Giáo án Vật lý 6 bài 7: Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:22

Bài TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu ví dụ lực tác dụng lực làm vật bị biến dạng hăọc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng) Kỹ năng: - Nêu số thí dụ tác dụng lực làm biến dạng, 01 VD tác dụng lực làm biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng) Thái độ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - GV: Dụng cụ TN hình 7.1, 7.2 - HS: Xem Phương pháp dạy học - Kỹ thuật khăn trải bàn; Hợp tác theo nhóm nhỏ III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Để đo khối lượng ta dùng dụng cụ để đo? - Đơn vị khối lượng gì? - Làm tập 6.1 đến 6.2 SBT Bài HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức tình HS: Dự đốn học tập SGK I Những tượng cần HĐ2: Tìm hiểu ý quan sát có lực tượng xảy có tác dụng lực tác dụng HS: đọc thông tin Những biến đổi GV: Hướng dẫn HS đọc SGK chuyển động SGK - Vật chuyển động, bị - Như vật chuyển HS: vận tốc vật lớn dừng lại động nhanh lên? Như (chậm), giảm ga, hãm - Vật đứng yên, bắt vật chuyển động phanh đầu chuyển động chậm lại? - Vật chuyển động nhanh GV: Nhận xét đánh giá - Hãy lấy vài VD biến đổi chuyển động? lên GV: Cung cấp thông tin biến dạng: HS: vật chuyển động nhanh thay đổi hình dạng dần, vật HS: Người giương - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi cung tác dụng lực vào dây cung nên làm cho dây đầu cung cánh cung bị biến GV: Nhận xét đánh giá dạng - Vật chuyển động theo hướng này, bổng chuyển động theo hướng khác - Vật chuyển động chậm lại Những biến dạng Đó thay đổi hình dạng vật HĐ3: Nghiên cứu kết tác dụng lực VD: Lò xo bị kéo dãn GV: Hướng dẫn HS làm TN SGK- Yêu cầu HS trả lời câu C3, C4, C5, C6 Thí nghiệm SGK GV: Nhận xét đánh giá II Những kết tác dụng lực HS: làm TN SGK Trả lời câu C3, C4, C5, C6 Rút kết luận - Chú ý định hướng cho HS thấy biến đổi chuyển động biến dạng vật GV: Cho HS thảo luận (2') trả lời câu C7, C8 “Kỹ thuật khăn trải bàn” GV: Nhận xét đánh giá Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm biến dạng HS: thảo luận (2'), trưng bày sản phẩm trình bày kết nhóm - Nhóm khác nhận xét C7:(1) Biến đổi chuyển động HĐ4: Vận dụng (2) Biến đổi chuyển động GV: Hướng dẫn HS trả lời (3) Biến đổi chuyển động câu C9, C10, C11 SGK - Chú ý đến việc sử dụng (4) biến dạng xác thuật ngữ C8 (1) Biến đổi chuyển em động (2) biến dạng Tổng kết toàn bài: - Như biến đổi chuyển động? - Như biến dạng? Lấy VD? - Khi có lực tác dụng lên vật, vật nào? - Hướng dẫn HS làm tập 7.1 đến 7.3 SBT Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm tập 7.1 đến 7.5 (SBT) - Đọc phần em chưa biết - Xem trước để tiết sau học tốt ... C5, C6 Thí nghiệm SGK GV: Nhận xét đánh giá II Những kết tác dụng lực HS: làm TN SGK Trả lời câu C3, C4, C5, C6 Rút kết luận - Chú ý định hướng cho HS thấy biến đổi chuyển động biến dạng vật GV:... đánh giá Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm biến dạng HS: thảo luận (2'), trưng bày sản phẩm trình bày kết nhóm - Nhóm khác nhận xét C7:(1) Biến đổi chuyển động HĐ4: Vận dụng. .. việc sử dụng (4) biến dạng xác thuật ngữ C8 (1) Biến đổi chuyển em động (2) biến dạng Tổng kết toàn bài: - Như biến đổi chuyển động? - Như biến dạng? Lấy VD? - Khi có lực tác dụng lên vật, vật nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 7: Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực, Giáo án Vật lý 6 bài 7: Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay