Giáo án Vật lý 6 bài 10: Lực kếphép đo lựctrọng lượng và khối lượng

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:10

Bài 10 LỰC KẾ - PHÉP ĐO LỰC TRỌNG LƯỢNG KHỐI LƯỢNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đo lực lực kế - Viết công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu ý nghĩa đơon vị đo P, M Vận dụng công thức P = 10m Kỹ năng: Sử dụng lực kế để đo lực Tư tưởng: Yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học - GV: Dụng cụ lực kế - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm nhỏ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Biến dạng đàn hồi độ biến dạng gì? - Nêu đặc điểm lực đàn hồi? - HS làm tập 9.1 đến 9.2 SBT Bài HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức tình HS: Dự đốn học tập SGK HĐ2: Tìm hiểu lực kế I Tìm hiểu Lực kế GV: Hướng dẫn HS đọc HS: Đọc SGK Lực kế gì: SGK - Giới thiệu vài lực kế HS: Quan sát cấu tạo lực kế cho HS quan sát Lực kế dụng cụ dùng để đo lực - Lực kế dụng cụ dùng để đo lực GV: Cho HS thảo luận trả lời câu C1, C2 (2') Mô tả lực kế lò xo đơn giản HS: Thảo luận trả lời câu - Yêu cầu HS vào lực C1, C2 (2') (SGK) kế cụ thể trả lời C1: (1) lò xo (2) kim thị (3) bảng chia độ HĐ3: Tìm hiểu cách đo lực lực kế II Đo lực lực kế GV: Cho HS thảo luận trả lời câu C3 (1') - Yêu cầu HS trả lời GV: Nhận xét chung Cách đo lực HS: Thảo luận trả lời câu C3 (1') (SGK) GV: Hướng dẫn HS thực C3: (1) vạch (2) lực cần hành đo lượng đo (3) phương sách Vật lí HS: Thực hành đo - Kết đo nhóm lượng sách Vật lí Thực hành đo lực nào? (SGK) - Khi đo phải cầm lực kế nào? Tại phải cầm vậy? HS: Cầm lực kế thảng đứng GV: Nhận xét chung Vì lực cần đo trọng lực, có phương thẳng đứng HĐ4: Xây dựng cơng thức liên hệ trọng lượng khối lượng GV: Hướng dẫn HS trả lời ý câu C6 GV: Như vậy, trọng lượng khối lượng HS: Lần lượt trả lời ý III Công thức liên hệ vật có hệ thức: câu C6: (1N), (200g), trọng lượng khối (10N) lượng P = 10m Trong đó: P trọng lượng vật, đo niutơn (N) m trọng lượng vật, đo kilôgam (kg) - Hệ thức trọng lượng khối lượng vật: - Một vậtkhối lượng 5kg Vật có trọng lượng bao nhiêu? P = 10m GV: Nhận xét chung HĐ5: Vận dụng Trong đó: P lượng vật, đo niutơn (N) m lượng vật, đo kilôgam (kg) HS: m = 5kg  P = 50N GV: yêu cầu HS trả lời câu C7, C8, C9 GV: Nhận xét chung C9: m = 32.000N 3.2tấnP = trọng trọng 4.Kết luận toàn bài: - Lực kế dùng để làm gì? Cơng thức liên hệ trọng lượng khối lượng? - Hướng dẫn HS làm tập 10.1 đến 10.3 SBT Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm tập 9.1 đến 9.5 (SBT) - Đọc phần em chưa biết - Xem trước để tiết sau học tốt ... hệ vật có hệ thức: câu C6: (1N), (200g), trọng lượng khối (10N) lượng P = 10m Trong đó: P trọng lượng vật, đo niutơn (N) m trọng lượng vật, đo kilôgam (kg) - Hệ thức trọng lượng khối lượng vật: ... vạch (2) lực cần hành đo lượng đo (3) phương sách Vật lí HS: Thực hành đo - Kết đo nhóm lượng sách Vật lí Thực hành đo lực nào? (SGK) - Khi đo phải cầm lực kế nào? Tại phải cầm vậy? HS: Cầm lực kế... lượng khối lượng vật: - Một vật có khối lượng 5kg Vật có trọng lượng bao nhiêu? P = 10m GV: Nhận xét chung HĐ5: Vận dụng Trong đó: P lượng vật, đo niutơn (N) m lượng vật, đo kilôgam (kg) HS: m =
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 10: Lực kếphép đo lựctrọng lượng và khối lượng, Giáo án Vật lý 6 bài 10: Lực kếphép đo lựctrọng lượng và khối lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay