Giáo án Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:07

BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: m - Phát biểu định nghĩa khối lượng riêng (D) viết công thức D = V - Nêu đơn vị đo khối lượng riêng - Vận dụng cơng thức tính khối lượng riêng để giải số tập đơn giản Kỹ năng: Đo trọng lượng riêng chất làm cân Tư tưởng: u thích mơn học, biết vận dụng kiến thức sống II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học - GV: Lực kế có GHĐ 2,5N, cân 200g, bình chia độ - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm nhỏ III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Lực kế dùng để làm gì? Công thức liên hệ trọng lượng khối lượng? - Hướng dẫn HS làm tập 10.1 đến 10.2 SBT Bài mới: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức tình HS: Dự đoán học tập SGK HĐ2: Xây dựng khái niệm Khối lượng riêng (KLR) cơng thức tính KLR vật theo KL I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Khối lượng riêng GV: Yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu C1 Tính khối lượng cột sắt Ấn HS đọc SGK trả lời câu - Khối lượng riêng C1 Độ chất xác định khối lượng đơn vị GV: Hướng dẫn: thể tích(1m3) chất - Biết thể tích cột là: 0,9m3 1dm3 sắt nguyên chất có m = 7,8kg - Đơn vị KLR kg/m3 - 1m3 sắt nguyên chất có m =?(kg) GV: Khối lượng HS: m = 7.800kg mét khối sắt chất gọi KLR chất Bảng khối lượng riêng số chất (SGK) - Vậy KLR sắt bao nhiêu? - Để tính m cột ta tính nào? - Kết bao nhiêu? Tính khối lượng vật theo KLR HS: Bằng 7.800kg/m3 Ta có cơng thức tính KLR: HS: Ta lấy khối lượng riêng GV: Giới thiệu đơn vị nhân với thể tích KLR kg/m3 = Vm bảng KLR HS: 0,9m x 7.800kg = - Giới D thiệu 7.020kg số chất SGK GV: Hướng dẫn HS trả lời câu C2: Trong đó: H: Đềø cho biết HS: Đọc SGK u cầu tính gì? - m khối lượng (kg) - Để tính m khối đá ta phải làm sao? - V thể tích (m3) - D khối lượng riêng (kg/m3) - Yêu cầu HS tính vào tập GV: Nhận xét chung HS: Cho biết: thể tích khối đá 0,5m3 - Yêu cầu HS trả lời câu - Tính m ? (kg) C3 GV: Để tính KLR - Ta lấy KLR x thể tích chất ta có cơng thức: HS: m = D x V 0,5m3 x 1.300kg 2.600kg/m3 = HS: m = D x V HĐ4: Vận dụng HS: Ta cần tính P V GV: Hướng dẫn HS câu C6, C7 cho HS nhà làm HS: Để tính P cân ta đo cân lực kế - Để tính V ta dùng bình chia độ bình tràn 4.Kết luận tồn bài: - Khối lượng riêng chất gì? Cơng thức tính đơn vị? - Hướng dẫn HS làm tập 11.1 SBT Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, xem phần II “trọng lượng riêng” - Đọc phần em chưa biết - Xem trước để tiết sau học tốt ... =?(kg) GV: Khối lượng HS: m = 7.800kg mét khối sắt chất gọi KLR chất Bảng khối lượng riêng số chất (SGK) - Vậy KLR sắt bao nhiêu? - Để tính m cột ta tính nào? - Kết bao nhiêu? Tính khối lượng vật theo... tính gì? - m khối lượng (kg) - Để tính m khối đá ta phải làm sao? - V thể tích (m3) - D khối lượng riêng (kg/m3) - Yêu cầu HS tính vào tập GV: Nhận xét chung HS: Cho biết: thể tích khối đá 0,5m3... tràn 4.Kết luận tồn bài: - Khối lượng riêng chất gì? Cơng thức tính đơn vị? - Hướng dẫn HS làm tập 11.1 SBT Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, xem phần II “trọng lượng riêng - Đọc phần em
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng, Giáo án Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay