Giáo án Vật lý 6 bài 8: Trọng lựcĐơn vị lực

6 26 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:20

GIÁO ÁN VẬT LÝ §8 TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC I Mục tiêu học: Giúp HS: Kiến thức: - Hiểu trọng lượng hay trọng lực gì? - Nêu phương chiều trọng lực - Nắm đơn vị đo cường độ lực Niutơn Kĩ năng:- Biết sử dụng dây dọi để xác định phương thẳng đứng Thái độ: Học tập nghiêm túc, đầy đủ dụng cụ học tập II Chuẩn bị: - Giáo viên: + Mỗi nhóm: giá treo, 1quả nặng 100 g có móc treo, lò xo, dây dọi, khay nước, thước eke - Học sinh: Sgk ghi chép III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra: - CH: Hãy nêu kết tác - TL: lực tác dụng lên vật làm biến đổi dụng lực Cho ví dụ chuyển động vật làm vật biến dạng 5ph - Chữa tập 7.2 7.3/ Sbt Ví dụ: +dùng tay bóp bóng cao su bóng bị méo +khi xe chạy hãm phanh xe chuyển động chậm lại - học sinh lên chữa tập, học sinh lại theo dõi nhận xét Bài mới: TG Hoạt động giáo viên ĐVĐ: - CH: Em cho biết Trái đất hình gì? Hoạt động học sinh Ghi bảng - TL: Trái đất hình cầu - CH: Hãy đốn xem vị trí người Trái đất nào? - TL: Con người Trái đất - Yêu cầu học sinh đọc mẫu đối thoại đầu tìm 5ph phương án để giải - Thông báo: “Để hiểu - Đọc mẩu đối thoại suy lời giải thích bố Nam cần nghĩ tìm phương án giải phải biết lực mà Trái đất tác dụng lên vật có đặc điểm - Đưa phương án gì?” Bài học hơm tìm hiểu vấn - Lắng nghe TRỌNG LỰC – đề ĐƠN VỊ LỰC - Ghi Hoạt động 1: Phát tồn trọng lực - Yêu cầu nhóm học sinh làm - Làm thí nghiệm I.Trọng lực hình 8.1/sgk thí nghiệm hình 8.1/sgk gì? - TL: móc nặng - CH: Em cho biết vào lò xo bị dãn ra1 1.Thí nghiệm móc nặng vào trạng đoạn a/ Thí thái lò xo nào? nghiệm - CH: Lò xo có tác dụng lực lên nặng khơng ? - TL: lò xo có tác dụng - CH: Lực có phương lực lên nặng chiều nào? - Nhận xét 15ph - TL: Lực có phương - CH: Tại nặng thẳng đứng, có chiều từ đứng yên? lên - TL: nặng đứng yên chịu tác dụng lực cân Đó lực lò xo tác dụng - Nhận xét lực trái đất tác - Yêu cầu học sinh hoàn thành dụng lên C1 vào - Hoàn thành C1 vào - Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm “cầm viên phấn tay đưa lên cao buông tay ra”.Sau quan sát tượng xảy - CH: Điều chứng tỏ có lực tác dụng lên viên phấn? - Làm thí nghiệm quan sát tượng xảy - TL: viên phấn rơi tức biến đổi chuyển động nên chứng tỏ có lực tác dụng lên viên phấn - CH: Lực có phương - TL: Lực có phương chiều nào? thẳng đứng, có chiều từ - Nhận xét xuống - Yêu cầu học sinh làm C2 vào - C1: lò xo tác dụng vào nặng lực Lực có phương thẳng đứng, có chiều từ lên Quả nặng đứng yên chịu tác dụng hai lực cân Một lực lò xo tác dụng lên lực trái đất tác dụng lên b.Thí nghiệm - Làm C2 vào - Từ thí nghiệm trên,em - Điền từ thích hợp vào điền từ thích hợp vào chỗ chỗ trống câu C3 trống câu C3 - C2: Viên phấn - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi C3 C3 - Ghi - Nhận xét - Đọc phần kết luận - Cho học sinh đọc phần kết luận sgk - TL: Trái đất tác dụng lên vật lực hút Gọi - CH: Trái đất tác dụng lên trọng lực vật lực nào? Lực - Lắng nghe gọi gì? - Ghi - Thông báo: người ta thường gọi trọng lực trọng lượng rơi chứng tỏ có lực tác dụng lên viên phấn Lực có phương thẳng đứng, có chiều từ xuống - C3: (1)cân (2)trái đất (3)biến đổi (4)lực hút (5)trái đất Kết luận (Sgk/ 28) Hoạt động 2: Tìm hiểu phương chiều trọng lực - Giới thiệu cho học sinh - Lắng nghe dây dọi thí nghiệm - Làm thí nghiệm hình 8.2 Sgk hình 8.2 Sgk - Yêu cầu học sinh làm thí - TL: người thợ xây dùng nghiệm hình 8.2 Sgk dây dọi để xác định - CH: Ngưòi thợ xây dùng phương thẳng đứng dây dọi để làm gì? - TL: dây dọi gồm - CH: Dây dọi có cấu tạo nặng treo vào đầu 10ph nào? sợi dây mềm II.Phương chiều trọng lực 1.Phương chiều trọng lực - C4: (1) cân - Yêu cầu học sinh đọc - Đọc làm C4 làm câu C4 - Trả lời câu hỏi C4 (2) dây dọi - Gọi học sinh trả lời câu - Ghi (3) thẳng hỏi C4 đứng - Điền từ thích hợp vào - Nhận xét chỗ trống câu C5 (4)từ - Yêu cầu học sinh điền từ xuống - Trả lời câu hỏi C5 thích hợp vào chỗ trống câu C5 - Ghi - Gọi học sinh đọc C5 - Nhận xét Kết luận (C5/ sgk) Hoạt động 3: Tìm hiểu đơn vị lực - Thông báo cho học sinh “độ - Lắng nghe lớn lực gọi cường độ lực Đơn vị đo lực Niutơn”Trọng lượng vật - Ghi 100g tính tròn 1N III Đơn vị lực - Độ lớn lực gọi - Yêu cầu học sinh điền số 5ph thích hợp vào chỗ trống - Lên bảng điền ssố để cường độ lực hoàn thành tập - Đơn vị đo + m=1kg → P=…….N lực Niutơn + m=1kg → P=10N (Kí hiệu: N) + m=50kg → P=……N + m=50kg→ P=500N - Trọng lượng + P=10N → m=…….kg + P = 10N → m=1kg vật 100g 1N Hoạt động 4: Vận dụng - Yêu cầu học sinh thực - Đọc làm C6 IV Vận dụng câu C6 - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi C6 C6 3ph - Nhận xét - Ghi - C6: treo dây dọi phía mặt nước đứng yên chậu nước ta thấyphương thẳng đứng mặt nằm ngang tạo thành góc vng 3.Củng cố: (2phút) - Trọng lượng gì? Phương chiều trọng lượng nào? - Đơn vị đo lực gì? Hướng dẫn nhà: - Học Làm tập 8.1 → 8.4/ Sbt - Ôn lại học để chuẩn bị kiểm tra tiết ... tác dụng lên vật lực hút Gọi - CH: Trái đất tác dụng lên trọng lực vật lực nào? Lực - Lắng nghe gọi gì? - Ghi - Thơng báo: người ta thường gọi trọng lực trọng lượng rơi chứng tỏ có lực tác dụng... 3: Tìm hiểu đơn vị lực - Thơng báo cho học sinh “độ - Lắng nghe lớn lực gọi cường độ lực Đơn vị đo lực Niutơn Trọng lượng vật - Ghi 100g tính tròn 1N III Đơn vị lực - Độ lớn lực gọi - Yêu cầu... Bài học hơm tìm hiểu vấn - Lắng nghe TRỌNG LỰC – đề ĐƠN VỊ LỰC - Ghi Hoạt động 1: Phát tồn trọng lực - Yêu cầu nhóm học sinh làm - Làm thí nghiệm I .Trọng lực hình 8.1/sgk thí nghiệm hình 8.1/sgk
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 8: Trọng lựcĐơn vị lực, Giáo án Vật lý 6 bài 8: Trọng lựcĐơn vị lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay