Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi

3 99 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:11

... nặng thí nghiệm gọi lực đàn hồi Lực đàn hồi lực vật bị biến dạng sinh Đặc điểm lực đàn hồi: Độ biến dạng tăng thò lực đàn hồi tăng Củng cố Giải BT 9.1 SBT Ghi nhớ: Lò xo vật đàn hồi sau nén kéo dãn... khái niệm lực đàn hồi nêu đặc điểm lực đàn hồi C3: Trong thí nghiệm hình 9.2 nặng đứng yên lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào cân với lực nào? Như vậy, cường độ lực đàn hồi lò xo cường độ lực nào?... biến dạng đàn hồi Lò xo vật có tính chất đàn hồi Độ biến dạng lò xo: Độ biến dạng lò xo hiệu chiều dài biến dạng chiều dài tự nhiên lò xo (l – l0) II Lực đàn hồi đặc điểm nó: Lực đàn hồi: Lực mà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi, Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn