Giáo án Vật lý 6 bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:04

GIÁO ÁN VẬT THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI I.Mục tiêu học Giúp HS Kĩ - Biết cách xác định khối lượng riêng vật rắn - Biết cách tiến hành thực hành vật Kiến thức - Rèn kỹ đo khối lượng cân Rơbecvan đo thể tích vật rắn bình chia độ Thái độ Giáo dục thái độ tác phong thực hành vật lí II.Chuẩn bị - Giáo viên + Chia lớp thành nhóm + Mỗi nhóm 1cân Robecvan, bình chia độ (GHĐ100cm3, ĐCNN1cm3) 1cốc nước, 15 sỏi - Học sinh máy tính, mẫu báo thực hành III.Tiến trình lên lớp 1.Kiểm tra 2ph - Gv: Cơng thức tính khối lượng - TL Cơng thức tính khối lượng của vật dựa vào khối lượng vật riêng thể tích nào?Từ m=DxV rút cơng thức tính khối lượng riêng vật D=m/V 2.Bài Hoạt động Giới thiệu thực hành - Giới thiệu nội dung thực hành - Lắng nghe + Xác định KLR sỏi cách dựa vào công thức D = m / V + Để có số liệu ta phải thực số phép đo đo m, đo V, - Phân chia dụng cụ thực hành 5ph - Nhận dụng cụ thực hành - Yêu cầu học sinh đọc sgk để nắm lại trình tự thực hành - Đọc tài liệu để nắm rõ trình tự thực hành - Yêu cầu học sinh điền thông tin thực hành kết thực hành vào - Lắng nghe báo cáo thực hành Hoạt động Tổ chức thực hành - Yêu cầu nhóm học sinh tiến - Lắng nghe hành thực hành theo hướng dẫn giáo viên - Yêu cầu học sinh điền thông tin phần báo cáo thực hành - Yêu cầu học sinh chia sỏi thành - Điền thông tin vào phần phần đánh dấu rõ ràng báo cáo thực hành - Yêu cầu học sinh cho biết xác 33ph định khối lượng sỏi dụng cụ nào? Xác định thể tích sỏi cách nào? Và sau trả lời câu hỏi phần báo cáo thực hành - Mỗi nhóm chia sỏi thành phần - Trả lời câu hỏi phần báo cáo thực hành - Yêu cầu nhóm học sinh đem phần sỏi thứ bỏ lên cân để xác định - Tiến hành cân sỏi đo thể tích khối lượng bỏ vào bình chia độ phần sỏi thứ nhất, ghi kết vào để xác định thể tích báo cáo.Rồi tính KLR sỏi ghi kết vào báo cáo thực hành.Sau tính KLR phần sỏi thứ - Làm tương tự - Làm tương tự với hai phần sỏi phần phần lại - Yêu cầu học sinh tính giá trị trung bình KLR sỏi - Tính giá trị trung bình - u cầu học sinh hồn chỉnh báo cáo - Hoàn chỉnh báo cáo Hoạt động Đánh giá, tổng kết (4 phút) - Đánh giá thực hành mặt - Yêu cầu học sinh thu dọn dụng cụ thiết bị - Yêu cầu học sinh nộp thực hành 3.Hướng dẫn nhà (1 phút) - Ôn lại học - Gv:chuẩn bị tiết sau ... cáo thực hành - Yêu cầu học sinh cho biết xác 33ph định khối lượng sỏi dụng cụ nào? Xác định thể tích sỏi cách nào? Và sau trả lời câu hỏi phần báo cáo thực hành - Mỗi nhóm chia sỏi thành phần... lại trình tự thực hành - Đọc tài liệu để nắm rõ trình tự thực hành - Yêu cầu học sinh điền thông tin thực hành kết thực hành vào - Lắng nghe báo cáo thực hành Hoạt động Tổ chức thực hành - Yêu... báo cáo thực hành - Yêu cầu nhóm học sinh đem phần sỏi thứ bỏ lên cân để xác định - Tiến hành cân sỏi đo thể tích khối lượng bỏ vào bình chia độ phần sỏi thứ nhất, ghi kết vào để xác định thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi, Giáo án Vật lý 6 bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay