Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi

3 63 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:11

... chung II Lực đàn hồi đặc điểm Lực đàn hồi Khi lò xo bị nén kéo dãn, tác dụng lực đàn hồi lên vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu đặc điểm lực đàn hồi Độ biến dạng lò xo lớn, lực đàn hồi lớn 4... điểm lực đàn hồi gì? lực đàn hồi tăng GV: Nhận xét chung C5: (1) tăng gấp đôi HĐ4: Vận dụng (2) tăng gấp ba GV: Yêu cầu HS hoàn C6: Sợi dây cao su thành câu C5 C6 lò xo có tình chất đàn hồi GV:... dạng đàn hồi biến dạng có khả trở - Biến dạng đàn hồi độ hình dạng ban đầu Độ biến dạng gì? biến dạng hiệu l - l0 GV: Nhận xét chung HĐ3: Hình thành khái niệm lực đàn hồi nêu đặc điểm lực đàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi, Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn