Giáo án Vật lý 6 bài 3: Đo thể tích lỏng

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 15:56

GIÁO ÁN VẬT §3 ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết số dụng cụ đo thể tích chất lỏng - Biết cách xác định thể tích chất lỏng dụng cụ thích hợp Kĩ năng: Sử dụng dụng cụ đo để đo thể tích chất lỏng Thái độ: Học tập nghiêm túc, đầy đủ dụng cụ II Chuẩn bị: - Giáo viên: + Cả lớp: số bình chứa, ca đong, chai lọ có sẵn dung tích, số bình chia độ + Mỗi nhóm: bình chứa nước có dung tích khác nhau, bình chia độ có GHĐ 200 cm3 - Học sinh: sgk ghi chép III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra: (5 phút) - C1: Nêu cách đo độ dài Tại trước đo độ dài ta cần phải ước lượng độ dài cần đo? - TL: Cách đo độ dài là: ước lượng độ dài cần đo, chọn thước có GHĐ ĐCNN thích hợp, đặt thước dọc theo chiều dài cần đo cho đầu vật ngang với vạch số 0, đặt mắt vng góc với cạnh thước, đọc theo vạch chia gần Khi đo độ dài cần ước lượng độ dài cần đo để chọn thước có GHĐ ĐCNN phù hợp - học sinh lên chữa tập,các học sinh lại theo - Gọi học sinh chữa tập dõi nhận xét 1- 2.7, 1- 2.8, 1- 2.9/sbt Bài mới: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng ĐVĐ - Để đo độ dài ta dùng thước Vậy - Lắng nghe suy nghĩ : ĐO THỂ để đo thể tích chất lỏng ta sử dụng tìm phương án trả lời TÍCH CHẤT 2ph dụng cụ đo nào? Và cách đo LỎNG thực nào? Tiết học hôm giúp - Ghi trả lời câu hỏi Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ đo cách đo thể tích chất lỏng - Cho học sinh quan sát bình - Quan sát chia độ hình vẽ 3.2/sgk II Đo thể tích chất lỏng - CH: Hãy xác định GHĐ Tìm hiểu - Xác định GHĐ ĐCNN bình chia độ dụng cụ đo thể tích ĐCNN bình chia độ hình vẽ - C2: - Nhận xét +ca to: GHĐ : 1l - Đọc làm C2 vào 18ph - Yêu cầu học sinh đọc ĐCNN: 0.5 làm C2 l - 1học sinh lên bảng - Gọi học sinh thực C2 - Nhận xét làm,các học sinh khác +ca nhỏ: GHĐ: 0.5 ý theo dõi nhận xét l - Đọc làm C3 vào ĐCNN: 0.5 l - Yêu cầu học sinh đọc +can : GHĐ : l làm C3 - 1học sinh lên bảng làm, học sinh khác theo ĐCNN: l - Gọi học sinh trả lời C3 dõi nhận xét - C3: nhà thường dùng chai lọ có ghi sẵn dung tích, bơm - Nhận xét tiêm … để đo thể tích chất lỏng - Yêu cầu học sinh quan sát - Quan sát hình vẽ sgk, hình vẽ sgk thực câu làm C4 C4 - Gọi học sinh lên bảng làm - 1hs lên bảng làm, C4 học sinh lại theo dõi nhận xét - Nhận xét - Yêu cầu học sinh điền C5 - Điền câu C5 - Nhận xét - Yêu cầu học sinh thảo luận - Thảo luận nhóm trả nhóm thực C6, C7,C8 lời câu hỏi C6, C7, C8, - Nhận xét Trả lời câu hỏi C9 - Yêu cầu nghiên cứu câu C - Nhắc lại trả lời - Ghi 2.Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng - Cách đo thể tích chất lỏng: (C9 / sgk) - Nhận xét gọi học sinh nhắc lại Hoạt động3: Thực hành đo thể tích chất lỏng - Phân chia dụng cụ thí - Nhận dụng nghiệm cho nhóm học nghiệm sinh cụ thí - u cầu học sinh đọc sgk 15ph nêu phương án đo thể tích chất lỏng đựng hai - Đọc sgk,đưa phương bình án thí nghiệm - u cầu học sinh tiến hành thí nghiệm ghi kết vào bảng - Tiến hành thí nghiệm, ghi kết vào bảng 3.1/sgk Củng cố: (3 phút) - Đo thể tích chất lỏng ta dùng dụng cụ đo nào? - Nêu cách đo thể tích chất lỏng Hướng dẫn nhà: (2 phút) - Học bài.Làm 3.1  3.7/ sgk - Chuẩn bị tiết sau Thực hành Bảng3.1 SGK ... 2.9/sbt Bài mới: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng ĐVĐ - Để đo độ dài ta dùng thước Vậy - Lắng nghe suy nghĩ : ĐO THỂ để đo thể tích chất lỏng ta sử dụng tìm phương án trả lời TÍCH... nhóm thực C6, C7,C8 lời câu hỏi C6, C7, C8, - Nhận xét Trả lời câu hỏi C9 - Yêu cầu nghiên cứu câu C - Nhắc lại trả lời - Ghi 2.Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng - Cách đo thể tích chất lỏng: (C9... Hoạt động3: Thực hành đo thể tích chất lỏng - Phân chia dụng cụ thí - Nhận dụng nghiệm cho nhóm học nghiệm sinh cụ thí - Yêu cầu học sinh đọc sgk 15ph nêu phương án đo thể tích chất lỏng đựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 3: Đo thể tích lỏng, Giáo án Vật lý 6 bài 3: Đo thể tích lỏng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay