Giáo án Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:07

GIÁO ÁN VẬT §11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG -TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I.Mục tiêu học: Giúp HS: - Trả lời câu hỏi khối lượng riêng vật gì? - Sử dụng bảng số liệu để tra D chất - Vận dụng công thức m=D.V II.Chuẩn bị : - Giáo viên: +Cả lớp: bảng khối lượng riêng số chất +Mỗi nhóm: 1lực kế (GHĐ 2,5N), cân 200g có móc treo, bình chia độ (GHĐ250 cm3) - Học sinh: sgk ghi chép III.Tiến trình lên lớp: Kiểm tra: 3ph - CH: Để đo lực ta dùng - TL: Để đo lực ta dùng lực kế Lực kế có cấu tạo gồm dụng cụ đo nào? Nêu lò xo,1 kim thị, bảng chia độ nguyên tắc cấu tạo - học sinh lên bảng chữa tập 10.3 10.4/sbt, học sinh lại ý theo dõi nhận xét - Gọi học sinh chữa tập 10.3 10.4/ Sbt 2.Bài mới: TG Hoạt động giáo viên ĐVĐ: - Gọi học sinh đọc mẫu Hoạt động học sinh Ghi bảng chuyện đầu - Đọc mẫu chuyện đầu - Yêu cầu học sinh suy nghĩ tìm câu trả lời thích - Suy nghĩ tìm câu trả lời 2ph hợp - Nhận xét chốt lại: “mẫu chuyện cho ta thấy vấn đề cần nghiên - Lắng nghe cứu học là: khối lượng riêng trọng lượng riêng” Tiết11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - Ghi Hoạt động 1: Xây dựng khái niệm khối lượng riêng (KLR), công thức tính khối lượng vật theo khối lượng riêng - Gọi học sinh đọc trả - Đọc trả lời câu hỏi C1 lời câu hỏi C1 - Gợi ý cho học sinh cách - Tính: tính +V=1dm3 - Gọi học sinh lên bảng 15ph điền số liệu +V=1m3 +V=0,9m3 - Nhận xét I.Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo KLR 1.Khối lượng riêng m=7,8kg m=7800kg m=7020kg - Nhắc lại: +V=1m3 7800kg sắt có m= - Lắng nghe - Thông báo: “7800kg 1m3 sắt gọi KLR - TL: KLR chất sắt” khối lượng mét khối - CH: “Vậy KLR chất chất gì?” - KLR chất xác định khối lượng đơn vị thể tích (m3) chất - Đơn vị KLR là: - Ghi - Nhận xét - TL: Đơn vị KLR kg/m3 - CH: “Đơn vị KLR gì?” - Ghi - Nhận xét kilơgam/mét khối (kí hiệu: kg/ m3) 2.Bảng KLR số chất - Lắng nghe (Sgk) - Giới thiệu hướng dẫn học sinh tìm hiểu bảng - TL: thể tích 3.Tính khối lượng vật KLR số chất V=1m3, chất khác theo KLR - CH: Qua bảng KLR KLR khác số chất, em có nhận xét gì? - Làm C2 - Công thức: - Một học sinh lên bảng làm - Nhận xét m.=D.V C2: - Yêu cầu học sinh làm 1m3 đá m=2600kg C2 Trong đó: 0,5m3 đá m=1300kg - Gọi học sinh lên bảng +m khối lượng (kg) làm C +D khối lượng riêng - TL: muốn biết khối lượng (kg/m3) vật không thiết - Nhận xét phải cân +V thể tích vật - CH: Muốn biết khối (m3) - TL: ta dựa vào KLR thể lượng vật có tích vật thiết phải cân khơng ? - CH: Vậy không cần cân - Thực C3 ta phải làm nào? - Nhận xét - Trả lời câu hỏi C3 - Yêu cầu học sinh thực - Ghi C3 - Đưa công thức tính D - Gọi học sinh trả lời câu V: hỏi C3 V=m /D , D=m /V - Nhận xét - Yêu cầu học sinh dựa vào công thức rút cơng thức tính D V Hoạt động 2: Vận dụng - Yêu cầu học sinh đọc - Đọc làm C6 làm câu C6 - Gọi học sinh trả lời câu - Trả lời câu hỏi C6 hỏi C6 5ph II Vận dụng - C6: V=40dm3=0,04m3 Dsắt=7800kg/m3 - Nhận xét - Ghi - Khối lượng thỏi sắt là: m.=V.D=0,04.780 =312(kg) 3.Củng cố: - KLR chất gì?Nói KLR nhơm 2700kg/m3 nghĩa gì? 4.Hướng dẫn nhà: - Học bài.Làm tập 11.1 - Chuẩn bị nội dung thực hành 11.5/ Sbt ... cứu học là: khối lượng riêng trọng lượng riêng Tiết11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - Ghi Hoạt động 1: Xây dựng khái niệm khối lượng riêng (KLR), cơng thức tính khối lượng vật theo khối lượng riêng - Gọi... m= 260 0kg C2 Trong đó: 0,5m3 đá m=1300kg - Gọi học sinh lên bảng +m khối lượng (kg) làm C +D khối lượng riêng - TL: muốn biết khối lượng (kg/m3) vật không thiết - Nhận xét phải cân +V thể tích vật. .. Gọi học sinh lên bảng 15ph điền số liệu +V=1m3 +V=0,9m3 - Nhận xét I .Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo KLR 1 .Khối lượng riêng m=7,8kg m=7800kg m=7020kg - Nhắc lại: +V=1m3 7800kg sắt có m=
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Giáo án Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay