Giáo án Vật lý 6 bài 7: Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:22

Bài 7: TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC I MỤC TIÊU: Nêu số thí dụ lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật Nêu số thí dụ lực tác dụng lên vật làm biến dạng vật Tìm tòi, ham khám phá II CHUẨN BỊ: Cho nhóm học sinh: Một xe lăn, máng nghiêng, lò xo, lò xo tròn, bi, sợi dây III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số lớp Kiểm tra cũ: Cho học sinh trả lời câu C10 Sửa tập 6.2: a (lực nâng); b (lực kéo); c (lực uốn); d: (lực đẩy) Giảng mới: (35 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: (2 phút) Tổ chức tình học tập Mục tiêu học là: Muốn biết có lực tác dụng vào vật hay khơng phải nhìn vào kết tác dụng lực Làm biết hai người, giương cung, chưa giương cung? Hoạt động 2: ( 10 phút) Tìm hiểu tượng xảy có lực tác dụng Giáo viên cho học sinh đọc SGK để thu thập thông tin trả lời câu C1; C2 C1: Học sinh tìm thí dụ để minh họa biến đổi HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Học sinh đọc vấn đề đầu C1: Tùy học sinh C2: Người giương NỘI DUNG I Những tượng cần ý quan sát có lực tác dụng: Những biến đổi chuyển động: - Vật chuyển động bị dừng lại - Vật đứng yên, bắt đầu chuyển động - Vật chuyển động nhanh lên - Vật chuyển động chậm lại - Vật chuyển động theo hướng chuyển động theo hướng khác Những biến dạng: Là thay đổi hình chuyển động C2: Học sinh trả lời câu hỏi đầu cung tác dụng lực vào dây cung nên làm cho dây cung cánh cung biến dạng dạng vật có lực tác dụng Học sinh làm thí nghiệm II Những kết tác Hoạt động 3: (20 phút) theo hướng dẫn SGK dụng lực: Nghiên cứu kết giáo viên Thí nghiệm: tác dụng lực C3: Lực đẩy mà lò xo Cho học sinh thực tròn tác dụng lên xe thí nghiệm: C3, C4, C5 lăn làm biến C6 đổi chuyển động C3: Nhận xét kết C4: Khi xe chạy tác dụng lò xo tròn đứng yên làm biến lên xe lúc đổi chuyển động xe C5: Làm biến đổi C4: Nhận xét kết chuyển động bi lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây C6: Lực mà tay ta ép C5: Nhận xét kết vào lò xo làm biến lực mà lò xo tác dụng dạng lò xo lên bi va chạm C6: Lấy tay ép hai đầu lò xo nhận xét kết C7: a) Biến đổi lực mà tay ta tác chuyển động xe dụng lên lò xo b) Biến đổi chuyển Học sinh điền cụm từ vào động xe chỗ trống c) Biến đổi chuyển Rút kết luận: C7 Điền vào chỗ trống : động xe Lực mà vật A tác dụng d) Biến dạng lò xo lên vật B làm biến C8: Lực mà vật A tác đổi chuyển động vật dụng lên vật B B làm biến dạng làm biến đổi chuyển vật B động vật B làm Hai kết C8: Học sinh điền cụm từ biến dạng vật B Hai kết xảy vào chỗ trống: xảy III Vận dụng: Hướng dẫn học sinh trả lời Hoạt động 4: (10 phút) Vận dụng Học sinh trả lời câu hỏi: C9; C10; C11 Củng cố bài: Giải BT 7.1, 7.1 SBT Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ Ghi nhớ: Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm biến dạng Dặn dò: Học sinh làm tập số 7.3 sách tập Xem trước bài: Trọng lực – Đơn vị lực ... SGK dụng lực: Nghiên cứu kết giáo viên Thí nghiệm: tác dụng lực C3: Lực đẩy mà lò xo Cho học sinh thực tròn tác dụng lên xe thí nghiệm: C3, C4, C5 lăn làm biến C6 đổi chuyển động C3: Nhận xét kết. .. Biến đổi chuyển Rút kết luận: C7 Điền vào chỗ trống : động xe Lực mà vật A tác dụng d) Biến dạng lò xo lên vật B làm biến C8: Lực mà vật A tác đổi chuyển động vật dụng lên vật B B làm biến dạng.. .của chuyển động C2: Học sinh trả lời câu hỏi đầu cung tác dụng lực vào dây cung nên làm cho dây cung cánh cung biến dạng dạng vật có lực tác dụng Học sinh làm thí nghiệm II Những kết tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 7: Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực, Giáo án Vật lý 6 bài 7: Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay