Giáo án Vật lý 6 bài 7: Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực

6 26 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:22

GIÁO ÁN VẬT LÝ §7 TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG LỰC I Mục tiêu học: Kiến thức: - Nêu số thí dụ lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật Kĩ năng: - Nêu số thí dụ lực tác dụng lên vật làm biến dạng vật Thái độ: Học tập nghiêm túc, đầy đủ dụng cụ học tập II Chuẩn bị: - Giáo viên: + Cả lớp: bảng phụ có ghi câu C8 + Mỗi nhóm: xe lăn, máng nghiêng, lò xo tròn, bi 1sợi dây - Học sinh: sgk ghi chép III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra: - CH: Thế hai lực cân - TL: Hai lực cân hai lực mạnh ? Cho ví dụ thực tế nhau, phương ngược chiều đặt lực cân vào vật Ví dụ: kéo co hai đội tác dụng vào dây kéo hai lực cân 5ph - Chữa tập 6.2,6.3/sbt Bài mới: - học sinh lên bảng chữa tập 6.2 6.3/ sbt TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng ĐVĐ - Yêu cầu nhóm học sinh - Quan sát tìm phương án quan sát hình vẽ đầu trả lời câu hỏi: “Làm để biết người giương cung” - Nhận xét thông báo cho - Nêu phương án học sinh biết: muốn xác định 3ph ý kiến cần phải nghiên cứu phân tích tượng xảy có lực tác dụng vào.Bài học hôm chúng - Lắng nghe ta tìm hiểu kết tác dụng lực - Ghi : TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC Hoạt động 1: Tìm hiểu tượng xảy có lực tác dụng - Yêu cầu học sinh đọc phần - Đọc sgk, thu thập thông tin SGK để thu thập thông tin - CH: “Thế biến đổi chuyển động?” - Nhận xét yêu cầu học 10ph sinh phân tích hai câu: “vật chuyển động chậm lại vật chuyển động nhanh lên” - Nhận xét I Những tượng cần ý quan sát - TL: “chuyển động vật có lực tác thay đổi so với lúc ban đầu dụng gọi biến đổi chuyển Những động” biến đổi - TL: chuyển động chậm lại chuyển động chuyển động nhanh lên nghĩa vận tốc (tốc độ) vật ngày nhỏ lại lớn lên - Yêu cầu học sinh làm câu C1 - Làm câu C1 - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi C1 C1 - Nhận xét câu trả lời đến thống ví dụ - Ghi - Thơng báo “sự biến dạng thay đổi hình dạng - Lắng nghe vật” - Yêu cầu học sinh lấy - Ví dụ: số ví dụ biến dạng - Đọc làm C2 vật - Trả lời câu hỏi C2 - Nhận xét - Ghi - Yêu cầu học sinh đọc làm C2 - Gọi học sinh trả lời C2 - Nhận xét - C1: +Tăng ga cho xe máy chạy nhanh lên +Hãm phanh cho xe máy chạy chậm lại Những biến dạng - C2: Người giương cung tác dụng lực vào dây cung làm dây cung cánh cung bị biến dạng Hoạt động 2: Nghiên cứu kết tác dụng lực - Yêu cầu nhóm học sinh làm thí nghiệm hình 6.1 Sgk đưa nhận xét kết tác dụng lực lò xo tròn lên xe lăn - Nhận xét - Làm thí nghiệm hình II Những kết 6.1 Sgk tác dụng lực - Đưa nhận xét: “lò xo tròn tác dụng lên xe lăn Thí lực đẩy làm biến đổi chuyển nghiệm động xe” - Yêu cầu học sinh làm thí 20ph nghiệm hình 7.1 Sgk đưa nhận xét kết lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây - Ghi - Làm thí nghiệm hình 7.1 Sgk Nhận xét - C3: lò xo - Đưa nhận xét “lực mà tròn tác dụng tay ta thơng qua sợi dây tác lên xe lăn - Nhận xét dụng lên xe lăn làm xe biến lực đẩy làm đổi chuyển động” biến đổi - Ghi chuyển động - Yêu cầu học sinh làm thí xe nghiệm hình 7.2 Sgk đưa nhận xét kết - Làm thí nghiệm hình lực mà lò xo tác dụng 7.2 Sgk lên bi va chạm - Đưa nhận xét “lực mà lò - Nhận xét xo tác dụng lên bi va chạm làm bi biến đổi - C4: lực tay ta chuyển động” (thông qua sợi - Yêu cầu học sinh lấy tay ép dây)tác dụng - Ghi đầu lò xo nhận xét kết lên xe làm xe tác dụng lực tay lên - Thực yêu cầu đưa biến đổi lo xo nhận xét: “lực mà tay ta chuyển động tác dụng lên lò xo làm lo xo biến dạng” - Nhận xét - C5: lực mà lò - Ghi xo tác dụng - Từ nhận xét trên, em - Điền từ thích hợp vào chỗ vào bi chọn từ thích hợp điền trống hoàn thành câu C7, làm biến đổi vào chỗ trống câu C7, C8 chuyển động C8 bi - Nhận xét thống kết - Trả lời câu hỏi C7, C8 luận cho học sinh ghi - Ghi - C6: lực mà tay ta tác dụng vào lò xo làm lò xo biến dạng 2.Kết luận: (C8 / Sgk) Hoạt động 3: Vận dụng - Yêu cầu học sinh đọc - Đọc thực câu III Vận dụng thực câu C9, C10, C11 C9, C10, C11 - C9: Viên bi A - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi câu C 9, đứng yên, viên câu C9, C10, C11 C10, C11 bi B chuyển động đến va 2ph - Nhận xét chạm vào viên bi A làm cho - Ghi viên A bắt đầu chuyển động - C10: + Dùng tay nén1 lò xo + Dùng tay bóp bóng cao su + Dùng tay kéo dãn sợi dây cao su - C11: cầu thủ đá bóng cầu thủ tác dụng lên bóng lực làm biến dạng đồng thời biến đổi chuyển động 3.Củng cố: (3 phút) - Tìm số ví dụ chứng tỏ khơng có lực tác dụng vật chuyển động tiếp tục chuyển động? (VD: xe đạp ngừng đạp xe chạy) - Tìm số ví dụ chứng tỏ vật bị biến đổi chuyển động có lực tác dụng? (VD: bóng nằm yên sàn nằm yên mãi khơng tác dụng lực vào nó) Hướng dẫn nhà: (2 phút) - Học Làm tập 7.1 7.5/Sbt ... phương án học sinh biết: muốn xác định 3ph ý kiến cần phải nghiên cứu phân tích tượng xảy có lực tác dụng vào .Bài học hôm chúng - Lắng nghe ta tìm hiểu kết tác dụng lực - Ghi : TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC... cung tác dụng lực vào dây cung làm dây cung cánh cung bị biến dạng Hoạt động 2: Nghiên cứu kết tác dụng lực - Yêu cầu nhóm học sinh làm thí nghiệm hình 6. 1 Sgk đưa nhận xét kết tác dụng lực lò... Những kết 6. 1 Sgk tác dụng lực - Đưa nhận xét: “lò xo tròn tác dụng lên xe lăn Thí lực đẩy làm biến đổi chuyển nghiệm động xe” - Yêu cầu học sinh làm thí 20ph nghiệm hình 7.1 Sgk đưa nhận xét kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 7: Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực, Giáo án Vật lý 6 bài 7: Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay