Giáo án Vật lý 6 bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:04

Bài 12: THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI I MỤC TIÊU: Biết xác định khối lượng riêng vật rắn Biết cách tiến hành thực hành vật Tính cẩn thận trình học II CHUẨN BỊ: Cho nhóm học sinh: Cân có ĐCNN 10g 20g Bình chia độ có GHĐ: 100cm3 – ĐCNN: 1cm3 Một cốc nước 15 sỏi loại III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Giáo viên thời gian tiết thực hành Đọc tài liệu: 10 phút Đo đạc: 15 phút Viết báo cáo: 20 phút HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Cho nhóm học sinh chuẩn bị dụng cụ thực hành đọc nội dung tài liệu sách giáo khoa Yêu cầu HS đọc thật kĩ nội dung thực hành Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hành, cho học sinh tiến hành đo tính tốn kết – Tồn nhóm cân khối lượng phần sỏi trước HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KẾT QUẢ I Thực hành: a Dụng cụ: 1.Dụng cụ: Một cân, bình chia Một cân, bình chia độ có GHĐ 100 cm , độ có GHĐ 100 cm3, cốc nước, khoảng 15 sỏi cốc nước, khoảng 15 sỏi to, khăn lau to, khăn lau b Tiến hành đo: 2.Tiến hành đo: – Chia nhỏ sỏi làm phần – Cân khối lượng Kết đo : phần m1, m2, m3 (phần m1 =… g cân xong để riêng, không m2 = g bị lẫn lộn) m3 = g m1 =… kg m2 = …… kg m3 =…… kg – Sau nhóm bắt đầu đo thể tích phần sỏi – Đổ khoảng 50 cm3 nước (Trước lần đo thể tích vào bình chia độ V1 = V2 = cm3 cm3 sỏi cần lau khơ sỏi châm nước cho 50cm3) Cho học sinh thảo luận nhóm tính khối lượng riêng sỏi – Ghi thể tích mực nước V3 = cm3 có sỏi bình, suy cách tính V1, V2, V3 V1 = cm3 phần sỏi V2 = cm3 V3 = cm3 Tính khối lượng riêng c Tính khối lượng riêng của phần sỏi: m m m phần sỏi: D1  ; D2  ; D3  m m m V1 V2 V3 D  , D1  ; D2  ; V1 V2 m V D1  = … g/cm3 m V D3  V3 Dựa vào kết đo tính khối lượng riêng sỏi Giáo viên hướng dẫn thêm cách tính giá trị trung bình khối lượng riêng: D  D2  D3 Dtb  Học sinh tính giá trị trung bình m D2  =… g/cm3 V2 m D3  = … g/cm3 V3 m D1  = … kg/cm3 V1 m D2  =… kg/cm3 V2 m D3  = … kg/cm3 V3 Tính giá trị trung bình khối lượng riêng : D1  D2  D3 =… g/cm3 D  D2  D3 Dtb  =….kg/cm Dtb  Dự kiến đánh giá tiết thực hành Kỹ thực hành: điểm – Đo khối lượngthành thạo: 2đ – Đo khối lượng lúng túng: 1đ – Đo thể tích thành thạo: 2đ – Đo thể tích lúng túng: 1đ Kết thực hành: điểm Báo cáo đủ, xác: 2đ Chưa đủ, chưa xác: 1đ Kết đúng: 2đ Còn thiếu sót: 1đ Thái độ tácphong:2 điểm Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực: 2đ Chưa tốt: 1đ Khối lượng m phần Thể tích nước bình Lần đo Khi chưa Khi có sỏisỏi cm3 m3 cm3 m3 Đơn vị tính gam kg V phần Khối lượng riêng sỏi sỏi Đơn vị tính cm3 m3 g/cm3 kg/m3 MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH Họ tên học sinh: Lớp: Tên thực hành: Mục tiêu bài: Nắm cách xác định khối lượng riêng vật rắng không thấm nước Học sinh trả lời câu hỏi: a Khối lượng riêng chất gì? b Đơn vị khối lượng riêng gì? c Để đo khối lượng riêng sỏi, em phải: – Đo khối lượng sỏi dụng cụ gì? – Đo thể tích sỏi dụng cụ là: – Tính khối lượng riêng sỏi theo công thức: Bảng kết đo khối lượng riêng sỏi: Giá trị trung bình khối lượng riêng sỏi là: Dtb  D1  D2  D3 (theo đơn vị g/cm3 kg/m3) Củng cố : Hoàn thành báo cáo, thu dọn dụng cụ Đánh giá, rút kinh nghiệm tiết thực hành Dặn dò Học sinh xem trước học: Các máy đơn giản ... Tên thực hành: Mục tiêu bài: Nắm cách xác định khối lượng riêng vật rắng không thấm nước Học sinh trả lời câu hỏi: a Khối lượng riêng chất gì? b Đơn vị khối lượng riêng gì? c Để đo khối lượng riêng. .. sỏi, em phải: – Đo khối lượng sỏi dụng cụ gì? – Đo thể tích sỏi dụng cụ là: – Tính khối lượng riêng sỏi theo công thức: Bảng kết đo khối lượng riêng sỏi: Giá trị trung bình khối lượng riêng sỏi. .. trị trung bình khối lượng riêng : D1  D2  D3 =… g/cm3 D  D2  D3 Dtb  =….kg/cm Dtb  Dự kiến đánh giá tiết thực hành Kỹ thực hành: điểm – Đo khối lượngthành thạo: 2đ – Đo khối lượng lúng túng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi, Giáo án Vật lý 6 bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay