hiệu hóa enzym chuyển hóa oxy vi khuẩn Hình 3: Ion bạc liên kết với base DNA Hình 4: Mơ hình ngun lý TEM so với kính hiển vi quang học .9 Hình 5: Ảnh TEM hạt nano bạc kích thước 10 nm 10 Hình 6: Ảnh UV-VIS hạt nano bạc 10 Hình 7: vi khuẩn V parahaemolyticus 11 Hình 8: dấu hiệu bệnhtôm bị bệnh nhiễm khuẩn 12 Y Hình 2.2: Quy trình chế tạo chế phẩm nano bạc/PVA phương pháp chiếu xạ quy mô lớn 20 Hình 1: Ảnh TEM phân bố kích thước hạt dung dịch keo bạc nano nồng độ 10mM Ag+ 22 Hình 2: Ảnh TEM phân bố kích thước hạt dung dịch keo bạc nano nồng độ 5mM, 20 mM Ag+ .23 Hình 3: Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ bạc nano/PVA lên phát triển vi khuẩn V parahaemolyticus môi trường lỏng 24 Hình 4: Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ bạc nano/PVA lên phát triển vi khuẩn V parahaemolyticus môi trường rắn 24 Hình 5: Hiệu suất kháng vi khuẩn V parahaemolyticus mơi trường rắn lỏng có bổ sung nano bạc nồng độ khác 25 Hình 3.6: kết khảo sát ảnh hưởng kích thước bạc lên phát triển vi khuẩn V parahaemolyticus môi trường lỏng 26 Hình 7: kết khảo sát ảnh hưởng kích thước bạc lên phát triển vi khuẩn V parahaemolyticus môi trường rắn .26 Hình 8: Hiệu suất kháng vi khuẩn V parahaemolyticus mơi trường rắn lỏng có bổ sung nano bạc kích thước khác .27 Hình 9: Sơ đồ quy trình chế tạo keo bạc nano phương pháp chiếu xạ 29 TÓM TẮT Chế phẩm keo bạc nano chế tạo phương pháp chiếu xạ tia Gamma (Co60) có sử dụng dung dịch bạc nitrat 10 mM với PVA 2% làm chất ổn định Kết nhận kích thước hạt trung bình 10.09 nm Kết nghiên cứu hiệu suất diệt khuẩn V parahaemolyticus điều kiện in vitro chế phẩm keo bạc nano/PVA có kích thước bạc khác (7,5; 10; 15 nm) cho thấy nồng độ bạc 15 ppm với kích thước 7.5 10 nm cho hiệu suất kháng khuẩn cao tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn V parahaemolyticus Từ kết in vitro, chúng tơi xây dựng quy trình chế tạo chế phẩm nano bạc quy mô 100 L/mẻ với dung dịch bạc 10 nm nồng độ 1000 ppm ĐẶT VẤN ĐỀ Ngành thủy sản ngành xuất mũi nhọn chiếm tỉ trọng cao cấu GDP Kim ngạch xuất thủy sản năm 2016 đạt tỷ USD tăng 6,5% so với kỳ năm 2015, tơm mặt hàng chủ lực thủy sản Đặc biệt, mặt hàng tơm có dư địa để phát triển lớn tơm Việt Nam có lợi cạnh tranh giới; kim ngạch tôm đạt 3,1 tỷ USD [25] Tuy nhiên, ngành thủy sản nhiều khó khăn thách thức dễ dàng bị dịch bệnh công phát triển gây thiệt hại nặng nề bệnh gan tụy cấp tính (AHPNS) tơm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus Bệnh ước tính gây thiệt hại cho ngành nuôi tôm lên đến tỷ USD Hiện nay, phương pháp sử dụng phổ biến để điều trị chống loại vi khuẩn kháng sinh năm gần đây, việc sử dụng kháng sinh khơng mang lại hiệu hay chí làm tăng thêm mầm bệnh [26] Báo cáo Ven L cho thấy V parahaemolyticus kháng lại hầu hết kháng sinh imipenem, ampicillin, chloramphenicol, gentamicin, tetracycline số kháng sinh khác [23] Hơn việc tồn đọng dư lượng kháng sinh thủy sản gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người [27] Trước tình hình đó, ngày nay, với đời phát triển công nghệ nano, người chế tạo bạc kích thước nano mà giữ nguyên tính chất khả kháng khuẩn bạc ion Điều làm tăng đáng kể số ứng dụng bạc Ở kích thước nano, bạc thể khả kháng khuẩn mạnh mà không gây ảnh hưởng tới người mơi trường Chính vậy, giới khoa học đầu nghiên cứu bạc để phục vụ cho ứng dụng y học, tượng vi khuẩn kháng kháng sinh ngày phổ biến ngày Từ lý trên, thực đề tài thực tập: “Chế tạo chế phẩm nano bạc/PVA phương pháp chiếu xạ thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tôm” 19 Dựa vào kết từ thí nghiệm in vitro, tiến hành chế tạo dung dịch nano bạc/PVA với nồng độ AgNO3 PVA thích hợp nhằm thu bạc nano có kích thước hạt mong muốn hiệu kháng khuẩn tối ưu PVA Nước cất 60 – 80oC Để nguội đến nhiệt độ phòng Ethanol Dung dịch AgNO3 Hỗn hợp PVA, Ethanol AgNO3 Chiếu xạ gamma nguồn xạ công nghiệp Dung dịch nano bạc/PVA Xác định hàm lượng bạc nano kích thước hạt Hình 2.1: Quy trình chế tạo chế phẩm nano bạc/PVA phương pháp chiếu xạ quy mô lớn 20 Chương III KẾT QUẢ - THẢO LUẬN Chế tạo dung dịch keo bạc nano/PVA phương pháp xạ 1.1 Xác định liều chiếu xạ chuyển hóa bão hòa Bảng 3.1: Sự thay đổi mật độ quang (OD) dung dịch Ag+ nồng độ 10 mM theo liều chiếu xạ Liều chiếu xạ (kGy) OD 3,5 0,19 6,6 0,32 9,1 0,42 16 0,62 18,5 0,75 22 0,8 25 0,82 Kết nhận từ bảng 3.1 cho thấy OD dung dịch Ag+/PVA tăng dần theo liều xạ đạt giá trị không thay đổi khoảng liều xạ định Liều chiếu xạ bão hòa xác định liều chiếu xạ mà OD đạt giá trị ổn định OD tăng tăng liều chiếu xạ đạt đến 22 kGy OD đạt giá trị cao 0.8 không tăng lên tăng liều chiếu xạ Vậy liều xạ bão hòa bạc nano kích thước 10 mM 22 kGy Kích thước hạt bạc nano nhận từ ảnh TEM hình 3.1 cho thấy kích thước hạt trung bình 10,09 ± 0,27 nm, tập trung khoảng – 11 nm chiếm khoảng 60% tổng số hạt, phân bố hẹp – 15 nm 21 35 Frequency (%) 30 25 20 15 10 11 13 15 d, nm Hình 1: Ảnh TEM phân bố kích thước hạt dung dịch keo bạc nano nồng độ 10mM Ag+ Dung dịch keo bạc nano nồng độ mM Ag+ 20 mM Ag+ có kích thước tương ứng 5,10 15,02 nm phòng CNSH Vật liệu Nano, Trung tâm Cơng Nghệ Sinh Học Tp Hồ Chí Minh cung cấp d=5,10 ± 0,08 250 Tần suất (%) 200 150 100 50 Kích thước hạt (nm) 11 22 d= 15,02 ± 0,26 nm 70 60 Tần suất (%) 50 40 30 20 10 12 15 18 21 Kích t hước hạt (nm) Hình 2: Ảnh TEM phân bố kích thước hạt dung dịch keo bạc nano nồng độ 5mM, 20 mM Ag+ 2.Khảo sát khả kháng khuẩn dung dịch keo bạc nano/PVA điều kiện in vitro 2.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng nồng độ bạc/PVA lên phát triển vi khuẩn V parahaemolyticus điều kiện in vitro Qua thí nghiệm khảo sát khả tiêu diệt khuẩn V parahaemolyticus dung dịch keo bạc nano/PVA nồng độ ppm, 10 ppm 15 ppm cho thấy số lượng khuẩn lạc đếm đĩa thấp so với số khuẩn lạc đĩa đối chứng Điều chứng tỏ chế phẩm nano bạc/PVA có khả tiêu diệt vi khuẩn V parahaemolyticus 23 Hình 3: Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ bạc nano/PVA lên phát triển vi khuẩn V parahaemolyticus mơi trường lỏng Hình 4: Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ bạc nano/PVA lên phát triển vi khuẩn V parahaemolyticus môi trường rắn Bảng 3.1: Hiệu suất kháng vi khuẩn V parahaemolyticus môi trường rắn lỏng có bổ sung nano bạc nồng độ khác Nồng độ bạc Hiệu suất kháng khuẩn Đối chứng ppm 10 ppm 15 ppm MT lỏng 81,3 96,4 100 MT rắn 20,1 76,4 100 HIỆU SUẤT KHÁNG KHUẨN (%) 24 120 MT lỏng MT rắn 100 80 100 96.4 81 76.4 60 40 20.1 20 0 ĐC 10 15 NỒNG ĐỘ BẠC (PPM) Hình 5: Hiệu suất kháng vi khuẩn V parahaemolyticus mơi trường rắn lỏng có bổ sung nano bạc nồng độ khác Nhìn chung, loại môi trường nuôi cấy rắn lỏng, tăng nồng độ bạc từ lên 15 ppm, khả diệt khuẩn bạc tăng Trong môi trường rắn, khả kháng khuẩn nano bạc/PVA nồng độ ppm thấp (khoảng 20%) tăng nồng độ lên 10 ppm, hiệu suất tiêu diệt vi khuẩn tăng lên đáng kể (hơn 75%) Đến nồng độ 15 ppm, vi khuẩn V parahaemolyticus tiêu diệt hoàn toàn Dung dịch keo bạc nano môi trường lỏng cho khả kháng vi khuẩn V parahaemolyticus cao so với môi trường rắn nồng độ bạc bạc nano lớn hiệu diệt khuẩn cao, cụ thể 81,3; 96,4 100% tương ứng với nồng độ bạc nano 5, 10, 15 mg/L Lee & Jeong (2005) Morones cs., (2005) cho hạt nano bạc tương tác với thành phần tế bào làm thay đổi tính chất màng vi khuẩn số hạt bạc xuyên qua màng tế bào tương tác với thành phần nội bào làm ngưng trễ trình trao đổi chất sinh tổng hợp, kết vi khuẩn bị tiêu diệt [15] [19] Nồng độ nano bạc lớn, hiệu diệt khuẩn cao [21] Ngồi ra, hoạt tính kháng khuẩn bạc nano phụ thuộc vào mơi trường tiếp xúc bạc nano với vi sinh vật Vậy bạc nano/PVA nồng độ 15 g/mL cho hiệu diệt khuẩn tốt 25 2.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng kích thước hạt nano bạc lên phát triển vi khuẩn V Parahaemolyticus, Hiệu ứng kháng khuẩn không phụ thuộc vào nồng độ bạc mà phụ thuộc vào kích thước hạt nano bạc Để tìm kích thước bạc tối ưu chúng tơi thực khảo sát kích thước hạt kích thước bạc 7.5, 10, 15 nm tương ứng với ba nồng độ mol bạc liều chiếu xạ mM Ag +, 12 kGy; 10 mM Ag+, 22 kGy; 20 mM Ag+, 35 kGy Kết cấy đĩa hình 3.6 cho thấy tất kich thước bạc ảnh hưởng đến phát triển vi khuẩn tăng kích thước bạc số khuẩn lạc mọc đĩa tăng Hình 3.6: kết khảo sát ảnh hưởng kích thước bạc lên phát triển vi khuẩn V parahaemolyticus môi trường lỏng Hình 7: kết khảo sát ảnh hưởng kích thước bạc lên phát triển vi khuẩn V parahaemolyticus môi trường rắn Bảng 2: Hiệu suất kháng vi khuẩn V parahaemolyticus môi trường rắn lỏng có bổ sung nano bạc kích thước khác Kích thước bạc Đối 7,5 nm 10 nm 15 nm 26 Hiệu suất MT rắn MT lỏng chứng 0 (5 mM Ag+) 100 100 (10 mM Ag+) 97.9 100 (20 mM Ag+) 91.0 81.9 HIỆU SUẤT DIỆT KHUẨN (%) Môi trường rắn 120 100 100 97.9 7.5 10 91 80 60 40 20 15 KÍCH THƯỚC BẠC NANO (nm) HIỆU SUẤT DIỆT KHUẨN (%) Môi trường lỏng 120 100 100 100 81.9 80 60 40 20 7.5 10 15 KÍCH THƯỚC BẠC NANO (nm) Hình 8: Hiệu suất kháng vi khuẩn V parahaemolyticus mơi trường rắn lỏng có bổ sung nano bạc kích thước khác Bảng 3.3 hình 3.8 cho thấy khả kháng vi khuẩn V parahamolyticus tăng tăng kích thước bạc hai loại môi trường thị hiệu suất kháng khuẩn giảm Ở mơi trường rắn, kích thước bạc 7,5 nm có khả kháng khuẩn tốt nhất, diệt hoàn toàn 100% giảm dần kích thước 10 15 nm mức cao (khoảng 97 90%) Bạc nano kích thước 7,5 10 nm mơi 27 trường lỏng cho hiệu suất diệt vi khuẩn hoàn tồn bạc 15 nm hiệu suất thấp hẳn (chỉ 80%) Có tương quan kích thước hạt hiệu lực kháng khuẩn Kích thước hạt nhỏ hiệu lực kháng khuẩn cao Do kích thước hạt nhỏ dễ chui vào tế bào vi sinh vật để phản ứng với nhóm sunfuahydrin (-SH) phân tử enzyme chuyển hóa oxy, dẫn đến ức chế q trình hơ hấp liên kết với base DNA, trung hòa điện tích gốc photphat, ngăn cản q trình chép DNA [10] Vậy bạc nano kích thước 7,5 nm 10 nm cho hiệu tiêu diệt vi khuẩn V parahaemolyticus cao Thiết lập quy trình chế tạo chế phẩm nano bạc/PVA phương pháp chiếu xạ quy mơ 100 lít/mẻ Từ kết nghiên cứu nhận thí nghiệm chế tạo dung dịch keo nano bạc phương pháp chiếu xạ tia gamma từ nguồn Co-60 khảo sát hoạt tính chúng, chúng tơi xây dựng quy trình chế tạo chế phẩm nano có nồng độ 1000 mg/l sử dụng PVA làm chất ổn định qui mơ chế tạo 100 lít/mẻ hình 28 Hình 9: Sơ đồ quy trình chế tạo keo bạc nano phương pháp chiếu xạ Phương pháp bước thực quy trình mô tả chi tiết sau: Bước 1: Tạo dung dịch Polyvinyl Alcohol (PVA) Cân kg PVA cho vào xơ nhựa tích 100 lít, sau cho vào 40 lít nước khử ion đun nóng 80 oC Sau tiến hành khuấy với tốc độ 300 vòng/phút thời gian để hòa tan hồn tồn PVA thu nhận dung dịch PVA Để nguội nhiệt độ phòng thời gian Bước 2: Tạo dung dịch cồn Cho lít cồn tuyệt đối vào xơ nhựa tích 100 lít, sau cho vào 40 lít nước khử ion tiến hành khuấy với tốc độ 200 vòng/phút thời gian 10 phút nhiệt độ phòng để hòa tan hồn tồn thu nhận dung dịch cồn Bước 3: Tạo dung dịch 10mM Ag+/ % PVA/5% cồn 29 - Cân 170 g AgNO3 tinh khiết cho vào cốc thủy tinh lít, sau cho vào lít nước khử ion tiến hành khuấy với tốc độ 200 vòng/phút thời gian 10 phút cho hòa tan hoàn toàn AgNO3 để tạo dung dịch bạc - Cho từ từ tồn 40 lít dung dịch cồn chế tạo bước vào dung dịch PVA chế tạo bước tiến hành khuấy với tốc độ 300 vòng/phút thời gian 10 phút để tạo dung dịch dung dịch PVA/cồn đồng thể Sau cho từ từ tồn lít dung dịch bạc tiếp tục khuấy với tốc độ 300 vòng/phút tiếp tục cho vào 15 lít nước khử ion để đạt thể tích 100 lít thu dung dịch 10 mM Ag+/2% PVA/5% cồn Bước 4: Đóng gói chiếu xạ: - Đong 25 lít dung dịch 10 mM Ag +/2% PVA/5% cồn chuẩn bị bước vào can nhựa PVC loại 30 lít, vặn chặt nắp Với 100 lít có tổng cộng can - Chuyển vào box chiếu xạ nguồn xạ Gamma Co-60 Trung tâm VINAGAMMA với liều hấp thụ ~ 32 kGy (được kiểm tra liều kế theo qui chuẩn Trung tâm VINAGAMMA) để tạo dung dịch keo bạc nano (AgNPs/PVA) có nồng độ bạc nano 1000 ppm (~10 mM) - Tiến hành kiểm tra đặc trưng sản phẩm keo bạc nano với đặc - trưng sau: Màu sắc: Vàng nâu, trong, Đo phổ UV-Vis: max ~ 410 nm, Hàm lượng bạc nano: ~1000 mg/l (xác định ICP-AES AAS), Ag+: Không phát (ly tâm sản phẩm với tốc độ 20.000 vòng phút sau thu - nhận phần dịch tiến hành phân tích ICP-AES AAS), Hạt hình cầu, kích thước trung bình: 10 nm (xác định phương pháp đo kính hiển vi điện tử truyền qua; transmission electron microscopy-TEM) 30 CHƯƠNG KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN - Đã chế tạo thành cơng chế phẩm nano bạc có kích thước 10 nm sử dụng PVA - làm chất ổn định liều xạ bão là 22 kGy Hiệu ứng kháng vi khuẩn V parahaemolyticus gia tăng từ 80 lên 100% kích - thước hạt bạc giảm 15 nm xuống 7,5 nm Chế phẩm nano bạc có kích thước 10 nm có hiệu lực diệt vi khuẩn V - parahaemolyticus 100% nồng độ 15 ppm Đã xây dựng quy trình chế tạo chế phẩm nano bạc/PVA có nồng độ 1000 ppm kích thước hạt 10 nm quy trình 100 lít/mẻ ĐỀ NGHỊ Do giới hạn thời gian nên chưa thể hồn thành hết thí nghiệm mong muốn tơi có số đề nghị sau: - Khảo sát với đối tượng vi khuẩn khác gây bệnh thủy sản Thử nghiệm in vivo trực tiếp khả kháng vi khuẩn V parahaemolyticus tôm 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Bùi Duy Tu, Đặng Văn Phú (2007), Nghiên cứu chế tạo bạc nano phương pháp chiếu xạ, Hóa học ứng dụng, số (63), Tr 40 – 43 [2] Cao Minh Thì (2012), Nano Kim Loại Oxid Kim Loại, NXB Khoa học Kỹ thuật, 164-171 [3] La Vũ Thùy Linh (2010), Công nghệ nano – cách mạng khoa học kỹ thuật kỷ 21, tạp chí Khoa học Ứng dụng, số 2, Tr 47-49 [4] Nguyễn Thu Tâm, Nguyễn Phúc Kháng Phan Thị Hồng Nhung (2014), Tình hình nhiễm vi khuẩn Vibrio spp tôm bạc (Penaeus merguiensis), tôm sú (Penaeus monodon), tôm rảo đất (Metapenaeus ensis) số chợ thuộc quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ, tạp chí Nơng nghiệp, số 7, Tr 111-115 [5] Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Cẩm Ly (2012), Phân lập xác định gen độc tố Vibrio parahaemolyticus hải sản tươi sống Nha Trang, Tạp chí khoa học – công nghệ thủy sản, số 2, Tr 42-47 Tài liệu tiếng Anh [6] Alvin O., Mary M., Andrew R.B., 2009, Silver nanoparticles: A case study in cutting edge research, Openstax-CNX module, 1.11: 1-12 [7] Flegel, T.W (2012) Historic emergence, impact and current status of shrimp pathogens in Asia Journal of Invertebrate Pathology 110:166-173 [8] Franci, G., et al., Silver Nanoparticles as Potential Antibacterial Agents Molecules, 2015 20(5): 8856-8874 [9] Gerbec J.A., Magana D., Washington A and Stouse G.F., 2005 Microwaveenhanced reaction rates for nanoparticles synthesis Journal of the American Chemical Society, 127(45): 15791-15800 [10] Gianluigi, F., Annarita, F., Stefania, G., Luciana, P., Mahendra, R., Giancarlo, M and Massimiliano, G.,2015 Silver Nanoparticles as Potential Antibacterial Agents, 12:32 [11] Kargov S.L., Korolev N.L., 1986, Interaction of immobilized DNA with silver ions, Mol Biol, 20(6): 1499-1505 32 [12] Khanna P.K., Singh N., Charan S., Subbarao V.V.V.S., Gokhale R., Mulik U.P., 2005 Synthesis and characterization of Ag/PVA nano composite by chemical reduction method Materials Chemistry and Physic, 93(1): 117-121 [13] Kim J.S., Kuk E., Yu K.N., Park S.J., Lee H.J., 2007 Antimicrobial effects of silver ions at the surface of colloidal silica The Journal of Physical Chemistry, 98(38): 9619-9625 [14] Lawless D., Kapoor S., Kennepohl P., Meisel D., Serpone N., 1994 Reduction and aggregation of silver ions at thư surface of colloidal silica The Journal of Physical Chemistry, 98(38): 9619-9625 [15] Lee, H.J., Jeong, S.H., 2005 Bacteriostasis and skin innoxiousness of nanosize silver colloids on textile fabric Textile Research Journal, 75: 551-556 [16] Lightner, D.V., Redman, R M., Pantoja, C R., Noble, B L., Loc, T (2012) Early mortality syndrome affects shrimp in Asia Global aquaculture advocate January/February 2012:40 [17] Long D., Wu G., Chen S., 2007 Preparation of oligochitonsan stabilized silver nanoparticles by gamma irradiation Radiation Physics and Chemistry, 76(7): 1126-1131 [18] Mallick K., Witcomb M.J., and Scurrel M.S., 2004 Polymer stabilized silver nanoparticles: A photochemical synthesis route Journal of materials science 39(14): 4454-4463 [19] Morones, J.R et al., 2005 The bactericidal effect of silver nanoparticles Nanotechnology 16: 2346-2353 [20] Shin H.S., Yang H.J., Kim S.B., Lee M.S., Mechanism of growth of colloidal silver nanoparticles stabilized by PVP in gamma irradiated silver nitrate solution Journal of Colloid and Interface Science, 274(1): 89-94 [21] Sondi, T., Salopek-Sondi, B., 2004 Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E coli as a model for Gram-negative bacteria Journal of Colloid and Interface Science, 275: 177-182 33 [22] Vengadesh L., Wai F.Y., Learn-Han Lee, and Kok G.C (2015), Prevalence and antimicrobial susceptibility of Vibrio parahaemolyticus isolated from retail shrimps in Malaysia, Front Microbiol, 6: 33 [23] Yin B., Ma H., Wang S., and Chen S., 2003 Electrochemical synthesis of silver nanoparticles under protection of PVP The Journal of Physical Chemistry B, 107(34): 8898-8904 Tài liệu Online [24] https://www.slideshare.net/8s0nc1/cong-nghe-nano [25]https://tongcucthuysan.gov.vn/th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-th %E1%BB%A7y-s%E1%BA%A3n/xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp-kh %E1%BA%A9u/doc-tin/006822/2017-01-10/xuat-khau-tom-nam-2016-du-bao2017 [26]https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/th%C3%B4ng-tin-h%E1%BB%AFu%C3%ADch/th%C3%B4ng-tin-chuy%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%81/doctin/000172/2017-05-30/-kiem-soat-dich-benh-trong-nuoi-tom-bang-che-pham-sinhhoc [27]https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/Nu%C3%B4i-tr%E1%BB%93ng-th %E1%BB%A7y-s%E1%BA%A3n/-Nu%C3%B4i-th%E1%BB%A7y-s%E1%BA %A3n/doc-tin/007018/2017-02-17/tang-cuong-kiem-soat-ton-du-khang-sinh-trongtom [28]https://www.cdc.gov/vibrio/index.html ... học, tượng vi khuẩn kháng kháng sinh ngày phổ biến ngày Từ lý trên, thực đề tài thực tập: Chế tạo chế phẩm nano bạc/PVA phương pháp chiếu xạ thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus. .. parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tôm 3 Mục tiêu đề tài: - Chế tạo thành công chế phẩm bạc nano/ PVA phương pháp chiếu xạ - Khảo sát khả tiêu diệt vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus điều kiện in vitro... Do thể tính kháng khuẩn tốt nên nano bạc thường sử dụng để làm chất khử trùng, kháng khuẩn, khử mùi… Chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 5.1 Đặc điểm Giống Vibrio Họ Vibrionaceae Bộ Vibrionales
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế tạo chế phẩm nano bạcPVA bằng phương pháp chiếu xạ và thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm, Chế tạo chế phẩm nano bạcPVA bằng phương pháp chiếu xạ và thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm, Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 3 Giới thiệu về hạt nano bạc, Thời gian: từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2017, Chương III. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN, Khảo sát khả năng kháng khuẩn của dung dịch keo bạc nano/PVA trong điều kiện in vitro, Thiết lập quy trình chế tạo chế phẩm nano bạc/PVA bằng phương pháp chiếu xạ quy mô 100 lít/mẻ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay