Giáo án Vật lý 6 bài 6: Lực Hai lực cân bằng

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:24

Bài LỰC - HAI LỰC CÂN BẰNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu VD lực đẩy, lực kéo phương chiều lực - Nêu thí dụ hai lực cân - Nêu nhận xét sau quan sát TN Kỹ năng: Sử dụng thuật ngữ: lực đẩy, lực kéo, phương, chiều, lực cân Thái độ: Biết vận dụng kiến thức vào sống II CHUẨN BỊ: Ddồ dùng dạy học: - GV: Dụng cụ TN hình 6.1, 6.2,6.3 - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm nhỏ III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Để đo khối lượng ta dùng dụng cụ để đo? - Đơn vị khối lượng gì? Làm tập 5.1 đến 5.2 SBT Bài HOẠT VIÊN ĐỘNG GIÁO HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HĐ1: Tổ chức tình HS: Dự đốn học tập SGK HĐ2: Hình thành khái niệm lực GV: Bố trí TN SGK hướng dẫn HS trả lời: HS: Quan sát GV tiến hành - Vì xe chạy TN được? HS: Do lò xo tác dụng đẩy - Vì lò xo bị biến dạng? vào xe - Do tay thơng qua xe tác dụng ép vào lò xo GV: Yêu cầu HS quan sát GV làm TN trả lời câu C2, C3 NỘI DUNG I Lực Thí nghiệm (SGK) Rút kết luận Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói vật tác dụng lực lên vật GV: Nhận xét chung - Tác dụng đẩy, kéo, hút vật lên vật khác ta nói vật tác dụng lực lên vật C4: a) (1) lực đẩy (2) Lực GV: Yêu cầu HS thảo luận ép trả lời câu C4 (2') b) (3) Lực kéo (4) Lực - Yêu cầu nhóm trả lời kéo GV: Nhận xét chung c) (5) Lực hút HĐ3: Nhận xét phương chiều lực GV: Tổ chức cho HS đọc SGK HS: Đọc SGK - Tiến hành TN yêu cầu HS trả lời câu C5 II Phương chiều lực - Mỗi lực có phương chiều xác định GV: Nhận xét chung - Như vậy, lực có phương chiều xác định HĐ4: Hai lực cân GV: yêu cầu HS quan sát hình 6.4 trả lời câu C6, C7 III Hai lực cân GV: Nhận xét chung GV: Yêu cầu HS thảo luận C6: HS trả lời trả lời câu C8 (2') C7: Phương song song với mặt đất có chiều ngược GV: Nhận xét chung - Nếu có hai lực tác dụng vào vậtvật đứng n, hai lực hai lực cân - Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có phương ngược HĐ5: Vận dụng C8: (1) Cân (2) Lực chiều GV: Yêu cầu HS trả lời câu ép (3) Chiều (4) C9 Phương (5) Lực hút GV: Nhận xét chung C9: a) lực đẩy b) lực kéo Tổng kết toàn bài: - Lực gì? - Hai lực cân gì? Có phương chiều nào? - Hướng dẫn HS làm tập câu C10 BT.6.1 đến 6.3 SBT Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm tập 6.1 đến 6.5 (SBT) ... GV: Nhận xét chung - Nếu có hai lực tác dụng vào vật mà vật đứng n, hai lực hai lực cân - Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có phương ngược HĐ5: Vận dụng C8: (1) Cân (2) Lực chiều GV: Yêu cầu HS trả... chung - Như vậy, lực có phương chiều xác định HĐ4: Hai lực cân GV: yêu cầu HS quan sát hình 6. 4 trả lời câu C6, C7 III Hai lực cân GV: Nhận xét chung GV: Yêu cầu HS thảo luận C6: HS trả lời trả... C9 Phương (5) Lực hút GV: Nhận xét chung C9: a) lực đẩy b) lực kéo Tổng kết tồn bài: - Lực gì? - Hai lực cân gì? Có phương chiều nào? - Hướng dẫn HS làm tập câu C10 BT .6. 1 đến 6. 3 SBT Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 6: Lực Hai lực cân bằng, Giáo án Vật lý 6 bài 6: Lực Hai lực cân bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay