Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi

98 34 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:11

Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế cùng với các nước tiên tiến trên thế giới. Với sự đổi mới đó, nền kinh tế nước ta đã mang lại cho các doanh nghiệp trong nước rất nhiều cơ hội và cũng không ít các thử thách. Với nhiều hình thức sở hữu, nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Các doanh nghiệp muốn tồn tại được thì phải tìm kiếm phương hướng sản xuất kinh doanh cho phù hợp để sản phẩm của mình có thể cạnh tranh trên thị trường và phục vụ được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của xã hội. Vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, xây dựng quy trình hạch toán kế toán một cách hợp lý mà nhất là kế toán nguyên vật liệu. Trong các doanh nghiệp sản xuất, kế toán nguyên vật liệu đóng một vai trò rất quan trọng. Bởi vì nguyên vật liệu là một yếu tố đầu vào không thể thiếu được của quá trình sản xuất, nó quyết định chất lượng của sản phẩm đầu ra. Chi phí về nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản xuất. Bất kỳ sự biến động nào về vật liệu sẽ làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Ở các doanh nghiệp sản xuất vật liệu có rất nhiều chủng loại khác nhau, do đó yêu cầu quản lý chúng cũng có sự khác nhau. Hơn nữa, kế toán nguyên vật liệu còn cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho các phần hành kế toán khác của doanh nghiệp, giúp cho người quản lý doanh nghiệp lập được các dự toán về vật liệu đảm bảo cho việc cung cấp đủ, đúng chất lượng vật liệu và kịp thời cho sản xuất. Từ đó giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng, đúng kế hoạch và xác định nhu cầu vật liệu tồn kho hợp lý, tránh tình trạng ứ đọng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Là một doanh nghiệp tương đối lớn trong ngành Dệt - may Việt Nam Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi đã và đang có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây. Sản phẩm của Công ty đã được trong và ngoài nước ưa chuộng, công tác hạch toán kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vật liệu nói riêng không ngừng được đổi mới. Tuy nhiên, do trình độ quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế, chế độ kế toán tài chính chưa phù hợp với quy mô và đặc điểm sản xuất của đơn vị nên thực tế kế toán nguyên vật liệu tại Công ty còn nhiều vướng mắc cần được giải quyết. Sau một thời gian được thực tập tại Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi, thấy rõ tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu và được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn thực tập Đặng Thị Liên em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: "Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi". Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế LỜI NĨI ĐẦU Việt Nam q trình đẩy mạnh tiến trình hội nhập phát triển kinh tế với nước tiên tiến giới Với đổi đó, kinh tế nước ta mang lại cho doanh nghiệp nước nhiều hội khơng thử thách Với nhiều hình thức sở hữu, nhiều loại hình doanh nghiệp khác Các doanh nghiệp muốn tồn phải tìm kiếm phương hướng sản xuất kinh doanh cho phù hợp để sản phẩm cạnh tranh thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày cao xã hội Vì đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao khả cạnh tranh, sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, xây dựng quy trình hạch tốn kế tốn cách hợp lý mà kế toán nguyên vật liệu Trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán ngun vật liệu đóng vai trò quan trọng Bởi nguyên vật liệu yếu tố đầu vào khơng thể thiếu q trình sản xuất, định chất lượng sản phẩm đầu Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn tổng giá thành sản xuất Bất kỳ biến động vật liệu làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm Ở doanh nghiệp sản xuất vật liệu nhiều chủng loại khác nhau, yêu cầu quản lý chúng khác Hơn nữa, kế tốn ngun vật liệu cung cấp thơng tin kịp thời xác cho phần hành kế toán khác doanh nghiệp, giúp cho người quản lý doanh nghiệp lập dự toán vật liệu đảm bảo cho việc cung cấp đủ, chất lượng vật liệu kịp thời cho sản xuất Từ giúp cho q trình sản xuất diễn nhịp nhàng, kế hoạch xác định nhu cầu vật liệu tồn kho hợp lý, tránh tình trạng ứ đọng vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Là doanh nghiệp tương đối lớn ngành Dệt - may Việt Nam Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi bước tiến đáng kể Đặng Thị Ngọc - 43K7 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế năm gần Sản phẩm Cơng ty ngồi nước ưa chuộng, cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vật liệu nói riêng khơng ngừng đổi Tuy nhiên, trình độ quản lý phát triển sản xuất kinh doanh nhiều hạn chế, chế độ kế tốn tài chưa phù hợp với quy mô đặc điểm sản xuất đơn vị nên thực tế kế toán nguyên vật liệu Cơng ty nhiều vướng mắc cần giải Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi, thấy rõ tầm quan trọng kế toán nguyên vật liệu hướng dẫn tận tình giáo hướng dẫn thực tập Đặng Thị Liên em mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài: "Kế toán nguyên vật liệu Cơng ty Cổ phần Phong Đại Lợi" Khóa luận tốt nghiệp em trình bày theo ba chương chính: Chương I: Những vấn đề lý luận kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi Chương III: Phương hướng hồn thiện kế tốn ngun vật liệu Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi Do thời gian kiến thức hạn nên khóa luận tốt nghiệp em khó tránh khỏi thiếu sót, em mong giáo hướng dẫn thực tập Đặng Thị Liên chú, anh, chị Công ty thơng cảm, bảo góp ý thêm cho em để khóa luận tốt nghiệp em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn giáo hướng dẫn thực tập Đặng Thị Liên bác, cô, chú, anh chị Công ty tạo điều kiện giúp đỡ em thực khóa luận tốt nghiệp Đặng Thị Ngọc - 43K7 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh 1.1.1 Khái niệm đặc điểm nguyên liệu, vật liệu Trong doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu đối tượng lao động thể dạng vật hóa sắt, thép doanh nghiệp khí chế tạo, sợi doanh nghiệp dệt, da doanh nghiệp đóng giày, vải doanh nghiệp may mặc Vì vậy, nguyên vật liệu ba yếu tố trình sản xuất, sở cấu thành nên thực thể sản phẩm Trong trình sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh định tác động lao động chúng bị tiêu hao toàn bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo hình thái vật chất sản phẩm Do giá trị nguyên vật liệu chuyển dịch toàn lần vào giá trị tạo nên nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn toàn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp Bởi vậy, cần biến động nhỏ nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu quan trọng doanh nghiệp tiêu sản lượng, chất lượng sản phẩm, tiêu doanh thu, giá thành, tiêu lợi nhuận Nguyên vật liệu hình thành từ nhiều nguồn khác mua ngồi, tự sản xuất, vốn góp thành viên tham gia Cơng ty Trong đó, chủ yếu doanh nghiệp mua ngồi 1.1.2 Vai trò nguyên liệu, vật liệu sản xuất kinh doanh Ngun vật liệu đóng vai trò quan trọng Trong doanh nghiệp sản xuất cần phải nguyên vật liệu, lượng tồn Bởi vì, Đặng Thị Ngọc - 43K7 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế nguyên vật liệu yếu tố đầu vào thiếu q trình sản xuất, định chất lượng sản phẩm đầu Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn tổng giá thành sản xuất - yếu tố trình sản xuất Vì vậy, đảm bảo cung ứng, dự trữ đồng bộ, kịp thời xác nguyên vật liệu điều kiện tính chất tiền đề cho liên tục trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hơn nữa, đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu chất lượng tốt điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng suất lao động Xuất phát từ vai trò quan trọng vật liệu q trình sản xuất kinh doanh, đòi hỏi cơng tác quản lý phải chặt chẽ khâu từ khâu thu mua, bảo quản đến khâu sử dụng dự trữ 1.2 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu 1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu Nguyên vật liệu sử dụng doanh nghiệp nhiều loại, nhiều thứ khác nên để thuận lợi cho việc quản lý hạch toán cần thiết phải phân loại nguyên vật liệu nhiều cách phân loại nguyên vật liệu theo tiêu thức khác sau: * Phân loại nguyên vật liệu theo vai trò, tác dụng q trình sản xuất: Theo cách này, nguyên vật liệu chia thành loại sau: - Nguyên vật liệu chính: thứ mà sau q trình gia cơng, chế biến cấu thành thực thể vật chất chủ yếu sản phẩm Ngoài ra, bán thành phẩm mua để tiếp tục chế biến thuộc nguyên vật liệu chính, ví dụ sợi mua ngồi cho doanh nghiệp dệt coi nguyên vật liệu - Nguyên vật liệu phụ: vật liệu tác dụng phụ trợ sản xuất, sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu để làm thay đổi màu Đặng Thị Ngọc - 43K7 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế sắc, hình dáng, mùi vị dùng để bảo quản, phục vụ hoạt động tư liệu lao động hay phục vụ cho lao động công nhân viên, ví dụ dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm… - Nhiên liệu: thứ dùng để cung cấp nhiệt lượng trình sản xuất kinh doanh than, củi, xăng, dầu, đốt… - Phụ tùng thay thế: chi tiết, phụ tùng dùng để sửa chữa thay cho máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải - Vật liệu thiết bị xây dựng bản: vật tư sử dụng cho công việc xây dựng Đối với thiết bị xây dựng bao gồm thiết bị cần lắp đặt thiết bị không cần lắp đặt, cơng cụ, khí cụ vật kết cấu dùng để lắp đặt cho cơng trình xây dựng - Phế liệu: loại vật liệu thu trình sản xuất hay lý tài sản, sử dụng bán ngồi (phơi bào, vải vụn, gạch, sắt ) - Vật liệu khác: loại vật liệu không xếp vào loại Các loại vật liệu trình sản xuất loại loại phế liệu, vật liệu thu hồi lý tài sản cố định * Căn vào nguồn gốc, nguyên liệu, vật liệu chia thành: - Nguyên liệu, vật liệu mua - Nguyên liệu, vật liệu tự chế biến, gia công * Căn vào mục đích nơi sử dụng, nguyên liệu, vật liệu chia thành: - Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất kinh doanh - Nguyên liệu, vật liệu dùng cho công tác quản lý - Nguyên liệu, vật liệu dùng cho mục đích khác 1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu 1.2.2.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu Đặng Thị Ngọc - 43K7 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế Các loại vật tư hàng tồn kho doanh nghiệp, nguyên tắc đánh giá vật tư phải tuân thủ nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 "Hàng tồn kho" hàng tồn kho doanh nghiệp đánh giá theo giá gốc (trị giá vốn thực tế) trường hợp giá trị thực thấp giá gốc phải tính theo giá trị thực Giá trị thực vật tư giá ước tính vật tư kỳ sản xuất kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hồn chỉnh sản phẩm chi phí ước tính phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm Giá gốc vật tư xác định cụ thể cho loại, bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến, chi phí khác liên quan đến việc sở hữu loại vật tư Chi phí thu mua nguyên vật liệu bao gồm giá mua, loại thuế khơng khấu trừ, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trình mua nguyên vật liệu trừ khoản triết khấu thương mại giảm giá hàng mua Chi phí chế biến ngun vật liệu bao gồm chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất chế biến loại vật tư Trường hợp sản xuất nhiều loại vật tư quy trình cơng nghệ thời gian mà tách chi phí chế biến phải phân bổ chi phí theo tiêu chuẩn thích hợp Trường hợp sản phẩm phụ giá trị sản phẩm phụ tính theo giá trị thực được, giá trị loại trừ khỏi chi phí chế biến tập hợp chung cho sản phẩm Các khoản chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng, khoản chi phí khác phát sinh mức bình thường, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp khơng tính vào giá gốc vật tư 1.2.2.2 Đánh giá theo trị giá gốc nguyên vật liệu nhập, xuất kho Đặng Thị Ngọc - 43K7 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế 1.2.2.2.1 Đánh giá vật liệu nhập kho Trong hạch tốn vật liệu tính theo giá thực tế (giá gốc) Tùy doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp hay phương pháp khấu trừ mà giá thực tế thuế VAT (nếu tính theo phương pháp trực tiếp) hay khơng thuế VAT (nếu tính theo phương pháp khấu trừ) - Với vật liệu mua ngoài: = + + - Với vật liệu tự sản xuất: Giá thực tế = Giá thành sản xuất thực tế (giá thành công xưởng thực tế) - Với vật liệu th ngồi gia cơng, chế biến: Các CP liên quan: = + (Tiền th gia cơng, chế biến chi phí vận chuyển…) - Với vật liệu nhập góp vốn từ đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia liên doanh: = + - Với phế liệu: Giá thực tế = giá ước tính thực tế sử dụng - Với vật liệu tặng, thưởng: Giá thực tế = Giá thị trường tương đương + chi phí tiếp nhận (nếu có) 1.2.2.2.2 Đánh giá vật liệu xuất kho Đối với nguyên vật liệu xuất kho để dùng kỳ, tùy theo đặc điểm hoạt động doanh nghiệp, dựa vào yêu cầu quản lý trình độ nghiệp vụ cán kế tốn mà sử dụng phương pháp sau theo Đặng Thị Ngọc - 43K7 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế nguyên tắc qn hạch tốn, thay đổi phải giải thích rõ ràng * Phương pháp bình qn gia quyền: Theo phương pháp này, giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho dùng kỳ tính theo giá đơn vị bình quân (bình quân kỳ dự trữ, bình quân cuối kỳ trước hay bình quân sau lần nhập) Giá thực tế NVL xuất dùng = SL xuất dùng x giá đơn vị bình quân - Phương pháp giá đơn vị bình quân kỳ dự trữ đơn giản, dễ làm độ xác khơng cao Hơn nữa, cơng việc tính tốn dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng đến cơng tác tốn nói chung = - Phương pháp giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước đơn giản phản ánh kịp thời tình hình biến động vật liệu kỳ, nhiên khơng xác khơng tính đến biến động giá vật liệu kỳ = - Phương pháp giá bình quân sau lần nhập vừa khắc phục nhược điểm hai phương pháp trên, lại vừa xác, vừa cập nhật phương pháp nhược điểm tốn nhiều cơng sức phải tính tốn nhiều lần = * Phương pháp nhập trước, xuất trước: Theo phương pháp này, giả thiết số nguyên vật liệu nhập trước xuất trước, xuất hết số nhập trước đến số nhập sau theo giá thực tế số hàng xuất Nói cách khác, sở phương pháp giá thực tế nguyên vật liệu mua đầu kỳ gần đầu kỳ dùng làm giá để tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất trước giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ tính theo giá nguyên vật liệu nhập kho thời điểm cuối kỳ gần cuối kỳ tồn kho Phương pháp thích hợp Đặng Thị Ngọc - 43K7 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế trường hợp giá ổn định xu hướng giảm * Phương pháp nhập sau, xuất trước: Phương pháp giả định nguyên vật liệu mua vào sau xuất trước tiên, xuất hết số nhập sau đến số nhập trước theo giá thực tế số hàng xuất Hay nói cách khác, sở phương pháp giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho sau gần sau dùng làm giá để tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất trước giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ tính theo giá thực tế số nguyên vật liệu nhập kho đầu kỳ gần đầu kỳ tồn kho Phương pháp thích hợp với điều kiện mà kinh tế lạm phát * Phương pháp tính theo giá đích danh: Theo phương pháp ngun vật liệu xác định giá trị theo đơn hay lô hàng giữ nguyên từ lúc nhập vào đến lúc xuất dùng Khi xuất nguyên vật liệu tính theo giá thực tế vật liệu Phương pháp áp dụng doanh nghiệp loại ngun vật liệu ngun vật liệu ổn định nhận diện 1.2.2.3 Đánh giá nguyên vật liệu theo phương pháp hệ số chênh lệch giá (phương pháp giá hạch toán) Đối với doanh nghiệp mua vật tư thường xuyên biến động giá cả, khối lượng chủng loại sử dụng giá hạch toán để đánh giá nguyên vật liệu Giá hạch toán giá ổn định doanh nghiệp tự xây dựng phục vụ cho công tác hạch tốn chi tiết vật tư Giá khơng tác dụng giao dịch với bên Sử dụng giá hạch toán, việc xuất kho hàng ngày thực theo giá hạch tốn, cuối kỳ kế tốn phải tính giá thực tế để ghi sổ kế toán tổng hợp Để tính giá thực tế, trước hết phải tính hệ số giá thực tế giá hạch toán nguyên vật liệu luân chuyển kỳ (H) theo Đặng Thị Ngọc - 43K7 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế công thức sau: Trị giá thực tế H= NVL tồn đầu kỳ Trị giá hạch toán + + Trị giá thực tế NVL nhập kỳ Trị giá hạch tốn NVL đầu kỳ NVL nhập kỳ Sau đó, tính trị giá vật tư xuất kỳ theo cơng thức: = × 1.3 Nhiệm vụ yêu cầu kế toán nguyên vật liệu Yêu cầu kế toán nguyên vật liệu phải theo dõi xác, kịp thời, đầy đủ tình hình nhập, xuất, tồn kho mặt số lượng, tình trạng giá trị loại, thứ nguyên vật liệu theo kho, người quản lý Để thực u cầu kế tốn phải làm tốt nhiệm vụ sau: Phản ánh kịp thời, xác số lượng, chất lượng giá trị nguyên vật liệu tăng, giảm tồn kho kỳ Xác định xác số lượng giá trị nguyên vật liệu thực tế tiêu hao cho mục đích nhằm giúp cho việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nhanh chóng Kiểm tra việc chấp hành định mức tiêu hao, sử dụng dự trữ vật liệu, phát ngăn ngừa trường hợp sử dụng lãng phí vật tư hay thất vậtnguyên nhân thừa, thiếu, ứ đọng, phẩm chất từ đề xuất biện pháp xử lý kịp thời hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp 1.4 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu Hạch tốn chi tiết vật liệu đòi hỏi phản ánh giá trị, số lượng, chất lượng thứ (từng danh điểm) vật liệu theo kho người phụ trách vật chất Trong thực tế ba phương pháp hạch tốn chi tiết vật liệu sau: 1.4.1 Phương pháp thẻ song song Đặng Thị Ngọc - 43K7 10 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Các sổ kế toán đề thực kế toán nguyên vật liệu theo hình thức Nhật ký chung trình bày theo mẫu sau: (Xin xem trang bên) Bảng 21: SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 200… (Đơn vị tính: 1000đ) Ngày, tháng ghi sổ 15/10 Chứng từ SH 3654 Ngày 14/10 Đã ghi Diễn giải chuyển sang …… Mua bơng Nga Cấp TK đối ứng x 1521 25000 I 112 Thuế VAT đầu vào x 1331 112 Đặng Thị Ngọc - 43K7 Số phát sinh Nợ sổ Số trang trước Số hiệu 84 25000 2500 2500 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế 20/10 3654 17/10 Mua đầu máy 1523 820 331 Thuế VAT đầu vào 820 1331 82 331 … 82 … … Cộng chuyển sang … 50.852 trang sau Ngày… tháng… năm 200… Người ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) Bảng 22: SỔ CÁI TK 152 Năm 200… (Đơn vị tính: 1000đ) Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ SH Số hiệu Diễn giải Ngày TK đối Số phát sinh Nợ ứng Mua Nga Cấp I 112 25000 … … … Số trang trước chuyển sang …… 15/10 36542 14/10 Cộng chuyển sang 35.25 trang sau Đặng Thị Ngọc - 43K7 85 … 27.120 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế Ngày… tháng… năm 200… Người ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) Đặng Thị Ngọc - 43K7 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) 86 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế Bảng 23: SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG Năm: 200… Chứng từ Ngày tháng ghi sổ SH Ngà Ghi nợ TK Diễn giải NVL y Số trang trước chuyển Phải trả TK khác người bán SH Số tiền (ghi TK 331) sáng …… 36 17/10 54 17/1 Mua dầu máy Cộng chuyển sang trang sau 820 820 53893 Ngày… tháng… năm 200… Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 87 Báo cáo thực tập Đặng Thị Ngọc - 43K7 Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế Bảng 24: SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU Tài khoản: 1522 Số thẻ: 20 số tờ: Tên vật tư: NAOH đặc Số danh điểm: 1522 A1 Đơn vị tính: kg kho: Hóa chất Chứng từ SH N Diễn giải Nhập TK đối ứng T SL Xuất TT (Trđ) SL Tồn TT (Trđ) TT (Trđ) 10.00 Tồn đầu kỳ Nhập kỳ Chi phí thu SL 331 21.000 31,08 1,554 mua Xuất kỳ Cộng PS 32,634 31.00 47,63 Tồn cuối kỳ Ngày… tháng… năm 200… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ngồi kế tốn mở thêm số sổ chi tiết hình thức kế tốn khác sổ chi tiết toán với người bán (như mẫu mà doanh nghiệp sử dụng), Sổ chi tiết TK 141 (dùng để theo dõi khoản tiền tạm ứng cho nhân viên cung ứng mua vật liệu)… Công ty nên mở sổ chi tiết TK 141 cơng ty nghiệp vụ tạm ứng tiền cho nhân viên cung ứng diễn thường xun nên đòi hỏi kế tốn phải theo dõi thật chi tiết tình hình tăng, giảm khoản tạm ứng Đặng Thị Ngọc - 43K7 15 88 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế để kịp thời phát biện pháp xử lý sai phạm việc sử dụng khoản tạm ứng khơng mục đích đối tượng tạm ứng Phương pháp lập sổ chi tiết TK 141: Chứng từ: ghi số liệu, ngày tháng phiếu chi số séc… Cột diễn giải: ghi nội dung chi tạm ứng, thời hạn toán tạm ứng Cột số dư: Phản ánh số chi chưa hết lần tạm ứng Cột PS Nợ: Phản ánh khoản tạm ứng cho người mua vật liệu Cột PS Có: Phản ánh giá trị vật liệu hàng hóa mua nhập kho sử dụng Bảng 25: SỔ CHI TIẾT TK 141 Đối tượng: Anh Nguyễn Văn A (Đơn vị: 1000đ) Ngày tháng Chứng từ SH NT TK Diễn giải ghi sổ đối Số phát sinh Nợ Số dư Nợ ứng 17/10 564 15/10 27/10 652 26/10 Dư đầu kỳ Tạm ứng tiền mua thuốc tẩy Nhập kho thuốc tẩy Cộng phát 111 1.522 12.000 12.000 12.000 12.000 sinh Dư cuối kỳ Ngày… tháng… năm 200… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Như với việc tổ chức sổ kế tốn NVL theo hình thức nhật ký Đặng Thị Ngọc - 43K7 89 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế chung, số lượng bảng biểu dùng để hạch toán kế toán giảm so với tổ chức sổ kế toán theo hình thức nhật ký - chứng từ, việc áp dụng tin học vào kế toán thực dễ dàng mẫu sổ đơn giản, dễ thiết lập máy vi tính nên cơng việc tính toán thực hết máy vi tính nhân viên kế tốn khơng phải tự khớp giá vào bảng trước 3.2.2 Hoàn thiện cơng tác tính giá vật liệu: Cơng ty sử dụng phương pháp giá hạch tốn để tính giá cho vật liệu xuất kho Theo phương pháp này, cuối tháng kế toán phải điều chỉnh giá để xác định giá thực tế vật liệu xuất kho theo hệ số chênh lệch giá thực tế giá hạch toán vật liệu Với việc sử dụng phương pháp việc tính tốn đơn giản, dễ làm tính xác khơng cao gây ảnh hưởng tới việc tính giá thành sản phẩm cơng ty Do cơng ty nên sử dụng phương pháp tính giá khác (phương pháp bình quân gia quyền, phương pháp nhập trước xuất trước, phương pháp nhập sau xuất trước, phương pháp giá đích danh) để đánh giá vật liệu xuất kho Do vật liệu công ty phong phú chủng loại, số lượng nhập xuất NVL chủ yếu thu mua từ nhiều nguồn khác nên giá thực tế vật liệu biến đổi tác động yếu tố thị trường khan hiếm, thay đổi thời tiết cạnh tranh thu mua NVL doanh nghiệp… theo công ty nên áp dụng phương pháp giá bình quân sau lần nhập để đánh giá NVL xuất kho Theo phương pháp giá trị thực tế NVL xuất kho tính theo cơng thức sau: Giá thực tế NVL xuất kho = Số lượng NVL xuất kho x Giá đơn vị bình quân sau lần nhập Trong đó: Đặng Thị Ngọc - 43K7 90 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế Giá đơn vị bình quân sau lần nhập = GTT vật liệu trước sau đợt nhập Lượng thực tế vật liệu trước sau đợt nhập Với phương pháp tính giá sau lần nhập NVL kế toán phải xác định lại giá đơn vị NVL giá tính lại dùng làm giá xuất kho cho NVL xuất kho sau lần điều chỉnh Theo phương pháp khối lượng cơng việc tính tốn nhân viên kế tốn nhiều phản ánh xác giá trị NVL xuất kho giá đơn vị ln điều chỉnh theo thời gian phát sinh nghiệp vụ nhập kho NVL Do với cách tính giá việc tính giá thành sản xuất sản phẩm cơng ty xác hơn, sát với thực tế nên cơng ty đánh giá xác kết sản xuất kinh doanh Thêm vào cuối kỳ công ty tiến hành điều chỉnh giá trị xuất kho NVL xuất kho trước việc sử dụng phương pháp tính giá hoàn toàn phù hợp với quy định hành chế độ kế tốn Ví dụ: Trong tháng, ngày 26/10/2008 doanh nghiệp xuất kho 1000 kg Nga cấp I cho nhà máy sợi Vinh để sản xuất sản phẩm giá đơn vị bình quân sau lần nhập NVL gần vào ngày 24/10 20 566,44 đ/kg - Giá trị NVL xuất dùng: 1000 x 20 566,44 = 20 566 440đ kế toán ghi bút toán sau: Nợ TK 621 (nhà máy sợi vinh): 20 566 440đ TK 152 (NVL chính): 20 566 440đ 3.2.3 Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo quy luật kinh tế thị trường hàng hóa nói chung vật liệu nói riêng ln biến đổi giá Sự thay đổi ảnh hưởng đến việc xác định xác giá trị thực tế vật liệu tồn kho cuối kỳ khó việc hạch tốn kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do Đặng Thị Ngọc - 43K7 91 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế đó, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thực ý nghĩa công ty cổ phần Phong Đại Lợi Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm quán triệt ngun tắc "thận trọng" kế tốn giúp cho cơng ty bình ổn giá trị NVL hàng hóa kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng phần giá trị bị tổn thất giảm giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho xảy năm kế hoạch Dự phòng giảm giá HTK lập cho vật liệu dùng cho sản xuất, loại vật tư, hàng hóa thành phẩm tồn kho để bán mà giá thị trường thấp giá thực tế ghi sổ Các vật tư hàng hóa lập dự phòng hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định Bộ tài chứng Khác chứng minh giá vốn vật tư hàng hóa tồn kho Đó vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp tồn kho thời điểm lập báo cáo tài giá trị thu hồi giá thị trường thấp giá ghi sổ kế tốn Trước lập dự phòng giảm giá HTK doanh nghiệp phải tiến hành kiểm HTK để xác định số hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho cuối kỳ thẩm định mức giảm giá loại vật tư, hàng hóa thành phẩm Căn vào mức giảm giá, số lượng tồn kho thực tế loại vật tư, hàng hóa bị giảm giá cơng ty xác định mức dự phòng cần phải trích lập theo cơng thức: Mức dự phòng giảm giá vật tư hàng hóa cho năm kế hoạch Lượng vật tư hàng = hóa tồn kho bị giảm giá thời đểim lập báo cáo TC năm Giá thực tế x Giá ghi sổ kế toán - thị trường thời điểm lập báo cáo tài năm Giá thực tế thị trường vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho bị giảm giá thời điểm lập báo cáo tài năm giá mua bán Đặng Thị Ngọc - 43K7 92 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế thị trường Việc lập dự phòng phải tiến hành riêng cho loại vật tư, hàng hóa tồn kho bị giảm giá tổng hợp tồn khoản dự phòng giảm giá vật tư, hàng hóa tồn kho doanh nghiệp vào bảng chi tiết Khoản dự phòng giảm giá HTK hạch toán sau: Vào cuối niên độ kế toán doanh nghiệp tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Căn vào mức trích lập kế tốn ghi: Nợ TK 632: giá vốn hàng bán TK 159: Tổng số dự phòng cho HTK (chi tiết loại NVL) Cuối niên độ kế toán tiếp theo, dựa vào số lượng vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho thực tế bị giảm giá mức giảm giá kế tốn xác định mức dự phòng phải trích lập niên độ Căn vào số dự phòng trích lập cuối niên kế tốn trước chưa sử dụng hết số dự phòng phải lập cuối niên độ kế toán kế toán ghi bút tốn trích thêm hay bút tốn hồn nhập phù hợp với mức dự phòng phải lập cuối niên độ kế toán - Nếu mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế tốn lớn số lại dự phòng lập cuối niên độ kế tốn trước kế tốn ghi bút tốn trích thêm: Nợ TK 632: Số trích thêm cho phù hợp với dự phòng lập liên độ TK 159: Dự phòng giảm giá HTK tăng - Nếu mức dự phòng giảm giá HTK phải lập cuối niên độ kế tốn nhỏ số lại dự phòng lập cuối niên độ kế tốn trước kế tốn tiền hành hồn nhập số chênh lệch số lại dự phòng lập cuối niên độ trước với số dự phòng phải trích lập cuối niên độ bút tốn sau: Nợ TK 159: dự phòng giam giá HTK giảm Đặng Thị Ngọc - 43K7 93 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế TK 632: hồn nhập dự phòng Ví dụ: Cuối năm 2007 doanh nghiệp tiến hành trích lập khoản dự phòng giảm giá HTK - Tại thời điểm 31 tháng 12 ngun vật liệu bơng Nga cấp I Cơng ty 231 641,5 kg bị giảm giá so với trước 19987,5 đ/kg giá ghi sổ kế tốn 20 654,4đ/kg Vậy khoản dự phòngcơng ty trích lập là: 23 164,5 x (20 654,4 - 19987,5) = 15 450 722đ Khi kế tốn ghi bút tốn: Nợ TK 632: 15 450 722đ TK 159: 15 450 722đ - Cuối năm 2008: + Nếu cơng ty xác định số dự phòng cho bơng Nga cấp I 20 413 645đ khoản dự phòng HTK bơng nga cấp I năm 2007còn dư 5241 630 đ Khi kế tốn ghi bút tốn trích thêm: Nợ TK 632: 15 172 015đ TK 159: 1172 015đ + Nếu cơng ty xác định số dự phòng phải lập cho bơng Nga cấp I 562 170đ số lại khoản dự phòng nguyên vật liệu lập năm 2007 5241 630đ Khi kế tốn ghi bút tốn hồn nhập: Nợ TK 159: 679 460đ TK 632: 679 460đ Như với việc lập dự phòng giảm giá HTK cơng ty khơng thực theo yêu cầu mà Bộ Tài Chính đặt mà tạo cho khoản tiền dự trữ tạm thời Khoản dự trữ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty diễn bình thường giảm giá HTK cơng ty đánh giá xác kết kinh doanh kỳ 3.2.4 Hồn thiện ứng dụng tin học vào kế toán vật liệu Đặng Thị Ngọc - 43K7 94 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế Thế kỷ 21 kỷ công nghệ thông tin nên việc ứng dụng tin học vào kế tốn nói chung kế tốn vật liệu nói riêng nhu cầu cấp bách công ty Với việc ứng dụng máy tính vào hạch tốn khối lượng tính tốn nhân viên kế toán giảm bớt giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp thơng tin đầy đủ, kịp thời Tại công ty Cổ phần Phong Đại Lợi phần hành kế toán cơng ty thực máy vi tính Cơng ty xây dựng chương trình tự động hóa tồn q trình xử lý, lưu trữ, bảo quản chứng từ, in ấn sổ sách cho phần hành kế tốn nói chung phần hành kế tốn NVL nói riêng Nhưng cơng ty tổ chức sổ kế tốn NVL theo hình thức Nhật ký - chứng từ nên việc thực tính toán, khớp số liệu bảng kê, bảng phân bổ máy vi tính phức tạp Do kế tốn viên cơng ty phải khớp giá cách thủ công vào bảng nên hạn chế khả ứng dụng máy móc vào hạch tốn kế tốn Thêm vào phần mềm kế tốn tốc độ xử lý chưa thật nhanh hạn chế tới cơng tác kế tốn nói chung kế tốn vật liệu nói riêng Từ thực tế đó, theo em công ty nên xây dựng phần mềm kế toán cho phù hợp với cách thức tổ chức sổ kế tốn NVL theo hình thực nhật ký chung (như trình bày giải pháp thứ nhất) đồng thời công ty nên nâng cấp máy để tăng tốc độ xử lý thông tin máy Tin học hóa kế tốn điều kiện cơng ty nâng cao sức cạnh tranh hội nhập với kế toán nước phát triển giới Đặng Thị Ngọc - 43K7 95 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường với cạnh tranh gay gắt DN tồn phát triển hoạt động SXKD DN hiệu Nghĩa sản phẩm DN sức cạnh tranh thị trường doanh nghiệp đẩy nhanh tích lũy từ lợi nhuận Để làm điều đó, đòi hỏi sản phẩm doanh nghiệp phải giá thành hạ chất lượng phải tốt Do kế toán nguyên vật liệu trở nên quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp giảm chi phí vật liệu giá thành sản xuất biện pháp chủ yếu để hạ giá thành sản phẩm Nếu cơng tác kế tốn vật liệu hiệu vật liệu sử dụng mục đích sản xuất hạn chế lãng phí vật liệu sản xuất Bên cạnh đó, kế toán vật liệu thực tốt đảm bảo chất lượng vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật sản xuất sản phẩm Được hướng dẫn giáo Đặng Thị Liên cô, chú, anh, chị cơng ty em hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty Cổ phần Phong Đại Lợi" Những nội dung cụ thể khóa luận: - Trình bày số vấn đề lý luận kế toán NVL doanh nghiệp sản xuất - Trình bày đặc điểm cơng ty quản lý, hạch toán kế toán, SXKD thực trạng kế tốn vật liệu Cơng ty Cổ phần Phong Đại lợi Trong sâu vào phân tích tình hình, phương pháp kế tốn NVL - Từ đưa số đề xuất phương hướng nhằm hồn thiện kế tốn ngun vật liệu Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi Một lần em xin chân thành cảm ơn giáo Đặng Thị Liên cô, chú, anh, chị Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi giúp đỡ em thực khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, tháng năm 2009 Sinh viên: Đặng Thị Ngọc Đặng Thị Ngọc - 43K7 96 Báo cáo thực tập Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Khoa kinh tế BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TRONG BÀI - CCDC: Công cụ dụng cụ - CP: Chi phí - CPSX: Chi phí sản xuất - CNV: Công nhân viên - CTGS: Chứng từ ghi sổ - BH: Bán hàng - ĐV: Đơn vị - ĐG: Đơn giá - GTT: Giá thực tế - GHT: Giá hạch toán - DN: Doanh nghiệp - HTK: Hàng tồn kho - KKĐK: Kiểm định kỳ KKTX: khai thường xuyên - LD: Liên doanh - NKCT: Nhật ký chứng từ - NVL: Nguyên vật liệu - PS: Phát sinh - PX: Phân xưởng - QLDN: Quản lý doanh nghiệp - SP: Sản phẩm - SX: Sản xuất - - SXKD: Sản xuất kinh doanh - Trđ: Triệu đồng - đ: Đồng - TT: Thành tiền - TH: Tổng hợp - TSLĐ: Tài sản lưu động - TSCĐ XDCB:Tài sản cố định xây dựng bn - TK: Ti khon Đặng Thị Ngọc - 43K7 B¸o c¸o thùc tËp Cao đẳng cơng nghiệp thực phẩm Khoa kinh t - SL: S lng MC LC Đặng Thị Ngọc - 43K7 Báo cáo thực tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi, Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay