các câu hỏi thường gặp trong bảo vệ đồ án chi tiết máy

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 15:50

Các câu hỏi thường gặp bảo vệ đồ án CHI TIẾT MÁY 1.Hãy cho biết phân phối TST cho HGT cần đảm bảo điều kiện gì? Tại sao? 2.Tại phải bôi trơn HGT? Các phương pháp bơi trơn? 3.Các loại dầu bơi trơn?Trình bày cách kiểm tra điều kiện bôi trơn ngâm dầu HGT? 4.Trường hợp cần chọn công suất động theo công suất đẳng trị, sao? 5.Ưu nhược điểm HGT thiết kế?s 6.Bộ truyền đai nên bố trí đầu trục vào hay đầu trục HGT, sao? Bộ truyền xích nên bố trí đầu trục vào hay đầu trục HGT, sao? 8.Trong hệ thống truyền động khí có hai cách xếp truyền là: Động cơ-Bộ truyền đai-Hộp giảm tốc-Máy cơng tác Động cơ-Hộp giảm tốc-Bộ truyền xích-Máy công tác Nếu người ta xếp truyền đai phía sau HGT truyền xích phía trước HGT có khơng?Tại sao? 9.Các dạng hỏng, khả làm việc tiêu tính truyền đai? 10.Trình tự thiết kế truyền đai thang? 11.Các dạng hỏng tiêu tính truyền xích? 12.Các dạng hỏng tiêu tính truyền bánh răng? 13.Các dạng hỏng tiêu tính truyền trục vít bánh vít? 14.Trình tự tính tốn thiết kế truyền bánh răng? 15.Chọn vật liệu bánh vít dựa thông số nào, sao? 16.Các dạng hỏng tiêu tính trục truyền? 17.Các dạng hỏng tiêu tính ổ lăn? 18.Trình tự lựa chọn ổ lăn? 19.Giải thích ý nghĩa kí hiệu ổ lăn dùng HGT? 20.Trình bày qui tắc phân tích lực ăn khớp truyền bánh răng? 21.Trình bày qui tắc phân tích lực ăn khớp truyền trục vít - bánh vít? 22.Thơng số hình học truyền xích? 23.Cơng dụng, phân loại, cách lựa chọn nút thông hơi? 24.Công dụng, phân loại, cách lựa chọn nút tháo dầu? 25.Công dụng, phân loại, cách lựa chọn que thăm dầu? 26 Công dụng, cách lựa chọn nắp cửa thăm? 27.Cơng dụng cách bố trí vít vòng HGT? 28.Cơng dụng, phân loại, cách lựa chọn chốt định vị? 29.Cơng dụng vít tách? 30.Cơng dụng vòng phớt? 31.Cơng dụng vòng chắn dầu? 32.Cơng dụng vòng vung dầu? 33.Trình bày cách điều chỉnh ăn khớp truyền bánh nón? 34.Trình bày cách điều chỉnh ăn khớp truyền trục vít – bánh vít? 35.Trình bày cách kiểm tra vết tiếp xúc truyền bánh răng? 36.Trình bày cách kiểm tra vết tiếp xúc truyền trục vít – bánh vít? 37.Vì phải bơi sơn thủy tinh lỏng lên bề mặt ghép nắp thân hộp? 38.Trình bày cách điều chỉnh ổ lăn? 39.Cơng dụng cách tạo khe hở bù trừ nhiệt cạnh ổ? 40.Tại phải chọn bề rộng bánh nhỏ lớn bề rộng bánh lớn? 41.Tại phải tách đôi bánh HGT tách đôi? 42.Tại phải chọn ổ đũa trụ ngắn đỡ tự lựa theo chiều trục HGT tách đơi? 43.Trình bày cách chọn dung sai vòng vòng ngồi ổ lăn? 44.Giải thích ý nghĩa kí hiệu dung sai mối lắp bánh trục? 45.Các kích thước cần ghi dung sai vẽ chi tiết, sao? 46.Giải thích ý nghĩa ký hiệu sai lệch hình dáng vẽ chi tiết? 47.Giải thích ý nghĩa ký hiệu độ nhám bề mặt vễ chi tiết? 48.Tại phải làm gân tăng cứng cạnh chỗ lắp ổ lăn? 49.Tại lắp ổ đũa côn cạnh trục trục vít? 50.Cơng dụng đệm chỗ lắp nắp ổ lăn? 51.Tại kích thước khoảng cách trục phải ghi kèm dung sai? 52.Trên vẽ lắp nên ghi kích thước nào? 53.Tại phải chọn giá trị môđun bánh theo tiêu chuẩn? 54.Tại phải chọn đường kính thân trục ngõng trục theo tiêu chuẩn? 55.Trình bày cách chọn tính kích thước then bằng? 56.Thế lắp theo hệ thống lỗ, lắp theo hệ thống trục Hệ thống ưu tiên? 57.Giải thích câu:“Các kích thước khơng ghi dung sai chọn theo dung sai tự do” yêu cầu kĩ thuật vẽ chi tiết? 58.Dạng hỏng, tiêu tính then bằng? 59.Tại bề mặt ghép vách thân bánh vít, người ta khoan lỗ làm ren để lắp vít có đường tâm lệch không trùng với bề mặt ghép? 60.Khoảng cách nhỏ từ đỉnh BR đến đáy HGT lựa chọn nào, sao? 61.Chiều dày nhỏ vách HGT chọn nào, sao? 62.Tại phải sơn bên HGT màu đỏ? 63.Tại sau lắp HGT xong phải chạy rà? 64.Tại phải ghi kích thước lỗ lắp bulông HGT vẽ lắp? 65.Tại phải ghi kích thước dài, rộng, cao HGT vẽ lắp? 66.Tại người ta chọn bánh nhỏ chủ động (quay nhanh) thường có vật liệu tốt bánh bị động (quay chậm)? 67.Các thông số để tính tốn, thiết kế truyền bánh (răng trụ thẳng, nghiêng, chữ V, nón) 68.Tại phải sử dụng truyền bánh nón? 69.Tại người ta chọn bánh nhỏ chủ động (quay nhanh) thường có vật liệu tốt bánh bị động (quay chậm)? 70.Ưu, nhược điểm loại HGT? 71.Chiều sâu vít bắt vào bề mặt? Tính hay chọn? Tính nào? Chọn nào? 72.Trên trục nên chọn loại ổ, rành then giống nhau, sao? 73.Tại chọn ổ bi đỡ chặn? Ổ tùy động? 74.Mối lắp then với trục gì? 75.Mục đích u cầu kĩ thuật kiểm tra vết tiếp xúc bề mặt theo chiều cao bé X% theo chiều rộng bé Y% để làm gì? 76.Trình bày cách điều chỉnh ăn khớp truyền bánh nón? 77.Trình bày cách điều chỉnh ăn khớp truyền trục vít – bánh vít? 78.Khi thiết kế cặp bánh cấp nhanh HGT phân đôi cấp nhanh cần ý điều gì? 79.Giải thích phải chọn ổ đũa đỡ trụ ngắn tự lựa theo chiều dọc trục chọn ổ cho trục trung gian HGT phân đơi cấp nhanh? 80.Giải thích bố trí hai ổ bên trục vít bên bố trí ổ bi đỡ HGT trục vít? 10-30-2010, 11:00 PM Nêu cách chọn hợp lý cơng suất vòng quay động Tại phải kiểm tra mở máy tải cho động cơ? Trường hợp kiểm tra tải cho động cơ? Tại sao? Phân biệt chế độ làm việc động Động hệ thống dẫn động chọn theo chế độ làm việc nào? Tại sao? Nêu vai trò vị trí hộp giảm tốc hệ thống dẫn động Trình bày cách phân bố tỷ số truyền cho phận truyền dẫn động Trình bày cách kiểm tra mở máy cho động cơ? Có thể kiểm tra mở máy cho động trục không? Tại sao? Nêu nguyên tắc chọn vật liệu chế tạo bánh răng? Tại nên lấy vật liệu bánh nhỏ tốt vật liệu bánh lớn, cấp chậm tốt cấp nhanh Trình bày cách xác định ứng suất cho phép truyền bánh răng? Giá trị ứng suất cho phép bước tính sơ kiểm nghiệm có khác không? Tại sao? Các truyền hệ dẫn động ( Bánh TV-BV, đai, xích trục) tính tốn thiết kế theo tiêu nào? Tại sao? 10 Nêu sở xác định hệ số chiều rộng bánh thiết kế truyền bánh 11 Nêu biện pháp xử lý kiểm tra sức bền tiếp xúc bánh không thoả mãn? 12 Nêu sở chọn góc nghiêng truyền bánh nghiêng? 13 Tại bánh trụ thường lấy bề rộng bánh nhỏ lớn bề rộng bánh lớn? Còn bánh lấy bề rộng hai bánh nhau? 14 Các chi tiết hộp giảm tốc (bánh răng, trục …) có kiểm tra tải không? Hệ số tải bao nhiêu? 15 Nêu sở chọn kết cấu bánh răng? Các bánh thiết kế chọn kết cấu nào? 16 Trình bày cách chọn vật liệu truyền trục vít bánh vít? ứng suất cho phép truyền trục vít bánh vít liên quan đến việc chọn vật liệu 17 Tại truyền động trục vít bánh vít phải tính kiểm nghiệm nhiệt, trình bày cách tính cho truyền động trục vít bánh vít 18 Nêu sở xác định số mối ren trục vít 19 Trình bày cách kiểm tra bơi trơn, chạm trục cho hộ giảm tốc bánh hai cấp? Các biện pháp xử lý điều kiện khơng thoả mãn 20 Vị trí bố trí truyền đai, truyền xích hệ dẫn động bố trí nào? Tại sao? 21 Trường hợp phải chọn xích nhiều dãy? Số dãy xích tối đa bao nhiêu? Giải thích? Tại thường chọn số mắt xích chẵn? 22 Tại phải hạn chế dây đai thang? Tại phải kiểm nghiệm góc ơm bánh đai nhỏ? Nêu biện pháp xử lý điều kiện khơng thoả mãn Nêu ưu nhược điểm loại đai chọn? 24 Trình bày: trình tự, ý nghĩa, nội dung bước tính thiết kế trục theo sức bền mỏi 25 Cơ sở để xác định kết cấu trục hợp lý? Vận dụng vào việc xác định kết cấu trục đồ án thiết kế 26 Nêu nhân tố ảnh hưởng đến sức bền mỏi trục? Từ nêu biện pháp nâng cao sức bền mỏi 27 Tại rãnh then trục lại bố trí đường sinh? Nếu phải dùng hai đến ba then tiết diện trục then bố trí nào? 28 Tại phải kiểm nghiệm độ cứng trục? Trình bày cách kiểm nghiệm biện pháp khắc phục trục không đủ độ cứng 29 Trong trình thiết kế đồ án chi tiết máy thoả mãn nhiều tiêu đánh giá khả làm việc? Tại sao? 30 ổ lăn hộp giảm tốc tính chọn theo tiêu nào? Tại sao? Nêu biện pháp xử lý kiểm nghiệm ổ mà không đủ khả tải động(Cđ >Cb) 31 Nêu sở chọn sơ đồ bố trí ổ? Phân tích ưu, nhược điểm sơ đồ bố trí ổ chọn 32 Trình bày cách kiểm tra điều chỉnh vị trí ăn khớp cặp bánh truyền trục vít bánh vít? 33 Trình bày cách điều chỉnh khe hở ổ mòn 34 Trình bày trình tự tháo lắp chi tiết hộp giảm tốc? 35 Nêu công dụng kết cấu chi tiết máy: Chốt định vị, vòng định vị, vít tách, que thăm dầu, vòng chắn dầu, điều chỉnh ổ , cửa thăm 36 Nêu sở chọn chế độ lắp cho chi tiết máy bánh răng, ổ, bạc chắn dầu, nắp ổ, cốc lót…trong hộp giảm tốc? Vẽ biểu diễn định tính vị trí trường dung sai mối lắp 37 Nêu ghi yêu cầu kĩ thuật vẽ chế tạo? 38 Nêu cách xác định chiều quay chi tiết hệ thống dẫn động? Nếu cho chi tiết làm việc theo chiều quay ngược lại có khơng? Tại sao? 39 Trình bày đặc tính thay đổi ứng suất chi tiết máy như: bánh răng, trục, ổ? Vẽ đồ thị biểu diễn đặc tính thay đổi ứng suất đó? 40 Tiết diện nguy hiểm trục bước tính gần xác có trùng không? Nêu biện pháp xử lý kiểm tra hệ số an tồn khơng thoả mãn? ... góc nghiêng truyền bánh nghiêng? 13 Tại bánh trụ thường lấy bề rộng bánh nhỏ lớn bề rộng bánh lớn? Còn bánh côn lấy bề rộng hai bánh nhau? 14 Các chi tiết hộp giảm tốc (bánh răng, trục …) có... quay chi tiết hệ thống dẫn động? Nếu cho chi tiết làm việc theo chi u quay ngược lại có khơng? Tại sao? 39 Trình bày đặc tính thay đổi ứng suất chi tiết máy như: bánh răng, trục, ổ? Vẽ đồ thị... kiểm nghiệm độ cứng trục? Trình bày cách kiểm nghiệm biện pháp khắc phục trục không đủ độ cứng 29 Trong trình thiết kế đồ án chi tiết máy thoả mãn nhiều tiêu đánh giá khả làm việc? Tại sao? 30
- Xem thêm -

Xem thêm: các câu hỏi thường gặp trong bảo vệ đồ án chi tiết máy, các câu hỏi thường gặp trong bảo vệ đồ án chi tiết máy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay