42 bài toán tổng hợp cuối năm cơ bản lớp 4

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 15:38

Bài 2: Trong công viên có diện tích đã trồng cây xanh và hoa, trong đó có diện tích của công viên là trồng cây xanh. Hỏi diện tích trồng hoa là bao nhiêu phần diện tích công viên ? Bài 3: Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có số đội viên sinh hoạt văn nghệ và số đội viên tham gia đá bóng. Phần số chỉ số đội viên của chi đội tham gia hai hoạt động trên là ? Bài 4: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có số học sinh là học sinh nữ. Tính số học sinh nữ của lớp đó.Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30 m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diên tích mảnh vườn đó. Bài tập ôn toán lớp Bi 1: Tớnh: − = 8 a) Bài 2: Trong công viên b) − = c) 10 − = 12 diện tích trồng xanh hoa, diện tích cơng viên trồng xanh Hỏi diện tích trồng hoa phần diện tích cơng viên ? Bài 3: Trong buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A số đội viên sinh hoạt văn nghệ số đội viên tham gia đá bóng Phần số số đội viên chi đội tham gia hai hoạt động ? Bài 4: Một lớp học 30 học sinh, số học sinh học sinh nữ Tính số học sinh nữ lớp Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài 30 m, chiều rộng chiều dài Tính diên tích mảnh vườn Bài 6: Tính diện tích hình thoi, biết độ dài hai đường chéo 42 cm 17 cm Bài 7: Tính x = b) x + = Bài : Lớp 30 học sinh , số học sinh nam số học sinh nữ Hỏi lớp bao a) nhiêu học sinh nam, học sinh nữ ? Bài 9: Tìm hai số, biết tổng chúng 198 tỉ số hai số Bài 10: Tính 11 = b) : = 20 14 Bài 11: Tìm hai số, biết hiệu hai số 160 tỉ số hai số a) + Bài 12 : Khoảng cách thực từ Hà Nội đến Hải Dương 60 km Khoảng cách đồ cm Hỏi tỉ lệ đồ ? Bài 13: Trên đồ tỉ lệ 1: 200, chiều dài phòng học lớp em đo 4cm Hỏi chiều dài thực tế phòng học lớp em ? Bài 14: Đặt tính tính: a) 4597 + 8269 b) 31724 - 12457 c) 425 x 27 Bài 15: Trong số: 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601 a) Số chia hết cho là: Số chia hết cho là: b) Số chia hết cho là: c) Số chia hết cho không chia hết cho 3: Bài 16 : Số chia hết cho 2, 3, 5, ? Bài 17: Đặt tính tính: a) 248 x 321 b) 5781 : 47 Bài 18: Người ta xếp 240 bàn ghế vào 15 phòng học.Hỏi phòng xếp bàn ghế? Bài 19: Đặt tính tính: a) 24579 + 43867 b) 82604 - 35246 c) 235 x 352 d) 101 598 : 287 Bài 20: Bố 30 tuổi Tuổi tuổi bố Tính tuổi người Bài 21 : Chu vi hình chữ nhật 4 m chiều rộng chiều dài Diện tích hình chữ nhật 5 nhieu ? 22 Đề lát phòng học hình chữ nhật chiểu dài 15m, chiều rộng 6m người ta dùng loại gạch men hình vng cạnh 30cm Giá viên gạch 500 đồng Hỏi hết tiền để lát kín phòng học biết phần mạch vữa khơng đáng kể ? Câu 23: Một hình chữ nhật chu vi 120 mét Chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chiều dài chiều rộng? Câu 24: Tìm hai số hiết hiệu 80 tỉ số Câu 25: Bố 28 tuổi, tuổi bố gấp lần tuổi Tính tuổi bố, tuổi Câu 26: Số thứ hai số thứ 40 Nếu gấp hai lần số thứ lên số thứ hai Tìm hai số Câu 27: Hiệu hai số số bé ba chữ số Tỉ số hai số Tìm hai số Câu 28: Hiệu hai số 657 Tìm hai số biết số thứ giảm 10 lần số thứ hai Câu 29: Năm tuổi mẹ nhiều tuổi 30 tuổi tuổi Hỏi năm mẹ tuổi? Con tuổi? Câu 30: Một đồ vẽ theo tỉ lệ 1:1000 Hỏi độ dài cm đồ ứng với độ dài thật cm? Câu 31: Bản đồ khu đất hình chữ nhật theo tỉ lệ 1: 8000 Nhìn đồ độ dài đoạn AB dm Hỏi độ dài thật đoạn AB mét? Câu 32: Một ruộng hình chữ nhật chiều dài 96 m chiều rộng chiều dài Tính diện tích ruộng Câu 33: Tìm trung bình cộng số sau: 350 ; 470 ; 654 Câu 34: hai vòi nước chảy vào bể Vòi thứ chảy 735 lít, vòi thứ hai vòi thứ 20 lít Hỏi trung bình vòi chảy lít nước vào bể? Câu 35: Tìm hai số biết tổng 5735 hiệu 651 Câu 36: Hai đội công nhân đào mương dài 1786 m, đội thứ đào nhiều đội thứ hai 468 m Hỏi đội đào mét mương? Câu 37: Tìm hai số biết tổng tỉ hai số 45 ? Câu 38: 14 túi gạo nếp 16 túi gạo tẻ cân nặng tất 300 kg Biết túi cân nặng Hỏi kg gạo loại? Câu 39: Tìm hai số biết hiệu tỉ hai số 30 Câu 40: Bố 36 tuổi tuổi bố gấp lần tuổi Tính tuổi bố, tuổi con? số học sinh nữ Hỏi lớp học học sinh nam, học sinh nữ? Câu 42: Hai kho chứa 2430 thóc Tìm số thóc kho, biết số thóc kho thứ số thóc kho thứ hai Câu 41: Một lớp học 35 học sinh, số học sinh nam ... biết hiệu tỉ hai số 30 Câu 40 : Bố 36 tuổi tuổi bố gấp lần tuổi Tính tuổi bố, tuổi con? số học sinh nữ Hỏi lớp học có học sinh nam, học sinh nữ? Câu 42 : Hai kho chứa 243 0 thóc Tìm số thóc kho,... nhân đào mương dài 1786 m, đội thứ đào nhiều đội thứ hai 46 8 m Hỏi đội đào mét mương? Câu 37: Tìm hai số biết tổng tỉ hai số 45 ? Câu 38: Có 14 túi gạo nếp 16 túi gạo tẻ cân nặng tất 300 kg Biết... cộng số sau: 350 ; 47 0 ; 6 54 Câu 34: Có hai vòi nước chảy vào bể Vòi thứ chảy 735 lít, vòi thứ hai vòi thứ 20 lít Hỏi trung bình vòi chảy lít nước vào bể? Câu 35: Tìm hai số biết tổng 5735 hiệu 651
- Xem thêm -

Xem thêm: 42 bài toán tổng hợp cuối năm cơ bản lớp 4, 42 bài toán tổng hợp cuối năm cơ bản lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay