Giáo án Vật lý 6 bài 6: Lực Hai lực cân bằng

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:24

GIÁO ÁN VẬT §6 LỰCHAI LỰC CÂN BẰNG I.Mục tiêu học: Kiến thức: - Chỉ lực đẩy, lực hút, lực kéo,… vật tác dụng lên vật - Chỉ phương chiều lực Kĩ năng: - Nêu ví dụ hai lực cân Chỉ ví dụ đâu hai lực cân - Nêu nhận xét quan sát thí nghiệm Thái độ: Học tập nghiêm túc, đầy đủ dụng cụ học tập II Chuẩn bị: - Giáo viên: + Cả lớp: 1chiếc xe lăn, 1lò xo tròn, 1lò xo mềm, 1nam châm thẳng, 1quả gia trọng sắt có móc treo, giá đỡ - Học sinh: sgk ghi chép III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra: - CH: Thế khối - TL: Khối lượng vật lượng chất chứa lượng vật? vật Trên vỏ hộp mứt có Trên vỏ hộp mứt có ghi 250 g số cho ta ghi 250g, số biết lượng mứt chứa hộp cho ta biết điều gì? - TL: Đo khối lượng ta dùng cân - CH: Đo khối lượng vật ta dùng 5ph dụng cụ đo nào? Nêu Cách dùng cân Robecvan: “Điều chỉnh cho cách dùng cân chưa cân đòn cân thăng bằng, kim cân Robecvan để cân vật vạch Đó việc điều chỉnh số Đặt vật đem cân lên đĩa cân bên trái, đặt lên đĩa cân bên số cân có khối lượng phù hợp cho cân thăng bằng, kim cân nằm vạch chia độ Tổng khối lượng cân khối lượng vật đem cân” 2.Bài mới: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng ĐVĐ: - Gọi học sinh đọc phần tình đầu - Đọc phần tình đầu - CH: Tại gọi lực đẩy, hay lực kéo? Làm để - Suy nghĩ tìm câu trả lời 3ph biết nó? - Bài học hơm giúp giải vấn đề - Ghi LỰC- HAI LỰC CÂN BẰNG Hoạt động1: Hình thành khái niệm lực - Bố trí thí nghiệm hình - Quan sát thí nghiệm, đọc 6.1/sgk, yêu cầu học sinh quan câu hỏi C1 trả lời câu hỏi I Lực 1.Thí sát trả lời câu hỏi C1 C1 nghiệm - Gọi học sinh trả lời câu hỏi a Thí C1 - Trả lời câu hỏi C1 nghiệm1 15ph - Nhận xét - C1: lò xo tròn tác dụng - Ghi lên xe lăn lực đẩy - Bố trí thí nghiệm hình 6.2/sgk, u cầu học sinh quan - Quan sát thí nghiệm, đọc Xe lăn sát trả lời C2 trả lời câu hỏi C2 tác dụng lên lò xo tròn - Gọi học sinh trả lời câu hỏi lực ép C2 - Trả lời câu hỏi C2 - Nhận xét - Ghi b.Thí nghiệm - Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi - Quan sát thí nghiệm, đọc C3 quan sát thí nghiệm trả lời câu hỏi C3 trình bày nhận xét - C2: Lò xo tác dụng lên - Đưa nhận xét - Gọi học sinh nhận xét xe lăn - Ghi lực kéo - Hoàn thành câu hỏi C4 - Yêu cầu học sinh hoàn thành câu C4 - Trả lời câu hỏi C4 : - Gọi học sinh trả lời câu hỏi câu C4 - Nhận xét (1) (2) (3) (4) (5) lực đẩy lực ép lực kéo lực kéo lực hút - Rút kết luận Xe lăn tác dụng lên lò xo lực kéo c.Thí nghiệm3 - C3: Nam châm tác - học sinh đọc nhận xét, dụng lên - Yêu cầu học sinh qua thí học sinh khác theo dõi nặng lực nghiệm nhận xét rút kết nhận xét hút luận - Ghi - Gọi học sinh đọc nhận xét Đưa ví dụ lực: +con trâu tác dụng lực kéo lên cày - Nhận xét +đầu tàu tác dụng lên toa tàu lực kéo - Yêu cầu học sinh lấy ví dụ lực Kết luận: - Khi vật đẩy kéo vật khác ta nói vật tác dụng lực lên vật Hoạt động 2: Nhận xét phương chiều lực - Yêu cầu học thực lại thí nghiệm hình 6.1, hình 6.2, bng tay Sau đó, nhận xét trạng thái xe lăn - Gọi học sinh đưa nhận xét trạng thái xe lăn - Làm lại thí nghiệm II.Phương hình 6.1, hình 6.2, bng chiều lực tay ra,quan sát, đưa nhận xét trạng thái xe lăn - Học sinh đại diện nhóm đưa nhận xét: “xe lăn chuyển động theo phương 10ph - Nhận xét nằm ngang, chuyển động - Yêu cầu học sinh thảo luận theo chiều từ phải sang trái” nhóm đưa nhận xét - Thảo luận nhóm đưa phương chiều lực nhận xét phương, chiều lực - Gọi học sinh trả lời - Nhận xét - học sinh trả lời “lực có phương chiều xác định” - Ghi - Yêu cầu học sinh trả lời câu - Trả lời câu hỏi C5 “lực hỏi C5 nam châm tác dụng lên - Nhận xét nặng có phương dọc theo trục nam châm,có chiều từ - Mỗi lực trái sang phải.” có phương chiều xác định Hoạt động 3: Tìm hiểu hai lực cân - Yêu cầu học sinh quan sát - Quan sát hình III Hai lực cân hình vẽ 6.4/sgk trả lời câu 6.4/sgk trả lời câu hỏi C6 hỏi C6 - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C6 - Trả lời câu hỏi C6 - Nhận xét nhấn mạnh lại cho học sinh “nếu hai đội mạnh ngang dây - Lắng nghe đứng yên” 8ph - Yêu cầu học sinh đọc trả lời câu hỏi C7 - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Đọc trả lời câu hỏi C7 C7 - Nhận xét - Trả lời câu hỏi C7 “phương - Yêu cầu học sinh chiều dọc theo sợi dây, lực chiều hai lực - Nhận xét ngược nhau” - Thông báo” sợi dây chịu tác dụng hai lực kéo hai đội mà sợi dây đứng - Chỉ chiều n ta nói sợi dây chịu lực tác dụng hai lực cân bằng” - Yêu cầu học sinh điền vào chỗ trống câu C8 - Lắng nghe - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C8 Điền câu C8 - Hai lực cân hai lực mạnh - Nhận xét có - học sinh trả lời, phương - Yêu cầu học sinh cho ví dụ học sinh lại ngược chiều (đặt thực tế hai lực cân ý lắng nghe vào vật) nhận xét - Nhận xét - Ghi - Cho ví dụ hai lực cân thực tế: Hoạt động 4: Vận dụng - Yêu cầu học sinh thảo luận - Thảo luận nhóm IV Vận dụng nhóm làm câu hỏi C9, C10 câu hỏi C9, C10 - C9: a) lực đẩy - Gọi học sinh trả lời - Học sinh b) lực kéo câu C9, C10 trả lời câu hỏi C9, C10 - C10: Một em bé - Nhận xét dùng tay giữ chặt 2ph - Ghi đầu dây làm cho diều không bay xa được, diều chịu tác dụng hai lực cân Đó lực đẩy gió lực giữ dây em bé Củng cố: (3 phút) - Nêu nhận xét phương, chiều lực - Thế hai lực cân bằng? Cho ví dụ Hướng dẫn nhà: (2 phút) - Học Làm tập 6.1 → 6.2/ sbt - Chuẩn bị tiết sau ... dùng cân Robecvan: “Điều chỉnh cho cách dùng cân chưa cân đòn cân thăng bằng, kim cân Robecvan để cân vật vạch Đó việc điều chỉnh số Đặt vật đem cân lên đĩa cân bên trái, đặt lên đĩa cân bên số cân. .. theo sợi dây, lực chiều hai lực - Nhận xét ngược nhau” - Thông báo” sợi dây chịu tác dụng hai lực kéo hai đội mà sợi dây đứng - Chỉ chiều n ta nói sợi dây chịu lực tác dụng hai lực cân bằng - Yêu... dụ lực: +con trâu tác dụng lực kéo lên cày - Nhận xét +đầu tàu tác dụng lên toa tàu lực kéo - Yêu cầu học sinh lấy ví dụ lực Kết luận: - Khi vật đẩy kéo vật khác ta nói vật tác dụng lực lên vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 6: Lực Hai lực cân bằng, Giáo án Vật lý 6 bài 6: Lực Hai lực cân bằng

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay