Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:11

Bài LỰC ĐÀN HỒI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết lực đàn hồi lực vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm biến dạng - So sánh độ mạnh, yếu lực đàn hồi dựa vào lực tác dụng làm biến dạng nhiều hay it Kỹ năng: Biết xác định độ biến dạng lò xo Thái độ: Biết vận dụng liên hệ thực tế II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học - GV: Dụng cụ TN hình 9.1, 9.2 - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Kỹ thuật khăn trải bàn; Hợp tác theo nhóm nhỏ III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Trọng lực gì? Trọng lượng gì? - Trọng lực có phương chiều nào? Đơn vị lực? - HS làm tập 8.1 đến 8.2 SBT Bài HOẠT ĐỘNG GIÁO HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG VIÊN HĐ1: Tổ chức tình HS: Dự đốn học tập SGK HĐ2: Hình thành khái niệm độ biến dạng biến dạng đàn hồi I Biến dạng đàn hồi Độ biến dạng GV: Giới thiệu dụng cụ TN, HS: Quan sát dụng cụ TN mục đích TN HS: Tiến hành TN - Hướng dẫn HS tiến hành TN Biến dạng lò xo - Quả cân nặng 50g có HS: 50g = 0.5N trọng lượng bao nhiêu? b) Kết luận - Yêu cầu HS thảo luận a) Thí nghiệm Lò xo vật đàn hồi Sau nén kéo HS thảo luận hoàn thành hoàn thành bảng 9.1 SGK bảng 9.1 SGK dãn cách vừa phải, bng ra, chiều dài GV: Nhận xét chung trở lại chiều - Trọng lượng HS: chiều dài lò xo dài tự nhiên nặng lớn chiều dài lớn, độ biến dạng lớn lò xo độ biến dạng nào? - Qua TN ta rút kết HS: (1) dãn (2) tăng lên (3) luận gì? GV: Nhận xét chung - Biến dạng lò xo có đặc điểm biến dạng đàn hồi Lò xo vật có tính chất đàn hồi HS: Hồn thành bảng 9.1 GV: Thông báo độ biến dạng lò xo u cầu HS hồn thành bảng 9.1 Độ biến dạng lò xo Độ biến dạng lò xo hiệu chiều dài biến dạng chiều dài tự nhiên lò xo: l - l0 HS: Biến dạng đàn hồi biến dạng có khả trở - Biến dạng đàn hồi độ hình dạng ban đầu Độ biến dạng gì? biến dạng hiệu l - l0 GV: Nhận xét chung HĐ3: Hình thành khái niệm lực đàn hồi nêu đặc điểm lực đàn HS: Đọc SGK hồi HS: trả lời câu C3, C4 SGK - Lực đàn hồi gì? C3: Trọng lượng - Yêu cầu HS trả lời câu nặng C3, C4 SGK HS: tiến hành thảo luận trưng bày sản phẩm nhóm GV: u cầu HS thảo luận nhóm 2’ “kỹ - Nhóm khác nhận xét thuật khăn trải bàn” đặc C4: Độ biến dạng tăng điểm lực đàn hồi gì? lực đàn hồi tăng GV: Nhận xét chung C5: (1) tăng gấp đôi HĐ4: Vận dụng (2) tăng gấp ba GV: Yêu cầu HS hoàn C6: Sợi dây cao su thành câu C5 C6 lò xo có tình chất đàn hồi GV: Nhận xét chung II Lực đàn hồi đặc điểm Lực đàn hồi Khi lò xo bị nén kéo dãn, tác dụng lực đàn hồi lên vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu đặc điểm lực đàn hồi Độ biến dạng lò xo lớn, lực đàn hồi lớn 4 Tổng kết toàn bài: - Biến dạng đàn hồi độ biến dạng gì? - Nêu đặc điểm lực đàn hồi? - Hướng dẫn HS làm tập 9.1 đến 9.3 SBT Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm tập 9.1 đến 9.5 (SBT) - Đọc phần em chưa biết - Xem trước để tiết sau học tốt ... chung II Lực đàn hồi đặc điểm Lực đàn hồi Khi lò xo bị nén kéo dãn, tác dụng lực đàn hồi lên vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu đặc điểm lực đàn hồi Độ biến dạng lò xo lớn, lực đàn hồi lớn 4... điểm lực đàn hồi gì? lực đàn hồi tăng GV: Nhận xét chung C5: (1) tăng gấp đôi HĐ4: Vận dụng (2) tăng gấp ba GV: Yêu cầu HS hoàn C6: Sợi dây cao su thành câu C5 C6 lò xo có tình chất đàn hồi GV:... dạng đàn hồi biến dạng có khả trở - Biến dạng đàn hồi độ hình dạng ban đầu Độ biến dạng gì? biến dạng hiệu l - l0 GV: Nhận xét chung HĐ3: Hình thành khái niệm lực đàn hồi nêu đặc điểm lực đàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi, Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay