Giáo án Vật lý 6 bài 6: Lực Hai lực cân bằng

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:24

Bài 6: LỰCHAI LỰC CÂN BẰNG I MỤC TIÊU: Nêu thí dụ lực đẩy, lực kéo,… phương chiều lực Nêu thí dụ hai lực cân xác định hai lực cân Sử dụng thuật ngữ: lực đẩy, lực kéo, phương, chiều, lực cân Vì người xung quanh, tích cực học tập II CHUẨN BỊ: Cho nhóm học sinh: Một xe lăn lò xo tròn- lò xo mềm dài khoảng 10cm Một nam châm thẳng- gia trọng sắt có móc treo Một giá có kẹp để giữ lò xo để treo gia trọng III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra cũ: Sữa tập 5.1 : Câu C Sữa tập 5.3 : a: Biển C; a: Biển B; c: Biển A d: Biển B; c : Biển A; f: Biển C Giảng mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: (2 phút) Tổ chức tình học tập tên hình vẽ, 2cm nhỏ tác dụng lực lên tủ? Hoạt động 2: (15 phút) Hình thành khái niệm lực Cho học sinh làm thí nghiệm, thảo luận nhóm để thống trả lời câu hỏi! C1: Nhận xét tác dụng lò xo tròn lên xe xe lên lò xo tròn ta đẩy xe cho ép lò xo lại HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG I LỰC : Thí nghiệm: Học sinh làm thí nghiệm quan sát tượng để rút nhận xét C1: Lò xo tròn bị ép tác dụng lên xe lăn lực đẩy Lúc tay ta (thơng qua xe lăn) tác dụng lên lò xo tròn lực ép làm cho lò xo bị giãn dài C2: Lò xo bị giãn tác C2: Nhận xét tác dụng lò xo lên xe xe lăn lennlò xo ta kéo xe cho lò xo giãn C3: Nhận xét tác dụng nam châm lên nặng C4: Học sinh dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống Hoạt động 3: (10 phút) Nhận xét rút phương chiều lực H.6.1: Cho biết lực lò xo tròn tác dụng lên xe lăn có phương chiều nào? H.6.2: Cho biết lực lò xo tác dụng lên xe lăn có phương chiều nào? dụng lên xe lăn lực kéo, lúc tay ta (thơng qua xe lăn) tác dụng lên lò xo lực kéo làm cho lò xo bị dãn C3: Nam châm tác dụng lên nặng lực hút C4: a) 1: lực đẩy ; 2: lực ép b) 3: lực kéo ; 4: lục kéo c) 5: lục hút - Lực lò xo tròn tác dụng lên xe lăn có phương gần song song với mặt bàn có chiều đẩy - Lực lò xo tác dụng lên xe lăn có phương dọc C5: Xác định phương theo lò xo có chiều chiều lực nam châm hướng từ xe lăn đến trụ tác dụng lên nặng đứng Hoạt động 4: (10 phút) C5: Phương ngang chiều Nghiên cứu hai lực cân từ trái sang phải C6 C7: Học sinh trả lời câu hỏi Hình 6.4 C8: Học sinh dùng từ thích hợp để điền vào chỗ trống Học sinh trả lời: C8: a) 1: Cân ; 2: Hoạt động 5: ( phút) Đứng yên Vận dụng b) 3: Chiều C9: Điền từ thích hợp vào c) 4: Phương; 5: chỗ trống Chiều Rút kết luận: - Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói ta nói vật tác dụng lên vật II PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA LỰC: Mỗi lực có phương chiều xác định III HAI LỰC CÂN BẰNG: Hai lực cân hai lực mạnh có phương ngược chiều IV Vận dụng: C9: a) Gió tác dụng vào cánh buồm lực đẩy b) Đầu tàu tác dụng lên toa tàu lực kéo Củng cố bài: Giải tập 6.1 SBT Ghi nhớ: Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gọi lực Nếu có hai lực tác dụng vào vậtvật đứng yên hai lực gọi lực cân Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có phương ngược chiều Dặn dò: Trả lời câu C10 BT nhà: số 6.2; 6.3 Xem trước bài: Tìm hiểu kết tác dụng lực ... Rút kết luận: - Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói ta nói vật tác dụng lên vật II PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA LỰC: Mỗi lực có phương chiều xác định III HAI LỰC CÂN BẰNG: Hai lực cân hai lực mạnh có phương... cánh buồm lực đẩy b) Đầu tàu tác dụng lên toa tàu lực kéo Củng cố bài: Giải tập 6. 1 SBT Ghi nhớ: Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gọi lực Nếu có hai lực tác dụng vào vật mà vật đứng n hai lực. .. mà vật đứng n hai lực gọi lực cân Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có phương ngược chiều Dặn dò: Trả lời câu C10 BT nhà: số 6. 2; 6. 3 Xem trước bài: Tìm hiểu kết tác dụng lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 6: Lực Hai lực cân bằng, Giáo án Vật lý 6 bài 6: Lực Hai lực cân bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay