Thủ thuật ôn hè lớp 2 lên lớp 3

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 15:50

LỰA CHỌN KIẾN THỨC ÔN HÈ TOÁN,TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LÊN LỚP 3Bước 1: Hệ thống kiến thức lớp 2a.Môn Toán: Bảng nhân chia từ 2 đến 5, phép nhân với 0,1; phép chia cho 1. Các số trong phạm vi 1000 ( Cách đọc, viết, so sánh, điền thêm vào dãy số còn thiếu, giá trị mỗi chữ số trong hàng….) Các phép tính công trừ( trong phạm vi 1000); nhân chia trong bảng từ 2 đến 5 Tìm thành phần của một phép tính đơn, có thể nâng cao Đơn vị đo đại lượng + Giờ: đọc, viết giờ đúng đến 15 phút ( giờ sáng giờ chiều ), cộng, trừ số đo thời gian chẵn giờ.+ Xem ngày trên tờ lịch, xem lịch biết số ngày trong một tháng+ Biết nhìn chỉ số trên bàn cân, đọc cân nặng của một vật+ Ôn về đơn vị đo kilôgam, km, m, dm, mm+ Tiền Việt Nam với các mệnh giá đang lưu hành ( Khác nội dung sách) Hình học:+ Tính độ dài đường gấp khúc+ Đếm số tam giác, tứ giác, hình chữ nhật trong một hình cho sẵn+ Tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.+ Biết vẽ đoạn thắng, đường thẳng+ Nhận biết, vẽ thêm đoạn thẳng để thành hình chữ nhật Giải toán:+ Dạng toán nhiều hơn, ít hơn….b.Môn Tiếng Việt: Tập đọc: Luyện đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng, các âm đầu dễ lần ( tùy địa phương) Chính tả: Viết đúng, đạt tốc độ, các bài tập về âm đầu ln; gidr; trch…., bài tập về nghĩa và các luật chính tả ( 7 luật chính tả). TLV: Chủ yếu các đoạn văn tả : Một mùa trong năm; Tả ngắn về một loài vật, Tả ngắn về sông, hồ, biển; Tả ngắn về cây cối; Kể ngắn về người thân… LTVC: + Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm.+ Các kiểu câu: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?+ Đặt và trả lời các câu hỏi: Khi nào? Như thế nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì? …+ Các bài tập về dấu phẩy, dấm chấm phẩy, dấu chấm ( Mức độ đơn giản) LỰA CHỌN KIẾN THỨC ƠN TỐN,TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LÊN LỚP Bước 1: Hệ thống kiến thức lớp a Mơn Tốn: - Bảng nhân chia từ đến 5, phép nhân với 0,1; phép chia cho - Các số phạm vi 1000 ( Cách đọc, viết, so sánh, điền thêm vào dãy số thiếu, giá trị chữ số hàng….) - Các phép tính cơng/ trừ( phạm vi 1000); nhân/ chia bảng từ đến - Tìm thành phần phép tính đơn, nâng cao - Đơn vị đo đại lượng + Giờ: đọc, viết đến 15 phút ( sáng/ chiều ), cộng, trừ số đo thời gian chẵn + Xem ngày tờ lịch, xem lịch biết số ngày tháng + Biết nhìn số bàn cân, đọc cân nặng vật + Ôn đơn vị đo ki-lô-gam, km, m, dm, mm + Tiền Việt Nam với mệnh giá lưu hành ( Khác nội dung sách) - Hình học: + Tính độ dài đường gấp khúc + Đếm số tam giác, tứ giác, hình chữ nhật hình cho sẵn + Tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác + Biết vẽ đoạn thắng, đường thẳng + Nhận biết, vẽ thêm đoạn thẳng để thành hình chữ nhật - Giải tốn: + Dạng tốn nhiều hơn, hơn… b Môn Tiếng Việt: - Tập đọc: Luyện đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng, âm đầu dễ lần ( tùy địa phương) - Chính tả: Viết đúng, đạt tốc độ, tập âm đầu l/n; gi/d/r; tr/ch…., tập nghĩa luật tả ( luật tả) - TLV: Chủ yếu đoạn văn tả : Một mùa năm; Tả ngắn lồi vật, Tả ngắn sơng, hồ, biển; Tả ngắn cối; Kể ngắn người thân… - LTVC: + Từ vật, từ hoạt động, trạng thái, từ đặc điểm + Các kiểu câu: Ai gì? Ai làm gì? Ai nào? + Đặt trả lời câu hỏi: Khi nào? Như nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì? … + Các tập dấu phẩy, dấm chấm phẩy, dấu chấm ( Mức độ đơn giản) Bước 2: Xác định kiến thức cần ôn cho HS từ theo đối tượng - Làm kiểm tra khảo sát ( Tổng hợp tương đối đầy đủ kiến thức bản) - Xác định kiến thức HS lớp hay sai - Tập trung vào tập bổ sung kiến thức nhiều Bước 3: Xác định đối tượng HS cần lưu ý a Xác định HS chậm so với bạn - Đầu tư công sức nhiều vào em đó: Đứng bên kèm; gọi lên bảng nhiều hơn, gọi lên bàn làm bài… - Khuyến khích em làm ( Dù phần) b Xác định HS học trội hơn: - Gọi HS trả lời sau bạn khác trả lời câu hỏi khó, bạn trả lời - Luôn chuẩn bị nâng cao để giao thêm em làm xong trước bạn khác ... sung kiến thức nhiều Bước 3: Xác định đối tượng HS cần lưu ý a Xác định HS chậm so với bạn - Đầu tư công sức nhiều vào em đó: Đứng bên kèm; gọi lên bảng nhiều hơn, gọi lên bàn làm bài… - Khuyến... ( Mức độ đơn giản) Bước 2: Xác định kiến thức cần ôn cho HS từ theo đối tượng - Làm kiểm tra khảo sát ( Tổng hợp tương đối đầy đủ kiến thức bản) - Xác định kiến thức HS lớp hay sai - Tập trung... b Xác định HS học trội hơn: - Gọi HS trả lời sau bạn khác trả lời câu hỏi khó, bạn trả lời - Luôn chuẩn bị nâng cao để giao thêm em làm xong trước bạn khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ thuật ôn hè lớp 2 lên lớp 3, Thủ thuật ôn hè lớp 2 lên lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay